Sociální reforma pro OZP (Rozhovor – Radiožurnál)

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek byl hostem v pořadu Radiofórum na Radiožurnálu, kde společně s dalšími hosty diskutoval o vládou schválené I. části sociální reformy, která mj. upravuje například systém poskytování dávek pro OZP či užívání průkazu osob se zdravotním postižením. Cílem reformy je především zjednodušit systém výplaty dávek, snížení administrativní zátěže a lepší zacílení na skutečně potřebné příjemce státní pomoci. Návrhy změn by měly začít platit od 1. ledna 2012.
Radiožurnál, 18.5.2011

Jan Bumba, moderátor:
Vláda dnes kývla na soubor návrhů, připravených ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem, které mají být páteří reformy sociálních zákonů. Řada z ministrových záměrů se ale nelíbí odborům, levicové opozici a proti některým z nich protestovali i zdravotně postižení lidé. Sepsali i petici, kterou dnes donesli na vládu. Před pár dny se přitom zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením dohodli s ministrem Drábkem na úpravách reformních zákonů. Já jsem před vysíláním mluvil s Václavem Krásou z Národní rady i s ministrem Jaromírem Drábkem. A pana Krásy jsem se nejprve zeptal, zda má tato petice ještě smysl, když ministr v řadě sporných bodů ustoupil?

Václav Krása, Národní rada osob se zdravotním postižením
Tak my jsme tu petici vyhlásili na manifestaci dvaadvacátého března. Sešlo se nám dvacet osm tisíc podpisů. A vedle toho běžela paralelně petice neslyšících, na kterou bylo nasbíráno celkem dvacet čtyři tisíc podpisů. A bylo by velmi škoda tuto petici nevyužít. my jsme ji předali panu premiérovi s tím, že jsme ho zároveň požádali, aby vláda akceptovala všechny naše návrhy, které jsme dohodli s Ministerstvem práce a sociálních věcí. A pan premiér mi přislíbil, že vláda určitě tyto věci schválí do těch reformních zákonů sociální reformy.

Jan Bumba:
Pane ministře, ty návrhy, se kterými dnes vyslovila souhlas vláda, ty obsahují už ty změny, na kterých jste se dohodli s Národní radou osob se zdravotním postižením?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, tak, jak jsme se dohodli na jednání s Národní radou osob se zdravotním postižením, tak já jsem přesně tak, jak byla formulována ta dohoda mezi ministerstvem a Národní radou, tak přesně tak jsem ty návrhy předložil vládě. A vláda s nimi vyslovila souhlas. A já bych chtěl ocenit tu poslední fázi jednání mezi Národní radou osob zdravotně postižených a ministerstvem, protože nakonec si myslím, že jsme došli k závěrům a ke společným formulacím, které na jedné straně nenarušují celkový koncept sociální reformy a na druhé straně vycházejí vstříc požadavkům zdravotně postižených.

Jan Bumba:
Proč to, pane ministře, bylo takhle na poslední chvíli? Proč jste některé ty změny nezapracoval do svých návrhů už dřív? Protože ty výtky nebo ty námitky byly známy už s předstihem?

Jaromír Drábek:
Tak to není otázka na mě, to je spíše otázka na pana Krásu. My jsme velmi pečlivě vypořádávali ty návrhy jednak z Národní rady, ale samozřejmě i mnoha dalších organizací. Nicméně v prvopočátku ten text nebo ten návrh byl odmítán jako celek. A my jsme se až v konečné fázi dostali k tomu, že jsme z toho vyčlenili body, o kterých jsme velmi podrobně jednali a na kterých jsme potom nalezli shodu.

Jan Bumba:
Pane Kráso, přišli jste skutečně se svými požadavky až na poslední chvíli?

Václav Krása:
Ne, ne. Pan ministr velmi dobře ví, že my jsme, to je pravda, odmítli ten návrh jako celek, protože byl pro nás v té podobě nepřijatelný tak, jak byl předložen. Ale zároveň jsme k tomu návrhu předali i velmi podrobné pozměňovací návrhy. Takže hned jsme chtěli, aby ministerstvo přikročilo k zapracování. A na vypořádání těch připomínek jsme bohužel neuspěli. U toho vypořádání připomínek. A pak se teprve vedla separátní jednání, která nakonec vedla k jakési dohodě. Já musím odmítnout to, že bychom nebyli připraveni na jednání.

Jan Bumba:
Tak určitě důležitý je ten výsledek.

Jaromír Drábek:
Pardon, já do toho vstoupím. Já jsem neřekl nic takového o tom, že by Národní rada nebyla připravená na ta jednání. My jsme řadě těch připomínek vyhověli už v tom prvotním vypořádání připomínek. Nicméně je potřeba říci, že to jednání mezi ministerstvem a zástupci zdravotně postižených, tak se vedlo několik desítek hodin. To znamená, není to tak, že by se vedlo na poslední chvíli. Dokonce i v těch posledních dnech já jsem měl osobně s panem Krásou více než sedm hodin jednání. Takže určitě si to nikdo nemůže představit tak, že jsme se sešli a během půl hodiny nebo hodiny jsme se dohodli na nějakém výsledku. To jednání bylo skutečně velmi dlouhé. Ale já musím říci také velmi konkrétní a s konkrétními argumenty. A já takto si představuji korektní jednání s konkrétním výsledkem.

Jan Bumba:
Tak a pojďme, prosím, k těm konkrétním bodům, ať mají posluchači představu, na čem jste se dohodli. Pane Kráso, můžete, prosím, popsat, co z těch bodů, ve kterých jste uspěli a vymohli jste si jisté ústupky, považujete za klíčové, za zásadní?

Václav Krása:
Já myslím, že klíčová byla vůbec otázka příspěvku na péči. To aby příspěvek na péči šel klientovi tak, jako doposud a ne poskytovatelům služeb. A s tím samozřejmě spojená i úloha sociální karty, kdy klient bude moci říci, že chce příspěvek na péči či jiné dávky přímo na svůj účet, případně v hotovosti. Takže ta, dneska je to karta sociálních systémů. Protože my jsme nesouhlasili s vlastním názvem sociální karta. Takže ta karta sociálních systémů je víceméně, spíš pro nás bude mít úlohu identifikační ne pro některé jiné skupiny. A to si myslím, že byl jeden z klíčových bodů, který jsme potom překonali. Tak pak už ty další návrhy se daly snadněji vyřešit. Toto bych řekl, že je vůbec ten klíčový bod, od kterého jsme se museli odpíchnout. Protože já jsem to přirovnal panu ministrovi, že to je pro nás taková mantra, jako je pro ně třeba, já nevím, tržní hospodářství.

Jan Bumba:
Pane ministře, bylo složité nebo obtížné v tomto bodě nebo v těchto bodech ustoupit?

Jaromír Drábek:
Ano, bylo to obtížné. Ale my jsme nakonec našli společnou cestu. My jsme trvali na tom, že je potřeba, aby příspěvek na péči byl prokazatelně využit na ty účely, na které je vytvořen. To znamená na poskytnutí služby. A nakonec jsme společně došli k výsledku takovému, že pokud bude zajištěna prokazatelnost použití příspěvku na péči, tak ten výsledek je správný. Důležité je, že je zajištěno to, že příspěvek na péči skutečně bude používán k tomu účelu, ke kterému je určen.

Jan Bumba:
A dostane to tedy klient, nikoliv ten poskytovatel. A jak to bude zajištěno, jak to bude kontrolováno, pane ministře?

Jaromír Drábek:
Dostane to klient, ale klient bude mít povinnost na požádání kontrolního orgánu prokázat písemnými dokumenty, jakým způsobem byl ten příspěvek na péči použit.

Jan Bumba:
S tím, pane Kráso, nebude žádný problém?

Václav Krása:
S písemným dokumentem, ministerstvo včera dokonce řeklo, že vydá samo jakýsi dokument, který by měl být vždycky předmětem toho předání nebo zaplacení té služby.

Jan Bumba:
Pokud šlo o tu sociální kartu, tak vy jste, pane Kráso, dokonce mluvil o tom, že to je věc, která by mohla lidi s postižením stigmatizovat. V čem byl ten problém?

Václav Krása:
Tak sociální karta v nás vyvolávala spíš dojem toho, že se jedná o lidi, kteří nechtějí pracovat, kteří se vyhýbají nějak práci. Lidé se zdravotním postižením jsou jiného charakteru, aspoň ve většině případů, ne samozřejmě absolutně. A my jsme chtěli, aby ta sociální karta nebyla tím, řekněme, takovým na první pohled, ne aby ti lidé říkali, no to jsou ty socky.

Jan Bumba:
Pane ministře, a to měla být i taková jaksi platební karta, rozumím tomu dobře?

Jaromír Drábek:
Karta sociálních systémů v sobě sdružuje několik funkcí. A důležité je, že ta karta bude jednotná pro všechny, kteří využívají sociální systém v naší republice. Ta karta má sdružovat funkci identifikační, funkci autentizační. Zároveň také má být volitelně platební kartou. A to volitelně zdůrazňuji. To je, to je princip toho, že kdo bude chtít použít tu kartu na úhradu jakýchkoliv potřeb, tak bude moci. Ale samozřejmě nám to vytváří také možnost vázat účel té výplaty, například u hmotné nouze, tam, kde je potřeba zajistit účelové vydávání peněz. To, co se dnes zajišťuje formou například stravenek nebo poukázek, což není příliš efektivní nástroj. Tak právě bude možné zajistit prostřednictvím elektronické karty.

Jan Bumba:
Pane Kráso, když se na to podíváte teď v celku s tím, když to dopadlo tak, jak to dopadlo. Jsou zapracovány vaše námitky a tak dále. Teď už byste řekl, že ty reformy, ty změny, zákony, které předkládá pan ministr Drábek, jsou krok správným směrem?

Václav Krása:
Já jsem řekl a je to i podepsáno v té naší dohodě, že budeme respektovat tu dohodu. Nemyslím si, že ty zákony nějak významným způsobem posunují nebo zlepšují život lidí se zdravotním postižením. Všechny ty zákony jsou dělané především s hlavním étosem úspor. A myslím si, že zákony by měly být také přijímány proto, aby zlepšovaly postavení lidí nebo měnily jejich situaci k lepšímu. Nemyslím si, že tomu tak je, ale já jsem rád, že jsme se dokázali dohodnout. A tudíž tu dohodu respektuji.

Jan Bumba:
Pane ministře, prosím tedy ještě vaši stručnou reakci. Zlepší tyto zákony, tyto návrhy život lidí se zdravotním postižením?

Jaromír Drábek:
Tak ano, naprosto jednoznačně. Ale nejenom lidí se zdravotním postižením. Ano, je pravda, že základem té reformy je tlak na úsporu administrativních nákladů. To znamená nikoliv snižování toho klientského komfortu, naopak jeho posilování. Ale na druhé straně velmi výrazné zefektivnění činnosti státní správy a tím úspora nákladů na té administrativní a procesní stránce věci.

Jan Bumba:
Říká ministr práce a sociálních věcí, Jaromír Drábek. A naším hostem byl také předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, Václav Krása.

 

zdroj: mpsv.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox