Zajistíme pomoc a podporu tomu, kdo ji skutečně potřebuje

Od Jaromír Drábek

23.5.2011
Pan Stanislav Stoklasa mi v příspěvku ve čtvrtečním Právu s titulkem Odpovědí mi ministři? klade dotaz týkající se tzv. kapesného pro klienty domovů pro seniory. Reaguji tedy na jeho výzvu a rád odpovím na otázku, která doslova zněla: „Můžete mi vysvětlit, jak to myslíte se zrušením tzv. kapesného, tj. 15 procent z důchodu, které nám zůstanou?“

Takzvané kapesné čili povinný zůstatek z příjmu u klientů pobytových zařízení sociálních služeb je nově pojímáno jako potřeba zajištění ochrany osob, které nemají dostatečné prostředky pro úhradu nákladů za poskytované pobytové služby v plné výši. Zároveň ale nevytváří „strop“ výše úhrad pro ty, kteří jsou ochotni a schopni se ve větší míře podílet na zajištění svých potřeb prostřednictvím sociálních služeb.

Současný systém stanovuje minimální zůstatek příjmu povinně, tedy i v případech, kdy je uživatel nebo jeho rodina schopna se na péči více finančně podílet. Navrhovaná úprava nově do systému úhrad zavádí testování majetkových a příjmových poměrů.

Umožní, aby poskytovatelé pobytových sociálních služeb upravili výši úhrady a ponechali minimální zůstatek příjmu v případech klientů s nižšími příjmy, a to na základě jejich žádosti, a to v současné výši 15 procent z příjmu klientů v domovech pro seniory, osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem a 25 procent z příjmu pro klienty v týdenních stacionářích.

S Národní radou osob se zdravotním postižením jsme se dohodli na kompromisním řešení, kdy o sníženou úhradu poplatků za bydlení a stravu si nově musí uživatel požádat a doložit svou příjmovou a majetkovou situaci. Zajistíme tak pomoc a podporu tomu, kdo finanční úlevu skutečně potřebuje.

 

publikováno v deníku Právo dne 23. 5. v rubrice Publicistika na straně 6

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox