DPH by měla růst hlavně kvůli důchodům

Od Jaromír Drábek

Rádio Impuls, 18. 7. 2011, Pořad: Impulsy Václava Moravce
Rozhovor ve zvukové podobě naleznete na stránkách rádia Impuls.

Václav MORAVEC, moderátor
Hezký dobrý večer vám všem. Jak vyřešit další hrozící propad státních financí a dodržet plán, že Česká republika bude mít příští rozpočet v deficitu 3,5 procenta hrubého domácího produktu? Problém, který řeší česká vládní koalice. Zástupci občanských demokratů a TOP 09 mluví o možnosti zvýšit daň z přidané hodnoty v následujících dvou letech na 19 procent. Nejmenší vládní strana Věci veřejné to však odmítá. Náměstek ministra financí Ivan Zídek k možnému sjednocení daně z přidané hodnoty na 19 procentech poznamenává:

Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
To zvyšování DPH je reakcí teď na stávající ekonomickou situaci a na přípravu státního rozpočtu pro příští rok. Vychází z nižšího výběru daní, než se očekávalo, je prostě někde potřeba ten problém řešit.

Václav MORAVEC
Vysvětluje náměstek ministra financí Tomáš Zídek v rozhovoru pro Rádio Impuls. Věcem veřejným se navíc nelíbí navrhovaná struktura škrtů, kterou ministr financí Miroslav Kalousek předložil ekonomickým ministrům. Dnešní schůzka v takzvaném formátu K9 ale nejspíš definitivní rozhodnutí nepřinese. Nejen o tom bude řeč v dnešních Impulsech, pozvání přijal ministr práce a sociálních věcí, jinak také místopředseda TOP 09, Jaromír Drábek. Vítejte po čase v Rádiu Impuls, přeji hezký dobrý večer, pane ministře.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/, místopředseda strany TOP 09
Pěkný podvečer.

Václav MORAVEC
Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili i díky vám našim posluchačům. Vaše otázky v průběhu dne směřovaly ve formě SMS zpráv na číslo 774999888. Máte-li jakoukoliv otázku na ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, stačí, když ji pošlete k nám sem do rádia Impuls. Číslo pro vaše otázky ve formě SMSek 7749999888. Řečeno slovy vašeho předsedy Karla Schwarzenberga, jak se mají dnes koaliční paka?

Jaromír DRÁBEK
Tak já jsem ta slova nepoužil. Dnes se velmi intenzivně vyjednává…

Václav MORAVEC
Ale je to trefné ne, koaliční paka, pane ministře?

Jaromír DRÁBEK
Každý máme jiný slovník. Já vzhledem ke svému věku si nemohu možná dovolit to, co si může dovolit někdo jiný, který má věk o něco vyšší a může si dovolit slovník, který z jeho pohledu je přiměřený, z mého nakonec taky.

Václav MORAVEC
Chcete tím říci, že Schwarzenbergovi projde všechno a Drábkovi by koaliční paka neprošla?

Jaromír DRÁBEK
Tak já bych si to ani nedovolil vůči svým kolegům, ale celkem rozumím svému předsedovi po těch zkušenostech z některých jednání, že takovéto vyjádření použil.

Václav MORAVEC
Teď k té otázce, tedy jak se mají koaliční paka, protože jste přijel právě z koaličního jednání?

Jaromír DRÁBEK
Tak probíhá jednání vrcholového koaličního uskupení, to znamená takzvané K9, o výchozích parametrech pro sestavování rozpočtu na příští rok. A tady to už padlo v tom úvodním příspěvku, my se v tuto chvíli nacházíme ve velmi obtížné situaci z mezinárodního pohledu. Když zaznamenáte, ono se o tom u nás ještě tak razantně nemluví, ale když zaznamenáte ty zprávy, které jdou v posledních dnech o situaci v Itálii, o situaci ve Španělsku, tak to je skutečně velmi vážný problém, který může dopadnout zprostředkovaně i na Českou republiku a my musíme být velmi obezřetní při přípravě rozpočtu na rok 2012.

Václav MORAVEC
Po těch dvou hodinách jednání, ze kterého jste přijel do Rádia Impuls, dá se říci, že se rýsuje nějaká shoda nebo jste si zatím jen vysvětlovali svá stanoviska?

Jaromír DRÁBEK
Tak my jsme projednávali jednotlivé varianty, jednotlivé propočty, které předložilo Ministerstvo financí. Myslím si, že je potřeba prostě jednat nad čísly, to není nějaká záležitost, která jde říct u stolu a bude to takhle a tihle budou spokojeni a tihle budou nespokojeni. A já k tomu úvodnímu příspěvku, se na to musím podívat z obou pohledů. Zástupci Věcí veřejných na jednu stranu říkají, že jejich ministři mají málo peněz v resortu, na druhou stranu říkají ale ne, není to potřeba nijak řešit. Je to potřeba řešit. Protože pokud chceme dodržet to, co si tato vláda předsevzala, být rozpočtově odpovědná a my musíme dodržet plánovaný rozpočtový schodek na příští rok, jinak bychom byli nedůvěryhodní vůči voličům, nakonec i vůči našim dětem, ale i vůči světu, protože ta takzvaná obsluha státního dluhu, to, co zaplatíme za úroky za státní dluh, to je velmi výrazně závislé na tom, jak jsme důvěryhodní navenek.

Václav MORAVEC
Ministr financí Miroslav Kalousek připravuje státní rozpočet pro příští rok s deficitem 3,5 procenta, což je součást takzvaného konvergenčního programu, tedy plánu snižování deficitů schodků státních rozpočtů do roku 2014. Navrhuje tedy ODS i TOP 09, aby se razantněji zvýšila daň z přidané hodnoty, původně se mluvilo o jednotné sazbě ve výši 17,5 procenta, teď padá hranice 19 procent. To odmítají podle předsedy Věcí veřejných Radka Johna právě Věci veřejné.

Radek JOHN, předseda Věcí veřejných
My opakovaně říkáme, že jsme proti jednotné sazbě DPH 19 procent. Tohle považujeme za velmi podivnou manipulaci, jsme pro dvě sazby DPH, jsme pro to, aby firmy byly zdaněny více o jedno procento, jsme pro to, aby se hledaly úspory a aby se ty peníze složily a neřešilo se to stylem, že na to doplatí sociálně slabí a středně příjmové skupiny obyvatel.

Václav MORAVEC
Vysvětlil před dvěma hodinami Rádiu Impuls před začátkem koaliční schůzky šéf Věcí veřejných Radek John. Pokud by měl ministr práce a sociálních věcí a místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek, který je hostem Rádia Impuls právě dnes, říci a namítnout tu jednoduchou věc, přece zvyšovat daň z přidané hodnoty není jediný recept. Tady jste slyšel, že Věci veřejné přišly na to koaliční jednání s receptem zvýšit o procento korporátní daň, zároveň se nabízejí možná další daňové změny. Proč jít tou nejjednodušší cestou, daní z přidané hodnoty?

Jaromír DRÁBEK
Tak já na začátek musím znovu zopakovat, že ta situace byla vyvolaná především tím, že právě pan předseda John před několika dny prohlásil, že návrh rozpočtu, který by nezvyšoval příjmy státního rozpočtu, že je katastrofický, že není možný, že je potřeba to udělat nějak jinak. A když nyní diskutujeme o variantách, jak to udělat, tak říká, nezvyšujme nepřímé daně, zvyšujme přímé daně a to je cesta, s kterou já absolutně nemohu souhlasit, protože zvlášť v tomto období, kdy jsme těsně po ekonomické krizi, kdy se startuje velmi křehký hospodářský růst, tak každé zvýšení přímých daní, byť to možná může vypadat populárně, tak znamená podseknutí vývoje ekonomiky, znamená to ze střednědobého nebo dlouhodobého hlediska, že bychom se vydali tou přesně špatnou cestou, to znamená cestou, kdy naše ekonomika neporoste tak, jak by mohla, za cenu jenom toho, že prostě některá strana chce být populistická. Ne, není to možné, není možné zvyšovat přímé daně, TOP 09 nikdy na zvyšování korporátní daně nepřistoupí…

Václav MORAVEC
To znamená, že raději se rozpadne vládní koalice, než aby TOP 09 kývla na drobné možná o procento zvýšení korporátní daně. Raději se rozpadne…

Jaromír DRÁBEK
Teď budu mluvit za sebe. Jsou prostě určité mantinely, které jsou nepřekročitelné, stejně tak jako jsme se zavázali vůči voličům, že v roce 2013 bude maximálně tříprocentní schodek státního rozpočtu nebo veřejných rozpočtů a v roce 2016 budou vyrovnané rozpočty, tak aby se náš stát na úkor dalších generací dál nezadlužoval, tak v žádném případě já jako místopředseda TOP 09 nemohu podpořit řešení, které řekne, ano, v tuto chvíli zvýšíme přímé daně, protože tím pádem jednoznačně dáváme signál, investoři nechoďte sem, ti, kdo máte vyšší příjmy, protože jste vzdělaní a intenzivně pracujete, odstěhujte se raději do Mnichova nebo do Bratislavy. To jsou přece přesně ty signály, které v tuto chvíli by byly velmi škodlivé pro českou ekonomiku a dopadly by na všechny občany České republiky.

Václav MORAVEC
Ministerstvo financí slovy náměstka Tomáše Zídka říká, že daň z přidané hodnoty je nutné zvyšovat tedy nejen kvůli penzijní reformě, čímž původně strany vládní koalice ještě na začátku roku odůvodňovaly sjednocení daně z přidané hodnoty a Tomáš Zídek ještě dodává:

Tomáš ZÍDEK
To zvyšování DPH je reakcí teď na stávající ekonomickou situaci a na přípravu státního rozpočtu pro příští rok. Vychází z nižšího výběru daní, než se očekávalo, je prostě někde potřeba ten problém řešit.

Václav MORAVEC
Vysvětluje v rozhovoru pro Rádio Impuls náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Pokud by měl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek říci zcela jasně, myslíte si, že je možné ještě veřejnosti odkomunikovat, jestliže v posledním půlroce máme tři varianty, které se postupně měnily a koalice se na něčem dohodla, naposledy v dodatku koaliční smlouvy je napsaná jednotná daň z přidané hodnoty ve výši 17,5 procent, proč jste tedy souhlasili v dodatku koaliční smlouvy ještě před 14 dny, když se podepisoval, s takovou věcí, když teď se zase mluví o 19procentní sazbě DPH?

Jaromír DRÁBEK
Takzvaný důchodový účet je ve velmi výrazném deficitu. Ten deficit je v letošním roce už více než 30 miliard korun nebo bude v tom celoročním výhledu. A pokud jsme diskutovali před několika málo měsíci o řešení toho, jak pokrýt schodek důchodového účtu tak, abychom mohli udržet úroveň vyplácených důchodů, abychom nemuseli přistoupit k tomu, k čemu přistoupilo například Portugalsko, ke snižování vyplácených důchodů, tak je naprosto jasné, že ten schodek důchodového účtu je potřeba z něčeho krýt. Je potřeba ho krýt z daní. A už tehdy, když se dohadovala výše daně z přidané hodnoty, tak jsem upozorňoval naše koaliční partnery na to, že pokud budou trvat na té úrovni 17,5 procenta DPH, tak je naprosto jasné, že nezbude dostatek peněz na dopravní infrastrukturu, nezbude dostatek peněz na školství. Tenkrát mě naši koaliční partneři Věci veřejné ubezpečovali, že jsou si vědomi toho, jaký dopad na státní rozpočet bude mít jednotná sazba ve výši 17,5 procenta. Pokud v tuto chvíli máme předložený návrh na rok 2012 a pan předseda John se vyjádří v tom smyslu, že je to katastrofa a že nikdo s ničím takovým nepočítal, tak se musím jenom ptát, nevěděli to tenkrát nebo to nevědí teď?

Václav MORAVEC
Ale vy jste jim ustoupili.

Jaromír DRÁBEK
My jsme jim ustoupili, protože…

Václav MORAVEC
Je to podle vás možné ještě veřejně odkomunikovat, že si napíšete do dodatku koaliční smlouvy 17,5, abychom pár týdnů poté probírali zase 19?

Jaromír DRÁBEK
Ale vždyť vy dobře víte stejně jako všichni občané, kteří to sledují, že ta koaliční vyjednávání jsou velmi obtížná, že TOP 09 každý týden zvažuje, zda v takové koalici s takovým koaličním partnerem má ještě smysl setrvávat. Ano, museli jsme…

Václav MORAVEC
Přesto v tom setrváte, ano.

Jaromír DRÁBEK
Museli jsme přistoupit na takový kompromis, protože jinak by prostě nebyl žádný kompromis. Věci veřejné tenkrát postavily sazbu 17,5 procenta jako nepřekročitelnou záležitost, na žádnou jinou dohodu nebyly ochotny jít. V tuto chvíli se zase diví, jaké to má důsledky.

Václav MORAVEC
O kolik by se musely snížit důchody, pokud by se nezvýšila daň z přidané hodnoty na 19 procent? Upřímně, máte takový propočet?

Jaromír DRÁBEK
To je skutečně velmi jednoduchá úvaha, protože pokud v tuto chvíli je deficit takzvaného důchodového účtu něco přes 30 miliard korun, tak je to přibližně desetina všech vyplácených důchodů.

Václav MORAVEC
Tudíž by se o desetinu musely snížit penze?

Jaromír DRÁBEK
K tomu samozřejmě nedojde, protože úroveň důchodů je zaručena zákonem, dokonce i valorizace dnes už je pevně daná zákonem, to považuji za jeden z velkých úspěchů této dosavadní vlády, že se podařilo prosadit, že valorizace důchodů nezávisí na rozhodnutí vlády, ale že je pevně určena zákonem, to znamená, já jsem přesvědčen, že nám nehrozí taková situace, jako například ve jmenovaném Portugalsku, že bychom museli snižovat důchody, ale je potřeba vidět ty souvislosti, je potřeba vidět to, že samozřejmě o co více je potřeba hradit deficit důchodového účtu, o to méně zbývá na ostatní provozní výdaje státu a nebo je potřeba řešit ten třetí vrchol toho trojúhelníka, příjmy státu, mandatorní výdaje a provozní výdaje a udělat něco s těmi příjmy.

Václav MORAVEC
Kolik se vybere navíc, když se zvýší daň z přidané hodnoty o to procento a půl? Tedy původně jste si schválili 17,5 procenta do roku 2013, teď tedy 19 procent.

Jaromír DRÁBEK
To není tak jednoduché říci, protože diskuse určitě bude i dále probíhat o tom, které položky mají být zařazené v případné snížené sazbě či zda to bude jenom jedna sazba bez jakýchkoliv výjimek. Pokud by to byla…

Václav MORAVEC
Počkejte, chápu ale správně, že budete počítat, protože o tom mluví váš šéf poslaneckého klubu Petr Gazdík, že bude snížená sazba a že zůstane desetiprocentní sazba DPH na knihy, na léky a na další věci?

Jaromír DRÁBEK
Pokud by toto byla ta případná dohoda, tak to znamená vyšší výběr státního rozpočtu něco přes 20 miliard korun, to znamená pokrytí výrazné části toho dnešního deficitu důchodového účtu.

Václav MORAVEC
Tedy zvýšená 19procentní sazba by zajistila 20 miliard korun?

Jaromír DRÁBEK
Něco přes 20 miliard korun, znamenalo by to, že bychom velkou část toho deficitu pokryli ze zvýšeného výběru daně z přidané hodnoty a že by nehrozil ten scénář, který musely použít jiné země, že bychom buď museli dotovat důchodový účet z jiných položek, kde potom to brání například rozvoji dopravní infrastruktury nebo rozvoji školství, což je velmi důležité pro další celkový rozvoj ekonomiky a tím české společnosti jako celku, a nebo naopak v tom krajním případě se někde museli rozhodnout k tomu, že snížili vyplácené důchody. Ani jedno z toho podle mě není správná cesta.

Václav MORAVEC
Podle náměstka ministra financí Tomáše Zídka je zvýšení sazby daně z přidané hodnoty z 10 na 19 procent jednou z velmi jednoduchých variant, jak získat peníze, protože daň z přidané hodnoty je nejlépe vybíranou daní. Tady jsou slova Tomáše Zídka:

Tomáš ZÍDEK
Když studují naši situaci, tak doporučují další zásahy do daňového systému, do oblastí, které by celkově zvyšovaly konkurenceschopnost českého průmyslu a to se podle mě na tom bude muset pracovat v dalších letech.

Václav MORAVEC
Vysvětluje v souvislosti s dalšími možnými daňovými změnami náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Pokud by měl ministr práce a sociálních věcí a místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek, který je hostem Rádia Impuls, říci, pane ministře, proč, když neustále tady sledujeme půl roku diskusi o daňových změnách, proč nepřijdete s propracovanou koncepční daňovou změnou, řekněme, daněmi, o nichž mluví Tomáš Zídek a které se týkají životního prostředí, to znamená firmy, které víc znečišťují životní prostředí, že by byly více zatíženy daněmi, že by se zkrátka neměnila jenom daň z přidané hodnoty? Nebylo by to veřejnosti snadněji vysvětlitelné, že se bude vybírat od vícero subjektů, nejen tedy od lidí prostřednictvím DPH?

Jaromír DRÁBEK
Já bych chtěl upozornit na to, že daňová reforma je připravena, respektive ty další kroky daňové reformy, daňová reforma začala tou procesní stránkou, kdy od 1. ledna letošního roku platí nový daňový řád, což je velmi důležitá změna, protože ten starý zákon o správě daní a poplatků, který byl z počátku 90. let, tak už nevyhovoval, takže ta první část daňové reformy, ta byla uskutečněna k 1. lednu. Ty další kroky jsou v tuto chvíli v přípravě, už jsou v připomínkovém řízení, to znamená daňová reforma, pokud tím myslíme změnu zákona o dani z příjmů, tak ta v tuto chvíli vlastně se dostává do té intenzivní diskuse a zároveň s tím samozřejmě je vhodná chvíle pro diskusi o těch širších souvislostech. Ale nemůžeme přehazovat ty jednotlivé kroky, nemůžeme, to by nebylo koncepční, nemůžeme nejprve diskutovat jednu část, potom nezávisle na tom druhou část, potom nezávisle třetí část. daň z příjmů, zákon o dani z příjmů je tím základním kamenem celého daňového systému, když pominu nepřímé daně, ale v té oblasti přímých daní je to prostě ten základní kámen a od té diskuse se musí odvíjet všechny souvislosti. Od toho stranou stojí nepřímé daně, tedy typicky daň z přidané hodnoty, kde na rozdíl od přímých daní jsme vázáni evropskou legislativou, v oblasti daně z přidané hodnoty máme, když to řeknu velmi zjednodušeně, možnost diskutovat o tom, jaká komodita má mít jakou sazbu, ale nemáme příliš volnosti v tom, kde která sazba může být zařazena, nemůžeme si pružně nebo podle našeho vlastního uvážení volit příliš například rozsah těch položek, které patří do snížené sazby daně. To znamená u daně z přidané hodnoty ta diskuse, která nyní probíhá, tak je v rámci těch možností, které máme a považuji tu diskusi za velmi důležitou. To, že ta diskuse se odvíjí z měsíce na měsíc a že v tuto chvíli například je akcelerovaná tím, co se děje ve Španělsku, v Itálii, ale i v Řecku, v Portugalsku, v Irsku, v dalších zemích, to si myslím, že je velmi důležité, protože my se musíme připravit na následující měsíce a následující rok. Rok 2012 bude v tomto ohledu velmi těžký a pokud chceme udržet důvěryhodnost České republiky z hlediska zahraničních partnerů, úvěrujících partnerů, ale i z hlediska českých podniků tak, aby neodcházely do zahraničí, tak je velmi důležité, abychom měli jasně naplánovaný postup a aby ten postup byl v konkrétních krocích.

Václav MORAVEC
Připomínám, že hostem u mikrofonu Rádia Impuls dnes ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek. Ptají se i posluchači Impulsů. Jedna z otázek zní: Jaké budou kompenzace v případě, že se daň z přidané hodnoty tedy zvýší více z těch 17,5 procenta zatím plánovaných na 19 procent, tedy kompenzace pro sociálně slabé či penzisty? Bude taková?

Jaromír DRÁBEK
Určitě ano. Ta kompenzace spočívá ve dvou základních částech. Zaprvé důchody jsou valorizovány dnes už podle zákonného schématu, takže tam žádný problém nehrozí, protože ten valorizační mechanismus reaguje automaticky, druhá základní položka je životní minimum a všechny ty různé pomoci v hmotné nouzi, které se od toho odvíjejí a tam já budu navrhovat vládě úpravu částek životního minima tak, aby to reagovalo pružně na ten vývoj, který bude případně dohodnut.

Václav MORAVEC
Jaká by ta úprava byla, jestliže zatím jste plánovali zvýšení DPH o procento a půl méně v následujících dvou letech?

Jaromír DRÁBEK
Tak to číslo je velmi důležité. Jeden a půl procenta v sazbě daně z přidané hodnoty je velmi malý impuls, co se týká běžné inflace. Protože když si představíme, že běžná inflace v těch běžných letech je někde kolem pěti procent, nyní v období posledních let malého ekonomického růstu, ekonomické krize byla inflace někde kolem dvou procent, tak ten inflační impuls je v podstatě běžným pohybem ve srovnání s tím, co znamená inflace z roku na rok tak, jak jde přirozený vývoj. To znamená, my musíme upravit ty jednotlivé částky podle valorizačních mechanismů, ale nedá se předpokládat, že by to navýšení bylo nějaké extrémní, protože prostě nezvyšuje se inflace na trojnásobek, pětinásobek, desetinásobek běžné hodnoty, tak jak to …

Václav MORAVEC
Kolik by to v tom průměru, pane ministře, udělalo v rámci onoho minima životního?

Jaromír DRÁBEK
Bude to ve stovkách korun.

Václav MORAVEC
Takže vejdete se do 400 korun navýšení životního minima v případě, že by se DPH zvyšovala na 19 procent?

Jaromír DRÁBEK
To v každém případě a dokonce v tom bude zohledněn i vývoj té běžné inflace, to znamená, nebude to postihovat jenom ten inflační impuls.

Václav MORAVEC
Vy jste se s opozicí a to je také jedna z nejčastějších otázek, například jeden z posluchačů se vás ptá: Pane ministře, myslíte to vážně, posílat lidi, kteří dělali rukama v 73 letech do důchodu? Pracuji jako topenář a tahat radiátory o váze sto a více kilogramů do čtvrtého patra bez výtahu, to vydrží dělat jen ti, co neví, co je to manuální práce. Je to tedy otázka, která jasně směřuje na změnu penzí a výpočtu změny penzí, takzvaná první malá důchodová reforma, která byla přijata v návaznosti na Ústavní soud. Vy jste se dohodli se sociálními demokraty na vzniku expertní skupiny osmičlenné, čtyři zástupci ČSSD, čtyři zástupci stran vládní koalice. Dá se říci, že ustoupíte od toho zvyšování odchodu věku do důchodu, protože to je jedna z předpokládaných oblastí, kterou budete se sociálními demokraty probírat?

Jaromír DRÁBEK
Nejprve odpovím na ten konkrétní dotaz. Nikdo z dnes žijících lidí nemá předpokládaný věk odchodu do důchodu 73 let. Prosím, aby nebyly šířeny takovéto poplašné zprávy, nic takového není pravda. Ano, já…

Václav MORAVEC
Promiňte, to bude topenář, který bude odcházet v roce 2050 do důchodu, tak ten půjde v 73?

Jaromír DRÁBEK
Ne, ten nepůjde v 73. V 73 se předpokládá věk odchodu do důchodu u dětí, které se ještě nenarodily, které se narodí za dva roky. To znamená člověk, který…

Václav MORAVEC
Takže topenář, který se narodí za dva roky, půjde v 73 do důchodu a bude se muset modlit, aby netahal stokilový radiátor?

Jaromír DRÁBEK
No tak v 73 letech třeba už nebude topenář, protože je otázka, jestli…

Václav MORAVEC
Že zemře ještě před tím.

Jaromír DRÁBEK
Jestli v roce 2090 skutečně ještě bude zvykem, aby topenář pracoval až do svého důchodového věku jako topenář. A to je věc, která je velmi důležitá. Ten dnešní systém nebo spíše bývalý systém, protože on už dnes ani moc nefunguje, ten bývalý systém jednoprofesní kariéry, ten je prostě neudržitelný. Přece ani dnes 62letý pokrývač už není něco, co by bylo úplně běžného. Jsou takoví lidé, kteří to dokáží a velmi často se operuje s takovými profesemi, jako je třeba horník, ale tam je přece 15letá expoziční doba. Prostě tím chci ukázat, že ta jednoprofesní kariéra už je dneska velmi výrazně překonaná. A jestli dnešní 16letí se musí připravit na to, že budou odcházet do důchodu v 70 letech, tak já si myslím, že to je férová zpráva vůči nim. Že jim prostě nebudeme lakovat narůžovo, že budou odcházet do důchodu někdy dříve. Prostě taková je realita.

Václav MORAVEC
Dovedete si představit, jak bude vypadat ta změna na základě té expertní komise?

Jaromír DRÁBEK
A jestli na základě vstřícného postoje k sociální demokracii jako k naší největší opoziční straně, která možná jednou se zase dostane k vládě, já doufám, že to hned tak nebude, ale…

Václav MORAVEC
Oni doufají, že to bude brzo a že to zruší, ty vaše reformy.

Jaromír DRÁBEK
Ale to politické kyvadlo se prostě čas od času přechýlí zase na druhou stranu, tak já samozřejmě mám zájem na dlouhodobém stabilním řešení. Pokud se dohodneme na tom, že je vhodnější, dlouhodobě udržitelnější bude princip takzvaného autopilotu, že se po roce 2043 přistoupí na to, že věk odchodu do důchodu bude odvozován matematickým vzorcem od střední doby dožití, tak je to možné. Bude to sice méně přehledné, ten výsledek bude úplně stejný nebo téměř stejný, ale v rámci dlouhodobé stability toho řešení já jsem připraven na takové řešení přistoupit. Ale ta zpráva bude úplně stejná, ta zpráva bude stejná, ta bude zase říkat dnešním 16letým, připravte se na to, že půjdete do důchodu v 70 letech. Možná to bude 69,5, možná to bude 70,5, ale přibližně těch 70 let to bude tak jako tak.

Václav MORAVEC
Konstatuje ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, dnešní host Impulsu. Děkuji za rozhovor, těším se příště na shledanou.

Jaromír DRÁBEK
Děkuji za pozvání.

zdroj: top09.cz, impuls.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox