Startuje malá důchodová reforma

Od Jaromír Drábek

ČT 24, 30. 9. 2011

66 tisíc, tak právě tolik lidí, trojnásobek tolik, co loni, už letos požádalo o předčasnou penzi. A důvod? Malá důchodová reforma, která mění výpočet penzí ve prospěch lidí s měsíční mzdou nad 34 tisíce korun. Reforma začíná platit právě dnes a dá se čekat, že kvůli ní počet žadatelů o penzi ještě stoupne. Tentokrát se zřejmě začnou hlásit ti, kterým změna zvedne řádný starobní důchod. U telefonu teď je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Pane ministře, dobrý den.
Dobré ráno.

Začněme u těch předčasných důchodů. Už máte představu, jak konkrétně zatíží důchodový účet?
Tak to, co bylo řečeno, těch několik desítek tisíc předčasných důchodů, to jsou z valné části lidé, kteří dnes nemají uplatnění na pracovním trhu a řeší tak svoji životní situaci. Tam ta zátěž ze strany státního rozpočtu není příliš velká, protože ti lidé, pokud by nedostávali důchod, tak stejně budou účastni systému hmotné nouze a prostě ty peníze půjdou jenom z jiné kapsy. Potom samozřejmě tak, jak bylo řečeno, část lidí se nechala zlákat tím, že pokud požádají o předčasný důchod před 30. zářím, to znamená před tou změnou vyplývající z nálezu Ústavního soudu, takže na to vydělají, ale ono to tak ve většině případů není. Ve většině případů se jim to nevyplatí, pouze ve velmi úzké části příjmového spektra se může stát, že o několik desítek korun si polepší tím, že si zažádají o předčasný důchod. Takže ten celkový dopad na státní rozpočet není nijak významný.

Dobře. Buďme ale, prosím, konkrétní, pane ministře. Platí to číslo, které se objevilo v médiích, a sice, že pokud by ten předčasný důchod skutečně začalo pobírat všech těch 66 tisíc lidí, tak se zvedne schodek důchodového účtu ještě o dalších 5 miliard korun?
Tak, jak jsem to řekl, částečně to znamená přelití peněz z jiné části státního rozpočtu, ani ne z jiné kapitoly, ale prostě z jiné položky, to znamená z položky státní sociální podpory a hmotné nouze, do důchodu, a to samozřejmě není žádný problém. Protože to nezvyšuje celkové, celkový schodek státního rozpočtu a částečně se jedná o lidi, kteří požádali o předčasný důchod v tom smyslu, že požádali o jeho vypočtení, nikoliv však vyplácení, takže ta částka je naprosto spekulativní.

Jenom tak pod čarou, do kdy bude Česká správa sociálního zabezpečení schopna rozhodnout o všech těch 66 tisících žádostech o předčasné důchody?
Tak já předpokládám, že to nebude nijak dlouhá doba. Nám se podařilo za poslední rok velmi výrazně zkrátit doby přiznávání důchodů, to si myslím, že je potřeba velmi ocenit pracovníky České správy sociálního zabezpečení, to znamená nedojde k ničemu jinému, než, že se v nejhorším případě ta lhůta vypočtení důchodu dostane zpátky na úroveň, která byla někdy v minulém roce.

Vy už jste, pane ministře, řekl, že pouze nepatrné části z těch žadatelů o předčasný důchod, se skutečně ten odchod do předčasného důchodu vyplatí. Tedy, když zvolili tu variantu právě proto, že se báli té malé důchodové reformy. Proč vláda, řekněme, nepřišla s nějakou osvětovou akcí, s nějakým vysvětlováním toho, za jaké situace se ten předčasný důchod vyplatí či nevyplatí a předešla by tímto způsobem té současné situaci?
Tak my dlouhodobě prezentujeme ty změny. Nakonec už od jara, myslím si, že se o nich diskutuje i v médiích velmi usilovně, to znamená každý má možnost mít dostatek informací, na webovských stránkách ministerstva je důchodová kalkulačka, kde si každý může spočítat přesná čísla, na kolik se mu vyplatí, nebo nevyplatí v které době, ke kterému datu požádat o důchod. Nicméně ty změny, a to bylo mnohokrát avizováno, ty změny jsou postupné, je pětileté přechodné období, kdy ten systém narovnáváme tak, aby vyhovoval nálezu Ústavního soudu, to znamená, ty změny jsou skutečně velmi pozvolné a velmi malé. A to, že dnes je 30. září a dnes začíná platit ta první úprava, to je jenom první krok těch dalších 5 krocích, kdy do roku 2015 dojde k těm pozvolným změnám. To znamená, myslím si, že každý umí posoudit, že když je něco rozloženo na 5 kroků, tak ten první krok nemůže znamenat žádnou významnou změnu.

Na druhou stranu, právě ten první krok znamená změnu způsobu výpočtů těch důchodů, a to byl taky ten důvod, proč řada lidí žádá o ty předčasné důchody. Proto že ptám znovu, nemohl existovat nějaký jiný způsob, jak, řekněme, osvětlit lidem, kdy se jim vyplatí a kdy nevyplatí jít do předčasného důchodu, čímž byste předešli té stávající situaci, kdy skutečně obrovské množství lidí žádá o předčasné důchody?
A já znovu musím říci, že velká část těch lidí, kteří žádají o předčasné důchody, tak žádají z důvodu nedostatečné nabídky na trhu práce. Kdy pro ně prostě není zaměstnání po ekonomické krizi prostě není dostatek volných pracovních míst a ti lidé tak řeší svoji životní situaci. To, že někteří z nich si myslí, nebo dokonce je to pravda, že je pro ně o pár desetikorun výhodnější, pár desítek korun výhodnější požádat o předčasný důchod, než počkat na řádný termín, to je skutečně jenom velmi úzká skupina lidí.

Máte, pane ministře, nějakou představu o tom, kolik lidí tedy jde do toho předčasného a starobního důchodu právě proto, že nemá žádnou práci?
To se, to se velmi těžko odhaduje, ale já si myslím, že je to skutečně důsledek toho, že byť je v České republice nezaměstnanost jedna z nejnižších v Evropské unii, my jsme někde kolem čtvrtého, pátého, šestého místa v míře nezaměstnanosti z celé Evropské unie, tak přesto ta nezaměstnanost silně doléhá na trh práce v tom dlouhodobém horizontu, protože prostě už je to třetí rok, kdy nabídka na trhu práce je nedostatečná. A prostě, pokud někdo ztratí zaměstnání a je těsně v předdůchodovém věku, tak nakonec i proto existuje ten způsob odchodu do předčasného důchodu, tak je normální a myslím si dokonce i správné, že takovýmto způsobem řeší svoji životní situaci. Takže já na tom nevidím nic špatného. Naopak ten systém je právě proto tak nastaven, aby takovou situaci člověk mohl řešit.

No a teď se přiznám, pane ministře, že vám nerozumím. Vy na jednu stranu říkáte, že těch odchodů do předčasného důchodu kvůli výpočtu výše penze je jenom minimum, ale jedním dechem říkáte, že nedokážete odhadnout, kolik lidí do toho předčasného důchodu odchází kvůli tomu, že nemá práci a tedy, že nevíte ani přesně, kolik lidí odchází do předčasného důchodu kvůli tomu výpočtu. Tak to je trošku disproporce. Můžete tedy zkusit alespoň trochu odhadnout, když je váš kardinální argument, kolik těch lidí z těch 66 tisíc odešlo do toho, nebo chce odejít do předčasného důchodu právě proto, že nemá práci, nikoliv proto, že by to byl důsledek té malé důchodové reformy?
Jestli vám to připadá jako rozporné, tak já říkám znovu a naprosto jasně, že pokud někdo nezadá nějaký průzkum, který by bylo potřeba celkem draze zaplatit a který by to zjistil, tak se dá velmi těžko odhadnout a je to jenom věštění z křišťálové koule, kolik těch lidí a z jaké části si řekli, ano…

Promiňte, že vám do toho vstupuju, pane ministře, ale …
…ano, nemám uplatnění, ne, ne, já to s dovolením domluvím, kolik lidí si řeklo, já nemám v tuto chvíli uplatnění a ono také možná se mění ten vzorec, ono to bude pro mě lepší. Tam přece není jasná hraniční čára. Není možné tu otázku stavět tak, že jedna skupina je taková a druhá skupina taková. Ty argumenty se samozřejmě prolínají.

Dobře, ale potom přece nemůžete argumentovat tak, jak argumentujete, tedy, že to není důsledek malé důchodové reformy a změny výpočtu penzí, ty žádosti o předčasné důchody.
Já jsem řekl, a prosím, nezkreslujte moje argumenty, a možná by bylo dobré spíše posluchačům vysvětlovat ty věcné záležitosti, to je také odpověď na vaši otázku, proč to není prezentováno srozumitelněji, protože se ptáte na věci, které jsou velmi nesrozumitelné, místo toho, abyste se ptal na věci, které jsou v souvislosti právě s tou změnou výpočtového vzorce tak, aby měli lidé lepší možnost to pochopit.

Pojďme ještě k jedné věci, pane ministře. Ministerstvo financí podle informací, které se objevily v médiích, uvažuje kvůli rozpočtovým problémům o zmrazení výše důchodů, tedy o tom, že by na rok nebo na dva došlo k zastavení valorizace důchodů. Jak se lidem tento návrh z ministerstva financí zaznívá?
Já jsem neslyšel žádný takový návrh ministerstva financí. Řekl to v rozhovoru jeden z úředníků ministerstva financí jako alternativu, která samozřejmě je jednou z možných alternativ při úvahách o nějakém budoucím vývoji. Já jsem nezaznamenal žádný takový návrh ministerstva financí a zdůrazňuji to slovo návrh, tedy nemám vůbec k čemu se vyjadřovat, protože pro mě žádná taková myšlenka v tuto chvíli absolutně není přijatelná.

Na druhou stranu, ty rozpočtové problémy jsou a budou velké. Kdyby právě kvůli těm rozpočtovým problémům oficiálně ministr financí s takovýmto návrhem přišel na vládu, jak byste se k tomu postavil?
Budu se snažit navrhovat alternativy jiné, než zásah do kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí v této oblasti. Je potřeba ale říci, že Česká republika je jednou z mála evropských zemí, která udržuje stav, kdy důchody reálně rostou, z roku na rok reálně rostou. Ani v jiných vyspělejších zemích nedokázali tento stav udržet. Je to jenom proto, že Česká republika velmi úspěšně hospodaří a například i se zvyšuje její rating. V některých jiných zemích podobného charakteru, jako je Česká republika, dokonce museli přistoupit ke snížení důchodů již vyplácených důchodů, nic takového u nás nehrozí, ale je potřeba říci, že Česká republika je v tomto na velmi dobré pozici a že je vůči důchodcům, ke kterým jde více než třetina státního rozpočtu, skutečně velmi vstřícná. Já bych rád, abychom tento trend udrželi.

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Pane ministře, děkujeme za váš čas, za rozhovor. Na shledanou.
Pěkné ráno divákům.

 

moderátoři: Jolka Krásná, Jiří Václavek
ke shlédnutí on-line zde
zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox