Na tzv. předdůchodech se dnes dohodla tripartita

Od Jaromír Drábek

Na takzvaných předdůchodech se včera dohodla tripartita a o výsledcích jednání hovořil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, který byl hostem v pořadu Radiofórum na Radiožurnálu. Ministr Drábek k tématu diskuse mj. řekl: „Ty diskuze o možnosti tzv. předdůchodů vyšly z platformy tripartity, tedy rady pro hospodářskou a sociální dohodu a my jsme velmi detailně diskutovali možnosti, jak zajistit u profesí, které skutečně znamenají velké opotřebení organizmu, jak zajistit to, aby lidé mohli odejít do důchodu dříve, než v tom standardním věku, který předepisuje zákon a toto je výsledek toho jednání“.
Radiožurnál, pořad Radiofórum, 13.10.2011

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Týkat by se měli pouze vybraných, většinou namáhavých povoláních. Do penze by se odcházelo dřív, a to za příznivějších podmínek než v případě předčasných důchodů, které jsou nižší než při penzionování v řádném termínu. Jisté zatím není, jestli vyjmenuje profese, na něž mají předdůchody vztahovat zvláštní zákon, nebo zda by podmínky upravovali kolektivní smlouvy jednotlivých podniků. Mluvit o tom budu s ministrem práce a sociálních věcí, Jaromírem Drábkem, z Top 09. Dobrý večer.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Dobrý podvečer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Pane ministře, můžete popsat, proč se vlastně o předdůchodech uvažuje?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak s ty diskuze o možnosti takzvaných předdůchodů ty vyšly z platformy tripartity, tedy rady pro hospodářskou a sociální dohodu a my jsme velmi detailně diskutovali možnosti, jak zajistit u profesí, které skutečně znamenají velké opotřebení organizmu, jak zajistit to, aby lidé mohli odejít do důchodu dříve, než v tom standardním věku, který předepisuje zákon a toto je výsledek toho jednání. My jsme na to před několika měsíci ustavili pracovní tým, který se tím začal zabývat, to co dnes tripartita schválila, byly vlastně základní body toho od čeho se bude odvíjet další detailní jednání o tom, jak technicky co nejlépe naplnit ten společný cíl.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Lidé, kteří by do předdůchodů odcházeli, by se mohli spolehnout na to, že jejich penze nebude nižší, jako je to teď u předčasných důchodů, a od kdy by to mohlo platit?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
No, my jsme se dnes se zaměstnavateli a odbory shodli na tom, že toto bude základní podmínkou, nebo základním vymezením toho systému. Chceme najít systém takový, aby člověk, pokud začne čerpat ten předdůchod, tak aby tím neztrácel žádné nároky na to standardní vyplácení důchodu po dosažení důchodového věku. A zároveň jsme se shodli také na tom, že ten takzvaný předdůchod musí být výhodnější co do finanční záležitostí než předčasný odchod do důchodu. To jsou právě ty základní rámce, na základě kterých my teď začneme stavět to detailní legislativně technické řešení.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Do vysílání teď zvu taky předsedkyni odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, Dagmar Žitníkovou, dobrý večer.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
Příjemný večer posluchačům.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Paní Žitníková, tripartita se dnes naopak neshodla na tom, kolik by mělo ministerstvo práce poslat peněz na sociální služby. Podle odborů je málo o něco víc než 6 miliard, které by tam měly jít. O kolik myslíte navíc, že by bylo potřeba?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
Podle našich ekonomických propočtů, by byla adekvátní částka ve výši 8,5 miliardy.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
To znamená, že bez ní se stane co. Co podle Vás hrozí, pokud to nebude o něco víc než 2 miliardy, proti původní navrhované částce, nebo plánované částce?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
Letos mělo mnoho poskytovatelů sociálních služeb poměrně dost velké problémy s poskytováním sociálních služeb. A v mnoha případech, právě sociální služby dofinancovaly kraje. Kraje se v poslední době vyjádřily, že další finance vlastně nemohou na financování těch sociálních služeb už dát z vlastních rozpočtů, a že je potřeba, aby se záležitost financování řešila koncepčně na celostátní úrovni. My jsme opakovaně upozorňovali na to, že se ty dotace v uplynulých letech vlastně pravidelně rok od roku snižovaly a tvrdíme, že kvalita sociálních služeb se stávajícími financemi nebude v těch sociálních službách zachovaná. Mimo to náš odborový svaz má ještě jeden velký problém. Doufám, že potvrdí pan ministr Drábek, že to také jako problém vnímá a to je velmi špatné finanční ohodnocení pracovníků v sociálních službách. Zaměstnanci, kteří pracují v sociálních službách, mají jedny z nejnižších platů v celé České republice, a ta jejich práce je namáhavá, náročná a my se domníváme, že je potřeba s tím něco udělat. Takže náš odborový svaz měl požadavek, aby pracovníci v sociálních službách, a sociální pracovníci byli přeřazeni do vyšších tarifních tabulek. To znamená, do tabulek, které mají zdravotničtí pracovníci a tím se jim trošku zvýšily platy.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
A tedy i zvedla životní úroveň. Pane ministře, já bych se přesně na to teď ráda zeptala pana ministra, jestli počítá s tím, že by se měly zvedat platy pracovníkům v sociálních službách a jestli třeba ještě se můžou najít peníze, tedy mluvíme zhruba o 2 miliardách navíc pro tento sektor?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak, tak jak řekla paní předsedkyně Žitníková, pro příští rok počítá státní rozpočet s částkou na dotace do sociálních služeb ve výši 6,1 miliardy korun. To je stejná částka, jaká byla ve státním rozpočtu na letošní rok, ale je potřeba k tomu říci, že to nejsou jediné peníze, které jdou do oblasti sociálních služeb. Jde tam také velká část vypláceného příspěvku na péči, který je v rozsahu přibližně 20 miliard korun ročně. Dále tam jdou peníze z Evropských fondů, to znamená, to financování je vícezdrojové, podílejí, nebo měly by se na něm podílet také kraje a obce, které mají příjmy z rozpočtového určení daní, stejně jako stát a já v tuto chvíli nevidím jako realistické v současné situaci, kdy stát musí prostě šetřit na provozních výdajích, abychom byli schopni slíbit, že pro příští rok přidáme například ty požadované 2,5 miliardy. To prostě realistické není a my musíme hledat jiné cesty, jak zajistit efektivní financování. A pokud jde o platy, to s tím velmi úzce souvisí. Tak, jak jsem řekl, ty celkové finanční toky, které jdou do oblasti sociálních služeb, tak ty jsou mnohem vyšší než těch 6 miliard korun, které jsou vymezeny ze státního rozpočtu, a my musíme najít systém, jak mnohem efektivněji ty peníze využít a pak také zbude na to, aby byly vyšší platy, u pracovníků v sociálních službách. A já se za ten požadavek stavím, já budu velmi rád diskutovat o tom, jak co nejlépe zefektivnit ten systém tak, aby pracovníci v sociálních službách byli lépe oceněni, já to jejich považují za nedostatečné a jsem připraven ty cesty hledat. Ale chci upozornit na to, že připravujeme konkrétní kroky, které by například ve způsobu vyplácení příspěvků na péči už od 1. ledna měly tu situaci výrazně zlepšit, výrazně lépe nasměrovat ten tok peněz, takže není to tak, že bychom začínali od nuly, je to tak, že musíme pokračovat v té diskuzi a hledat maximální efektivní cesty.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Paní Žitníková, uklidňují vás trochu slova pana ministra, tedy v tom, že hledá alespoň nějaké cesty, jak nasměrovat efektivněji více peněz do systému?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
Já jsem velmi ráda, že pan ministr ty cesty hledá. A jsem také velmi ráda, že vlastně tady řekl veřejně, že ho ti zaměstnanci v sociálních službách a jejich nízké platové ohodnocení také tíží a věřím, že tady ty cesty tedy hledat budeme a že nějakou společnou cestu nalezneme, aby se ty platy zvýšily. Pokud bude mít pan ministr lepší návrh, nebo jiný návrh a najdeme prostředky jinde, tak samozřejmě, já to uvítám. Více méně to byl náš návrh na zabezpečení tady tohoto požadavku, ale pokud pan ministr najde skutečně jiné zdroje a budou ty zdroje transparentní, budou průkazné a skutečně se dostanou až k těm zaměstnancům, tak já budu jenom ráda.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Říká předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. A děkuji taky ministrovi práce a sociálních věcí, Jaromíru Drábkovi. Přeji oběma hezký zbytek dne. Na shledanou.

 

zdroj: mpsv.cz, Radiožurnál


Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox