Jednotné výplatní místo neoddálí služby občanům

Od Jaromír Drábek

Projev na 25. schůzi Poslanecké sněmovny dne 5. 11. 2011

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k tomu bloku vystoupení, která se týkala resortu práce a sociálních věcí, a odkazuji i na včerejší diskusi, kde řada z přednesených témat již byla diskutována, a také předesílám, že se nebudu vyjadřovat k encyklopedickým výčtům toho, co obsahují jednotlivé návrhy a jednotlivá ustanovení návrhů.

Co se týká úsporných opatření, tak tam jenom připomenu znovu, že se jedná o procedurální záležitost. Vzhledem k tomu, že Ústavní soud ukončil účinnost těchto opatření k 31. 12. 2011, nejedná se tedy o žádná nová opatření, proto si také nemyslím, že je tu třeba se věcně zabývat například stanoviskem Českomoravské konfederace odborových svazů z podzimu roku 2010, protože to skutečně není otázkou, která by byla aktuální.

Co se týká zmíněného příspěvku na péči a jeho výši, tak já musím zdůraznit to slovo příspěvek. Samozřejmě není bohužel ambicí, ani nemůže být ambicí, aby příspěvek na péči byl kompenzací veškerých výdajů, které jsou potřeba v sociální oblasti. To prostě není možné a je to realita a je potřeba to takto říci.

Co se týká jednotného výplatního místa, padl tady názor, že lepší by bylo sjednotit výplatu dávek na obcích. Ano, byla to jedna z variant, která byla posuzována již před několika lety. Toto posuzování bylo aktualizováno. Z několika variant, kdy jedna z nich bylo právě sjednocení výplatního místa na obcích, tak z analýzy naprosto jednoznačně vyšlo, že nejvýhodnější, nejvhodnější variantou je sloučení výplatního místa na úřady práce.

Co se týká nákladů na software, tak chci upozornit na to, že pokud tady bylo řečeno, že náklady na úpravu softwaru budou 5-7 mld. korun, tak je to naprosto nepřiměřené číslo. Chci znovu upozornit na to, co už jsem říkal včera, že software, na kterém dnes zpracovávají pracovníci obcí dávky hmotné nouze a dávky pro osoby se zdravotním postižením, že je majetkem Ministerstva práce a sociálních věcí. Tedy na tom se nic nemění a tento software bude aktualizován průběžně, tak jak je aktualizován každý rok při parametrických změnách systému hmotné nouze nebo systému státní sociální podpory.

Co se týká příspěvku na mobilitu, tak to sice není předmětem žádného projednávaného tisku, protože tato předloha již byla schválena Senátem, podepsána prezidentem a je součástí platného právního řádu, ale pro ucelenou informaci jenom musím tady protestovat proti tomu, že u příspěvku na mobilitu by se zvyšovala administrativní náročnost. Já si opravdu neumím představit, jak sjednocením čtyř dávek do jedné a sjednocením výše dávek do jedné by se mohla zvýšit administrativní náročnost.

Co se týká přiblížení občanům, bylo tady řečeno, že sjednocením výplat do jednotného výplatního místa dojde k oddálení služby občanům. Na to jsou argumentem jednoduchá čísla. Dnes například dávky pro osoby zdravotně postižené se vyplácejí na 227 místech, od 1. ledna se budou tyto agendy vykonávat na 420 místech. Pokud toto někdo prohlašuje za oddálení služby občanům, tak potom mohu jenom pokrčit rameny.

Děkuji za pozornost.

 

zdroj: top09.cz, parlamentnilisty.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox