Jaromír Drábek v Radiofóru

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek byl jedním z hostů v pořadu Radiofórum na Radiožurnálu, kde hlavním tématem diskuse byly plány ministerstva v oblasti pěstounské péče v souvislosti s vytvořením alternativních forem náhradní rodinné výchovy. Dalším hostem byla Zuzana Baudyšová, ředitelka nadace Naše dítě.
Radiožurnál, 23.11.2011

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Vláda plánuje rušení kojeneckých ústavů. Úplně by měly zmizet do dvou let. Opuštěné děti mají končit v náhradních rodinách. Současných pěti stům párů by mělo přibýt nejmíň dalších pět set, odhaduje ministr práce a sociálních věcí. Česko dlouhodobě sklízí kritiku za to, že v ústavech končí příliš mnoho dětí. Někteří odborníci ale upozorňují, že změna systému by měla být pozvolná, aby se podařilo pořádně připravit pěstounské zázemí. Mluvila jsem o tom s ředitelkou nadace Naše dítě Zuzanou Baudyšovou a s ministrem práce a sociálních věcí, místopředsedou TOP 09, Jaromírem Drábkem. Toho jsem se nejdřív zeptala, proč považuje za nutné zrušit kojenecké ústavy do roku 2014?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Takhle postavená otázka samozřejmě navádí k nějakému direktivnímu zásahu, ale tak to vůbec není. My jsme jenom dali najevo, že chceme postupovat stejně, jako postupují v civilizovaných evropských státech. To znamená, dávat přednost náhradní rodinné výchově u malých dětí, protože prostě ústavní péče je méně vhodným nástrojem, méně vhodnou variantou. To znamená, my chceme velmi výrazně posílit možnosti pěstounské péče, možnosti komunitní péče. A na základě toho omezit poptávku po péči v kojeneckých ústavech. Následně teprve je možné mluvit o tom, jestli těch třicet čtyři kojeneckých ústavů, jestli je to skutečně počet, který je nutný. Jestli je možné postupně jejich počet omezovat, případně takovou službu nevyužívat a změnit kojenecké ústavy na například centra pomoci rodinám s dětmi. Využít je prostě v tom systému. Protože já si velmi vážím těch lidí, kteří odborně v kojeneckých ústavech pracují. Ale dnešní poznatky jednoznačně říkají, že v zájmu dětí je, abychom upřednostnili rodinné prostředí před prostředím ústavním.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Paní Baudyšová, jak vy hodnotíte plány Ministerstva práce a sociálních věcí, které teď pan ministr ve zkratce přednesl?

Zuzana BAUDYŠOVÁ, ředitelka nadace Naše dítě
Já zdravím pana ministra Drábka, dobrý den. Já naprosto souhlasím se záměry transformace. Dítě patří do rodiny, dítě nepatří do ústavu. A zvlášť malé děti v kojeneckých ústavech, kdy víme z různých psychologických rozborů, že jsou nejdůležitější první měsíce, první roky života, aby dítě bylo v láskyplné péči osoby, když už to není maminka, tatínek, tak aby to byl pěstoun, který skutečně bude dítě nejenom láskyplně přijme, ale vést a být oporou. To je všechno v naprostém pořádku. A nejsme tady v žádném sporu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Ale měla jste i určité výhrady?

Zuzana BAUDYŠOVÁ, ředitelka nadace Naše dítě
Pardon, i Úmluva o právech dítěte říká, že dítě má vyrůstat v rodině, v prostředí štěstí, lásky, porozumění. Čili to je naprosto správný záměr. Moje obavy jsou jenom o tom, že v kojeneckých ústavech nejsou jenom zdravé děti, jsou tam děti, které jsou zdravotně velmi těžce postižené. A trochu to krokování ministerstva mě zaskočilo, protože nejdřív se domnívám, že by měl být dostatek pěstounů, vědět, kam půjdou tyto zdravotně postižené děti, které se krmí sondou a které skutečně musí být v rukou zdravotně zdatných osob. A pak pozvolna podle toho, jaké budou počty zájemců a počty pěstounů, tak přistoupit k likvidaci kojeneckých ústavů. Ten deadline narušení kojeneckých ústavů, ta mě trochu zaskočila. Zvlášť když jsem se zeptala, kam půjdou zdravotně postižené děti. A bylo mi odpovězeno, do pěstounských rodin. Tak to jako mě trochu nehrálo.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Pane ministře, to jsou vlastně dvě otázky. Jestli se to všechno, co jste na začátku popsal, dá stihnout během dvou let, do začátku roku 2014, aby pěstounské rodiny a celý systém byl připravený. A potom co tedy s handicapovanými dětmi?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak já jsem velmi rád, že se shodujeme v tom společném cíli. A jde skutečně o to nastavit ty kroky tak, abychom k tomu cílovému stavu došli co nejdříve. My nejsme ale v bodě nula. Už v současnosti existuje v České republice přibližně tři tisíce pěstounských rodin. A pokud se podíváme na to, jaký je potřebný vývoj, tak my potřebujeme tuto kapacitu posílit ani ne o dvacet procent, řádově o pět set pěstounských rodin. A to si myslím, že je během dvou let dosažitelný cíl. A já bych chtě tady zdůraznit ještě jedno číslo. Podle, podle statistik přibližně čtyřicet pět procent dětí, které jsou umístěny v kojeneckých ústavech, tak jsou tam umístěny čistě ze sociálních důvodů bez jakéhokoliv zdravotního důvodu. A to jsou děti, které skutečně do takového zařízení v první řadě nepatří. A pro ty je potřeba nejdříve najít uplatnění v pěstounských rodinách. Co se týká zdravotně postižených dětí, tak to je skutečně velmi odborná otázka. Nicméně i v ostatních evropských zemích, a my jsme měli shodou okolností včera na tom mezinárodním setkání, kterého se účastnili zástupci ze sedmnácti evropských zemí, tak jednoznačně i u zdravotně postižených dětí je jasný směr umisťovat tyto děti do komunitních zařízení. To znamená do zařízení, kde mohou navázat tu citovou vazbu. Přestože samozřejmě jim je potřeba zajistit…

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Budou potřebovat zvláštní péči?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Je potřeba zajistit kvalitní zdravotní péči. Ale velmi důležitá je tam ta možnost citové vazby právě u zdravotně postižených dětí.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Paní Baudyšová, komunitní centra, byla by to odpověď, kterou byste byla ochotná akceptovat? Nebo kterou byste ráda slyšela?

Zuzana BAUDYŠOVÁ, ředitelka nadace Naše dítě
Tak já si úplně nedovedu představit, co ta komunitní centra. Zda to budou nestátní organizace nebo státní. Kdo, kolik dětí tam bude, jak budou vedeny, kde, zda tato zařízení budou v uvolněných kojeneckých ústavech nebo zda se to bude budovat na zelené louce. To se domnívám, že už v době, kdy je rozhodnuto o rušení kojeneckých ústavů, že už bychom v té vizi měli být, promiňte, pane ministře, o kousíček dál. Aby už zkrátka to šlo do trochu reálné vize, kam skutečně tyto děti, které si zaslouží láskyplné, odborné, odborný servis, aby našly ten svůj další domov, kde budou žít.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Mimochodem, paní Baudyšová, pokud se bavíme o tom, kde by měla taková centra vznikat, vy jste taky zapochybovala, jestli stát neruší kojenecké ústavy mimo jiné proto, že chce získat většinou velmi pěkné budovy, vily, ve kterých ty kojenecké ústavy jsou. Tyto vaše obavy jsou nějak opodstatněné?

Zuzana BAUDYŠOVÁ, ředitelka nadace Naše dítě
Tyto obavy nejsou určitě postavené na žádném konkrétním základě. Jenom vím, že zařízení pro kojenecké ústavy jsou vesměs ve velmi hezkých prvorepublikových vilách, o které bude určitě velký zájem. A já bych byla velice ráda a i jsem ráda, že pan ministr mě slyší nebo třeba i vyslyší, aby tato zařízení byla zachována dětem. Třeba zrovna těmto zdravotně postiženým dětem, které už si své v životě zažily. A kdyby byly v důstojném prostředí, kde by mohly žít se zdravotnickou péčí, bylo by to velmi dobře.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Pane ministře, tedy otázka je jasná. Počítáte do budoucna s tím, aby objekty, ve kterých se teď nacházejí kojenecké ústavy, zůstaly i nadále věnovány dětem v nějaké péči o ně?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak já chci potvrdit, že určitě chceme využít ty možnosti, které se dnes naskýtají. jenom chceme změnit ten pohled na péči o malé děti právě z toho ústavního typu do toho typu rodinného nebo kvazi rodinného. To je ten velmi důležitý prvek. A pokud tady padalo, padalo to vyjádření, že je rozhodnuto o rušení kojeneckých ústavu, tak já znovu zdůrazňuji to, co jsem říkal na začátku. Ten krok přece je převedení péče do péče rodinného typu. A následně na to bude menší poptávka po zařízeních tohoto typu, toho ústavního typu. Nejedná se o žádné direktivní rušení. Ještě navíc tak, jak všichni víme, tato zařízení jsou ve správě nebo ve zřizovatelské úloze Ministerstva zdravotnictví. To znamená, my chceme skutečně rozšířit tu možnost rodinné péče, náhradní rodinné péče tak, aby nebyly potřeba služby ústavní péče pro děti do tří let.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
A pak je možné, že nebudou potřeba pro děti, jestli vám dobře rozumím, ani ty budovy?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak to je otázka, kde bude nejlepší zázemí pro pěstounské rodiny, centra pro pomoc rodinám. To je samozřejmě potřeba, abychom využili všechny ty kapacity, které tam jsou. Abychom změnili jejich nasměřování. Ale řešit otázku budov skutečně v tuto chvíli na pořadu dne není. A tak jak jsem řekl, zřizovatelskou úlohu má Ministerstvo zdravotnictví.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Tolik ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a taky ředitelka nadace Naše dítě, Zuzana Baudyšová.

 

zdroj: mpsv.cz, Radiožurnál
k poslechu on-line zde (25:16-35:06)

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox