Vládní reformy jsou zatím velmi šetrné

Od Jaromír Drábek

Zjednodušení některých sociálních dávek, omezení jejich zneužívání a posílení takzvaných motivačních prvků. To jsou hlavní cíle sociální reformy, jejíž první fázi před pár dny podepsal prezident republiky Václav Klaus.
„Tyto změny tak začnou podle plánu platit od ledna, považuji je za ukončení jedné velmi významné etapy,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09, který reformu navrhl. Cílem je také odbourání zbytečné administrativy, sjednocení výplat pod úřady práce a tvrdší postup vůči nelegálnímu zaměstnávání.

O schválených změnách už online deník Aktuálně.cz podrobně informoval. Rozhovor s Jaromírem Drábkem se proto zaměřil hlavně na nové plány pro další měsíce.

Sociální reforma je už definitivně schválena. Vždy jste u ní uváděl číslovku jedna. Chystáte už tedy sociální reformu číslo dvě?
Ano, ale teď nás především čeká velmi obtížná úloha: Tu schválenou legislativu nejdříve plně převést do praxe. To je ten hlavní úkol pro nejbližší týdny, tedy aby všechno na úřadech práce fungovalo co nejlépe.

A potom? Co bude hlavním obsahem té druhé fáze?
Už na ní pracujeme. Chceme se věnovat sociálně-právní ochraně dětí, pěstounské péči, náhradní rodinné výchově… Dále půjde o rozvoj možností péče o děti, různých alternativních zařízení ke školkám vzhledem k nedostatku míst. Podpoříme firemní školky, takzvané dětské skupiny nebo vzájemnou rodičovskou výpomoc. A chceme také pokračovat v krocích ke slaďování pracovního a rodinného života.

Sjednocení dalších dávek se odkládá

Před rokem jste plánoval sjednocení osmnácti různých dávek do tří. V první fázi reformy, která začne platit od ledna 2012, jste sjednotil osm dávek do dvou. Zbytek sjednotíte ve druhé fázi, nebo z tohoto záměru sešlo?
Ta myšlenka pořád platí, nicméně postupujeme postupně. Začali jsme u systému pro zdravotně postižené, který byl nejroztříštěnější a šel nejlépe zjednodušit. Z původních osmi vznikly jen dvě dávky – jedna jako jednorázový příspěvek, druhá jako opakující se. Současně to přinese významné snížení administrativní náročnosti nejenom pro stát, ale také pro příjemce. Kromě toho se rozšíří počet úřadů, kde si postižení mohou tuto agendu vyřídit – z nynějších zhruba 120 na více než 400 míst.

A ty zbývající dávky stihnete sjednotit ve druhé fázi od roku 2013?
Samozřejmě že chceme postupovat dál. Zaměříme se hlavně na dávky, které se překrývají, například příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Ty dnes formálně patří do dvou systémů – první do státní sociální podpory, druhý do systému pomoci v hmotné nouzi. Ta agenda je zbytečně komplikovaná. Ale s tím sjednocením nespěcháme. Chceme jít hlavně cestou zjednodušení procesu, protože to je rychlejší. Až potom by šlo o legislativní úpravy a formální sjednocení

Můžete uvést konkrétnější příklad zjednodušení toho procesu?
Letos musí občan nejprve na úřad práce zažádat o příspěvek na bydlení a poté na obecní úřad o doplatek na bydlení. Od Nového roku zařídí obojí na jednom místě, tedy na úřadu práce. Formálně sice pořád vyplní dvě žádosti, ale přílohy bude přikládat jenom jednou, takže v podstatě půjde o jednu žádost.

Takže konkrétní termín, kdy dojde k dalšímu sjednocení dávek, nemáte?
My se teď chceme věnovat hlavně tomu, že od Nového roku přechází administrace všech dávek na úřady práce. Velice si vážím svých kolegů z těchto úřadů, kteří se s tím velmi náročným přechodem vypořádají. V nejbližších měsících je tedy prioritou co nejjednodušší proces, co nejméně pracný a pro oprávněné žadatele co nejpřívětivější. A teprve až vyhodnotíme, co se podařilo vylepšit tím procesem, tak začneme s dalšími legislativními úpravami v této oblasti.

Škrty nechci, ale možná budou nutné

Už na začátku letošního roku jste říkal, že cílem reforem není další snižování státní pomoci. Změnil na tom něco výrazně rostoucí schodek státního rozpočtu a potřeba ještě více šetřit?
Počkáme si na lednová čísla, která více vypoví o tom, do jak hlubokého průšvihu se státní rozpočet dostává.

Takže další škrty v blízké době nejsou vyloučeny?
V tuto chvíli k tomu nechci veřejně vyjadřovat svůj postoj. Já samozřejmě budu hájit svůj resort. Je potřeba, aby stát zachoval dostatečnou laťku pro sociální pomoc, zvláště v tomto kritickém období. Česká republika patří mezi země s nejnižší mírou ohrožení chudobou v Evropě a rád bych, abychom si tuto výbornou pozici udrželi. Ale na druhou stranu je potřeba respektovat realitu.

Byly by to výraznější škrty než dosud?
O tom je opravdu předčasné mluvit. Pokud nám ta lednová prognóza řekne, že na něco už prostě nemáme, tak se budeme muset vážně zabývat tím, kde budou případné úspory sociálně nejšetrnější. Koneckonců před rokem jsme postupovali stejně. Když se podíváme do jiných zemí, kde se například musely snížit důchody nebo kde velmi výrazně klesla laťka sociálního systému, tak myslím, že to naše reformní úsilí je velmi šetrné ve vztahu k sociálně potřebným. Byť to někdo nerad slyší a pro jednotlivé občany to může být velmi bolestivé.

Jedna z variant škrtů, kterou v polovině roku zvažoval váš stranický kolega a ministr financí Miroslav Kalousek, počítala i s výrazným snížením rodičovského příspěvku. Kdyby se muselo škrtat, dal byste přednost plošnému snížení pro všechny, nebo raději omezení příspěvku jen na chudší rodiny tak, jako jste to vloni zavedli u porodného?
Nezlobte se, tato spekulace skutečně není na pořadu dne. Nechci ji vůbec rozvíjet, protože jakmile začnete rozvíjet nějakou myšlenku, tak to znamená, že je to směr uvažování, a tento teď není na místě. Považuji rodinnou politiku za jednu ze stěžejních úloh státu. A tento můj postoj v tuto chvíli neumožňuje detailněji rozvádět, co by kdyby…

Porodné bych změnil jinak

Pojďme tedy ke konkrétnějším návrhům. Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje vám jako jedno z řešení tamních sociálních problémů doporučuje, aby se příspěvky vyplácely maximálně pro třetí dítě v rodině…
S omezeným počtem členů rodiny počítají už nyní například příspěvek i doplatek na bydlení, s rostoucím počtem už se dál nezvyšuje. Co se týká dalších dávek, tak je to k úvaze. Ale musím se na to dívat pohledem člověka, který je odpovědný za rodinnou politiku. A nechtěl bych, abychom s vaničkou vylili i dítě. Už vloni jste podobně omezili porodné – jen pro první dítě v rodině a jen pro rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Já tehdy respektoval politickou dohodu, i když osobně jsem jednoznačným zastáncem toho, aby porodné bylo rozpuštěno do rodičovského příspěvku. Ta jednorázová dávka není ideální. Kdyby se rozložila na delší časové období, tak by nesváděla k jednorázovému nákupu věcí, které jsou zbytné povahy.

Zkusíte takovou změnu v porodném prosadit v další fázi reformy?
Budu to určitě zkoušet znovu, ve vhodnou chvíli, ale teď to podle mne není reálné. Ten kompromis se vloni rodil velmi těžce a nechci nabourávat něco, co by tu potřebnou dohodu bořilo.

Zpřísnění pro ty, kdo nedávají děti do školy

Zmíněná Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje také chce, aby výplata dávek byla podmíněna školní docházkou potomků. Už jsme psali, že od ledna 2012 se takto zpřísní výplata rodičovského příspěvku…
Ano, tuto změnu považuji za průlomovou a už je schválena. Dosud se školní docházka sledovala jen u dávek pomoci v hmotné nouzi, kde mimochodem tato pravidla od Nového roku výrazně zpřísníme. A od ledna poprvé zasahujeme i do systému státní sociální podpory. Mimochodem je to příklad toho, že není dobré dosavadní umělé rozdělování státní pomoci na dva různé systémy. Ta finanční pomoc je přece jedna, ten tok peněz je jeden a je potřeba se k tomu chovat spíše jako k balíku než formálně rozdělovat na několik položek.

Rozšíříte tuto podmínku – povinnou školní docházku – i na zbývající dávky?
Tam už v podstatě žádné další dávky, na které by bylo vhodné tuto podmínku rozšířit, nejsou.

Několikrát jste zmínil zbytečně komplikované rozdělení dávek na systém státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. Jsou upraveny v samostatných zákonech a pro laiky hodně nepřehledné. Kdy je tedy sjednotíte do jednoho, přehlednějšího zákona?
No, to je velmi těžká otázka. Tady jsem velmi obezřetný k nějakým překotným změnám, protože přes veškeré výhrady jsou oba systémy v běhu už několik let. A každá změna je velmi náročná pro lidi, kteří se té oblasti věnují. Zatím jsme to výrazně zjednodušili u pomoci zdravotně postiženým, stejně jako v rodičovském příspěvku. A jak jsem říkal, zjednodušili jsme procesy na úřadech. Teď považuji za nutné nejdříve ověřit ty změny v praxi. Ono se to řekne velmi lehce – zjednodušovat. Ale ten systém složitých pravidel vznikl právě proto, že nechcete nikomu uškodit, žádné skupině potenciálních příjemců, takže vznikají složitější a složitější pravidla.

 

autor: Petr Kučera
zdroj: aktualne.cz, top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox