Ohlašování nezaměstnaných na CzechPointech má výsledky

Od Jaromír Drábek

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Ministerstvo práce a sociálních věcí bojuje v Česku s velkým nešvarem, a tím je právě práce načerno. Od října spustilo projekt, kdy se někteří nezaměstnaní, kteří berou sociální dávky, musejí pravidelně hlásit na CzechPointech.

František LUTONSKÝ, moderátor
K tomuto tématu ve studiu Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů. Dobrý den.

Bohumír DUFEK, předseda Asociace samostatných odborů
Dobré ráno.

František LUTONSKÝ
A po telefonních linkách zdravíme také Jaromíra Drábka, ministra práce a sociálních věcí. I vám dobrý den.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Hezké ráno.

František LUTONSKÝ
Pane ministře, s dovolením, začneme u vás, protože dnes bychom se z vašeho úřadu měli dozvědět nějaká čísla, tak to zkusme takhle v předstihu po ránu. Podařilo se teda ztížit podmínky nelegálního zaměstnávání, či nikoliv?

Jaromír DRÁBEK
Tak já řeknu na úvod jedno číslo, které si myslím, že je charakteristické. Za první dva měsíce se pomocí toho systému podařilo ušetřit státnímu rozpočtu přes 10 milionů korun, a to je číslo, které musím říct upřímně, že předčilo i moje očekávání.

Barbora KROUŽKOVÁ
A není moc právě moc nerozumíme. Jsme se shodli. Můžete ho nějak rozkličovat? Protože, jak jsme říkali, jsou to vybraní lidé, hlásí se podle nějakých daných podmínek. Jak jste spočítali to, že jste ušetřili 10 milionů?

Jaromír DRÁBEK
Ano, to je jednoduché na vysvětlení. Jsou to lidé, kteří jsou vybíráni tak, že je to skupina lidí, kde je největší riziko nelegálního zaměstnávání a pokud po zahájení toho hlášení na CzehPointu bylo ze systému vyřazeno sankčně přes 800 lidí, tak ta úspora je naprosto jednoznačně vyčíslitelná. Ti lidé prostě nejsou ochotni splnit ani tu skutečně drobnou povinnost, že dvakrát týdně, když jsou nezaměstnaní a berou sociální dávky, tak dvakrát týdně se přijdou ohlásit a tím prokážou, že nepracují načerno a když potom uvádějí oficiálně do záznamu takové důvody, jako například uchazeč uvádí, že byl na Ukrajině nebo zaměstnavatel mě neuvolnil, nebo výpomoc v restauraci Balkán, nebo rodinné důvody, protože jsem měl bowlingový turnaj, tak si myslím, že to je vypovídající samo za sebe.

František LUTONSKÝ
Teď, pane ministře, já zkusím ještě jiné číslo. Ten projekt má stát během prvních dvou let 233 milionů korun. To je fakt?

Jaromír DRÁBEK
No, to je přesně to, o čem mluvím. Tak za první dva měsíce ten projekt stál 4 miliony a ušetřil 14 milionů, tedy čistá úspora je 10 milionů korun.

František LUTONSKÝ
A teď, když dáme teda jakoby 233, jo aha, už vám rozumím. Já jsem myslel, že to je 233 milionů korun a že se vám podaří ušetřit nějakých 120, tak to mi trošku nevyšlo.

Jaromír DRÁBEK
Ne, za první dva měsíce provoz toho systému stál 4 miliony korun, valná většina z toho navíc je placená z evropských fondů, to znamená nejde přímo ze státního rozpočtu a ta úspora byla 14 milionů. To znamená celkově ten, ten výsledek je přes 10 milionů kladných.

Barbora KROUŽKOVÁ
Pane Dufku, je to správná cesta, jak bojovat s tím nešvarem a vlastně s podporováním té šedé ekonomiky, že se takto půjde po lidech, kteří berou sociální dávky a zároveň si někde vydělávají?

Bohumír DUFEK
Já si myslím, že ta cesta tak, jak je nastavená, že by lidi neměli pracovat načerno, ta je samozřejmě správná. Otázka je, jakou formou se dostaneme do budoucnosti, aby tento nešvar zmizel. A já si myslím, že je potřeba začít u ekonomiky, to znamená podporovat rozvoj investic v České republice, aby vznikala pracovní místa, podporovat různé možnosti, které dává dneska spotřební průmysl a samozřejmě hledat těm lidem práci stabilní. A já si myslím, že ta druhá cesta musí být jednoznačně cesta na ty podnikatele, kteří nelegálně zaměstnávají a ty musí být tvrdě trestáni. Já si myslím, že ty CzechPointy není správná cesta, protože od toho jsme si zřídili stát, máme tady ministerstvo práce a sociálních věcí, máme tady pracovní úřady a ty pracovní úřady by měly hrát aktivní politiku zaměstnanosti a ne, abysme zvali lidi, když to řeknu, na různé úřady, ale na druhé straně jim práci nehledali.

František LUTONSKÝ
Jasně, tak ale tohle je problém asi dlouhodobý, který nezmizí jenom tím, že v podstatě se ekonomice bude dařit. Jak teda podle vás s tím nešvarem bojovat?

Bohumír DUFEK
Ne, já si myslím, že to až tak není pravda. Protože tady musí být přeci nastaveno nějaké určité prostředí. A vemte si jenom jednu takovou věc, Škodovka vymyslí auto, investice nám uteče na Slovensko. Na druhé straně máme tady cestovní ruch. Proč vláda nepodporuje víc stabilizaci pracovních míst, proč maximálně neudělá pro to, aby se tady pracovní trh například příchodem investic zvedal, aby ty lidi prostě neměli šanci dělat načerno, protože budou mít řádnou práci.

Barbora KROUŽKOVÁ
Pane ministře, tak to jsou otázky, které směřují na vás, ale ještě, když se vrátíme k tomu danému projektu, tak vy zhruba předpokládáte, že 7 % lidí pracuje načerno. Tak přece se asi nepodaří podchytit je všechny a navíc, kdo pracuje na stavbě, bude vědět, že se má hlásit, tak zaměstnavatel ho pustí. Nejsou tam nějaké velké mezery? Opravdu se to vyplatí?

Jaromír DRÁBEK
Tak co se týká toho odhadu šedé ekonomiky, to je oficiální odhad Českého statistického úřadu. My z něho vycházíme a ta docházka nezaměstnaných na CzechPointy ta má tu výhodu, že oni dostanou ten termín vždycky při té návštěvě dostanou další termín. To znamená, oni předem nevědí přesně, kdy se budou hlásit v těch následujících dnech a to samozřejmě ztěžuje tu možnost se se zaměstnavatelem, kde ten člověk případně pracuje načerno, dohodnout. Takže po této stránce je vidět, že ten systém je správně nastavený. Ale možná by bylo dobré říct pár slov k tomu, co říkal pan Dufek. Samozřejmě každá mince má dvě strany. A určitě lepší opatření je najít těm lidem práci a my se o to snažíme. Nakonec si myslím, že i vláda a informovala o tom média v současné době velmi intenzivně diskutuje, jak pomoci české ekonomice. To je naprosto jasné, ale nemůžeme zapomenout i na tu druhou stranu. To znamená tam, kde ten člověk sám nemá zájem se do práce zapojit, tak jakým způsobem, nebo chce pracovat načerno, tak jakým způsobem tuto, tuto nekalou zátěž systému odstranit. Protože ten, kdo pracuje na černo, tak ubírá peníze nám všem v sociálním systému, ve zdravotním systému, v daňovém systému a doplácíme na to potom všichni.

František LUTONSKÝ
Pane ministře, musím se přiznat, že mi stále ale není jasná jedna věc, proč zrovna pošta k tomuhle byla povolaná, když máte, já nevím, třeba úřady práce, to za chvilku budeme chodit třeba do knihovny?

Jaromír DRÁBEK
Ne, pošta je pověřena výkonem státní správy na CzechPointech jsou podle zákona místa, kontaktní místa veřejné správy a my jsme zvolili ten systém CzechPointu proto, že jsou těm lidem nejblíž bydlišti, těch pošt je přece jenom nejblíž, je jich mnohem více než kontaktních míst úřadů práce, kontaktních míst úřadů práce bude od 1. ledna přibližně 420, kdežto těch pošt je řádově více. Jde o to, aby ti lidé byli zatěžováni co nejméně, aby nemuseli nikam jezdit, jde nám skutečně jenom o to, aby bylo průkazné, že v té době, kdy jim stát, tedy my všichni, přispívá na živobytí, takže se neživí černou prací.

Barbora KROUŽKOVÁ
Pane Dufku, přesvědčil vás ministr, že je to správný projekt?

Bohumír DUFEK
Ne, v žádném případě. Já si myslím, dokonce bych tady zpochybnil to číslo 7 %, protože jestli máme někde nezaměstnanost na úrovni 8,5 %, tak mě nikdo nepřesvědčí, že 7 % lidí procent chodí dělat načerno. A je-li tomu tak, ptám se, proč státní správa nezakročí proti těm, co ty nezaměstnané načerno zaměstnávají. Já bych tady panu ministrovi řekl jenom takovej jeden, takovej příměr z minulé doby. Dneska se to dělá tak, že přijde nezaměstnaný s občankou, na tu danou firmu, dělá tam přes noc, ráno dostane 500 korun, vrátí mu občanku a dělá stejně načerno, takže CzechPointy to nevyřeší a mám takovou obavu, že za chvíli na CzechPoinetch bude víc nezaměstnaných, než těch, co si tam přijdou vyřídit své věci.

František LUTONSKÝ
Tak o zaměstnavatelích zase někdy příště. Pánové, díky vám oběma. Na shledanou.

Barbora KROUŽKOVÁ
Na shledanou.

Bohumír DUFEK
Děkuju.

Jaromír DRÁBEK
Děkuji za pozvání. Pěkný den.

 

zdroj: top09.cz
ke shlédnutí on-line zde

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox