Nedělní Partie na Prima Family

Od Jaromír Drábek

O novele zákona v oblasti sociálně právní ochrany dětí, kterou nedávno přijala na svém jednání vláda, diskutoval ještě s dalšími hosty ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek v pořadu Partie na Prima Family. Druhým tématem diskuse byl nový systém vyplácení sociálních dávek od 1. ledna 2012 a zkušenosti v prvních dnech jeho zavedení.
Prima Family, 15.1.2012

Novela zákona o ochraně dětských práv

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Zdeněk Škromach a Jaromír Drábek jsou hosty Partie na Prima Family. Teď budeme mluvit o Klokáncích.
Fond ohrožených dětí se bojí o své Klokánky. Novela zákona o ochraně dětských práv je prý omezuje natolik, že by musely skončit. V jednom zařízení bude moci bydlet nanejvýš 24 dětí. Desítka Klokánků je ale větší, skoro 140 dětí by tak nemělo kde bydlet. Pane ministře, máte pro ně už připravené pěstounské rodiny?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak ten systém, dobře víte, že se vyvíjí postupně. To, o čem tady byla řeč, je návrh novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, kterou schválila vláda, a v tuto chvíli je na cestě do Poslanecké sněmovny, to znamená, bude o ní určitě ještě diskuse, já rozumím těm obavám doktorky Vodičkové, nicméně na druhou stranu musím říci, že ten směr od hromadné kolektivní výchovy k individuální výchově, ten je naprosto jasný a jde jenom o tom, abychom v diskusi s Fondem ohrožených dětí našli nejlepší cestu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
V čem ta změna má spočívat, pokud Fond ohrožených dětí říká – Klokánky jsou vlastně malé jednotky, jenom jich je víc pohromadě?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
No, Klokánky, když to řeknu velmi jednoduše a prosím zdůrazňuji, že je to velmi jednoduše, Klokánky jsou v tuto chvíli někde na cestě mezi těmi kolektivními zařízeními a těmi zařízeními, kde probíhá individuální péče, protože na rozdíl od těch kolektivních zařízeních, tak u Klokánků fungují malé skupiny dětí, o které se starají většinou dvě pečovatelky, které se střídají, ty děti jsou tam v menších kolektivech, než v těch klasických zařízeních, ale tak, jak říká, je to, je to krok, který je na cestě, neznamená to, že je to nějaké konečné řešení a my musíme i s Fondem ohrožených dětí diskutovat o tom, jakým způsobem ten systém co nejlépe posunout k individuální výchově, k tomu, aby každé dítě mělo někoho, na koho se může citově upnout, protože to je ten základní problém, základní problém, který už vyřešili ve všech okolních zemích, zásadní problém, na který upozorňuje celkem oprávněně i OSN, je ten, že Česká republika je poslední zemí ve střední Evropě, která si zachovává ten systém kolektivní výchovy, kde není možné zajistit tu výchovu v původní rodině. A my musíme udělat zejména to, abychom těm rodinám, které jsou například handicapované sociálně, tak abychom jim pomohli v tom, aby ty děti tam mohly zůstat, pokud to není možné, tak abychom našli náhradní pěstounskou rodinu. To je jediný, jediný cíl těm dětem utvořit lepší rodinné prostředí. A tak, jak jsem řekl, ty Klokánky, to je jedna výseč toho mezikroku, mezi kolektivní výchovou a individuální výchovou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Ano, nicméně, abyste mi neutekl z té otázky, na Klokánky se bude vztahovat to pravidlo o těch maximálně 24 dětech v jednom zařízení.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Takový je návrh, který prošel vládou, tak, jak říkám, je to jeden dílek z toho celého návrhu, který teď bude projednávat Poslanecká sněmovna. A já věřím, že i společně s Fondem ohrožených dětí najdeme správnou formulaci tak, abychom se blížili tomu cíli, ale abychom neohrožovali něco, co funguje velmi dobře.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Kroutíte hlavou, takže nesouhlasíte?

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Tak je to bohužel stejně jako u všech opatření, které v posledním roce ministerstvo práce a sociálních věcí dělalo, ale nejenom ono, protože tohle to jsou kompetence i ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví ve vztahu například ke kojeneckým ústavům. Ono je to hezké provést nějaký přechod, ale bohužel v situaci, kdy tady nejsou pěstounské rodiny, a to pan ministr určitě nebude tvrdit, že jich má připravené prostě v zástupu a že se zlepší kvalita a o té je potřeba hovořit, a bohužel ty materiály, které dneska prezentuje vláda a produkuje naprosto ideologicky a správně stachanovsky, tak jak zřejmě někteří ministři jsou zvyklí, tak prostě povede k tomu, že na jedné straně se tady zruší nebo výrazným způsobem omezí kapacity zařízení, které aspoň fungují, když už nic jiného, a na druhé straně není vytvořen systém pěstounských rodin, které by mohly stejně kvalitní a ve stejném rozsahu tyto služby poskytnout. A tady jde o zájem dětí. A mimochodem, když jde o, například konkrétně o Klokánky, tak ministerstvo se rozhodlo, že v situaci, i kdy se jim výrazně zdraží provozní náklady díky zvýšenému DPH, které vláda zvýšila v letošním roce, tak vlastně jim sníží příspěvek o, myslím, že 11 procent, takže na jedné straně snížíme příspěvek, na druhé straně, pan ministr je jistě dobře informován o tom, za jakých podmínek dneska lidé v sociálních službách a i konkrétně v Klokáncích pracují. Mnohdy je to dobrovolnická služba a ti lidé, kteří jí vykonávají jako profesionálové, tak jsou velmi špatně na rozdíl třeba od zdravotnictví, placeni. A já myslím, že i zájem pana ministra by měl být, aby v této oblasti odborníci, kteří pracují, byli dobře zaplaceni.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Když nechám pana ministra reagovat, vy tedy říkáte, ten směr od ústavní péče směrem k pěstounům je správný, jenom to vláda dělá špatně nebo něco v tom nedělá, a co byste dělal jinak tedy?

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Tam je to, tam je to, ten časový horizont, to znamená, že ten krok může provést ve chvíli, kdy tady budu mít připravený systém pěstounských rodin, a to bohužel ministerstvo nemá. Naopak teďko došlo k některým výrazným omezením, že například prarodiče přijdou o pěstounský příspěvek a z toho systému vlastně vypadnou, a to není málo rodin, které se starají například o děti po zahynulých rodičích a podobně.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Co podle vás znamená tedy to vytvoření systému pěstounské péče, nějaká konkrétní sociální dávka nebo v čem, co by měla vláda dělat jinak?

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Je to, je to v zásadě otázka změny myšlení i v oblasti lidí a dovést je k tomu, aby vůbec se našly kvalitní rodiny, které budou schopny tuto péči …, a to v zemích, se kterými se srovnáváme, trvalo desítky let, než tyhle systémy naběhly, proto …

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
A do té doby by měly být děti v ústavech, že tedy budeme čekat, než se lidem změní myšlení.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Podívejte, ve chvíli, kdy budete mít nabídku pěstounských rodin, kam děti můžete umisťovat, pak můžete snižovat kapacity těch zařízení, které v současné době existují. A na druhé straně je trošku dehonestující pro lidi, kteří tam dneska pracují, kdy se jejich práce vlastně mnohem blíží k těm pěstounským rodinám a pan ministr velmi dobře ví, že tam pracují v malých skupinách, v takových vlastně rodinných a podobně, takže ono ty rozdíly se pomalu smazávají. Ale základní problém České republiky je, že tady je výrazný nedostatek pěstounských rodin.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Co tedy děláte pro to, aby nebyl nedostatek pěstounských rodin?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, tak já musím říct, že si velmi vážím všech, kteří pracují v těch zařízeních a řada z nich skutečně i v rámci transformace postupuje tím směrem k individualizaci péče o děti, a to je určitě správně. A myslím si, že ti lidé zasluhují skutečně velké ocenění. Co se týká pěstounských rodin, a toho, že tady, že tady slyšíme, že je potřeba nový systém toho, zní skoro jako z jiného světa, přece dnes existuje 3 tisíce pěstounských rodin, abychom odbourali ten problém umisťování dětí, vůbec poptávce po tom, že děti musí být umisťováni do kojeneckých ústavů, tak potřebujeme dalších 500 rodin, to znamená, zvýšení ani ne o 20 procent, to je přece záležitost, se kterou nemůžeme otálet, nemůžeme čekat, každé to dítě, to je jednotlivý osud, tak jak hovořím vždycky o číslech, tak tady se přece nemůžeme dívat jenom prismatem čísel, ty pěstounské rodiny existují, potřebují lepší podmínky, potřebují lepší podporu, zejména v těch obslužných službách, to je právě cílem té novely zákona o sociálněprávní ochraně dětí, která by měla začít platit od července, v tu chvíli vytvoříme také systém takzvaných přechodných pěstounských rodin, které budou připraveny na to v případě potřeby přijmout dítě, které v tu chvíli jinak by bylo nutné umístit do ústavu, ale neříkejme, že je to nějaký obrovský problém, který je potřeba řešit desítky let, když v zemích okolo nás byli schopni tento systém zavést během 2, 3, 4 let. Co se týká prarodičů, tak tam naprosto jednoznačně prostě není oprávněné, aby automaticky prarodiče, kteří vychovávají své vnuky, tak aby na rozdíl od ostatních prarodičů, kteří pomáhají vychovávat své vnuky, tak aby automaticky měli nárok na odměnu, přece zákon o rodině mluví jasně o vyživovací povinnosti a nemůžeme říkat, že automaticky každý prarodič, který se stará o svého vnuka, tak musí od státu dostat nějaké prostředky na tu výchovu. A poslední poznámka, co se týká snížení té, toho příspěvku, který jde Klokánkům, za poslední 3 roky se příspěvek směřující do Klokánků ztrojnásobil, ano, prosím, ztrojnásobil, to znamená, že pokud je relativní pokles mezi rokem 2011 a 2012 o 11 procent, protože v roce 2011 jsme dali mimořádný příspěvek Klokánkům, tak prosím porovnávejme to jednak oproti předloňsku a předpředloňsku a nezapočítávejme do toho ten mimořádný příspěvek, který Klokánky dostaly vloni, není to prostě férové, Klokánky dostávají každý rok více a více peněz a je to správně, protože je to ten směr.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
My bychom teď měli být ve spojení s Marii Vodičkovou z Fondu ohrožených dětí. Dobrý den.

Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Dobrý den.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Paní Vodičková, pojďme si tedy pro začátek udělat pořádek v těch číslech, se kterými teď pan ministr operoval, předpokládám, že asi nepotvrdíte to, že jste dostali, že dostáváte teď trojnásobek proti tomu, co jste dostávali před několika lety, anebo že to je tak automatické.

Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Nevím, jestli to je trojnásobek, je to tedy víc, protože jsme také mnohem za ty 3 roky zvýšili kapacitu, přesto jsme například loni museli odmítnout pro nedostatek kapacity 1100 dětí a přijímali jsme nově 600 dětí. Na stránkách MPSV se uvádí, že naše nařčení je nepravdivé a že jsme na Klokánky obdrželi loni 200 milionů korun, kdyby to byla pravda, tak my bychom tedy tu novelu přežili, protože tam dojde zhruba ke čtyřměsíčnímu výpadku jakéhokoliv státního příspěvku, který teď dělá 9 milionů, což z toho my vlastně 2 miliony okamžitě vracíme do státního rozpočtu na odvodech z mezd, takže jedno dítě stojí státní rozpočet 17 tisíc měsíčně, zatímco u ústavní výchovy je to nějakých kolem 30 tisíc měsíčně. Takže já nepochopím jednu věc, proč se tedy stále toleruje to, aby ten státní příspěvek se vyplácel duplicitně i zařízením ústavním, která si v té volné kapacitě ještě zřídí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, to se říká tedy na stránkách MPSV také. My jsme ve skutečnosti loni obdrželi 104 milionů na státním příspěvku, ne tedy 200, jak se říká, plus 20 milionů dotaci, teda 124, ještě těch 76 milionů, pokud bychom na Klokánky obdrželi, což bychom byli samozřejmě velmi rádi, tak to bychom tedy ten čtyřměsíční výpadek přežili, ale jestliže neobdržíme, byť se to tam říká na těch stránkách, tak prostě my nemůžeme 4 měsíce nedávat lidem mzdu, neplatit, neodvádět odvody z mezd a podobně, to je nějakých prostě 30 milionů, který nemáme, takže hned jakmile by začala ta novela platit, tak 500 dětí bychom museli tedy někam jaksi by se muselo umístit někam jinam, protože skutečně bez financí, které jsou zhruba …

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Paní Vodičková, pojďme si udělat pořádek v těch číslech, protože to pro diváky nemusí být úplně srozumitelné, ten čtyřměsíční výpadek, pokud jsem dobře pochopil to, co jste říkala, tak to znamená, že ve chvíli, kdy se budou ty příspěvky nebo ty dotace přidělovat podle nového systému, bude to ve správním řízení, které má nějaké lhůty, a než začne platit a bude možné ten příspěvek přidělit, tak tam máte prostě mezeru, kterou neumíte a nemáte jak zafinancovat?

Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Ano, je to přesně tak, teď platí, že se ten státní příspěvek vyplácí do konce následujícího měsíce, za který náleží, ale ta novela zavádí správní řízení i s těmi lhůtami, to znamená, že tam je základní lhůta 2 měsíce, a stav se po dobu, po kterou se opatřují podklady, což mohou být další třeba dva měsíce a ještě se tam stanoví, že od vykonatelnosti toho rozhodnutí, což může trvat zhruba 4 měsíce, má úřad 30 dnů na výplatu toho státního příspěvku, takže tam by došlo minimálně nebo tak zhruba ke čtyřměsíčnímu výpadku jakéhokoliv státního příspěvku, ale jestliže se tedy na těch stránkách MPSV z péče uvádí, že jsme obdrželi loni 200 milionů, tak bychom byli rádi, kdyby to byla pravda a v tom případě bychom tedy se s tímto problémem vyrovnali.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Předpokládám, že tohle vám asi ministr Drábek neslíbí, nicméně před chvílí slíbil, že bude s Fondem ohrožených dětí řešit přesné znění zákona, tedy to, jestli se na Klokánky bude nebo nebude vztahovat ten limit 24 dětí, pokud tomu dobře rozumím, už tam proběhl nějaký kontakt s fondem?

Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Tak my s panem ředitelem Macelou, dokonce i s panem ministrem, jednala také, ale ta jednání jaksi zatím nikdy nedopadla tak, jak my bychom potřebovali, nebo jak by potřebovaly ty Klokánky, aby mohly fungovat. A já ještě musím říct jednu věc, ono i v té Evropské unii jsou děti v různých zařízeních, protože prostě těch přechodných pěstounských rodin je všude velký nedostatek a když k nám přijdou nějaké zahraniční delegace, tak jsou nadšení tím systémem. A navíc tento náš systém jaksi i ten požadavek výboru OSN pro práva dítěte už z roku 2003, aby byla podpořena rodině orientovaná péče v systému sociální péče, což jistě Klokánky jsou, tak to jde vysloveně proti tomuto doporučení, protože se omezují a i když my musíme, loni jsme museli odmítnout přes tisíc dětí pro nedostatek kapacity, tak vlastně podle té novely bychom měli tu kapacitu snižovat, tedy tak to je trochu smutný.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
To byla tedy Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí. Děkuji, že jste se zapojila do naší diskuse. Pane ministře, jakou změnu tedy si dovedete představit v tom zákonu, v tom limitu 24 dětí na jedno zařízení?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak jak jsem říkal, ten zákon v tuto chvíli je teprve na cestě do Poslanecké sněmovny, nemá za sebou ještě ani první čtení v Poslanecké sněmovně, samozřejmě tak, jako je tomu u všech těchto koncepčních zákonů, tak bude ještě prostor o tom diskutovat v Poslanecké sněmovně. Ale není to jenom o tom čísle 24 dětí, je to také o tom celkovém vymezení, já ty argumenty, které říká paní ředitelka Vodičková, já je beru skutečně velmi vážně, chci o nich diskutovat, myslím si, že ta diskuse je potřebná, ale zase není možné tlačit jednostranně k nějakým, k nějakým jednoduchým řešením, ona v této v oblasti prostě ta jednoduchá řešení nejsou, a to, co jsem říkal na začátku, to platí prostě, tady z mého pohledu maximální je naplnit ten zájem dítěte, a proto já udělám všechno a budu o tom velmi rád diskutovat jak s Fondem ohrožených dětí, tak se zástupci kojeneckých ústavů, tak se zástupci pěstounských rodin, tady je prostě potřeba, abychom postupovali tím správným směrem, tak jako bylo řečeno, tak jak bylo řečeno, ta výzva už je tady od roku 2003, teďka máme rok 2012.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Ano, teď tady Marie Vodičková říkala, že s vámi diskutují, že tedy opravdu diskuse probíhá, ale že na ty argumenty neslyšíte.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ale tak já se nechci vracet k těm číslům, ale to, že se můžeme teď tedy přít o to, jestli čísla, která jsou zveřejněná na webu, jsou přesná nebo nejsou přesná, ale i přece paní Vodičková tady jednoznačně potvrdila, že ten příspěvek se od roku, od roku na rok velmi výrazně zvyšuje, teda …

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Protože ho dostali na víc dětí.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
No, samozřejmě, ale ten příspěvek se výrazně zvyšuje, což si myslím, že je potvrzení toho, že Fond ohrožených dětí je pro nás jedním z těch základních partnerů, a to, jestli v roce 2009, jestli si to správně pamatuji, dostávali někde kolem 60 milionů, a oni sami teď tvrdí, že loni to bylo přes 120 milionů, tak musíme samozřejmě ta čísla srovnat, ale i takto potvrzená čísla jasně říkají, že ten nárůst je absolutně nesrovnatelný s jakýmkoliv jiným číslem, které se týká dotací do sociální oblasti.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Pane Škromachu, vy jste se tady teď kroutil, že chcete něco říct.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Už radši asi ne.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Pane ministře, z toho, co jste říkal o diskusích s fondem, o tom, že je potřeba hledat nějaký kompromis, ono to stále působí tak, jakoby tam nějaké číslo zůstalo a fond se tomu pak měl přizpůsobovat, třeba tak, že rozdělí Klokánek administrativně na dvě části tak, aby splňoval ten limit, co jim budete doporučovat.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak, a to bych právě nechtěl, já určitě nechci, aby ten zákon byl nějaký formální podklad, kvůli kterému se budou dělat nějaké, nějaké formální takzvaně úkroky stranou, aby se formálně nějaké zařízení rozdělilo, proto, proto já skutečně chci, aby ta diskuse měla vyústění v to, že ta pravidla budou nastavena správným směrem, ale nebudou nutit k nějakému obcházení nebo k nějakému formálnímu naplňování.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Já myslím, že to je podobné jako v jiných zákonech, sice pan ministr diskutuje, ale nereaguje, a nakonec s tím mají zkušenost i v tripartitě a nakonec poslední případ, kdy zdravotně postižení a příspěvek na automobil, kdy tam ministerstvo do zákona dalo retroaktivitu v tom, že i ti, co měli sjednány smlouvy na 5 let, tak jim to prodloužilo na 10, a když jsme na to upozorňovali v parlamentu, tak to pan ministr neakceptoval, takže tak vypadá asi diskuse o …

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
To uvádíte teď jako příklad toho, jak dopadne diskuse …

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Příklad toho …, sice pan ministr hodně hovoří o diskusi, ale diskusi naprosto nereflektuje, ani od odborných institucí, ani od těch …, takže tady můžeme panu ministrovi akorát zazvonit jako k tryzně sociálního státu v České republice, protože se na tom velmi a velmi zasluhuje a myslím si, že všechny ty CzechPointy a kde se lidi musí naprosto nedůstojně hlásit, i většinou ti, kteří skutečně práci hledají, stejně tak jeho sociální karty, a všechno jde do té oblasti IT, protože to všechno samozřejmě jsou zajímavé, zajímavé zakázky a vůbec nejde, vůbec nejde o lidi. Místo toho, aby investoval do aktivní politiky zaměstnanosti, tak raději vyplácí sociální dávky a …

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Počkejte, pane Škromachu, takže ono tomu možná přes ten zvoneček nebylo úplně rozumět, to, co tvrdíte je, že změny, které provádí ministerstvo práce a sociálních věcí, nejsou pro to, aby se zlepšil, zlepšila péče o nezaměstnané, o lidi v nouzi, ale pro to, aby se přihrávaly zakázky IT firmám?

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Těm, protože když si vezmete celý ten, celý ten systém, včetně tedy, včetně tedy takzvané důchodové reformy, tak je to o přesunu velkých finančních prostředků v řádu až desítek miliard korun každým rokem, navíc zajištěných tak, že ani příští vlády, které přijdou, pokud mám správné informace, pane ministře, když tak je vyvraťte, o tom, že ty smlouvy jsou uzavírány tak, že je nebude moci žádná příští vláda změnit, i když je bude chtít změnit, tak jak říkáte, že by měla být volná soutěž.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak, jak jsem už řekl, všechny ty smlouvy a všechny, celý ten průběh výběrových řízení je každému dostupný na webu, tak každý si může zkontrolovat, jaké ty smlouvy jsou a jak jsou ty podmínky zavedeny. Co se týká provozních nákladů a toho IT řešení, tak já znova jenom zopakuju, už tím nechci zdržovat, snižujeme provozní náklady státu tím řešením o desítky procent, to žádný ministr před tím neudělal. Já si myslím, že je to správná cesta. Jestli to chce někdo shazovat na tom, že proto, že jsem se před tím věnoval této oblasti, takže v tom mám nějaké osobní zájmy, tak to považuji za velmi laciné. Poslední poznámka, co se týká osob se zdravotním postižením a prodloužením té lhůty pro výplatu příspěvku na motorové vozidlo z 5 na 10 let, tak pan místopředseda Škromach to dobře ví, že to nebyl návrh ministerstva, to znamená, říká tady něco, co vůbec není pravda, to nebyl návrh ministerstva, to byl výsledek …

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Pane ministře, … a zřejmě to byla nějaká většina v Poslanecké sněmovně a poté v Senátu.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Pokud to mohu doříci, byl to návrh pozměňující, návrh poslanců, kteří, a myslím si, že v dobrém úmyslu zvýšili možnost toho příspěvku na auto ze 100 tisíc na 200 tisíc a zároveň zdvojnásobili tu lhůtu, ano, bylo to řešení, které bylo dohodnuto v rámci těch jednotlivých připomínek poslanců při projednávání v Poslanecké sněmovně. Nebylo to součástí návrhu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Ale ten problém není přeci v prodloužení lhůty, problém je v tom, že se ta lhůta počítá i zpětně od posledního přiděleného příspěvku, to určitě bylo možné v tom zákoně ušetřit.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Nicméně v tuto chvíli, ano, to máte pravdu, v tuto chvíli už leží v Poslanecké sněmovně návrh velmi jednoduchý, který jsem spolupodepsal, který tuto chybu odstraňuje …

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
A ta chyba?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Nevznikla na ministerstvu, ta chyba vznikla při projednávání v Poslanecké sněmovně.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Máte pro ni vyjednanou podporu, projde bez problémů.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, je pro něj vyjednaná koaliční podpora, vzhledem k tomu, že sociální demokraté připravovali podobný návrh, jenom nechtěli s námi na tom návrhu spolupracovat, tak doufám, že co nejrychlejší průchod této jednoduché novely nezablokují.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Pane ministře, nevymlouvejte se na poslance, vy jste tento návrh hájil i v Senátu a nebyl jste ochoten jít na žádné pozměňovací návrhy v tomto, tak nám tady neříkejte, že vy nemáte žádnou zodpovědnost. Vy jste, vy jste vláda, máte se …

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Pane místopředsedo, pane místopředsedo, v Senátu nikdo …

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
… vy máte své úředníky, kteří vám tyhle věci mají hlídat, i v parlamentu, i v Poslanecké sněmovně, a nevymlouvejte se na poslance, že oni vám něco …

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Vy dobře víte, že v Senátu nikdo k tomuto ustanovení žádný návrh nepředložil. Kdyby někdo v Senátu k tomuto návrhu nějaký pozměňovací návrh předložil, tak pak by bylo možné se k tomu vyjádřit, nikdo, ani vy, …

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Protože váš návrh chtěli zamítnout, bohužel to nevyšlo, ale ten váš návrh prostě byl špatný, přiznejte si to, váš zákon, který vy jste jako předkladatel prosadil parlamentem, byl už od počátku chybný.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Znovu říkám, že toto ustanovení …

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
I když to způsobili vaši poslanci.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Znovu říkám, že toto ustanovení …

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Neste svojí zodpovědnost a držte se za tím, co jste prosadil. Jsem rád, že dneska přiznáváte, že to byla chyba a že naše iniciativa, která měla jít i k Ústavnímu soudu, jako ústavní stížnost, že ji nebudeme muset aplikovat a že tady najdeme konečně možná v něčem soulad, že tuhle tu chybu vás a vašich vládních poslanců napravíme.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Návrh ministerstva, který schválila vláda, žádné takové ustanovení neobsahoval, ten, kdo překládal …

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Obsahoval jiné věci.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ten, kdo předkládal toto, tento návrh, tak nebyl poslancem, mé politické strany, tedy TOP 09, tu chybu skutečně odstraníme.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Ale vy jste ministr vlády, nikoliv jenom nějaké vlastní strany.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Já znovu říkám, že vláda předložila nějaký návrh, ve kterém toto ustanovení nebylo, prostě pokud chcete házet tuto odpovědnost na vládu …

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Buďte chlap, buďte chlap, přiznejte se k tomu …

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
… nebo na ministerstvo práce a sociálních věcí, no, já rád přiznám spoustu chyb, které mám, ale toto v návrhu vlády ani ministerstva práce a sociálních věcí nebyla.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Já myslím, pane senátore, že jsme teď zřetelně slyšeli, že ministr vládní koalice není zodpovědný za zákon, který projde Poslaneckou sněmovnou, odhlasován většinou vládní koalice.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Máte naprostou pravdu, ministr práce a sociálních věcí je zodpovědný za návrh zákona, který předkládá vládě a vláda je odpovědná za návrh zákona, který předkládá Poslanecké sněmovně. Za výsledný návrh, který schválí parlament, to skutečně jednotlivý ministr může být velmi těžko odpovědný.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Na druhou stranu …

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
/Nesrozumitelné/ zodpovědný, to víme dávno, ale bohužel jaksi se to zatím nedaří naplnit tím, že by ty nesmysly, které vymýšlí a kterými buzeruje tady ty, kteří chtějí pracovat a naopak dává prostor těm /nesrozumitelné/, tak to bohužel napravit nejde a je to i díky nezodpovědnosti pana ministra, to bylo řečeno naprosto správně.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Já jsem jenom pochopil, že tedy …

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Já si myslím, já si myslím, že pan místopředseda Škromach by mohl trochu zohlednit tu svoji, tu svoji několikaletou zkušenost s působením na ministerstvu práce a sociálních věcí a skoro bych očekával o něco kolegiálnější přístup, protože ví, jak složitá problematika to je a pokud tady chytá jeden jediný, jeden jediný paragraf z té celé velmi široké sociální reformy, tak si myslím, že to jenom potvrzuje, že ten celkový koncept je asi správně, když se tady zastavíme na jedné jediné věci, která jde odstranit během dvou měsíců.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
V každém případě jste se shodli, že ta věc bude odstraněna a že to, co působí tělesně postiženým, opravdu problém … už problémem nebude a že na tom bude spolupracovat, v tomto případě koalice s opozicí, slyšel jsem vás dobře?

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Tohle určitě, to já myslím, že opozice, samozřejmě to, co kritizovala, tak podpoří, pokud to vláda uznala. A jenom chci říct, že je škoda, že ministerstvo a /nesrozumitelné/ na ty předchozí víc nepodporuje právě zaměstnanost na úkor sociálních výdajů, protože za našich vlád vydávalo ministerstvo na aktivní politiku zaměstnanosti 40 procent výdajů na tuto oblast a za vašeho ministerstva jenom 25 procent.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Vy jste, pane senátore, otevřel hezké téma 8 vteřin před koncem pořadu.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Změny zákoníku práce, které jsou platné od 1. ledna, tak například tímto směrem jdou, nejde jenom o to …

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Prodloužení pracovní doby tím, že se bude započítávat doba přesčas do základního platu.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Nejde vždycky jenom o to rozhazovat peníze, myslím si, že se dá v současné době postupovat i jinak, než utrácet peníze.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Ideový souboj, ideový souboj mezi levicí a pravicí bude samozřejmě pokračovat i během reklamní přestávky. Taková byla nedělní Partie se Zdeňkem Škromachem a Jaromírem Drábkem. Děkuji, že jste přišli, na shledanou.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Děkuji za pozvání, pěknou neděli.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
A já se na vás těším opět příští neděli v 11 hodin tady na Prima Family.

Vyplácení dávek

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Ve studiu vítám ministra Jaromíra Drábka. Dobrý den.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Pěkné nedělní dopoledne.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
A stínového ministra Zdeňka Škromacha. Dobrý den.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Hezké odpoledne.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Ten příspěvek dostává zhruba 120 až 130 lidí. Pane ministře, už vědí, že si pro něj půjdou pěšky na úřad?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak my jsme skutečně svědky virtuální reality, kterou vytvářejí média, naprosto jednoznačně, musím říci, že dávky se vyplácejí standardním způsobem. To, že jsme například v Brně přistoupili k tomu, že některé dávky hmotné nouze vyplácíme v hotovosti, to je přece záležitost, která v minulých měsících probíhala úplně standardně, takže na tom není vůbec nic divného. A já chci jenom …

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Tak proč tedy žádáte o pomoc policii, policejního prezidenta, aby téměř garantoval ochranu převoz peněz, případné nepokoje v okolí úřadu práce a podobně?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
To je zase velmi sofistikovaně řečeno něco, co probíhalo v minulých měsících naprosto normálně, úplně normálně každý měsíce, zejména ve větších městech, byly vždycky dávky vypláceny za asistence buď městské policie nebo policie, na tom není žádná změna. Dovolte mi jenom, abych na začátku řekl jedno číslo, které o tom svědčí. Za první dva týdny bylo vyplaceno přes 900 tisíc dávek. Z toho bylo vyplaceno 50 tisíc dávek hmotné nouze, to znamená, pokud někdo se snaží tvrdit, že ten systém nefunguje, nebo že se nevyplácí, tak je to prostě zkreslování reality, hrubé zkreslování reality, jde o to, jestli je to záměrný nebo …

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Takže pokud nám tu informaci potvrdí ředitel konkrétního krajského úřadu práce, tak podle vás zkresluje realitu, tedy?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Co máte namysli?

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Tu informaci, že systém pro vyplácení dávek v hmotné nouzi nefunguje, je potřeba ji vyplácet v hotovosti, protože je neumí stát posílat na účet a je to k tomu potřeba žádat o asistenci policie.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
A já vám na to říkám, že za první dva týdny bylo vyplaceno 49616 dávek hmotné nouze, pokud hovoříme o hmotné nouzi, celkově to bylo 936 tisíc dávek. A jenom v hmotné nouzi bylo vyplaceno přes 200 milionů korun.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
To odpovídá na otázku, kolik těch dávek nebylo možné vyplatit převodem na účet, protože ten systém nefunguje.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ne, to je potřeba se podívat do toho systému, jak funguje, on totiž ten systém dávek hmotné nouze funguje tak, že podle zákona je termín výplaty celý měsíc, to znamená, termín té výplaty je 31. ledna. To, že řada obecních úřadů v minulých letech, v minulých měsících vyplácely ty dávky zásadně na začátku měsíce, to je samozřejmě věc, se kterou je potřeba se srovnat, nicméně pokud ten systém zavádíme celorepublikově, tak samozřejmě musíme dodržet určité rozložení výplaty dávek, no, a pak se samozřejmě může stát, že některé dávky přicházejí v jiný den, než přicházely v minulých letech, pokud to někomu působí problémy, tak právě proto jsme zavedli ten systém mimořádných hotovostních výplat, kde buď ten člověk může požádat o dávku okamžité pomoci v hmotné nouzi, anebo pokud je potřeba, aby mu ta dávka byla vyplacena v jiný den, je mu prostě vyplacena v hotovosti. Totéž se, totéž se …

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Říkáte, že to vychází z požadavku …

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Dovolte mi jenom, abych dopověděl jednu větu, totéž se týká například rodičovského příspěvku, termín splatnosti rodičovského příspěvku je 31. ledna, některé maminky si stěžují na to, že jim tento měsíc přišel rodičovský příspěvek například o 3 dny později než byly zvyklé v minulém měsíci, v předminulém měsíci, ano, pokud někdo považuje za problém to, že ten rodičovský příspěvek přišel místo 21 dnů před termínem jenom 18 dnů před termínem, no, tak to je skutečně kritika, kterou já považuji za naprosto neadekvátní.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Takže podle vás ten systém prostě funguje, je to naopak vstřícné gesto, že si lidé mohou přijít pro dávky v jakékoliv hotovosti a dělá se z toho humbuk, za který mohou tedy zřejmě ředitel úřadu práce, které nám ty informace posílají.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Nemohou za to ředitelé úřadů práce. Všichni na úřadech práce pracují s obrovským nasazením, myslím si, že to, že jsme ten systém dokázali změnit bez jediného dne volna, bez nějaké technologické odstávky, abychom na týden zavřeli úřady práce, to je prostě obrovsky kladné vysvědčení všech těch lidí, kteří se na tom podíleli. A pokud to někdo chce mediálně zkreslovat, tak si myslím, že je to velmi nefér vůči všem těm, kteří se na úřadech práce snaží, aby ten systém co nejdříve fungoval, co nejlépe vůči klientům.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Pane Škromachu, předpokládám, že k vám také chodí informace o tom, jak ten systém opravdu funguje nebo nefunguje, podle vás to je nebo není tedy virtuální realita.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Určitě to virtuální realita není, ale samozřejmě tak, jak to prezentuje pan ministr, tak opravdu za to nemůžou pracovní na úřadech práce, protože ministerstvo práce a vedení ministerstva jim prostě připravilo danajský dar, to, co fungovalo, a to pan ministr přiznal, že úřad, že obecní úřady to zvládaly dobře a že dokázaly dávky vyplatit včas, protože ti lidé prostě na ně čekají, oni musí zaplatit nájem, oni musí z ničeho zaplatit inkaso, a ten, nikdo jim nepočká, za dveřmi už čeká exekutor, pokud nebudu platit, ale když říkáte, že tady, že to je normální, že prostě to dostanou za měsíc, možná ne, ale ten problém je někde jinde, ten …

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Nic takového jsem neřekl, já jsem řekl, že termín výplaty dávek je celý leden.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Já jsem vám taky nevstupoval, pane ministře, do vaší řeči, která taky nebyla zdaleka … neodpovídá realitě, ono stačí, když říkáte o číslech, stačí si přečíst připomínky, které posílají lidi, nyní vyplňují místo jednoho formuláře, vyplňují 6 formulářů, takže místo 4 stran bude vyplňovat 32 stran v žádostech o různé dávky, takže naopak vy zvyšujete administrativní náročnost, systém, který zavádíte, vypadá jako, řeknete, ano, my jsme zajistili nový autobus, on je levnější, ale ten autobus nemá, nemá motor a nemá brzdy, ale vy v tom autobuse už budete, to je stejný problém, a já myslím, že tady ten největší problém je, že vlastně lidé, kteří jsou mnohdy v těžké sociální situaci, tak jsou vlastně rukojmími tady těchto, těchto opatření. Já chápu, že pan ministr je spokojen, protože nakonec, tak jak, myslím, že to bylo v pirátských novinách, se objevilo, že jeho firmy dostaly tyto dobré zakázky na počítače, které podle informací z úřadu práce, ale jaksi bočními cestami jsou pomalé. Dodneška ten, dodneška ten systém nefunguje. A pan ministr říká, my jsme to rozeběhli k 1. lednu, my jsme na to upozorňovali, už když se schvalovaly ty zákony, odsuňte to o půl roku, o rok, takovéto systémy obrovské, když se zavádějí, tak se zavádějí tak, že běží paralelně, aby se vyzkoušel a odladil ten nový systém. Ale vy teď vlastně si berete jako rukojmí jednak úředníky, kteří dneska to dělají s tužkou a je pravda, že mají za úkol hlavně vyplácet dávky a nikde nevystupovat s tím, že jim to nefunguje, to mají zakázáno pod pohrůžkou vyhazovu, pokud mám informace, a druhá věc je, že nefunguje terénní práce. To, co by mělo fungovat. A můžeme pokračovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Ale nebudeme, protože to bychom z toho neměli diskusi, ale dva monology, to by nebylo úplně nejzábavnější. Pojďme to vzít postupně, vy jste říkal, že před tím ty dávky vyplácely obecní úřady, teď to přešlo na úřady práce, přišli s tím i ti lidé, kteří opravdu měli osobní zkušenost s vyplácením dávek z administrantů, které je s tím spojená a podobně.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, některé dávky, které před tím vyplácely obecní úřady, tak dnes vyplácejí úřady práce, s tím přešlo k 1. lednu celkem 1700 pracovníků z obecních úřadů, a už to si myslím, že je číslo, které jasně říká, jak náročná to byla operace, ti lidé přešli, dnes dělají tu práci, kterou dělali na úřadech práce, nicméně tím, že jsme sdružili ty tři agendy do jedné, tak jenom v letošním roce to bude znamenat úsporu provozních nákladů v řádu 800 milionů korun.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Můžu se zeptat, jak se těch 1700 lidí vybíralo, to byli, předpokládám, to bylo rozhodnutí těch obecních úřadů, kteří řekli, tyhle úředníky vám tam posíláme?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, přesně tak, ta jednání probíhala mezi úřady práce a obecními úřady na lokální úrovni, byla stanovena směrná čísla, která odpovídala velikosti té agendy, to znamená, počtu zpracovávaných dávek, když to řeknu velmi zjednodušeně, ono to nebylo jenom na počtu zpracovávaných dávek, ale potom ta konkrétní jména, to byla záležitost obecních úřadů.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Protože právě ty informace, které nám chodí z úřadů práce, říkají, byli to lidi, kteří byli třeba na těch úřadech obecní neoblíbeni, tak se jich zbavili a poslali je na úřady práce, i když konkrétní zkušenosti neměli.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Víte, to je vždycky takový pohled, kdy vezmete jednotlivé případy z toho celkového počtu. Na úřadech práce je celkově dnes 8500 zaměstnanců, z toho 1700 lidí jsou ti, kteří přešli z obecního úřadu. To je stejné, jako když potom pan místopředseda Škromach říká, ale my máme zprávy, že něco nefunguje, no, tak v 8500 lidech a v 1700 lidech, kteří k 1. lednu změnili svého zaměstnavatele, tak samozřejmě vždycky najdete konkrétní jeden příklad, stejně tak najdete jeden konkrétní příklad u toho softwaru. Ale důležité je to, že za prvních 10 pracovních dní se vyplatilo přes 900 tisíc dávek v celkovém objemu přes 3 miliardy korun.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Takže vy si, vy si trváte na tom, že ten systém tak, jak je nastaven, včetně toho nového počítačového systému, o kterém ještě budeme mluvit, prostě funguje a to, co nám chodí a nejsou to jednotky, to jsou spíš desítky negativních zkušeností, že to jsou prostě mediálně přifukované věci, které vůbec nepopisují to, jak to ve skutečnosti je.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Čísla jsem řekl, jsou jasná, my máme dneska víc než 420 pracovišť úřadů práce, myslím si, že také je potřeba si přečíst ty reakce lidí, kteří říkají – konečně je všechno na jednom místě, ty formuláře se dají velmi lehce vyplnit, za 5 minut jsem to měl vyplněné, ano, ti lidé, když jsem přišel na úřad práce, ochotně mi, ochotně mi pomohli, to záleží jenom na tom, které ty zprávy vybíráte.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
V tom případě tedy prosím všechny ty, kteří mají pozitivní zkušenost s novým fungováním úřadů práce, aby nám také do televize Prima napsali, velmi rádi se s těmi pozitivními zkušenostmi seznámíme, abychom pana ministra zbytečně nešikanovali. Pojďme k tomu programu, on to už naznačil Zdeněk Škromach, v předchozích letech fungovaly dva systémy, na kterých běžela administrativa spojená s fungováním úřadu práce, jakoby se zaměstnáváním lidí, a administrativa pro vyplácení dávek, teď se to spojilo do jednoho programu, opět informace, které k nám chodí, říkají, nový systém ještě není odladěný, má dětské bolesti a vlastně nebyl vůbec důvod ho měnit. Proč se tedy měnil?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Měnil se z jednoho důvodu, bylo to několik modulů, ale všechny byly od stejné společnosti. Já vždycky, když máte mnoho let stejného dodavatele, jednoho dodavatele, ke kterému není žádná konkurence, tak je to pro toho zadavatele velmi nevýhodná, velmi nevýhodná podmínka. To znamená, my jsme otevřeli tu platformu, kdo se trošku vyzná v informačních technologiích, tak ví, co to znamená, všechny ty moduly pracují do stejné datové věty, to znamená, otevřeli jsme tu platformu tak, aby na každý ten modul mohlo být, mohlo být konkurenční prostředí a naprosto jednoznačně se ukazuje, že to je záležitost skutečně úspor v desítkách procent při správě a tvorbě těch jednotlivých modulů. Myslím si, že už dneska, už dneska je jasné, že ty kroky spoří náklady ve stovkách milionů korun. A pokud tady jsou takové skutečně velmi pod úroveň invektivy o nějakých mých osobních zájmech, tak já jsem to říkal už naprosto jednoznačně několikrát v médiích, já nevlastním žádnou firmu, ani nemám žádnou smlouvu o tom, že bych měl někdy vlastnit nějakou firmu. Já jsem se v souladu se zákonem všech svých obchodních podílů, všech svých cenných papírů zbavil, nemám žádné smluvní vztahy ani ústně, a pokud dokonce Pirátské noviny do toho zatahují Vítkovice jako jednu z nejúspěšnějších českých firem, tak si myslím, že když už musíme hrát tu politickou špínu, tak aspoň, ať to neovlivňuje české firmy, které jsou celosvětově úspěšné, to považuju za naprosto neuvěřitelné.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Počkejte, pane ministře, to nebyla výtka nebo informace v tom směru, že spolu vlastníte firmu, to byla informace, že na vývoji toho systému, na vývoji toho systému se podílí firma, kterou jste spoluvlastnil, kterou spoluvlastnil váš nynější právní náměstek.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ne, nic takového není pravda.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Říkáte, že tedy ta firma iDTAX, nebo jak se jmenuje, že s tou jste neměl nikdy nic společného.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ne, ta firma se nijak nepodílí na jakýchkoliv zakázkách vůči ministerstvu práce a sociálních věcí. Jediné, co je, že je dnes dva roky poté, co já jsem přestal být jejím společníkem, tak je součástí holdingu Vítkovic.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Který tedy vyvíjí ten systém …

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Jehož jedna z několika desítek dceřiných firem se podílí ve velmi malé části na změně toho systému a je subdodavatelem firmy Fujitsu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Kromě toho, pane Škromachu, že citujete Pirátské noviny, máte nějaké informace, které by podporovaly tedy to tvrzení, protože on to není úplně nejoficiálnější zdroj tedy.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Tak objevilo se to i v jiných veřejných zdrojích, já nemám žádné agentury, které by mohly tohle zkoumat, ale já myslím, že i pan ministr říká, že podnikal v oblasti IT technologií, a když si vezmeme ten vývoj na ministerstvu, a mně je celkem jedno, jestliže to odpovídá jaksi zákonům o veřejných zakázkách, dodrží se podmínky, ale důležité je, aby ten systém fungoval, a problém je, mimochodem jenom tohle jsou všechny ty žádosti, takže možná, že pan ministr by si mohl je zkusit vyplnit, aby zjistil, jak …

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Tolik času nemáme v Partii.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Asi zřejmě ne, ale jinak samozřejmě i on sám říká, že kdesi někde nějaká ta firma tam je, že se zbavil, ano, ty firmy podle těch informací, a opět vycházím z veřejných zdrojů, já jiné informace nemám, ale těžko bych je asi mohl mít, vláda má možnosti přes BISku a přes orgány činné v trestním řízení, ale že tam někde ty firmičky jsou, že ty zakázky jdou a pravda je, že tenhle systém je unikátní, protože těžko se hledá konkurence v situaci, kdy podobné systémy mají jenom vlády a země, takové systémy, to není jako firemní, že je tisíc firem a ty mají, ty nabízí různé …, ale já bych nerad u toho, u toho, u toho uvízl, protože ty problémy se týkají lidí. A znova opakuji, jestli že ten systém funguje tak, že sice jakoby je pěkně namalovaný, nastříkaný, ale chybí mu motor a nakonec zase vycházím z veřejných zdrojů, kdy tady píší v novinách, že ty počítače jsou pomalé, že nejsou to schopny zpracovat, že úředníci místo toho dneska používají tužky, aby vůbec byli schopni ty dávky vyplatit. Pak je potřeba se ptát, proč byl zrušen systém, který fungoval a který ty města, a pan ministr to přiznal, dokázal vyplácet dávky hmotné nouze, včas a mnohdy i z vlastních peněz, když nepřišly státní, a proč dneska jeho úřad to není schopen. A jestli to, pane ministře, nejste schopen zajistit, a to je to hlavní, aby ti lidi měli trošku důstojné podmínky k tomu, aby si to, aby se k tomu dostali a aby mohli zajistit tu svoji existenci, tak toho radši nechte a jděte od toho, nechte to jiným.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Jestli mohu krátce odpovědět, tak v situaci, kdy za 10 pracovních dní bylo vyplaceno přes 900 tisíc dávek, asi lze těžko charakterizovat tak, že tomu autobusu chybí motor. A situaci, kterou pan Škromach toleroval, když on byl ministrem práce a sociálních věcí, kdy je jeden monopolní dodavatel a kdy je naprosto jasné, že v situaci monopolního dodavatele ta výplata dávek prostě stojí zbytečně mnoho, a já říkám s plnou zodpovědností, že ty náklady mohou být poloviční a také budou poloviční, no, tak to si myslím, že je spíše politická odpovědnost, kterou by měl jaksi zohlednit pan Škromach při své další politické práci.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Nicméně vytýkat panu Škromachovi, že po 6 letech, co na ministerstvu práce a sociálních věcí není, tam ještě loni jste měli jednoho monopolního dodavatele, asi není úplně fér argument.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Samozřejmě, protože ten systém takhle běžel 17 let a ten systém, pan Škromach tady říkal, měli jste počkat ještě půl roku, měli jste počkat ještě rok, no, tak udělali jsme to co nejrychleji, jak to bylo možné.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Kdy jste, kdy jste se rozhodli o tom, že ten systém otevřete a pustíte do toho jiného dodavatele?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Pracovali jsme na tom velmi intenzivně rok a půl.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Já se na to ptám, protože jsem v systému nebo na portálu veřejných zakázek nenašel informaci o tom, že by byla vypsaná veřejná soutěž na poskytovatele tady toho systému, minimálně za poslední rok.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak jak jsem to říkal, to není jeden systém, to je několik modulů a všechny, všechna ta výběrová řízení na webu MPSV jsou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Kdy tedy byla vypsaná, protože loni jsem nenašel žádnou informaci o tom, že v systému veřejných zakázek, že by byla vypsaná soutěž na dodavatele tohoto systému?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak se, prosím, podívejte lépe, protože všechna ta výběrová řízení tam jsou, byla vypsána jednotlivě v průběhu minulého roku.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
V průběhu minulého roku. Takže se všichni můžeme podívat a najdeme je …

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, všichni občané mohou se podívat na jednotlivé zakázky, které s tím souvisí.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí /ČSSD/:
No, já myslím, že důležité je, aby ty, ten systém fungoval, my víme, že byl zaveden už v době pana ministra Vodičky, ale tady není důležitá změna, ta změna, když bude k dobrému, je to fajn, ale nesmí se projevit na klientech, a to byl vždycky důvod, proč samozřejmě se postupovali i v minulosti velmi obezřetně, a bohužel tady ty revoluční postupy, které, které ministerstvo volí, a nakonec proč ne, vedou k tomu, a bylo to už zavádění ústředního úřadu práce, že prostě systémy se zavádí naprosto chaoticky, a dodneška ty systémy bohužel nefungují, ale znova opakuji, že zaměstnanci mají pod pohrůžkou propouštění zakázáno o tom, cokoliv sdělovat a kdekoliv informovat. Takže, pane ministře, až vaši lidi budou prověřovat maily vašich zaměstnanců na úřadech práce, co posílají tomu Škromachovi, nenajdete to, protože oni určitě z těchto mailů tyhle informace neposílají, ale věřte, že jsou od lidí, kteří s tím dělají a vaším nebo naším společným zájmem by bylo, mělo by být, aby i ty úřady fungovaly, ale tak, aby klient, který by měl být cílem toho celého systému, to nepoznal, že tady došlo k nějaké změně, a bohužel ty revoluční změny a rychle vyvolávají určité pochybnosti a otázky, proč se to takto dělá. Určitě to není zájem těch lidí, kteří tyto úřady potřebují.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak já počtvrté zopakuji, že za prvních 10 pracovních dní tohoto roku bylo vyplaceno přes 900 tisíc dávek, že ty systémy budou už letos levnější než loni a že naším cílem je snížit provozní náklady na polovinu a na závěr jenom snad mohu říci, že rozhodně nejsem zastáncem hesla – kdo nic nedělá, nic nezkazí.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Čili, vylučujete, že by v příštím týdnu na úřadech práce nastal chaos, protože se tam nahrnou desítky tisíc lidí žádat o hotovostní výplatu sociální dávky.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Naprosto jednoznačně, tento týden jediný, kdo požadoval výplatu dávek v hotovosti, bylo Brno, je možné, že příští týden budou dávky vypláceny v hotovosti i v jiných místech, ale je to jenom vstřícná služba klientům v tom, aby v případě, že je někde potřeba tu výplatu dávek urychlit, oproti zvyklostem z minulých měsíců pro to, že prostě rozkládáme tu výplatu do celého měsíce, no, tak prostě ta možnost tady je, ta možnost byla využívána v minulých měsících naprosto standardně, není to žádná mimořádná situace.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Poslední otázka na toto téma. Mají zaměstnanci úřadu práce zakázáno si stěžovat a posílat někam maily o tom, že ty systémy nefungují?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak já o žádném takovém příkazu nevím, nicméně to se musíte zeptat generálního ředitele úřadu práce, mně chodí řada mailů od zaměstnanců úřadu práce, jak těch negativních, tak těch pozitivních, my samozřejmě s těmi maily pracujeme, pracujeme s těmi informacemi, samozřejmě, že všechny ty zprávy využíváme pro to, aby ten systém fungoval co nejlépe.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
A vás, vás nezajímá, jestli tedy lidé, kteří pracují pro poměrně důležitý úřad, mají nebo nemají zakázáno mluvit o svých problémech?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Já si myslím, že to je zbytečně vyhrocené, nicméně ano, já jsem zastáncem loajality vůči zaměstnavateli, já si myslím, že zaměstnanec má svoje výtky řešit především se zaměstnavatelem, nikoliv s veřejností.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Nemám se zeptat hloupě, neměl by být státní úředník loajální k veřejnosti?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Já si myslím, že státní úředník, stejně tak jako každý jiný zaměstnanec by měl v první řadě řešit svoje problémy se zaměstnavatelem a potom teprve v případě, že to není možné jakýmkoliv způsobem vyřešit, se obracet na veřejnost.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Takže je v pořádku, pokud mají úředníci úřadu práce zakázáno stěžovat si na veřejnosti.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Já si myslím, že je vždycky potřeba řešit problémy nejprve se zaměstnavatelem.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
A pokud zaměstnavatel nefunguje a nereaguje na to, protože podle všeho …

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak potom, potom je naprosto oprávněné obrátit se na veřejnost nebo například na média.

ke zhlédnutí on-line zde
zdroj: Prima Family, mpsv.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox