Poplašné informace, které vnáší obavy a chaos, jsou pouze senzacechtivé

Od Jaromír Drábek

Považuji za důležité ohradit se proti zavádějícím informacím v článku MF Dnes dne 25. 1. 2012 (Chaos v dávkách, str. 1), který popisuje údajný chaos ve vyplácení sociálních dávek a nezvládnutí procesu administrace těchto dávek.

Dle doložitelných informací bylo k dnešnímu dni vyplaceno 97 % všech dávek, což je cca 1 450 000 z 1,5 mil. dávek. Toho bylo dosaženo i přes nevyhnutelné komplikace, které jsou obvyklé vždy na počátku roku.

Vyrovnat se s přechodem na nové systémy bylo možné jen díky enormnímu nasazení všech zaměstnanců Úřadu práce ČR. Nelze vyloučit jednotlivá pochybení, při složitém přechodu na nové systémy administrace dávek, jsou naprosto přirozená a omluvitelná. Nicméně faktem zůstává, že systém prokazatelně funguje, o čemž hovoří množství vyplacených dávek. Poplašné informace, které vnáší obavy a chaos, jak mezi zaměstnance, tak mezi klienty, jsou pouze senzacechtivé a nemají ambici objektivně informovat o stavu věcí. Především znehodnocují práci zaměstnanců Úřadu práce, kteří se na výplatě dávek podílejí.

publikováno na serveru parlamentnilisty.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox