Valná většina z 1,5 mil. dávek už byla vyplacena

Od Jaromír Drábek

Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové,

slyšeli jste tady snůšku útoků, které byly zarámovány slovem kolaps. A já nemohu jinak, než opět reagovat tak, jak jsem reagoval už v minulých dnech na jiných fórech, a to jednoduchými čísly, která myslím vypovídají lépe než slova o různých kolapsech a zhrouceních.

Za tři čtvrtiny měsíce ledna bylo vyplaceno 95 % lednových dávek. Na dnešní poslední pracovní lednový den, který má rozsah 4,5 % pracovního fondu v lednu, zbylo k výplatě méně než jedno procento dávek, které mají být vyplaceny. Dnes ráno v devíti ze čtrnácti krajů byly všechny lednové dávky vyplaceny.

Záleží samozřejmě na každém z vás, zda si bude situaci hodnotit podle různých verbálních útoků, či zda ji bude hodnotit podle fakt. Já jsem nikdy nezpochybňoval, že přechod z prosince 2011 na leden 2012 bude náročný, nikdy jsem na nikoho neházel odpovědnost, jsem připraven tu odpovědnost nést, ale jsem připraven nést odpovědnost za konkrétní pochybení, za konkrétní nedostatky, nikoliv za naprosto vyfabulované příhody, jakou například dnes ráno přinesl veřejnoprávní rozhlas, který v 8.30 hodin informoval o tom, že na pracovišti úřadu práce v Karviné zavřeli všechny přepážky a zkolabovala tam jedna pracovnice. Na takovéto fabulace a lži skutečně reagovat nemá smysl.

Ano, já jsem připraven odpovídat na všechny dotazy, které se týkají nového způsobu činnosti úřadů práce, jsem připraven se zodpovídat ze všech kroků, které jsem provedl. Nicméně čísla hovoří jasně. Od ledna pracuje na úřadech práce řádově 1 700 lidí, kteří dříve pracovali na obecních úřadech. Celkově sjednocení agend ze tří různých úřadů na jeden přináší v letošním roce oproti loňskému roku úsporu téměř jednu miliardu korun, z čehož – podotýkám – 200 milionů korun bylo státním rozpočtem určeno obcím jako posílení prostředků na sociální práci.

To, že byl po sedmnácti letech zrušen monopol jednoho dodavatele informačních systémů pro výplatu dávek, považuji za krok kupředu, přestože je to samozřejmě spojeno s velmi obtížnou situaci a jednodušší – nikoliv lepší, jednodušší – by bylo strčit hlavu do písku a nadále pokračovat v tom, že je jeden monopolní dodavatel, který si může diktovat podmínky. I to, že jsme zrušili jednoho monopolního dodavatele a vypsali výběrová řízení na jednotlivé moduly dávkových systémů, ušetřilo jen pro letošní rok 200 mil. Kč na provozních nákladech a příští rok, po odstranění souběhu těch systémů, bude úspora ještě vyšší.

Ano, já respektuji, že v řadě případů došlo k jednotlivým chybám, k jednotlivým pochybením, která ztěžují práci úředníků úřadů práce. Já si velmi vážím nasazení většiny z 8 500 pracovníků úřadů práce, nicméně kdo kdy řídil nasazování nového informačního systému, dobře ví, že takto rozsáhlý informační systém nikdy není možné nasazovat bez komplikací a bez chyb, které je třeba odstraňovat za provozu. To se také děje. Přestože jsme neměli jediný den odstávky, protože jsme si to prostě nemohli dovolit, přestože úřady práce fungovaly do posledního pracovního dne v prosinci, přestože už 2. ledna se vyplácel z dávkových systémů poměrně vysoký objem lednových dávek, tak musím říci, že pracovníci úřadů práce se s těmi úkoly vyrovnali výborně, klienti byli obslouženi a k dnešnímu dni, jak jsem říkal, je valná většina z 1,5 mil. dávek z jednotlivých sociálních systémů vyplacena. Myslím si, že čísla jsou argument, který nikdo nemůže zpochybnit.

Děkuji za pozornost.

 

zdroj: top09.cz, parlamentnilisty.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox