Ušetřit státu miliardu za to stálo

Od Jaromír Drábek

Nenápadný ministr, jehož práce je nápadná až dost. Zkušený podnikatel, který spoluzakládal TOP 09. Nováček ve vysoké politice, jehož každý krok tvrdě kritizuje opozice. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Někteří lidé se smějí při únavě, někteří při něčem legračním – jak to máte vy?
Já nevím… usmívám se, jen když vás vidím. Jinak moc ne, to jsou samé vážné věci. A utahaný jsem. Ale řekl jsem si o to sám.

To vědomí přináší úlevu?
No jasně. Každý večer si to říkám místo počítání oveček.

Ani jednou v průběhu ledna jste si neřekl: Kdybych to byl býval věděl…?
Neřekl. Protože k té kumulaci okolností, které jsem sloučil do jednoho časového okamžiku, jsem se rozhodl já. A to, co jsem za to slíznul, se dalo čekat. Ale stálo to za to. Ušetřit miliardu za to stojí.

Takže jste takový muž s pláštěnkou, po které klouže pryč to, co by se jiných dotklo?
Bohužel to tak v mnoha případech musí být, i když mě to netěší. Nikdy ty útoky neumíte odklonit úplně, vždycky to na vás nějaké cákance špíny zanechá. A co je horší – i na jiných.

Kdo je právě teď nositelem největšího cákance špíny?
Úřad práce v Havířově, kde Česká televize natočila reportáž o tom, jak matky v azylovém domě nemají peníze a jak se na ně lidé musí skládat a nosit jim potraviny. Přitom ani v jednom případě nešlo o pochybení úřadu práce, ale žadatelek.

Obrátíte se na Radu České televize se stížností?
Zvažuji to. Uděláme si přehled výstupů veřejnoprávních médií a podle toho rozhodnu, budu-li dělat další kroky. Situace skutečně byla natolik vyhrocená, že to stojí za zvážení.

Chystáte ještě nějaké personální změny na svém úřadě kvůli zmatkům s novým vyplácením dávek?
Nedám tady bianco šek a neřeknu, že už nikdo za nic nebude kárán a nikdo nikdy nebude odvolán, ale lednový rozjezd už žádnou personální dohru mít nebude.

Co přesně čekáte od koaličního jednání na úrovni K9?
Že se jednoznačně postaví za reformní kroky, které jsem udělal, a že bude jednoznačně specifikovat výtky směrem ke mně a případně řekne, jakým způsobem z té situace vyjít ven, napravit kroky, které jsou kritizovány.

Mohla by to být šťavnatá situace pro Věci veřejné: vaše strana tlačí na odchod ministra školství Josefa Dobeše, oni by mohli tlačit zase na vás a pak byste to hezky společně vyrušili takzvaným vzájemným zápočtem. Není to riziko?
Je možné, že to na sebe bude mít nějaký vliv, ale riziko je pro mne příliš silné slovo.

Dokdy budou problémy v systému výplat sociálních dávek zcela vychytány?
V lednu byl nápor skutečně extrémní, v únoru chceme situaci stabilizovat, v březnu se bude blížit rutinnímu provozu a my už budeme pracovat na tom, abychom systém přizpůsobili pracovníkům, kteří na tom dělají.

Platí, že když v březnu nepoběží bezchybný rutinní provoz, nabídnete svou funkci?
Pokud by se ještě v průběhu března ukazovalo, že provoz není rutinní – stoprocentně bezchybný nebude nikdy – byla by to pro mne velmi vážná výzva, abych zvažoval, jestli jsem cíle, který jsem si předsevzal, dosáhl.

Vy jste rétor.
Já jsem technik.

Takže česky: pokud to dobře nepoběží v březnu, odstoupíte?
Pokud by se hromadně přestaly plnit zákonné termíny výplat dávek, tak to je pro mne důvod k odchodu.

Na podnět KDU-ČSL se zakázka na nový systém výplat dávek dostala k antimonopolnímu úřadu – už jste byl předvolán k nějakému vysvětlení?
Ne, nebyl. Já ani nemám důvod být předvolán, protože smluvní stranou tady není můj úřad, ale ministerstvo vnitra. My jen využíváme výsledky jejich výběrového řízení, které proběhlo v roce 2008 a mělo sjednotit platformu v jednotlivých resortech.

Ale dřív každé ministerstvo vypisovalo soutěže na své informační systémy samo.
Ano, ale mají-li se systémy propojovat – například i s ohledem na jednotný registr obyvatel – je nutné, aby všechny resorty pracovaly na společné platformě, aby data byla přenositelná. Proto se v roce 2008 udělalo výběrové řízení, kde zvítězila firma Fujitsu. Vláda pak uložila ministrům, aby tento systém využívali právě pro sjednocování informačních technologií. No a my jsme neudělali nic jiného, než že jsme se tím usnesením vlády řídili.

Lidovci žádají okamžitě zastavit platby za zakázku na nový systém dávek. Co se stane, když antimonopolní úřad platby skutečně pozastaví?
Takovou situaci si neumím představit a nechci teď teoretizovat, co antimonopolní úřad může nebo nemůže udělat.

Otázka trvá.
Já si neumím představit ani ten právní důvod, z jakého by se platby pozastavily. Protože ta služba je poskytována, a my jsme proto podle smlouvy povinni za ni platit. Ale já nejsem odborník právník.

Ani se nebudu ptát na množství právníků na vašem úřadě – jistě vám už dávno udělali potřebnou analýzu.
Tři právníci – pět názorů. Já si myslím, že nic takového nehrozí.

Měl váš náměstek Šiška ještě v době, kdy předkládal návrh tezí sociální reformy, firmu na zavádění elektronických účtenek iDTAX?
Ne.

Jste si jist?
Ano. Ale je to dohledatelné v obchodním rejstříku.

No právě. Ten uvádí, že většinovým vlastníkem společnosti iDTAX byla firma pana náměstka Šišky do 24. ledna 2011. Návrh tezí reformy vám předložil 12. ledna 2011.
Každý, kdo se pohybuje v komerčním sektoru, ví, jak dlouho trvá převod podílu na nového nabyvatele.

Proč se na to ptám: v nástinu sociální reformy mimo jiné doporučuje „výplaty dávek prostřednictvím elektronického platebního prostředku, což by mělo zajistit větší kontrolu využití dávek…“. Takže: pan Šiška jako náměstek doporučuje státní správě produkt, který dodává v Česku v té době jediná firma, a sice ta, kterou vlastní?
Nikoli. Náměstek Šiška doporučoval ověřené řešení, na jehož realizaci by bylo vypsáno výběrové řízení.

Vy na tom nevidíte nic špatného?
Kdyby to byla soukromá podnikatelská aktivita, tak ano. Vzhledem k tomu, že jde o projekt Mezinárodní obchodní komory, o kterém vím, jak vznikal, tak na tom rozhodně nevidím nic špatného.

Je společnost iDTAX soukromá firma?
Je to společnost, která byla zřízena usnesením Výkonné rady Mezinárodní obchodní komory jako její servisní společnost. A já jsem ji jako tehdejší předseda Mezinárodní obchodní komory zakládal.

Ale obchodní komora není nic jiného než skrumáž soukromých podniků.
No promiňte!! (rozhořčeně) Mezinárodní obchodní komora tady existuje 90 let, je nositelem pravidel mezinárodního obchodu, pravidel mezinárodní arbitráže a vy tomu řeknete skrumáž soukromých podniků??

To ale nejsou sprostá slova.
Proti tomu musím velmi rázně protestovat.

Tak kdo tvoří Mezinárodní obchodní komoru?
Členové jsou podnikatelské subjekty, nejvýznamnější průmyslové a právní společnosti, má pobočky na celém světě. Je to velmi významná celosvětová organizace.

Složená ze soukromých firem.
Je to velmi významná celosvětová organizace, jejíž pobočku jsem měl čest několik let vést.

Nebyl váš náměstek v přímém střetu zájmů, když doporučoval elektronické účtenky a byl současně majitelem firmy iDTAX – zřízené usnesením Výkonné rady Mezinárodní obchodní komory?
Ta firma si vyzkoušela ten projekt na jednom subjektu, to znamená: ověřili jsme si, že něco takového může v reálu fungovat. Ta firma nikdy nebyla zaměřena na státní správu a samosprávu. Pokud by ministerstvo práce a sociálních věcí nebo financí takovou aplikaci potřebovalo, tak jistě vypíše výběrové řízení.

To všechno není podstatné. Nevadí vám, že váš náměstek v nástinu sociální reformy doporučoval využití produktu od firmy, kterou vlastnil?
Nedoporučoval využití produktu od konkrétní firmy. Doporučoval ověřené řešení, jehož realizátor by byl samozřejmě vybrán transparentním výběrovým řízením.

Dnes je tu nový vlastník společnosti iDTAX, společnost Vítkovice, která má velkou šanci na hezkou státní zakázku elektronických účtenek.
Já vám garantuji, že tato firma by se určitě do tohoto výběrového řízení nepřihlásila.

Jak to můžete garantovat?
Z jednoduchého důvodu. Zaprvé ta firma to zkoušela pro komerční účely a pak jsem si naprosto jist, že po tom rozmetání špíny by se jistě do takového řízení nepřihlásila.

To jste jediný ministr, který něco garantuje za soukromou firmu, se kterou, jak říká, rozhodně nemá vůbec žádné vazby.
Hm, no tak ve chvíli, kdy to tak nebude, mi to můžete vyčíst. Ale já jsem si stoprocentně jistý.

 

autor: Barbora Tachecí
vyšlo v MF Dnes, 15. 2. 2012
zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox