Předdůchod budou moci využít všechny profese

Od Jaromír Drábek

Tripartita se ve čtvrtek shodla na zavedení tzv. předdůchodů. Budou je moci čerpat bez výjimky všechny profese.

„Je základní shoda na principech, které má mít systém předdůchodů,“ oznámil na tiskové konferenci po schůzi tripartity ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Podle něj je reálné, aby byl systém spuštěn již 1. ledna 2013.

„Je potřeba dát příležitost k tomu, aby zaměstnanci, kteří jsou v těsně předdůchodovém věku měli možnost čerpat nějakým způsobem tento nástroj, to znamená prostředky uspořené zaměstnavatelem,“ vysvětlil ministr.

Na předdůchody budou přispívat zaměstnavatelé

„Na základě podmínek vyplývajících z kolektivní smlouvy bude přispívat zaměstnavatel v rámci třetího pilíře, tedy v rámci penzijního připojištění,“ vysvětlil ministr. Zaměstnanec bude mít následně možnost čerpat nastřádané prostředky až po dobu pěti let před zákonným nárokem na vstup do důchodového systému.

Předdůchody mají být výhodnější než současné předčasné důchody, do kterých mohou lidé odcházet již dnes, penze se jim ale vypočítá na základě menší procentní výměry. Vyplacená částka je proto nižší, než pokud by tito lidé odešli do starobního důchodu v řádném termínu. Díky tomu, že mají být předdůchody vypláceny z doplňkového penzijního spoření, výše výplaty penze se nezmění.

Předdůchody mají pomoci zaměstnancům

„Snažíme se tím řešit tu situaci, kdy zvláště v některých oborech je možnost zaměstnání v předdůchodovém věku snížená. Je řada profesí, kde opotřebení organismu je vyšší než v jiných profesích,“ uvedl ministr Drábek.

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka zastupujícího stranu zaměstnavatelů bylo jejich původním požadavkem zavést předdůchody pouze pro riziková povolání. „Přistoupili jsme na alternativu vládní, že to bude plošná možnost. Jsem rád, že je možno v kolektivních smlouvách a právních předpisech mít možnost diferenciace,“ uvedl Hanák. „Zájem našich firem je opravdu prioritně řešit riziková a namáhavá povolání,“ připomněl zástupce zaměstnavatelů s tím, že pro firmy jde o velký závazek.

Tripartita se sejde mimořádně ještě v březnu

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů ve čtvrtek jednali mimo jiné také o tzv. kurzarbeitu, kvůli kterému se podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka sejde ještě pracovní skupina. Členové tripartity se hodlají při přípravě návrhu inspirovat především v zahraničí.

Jedním z bodů schůze tripartity mělo být původně téma vlivu aktuální ekonomické situace na státní rozpočet. Bude mu ale věnováno mimořádné zasedání, které se podle Jaroslava Hanáka uskuteční na Úřadu vlády 26. března.

 

zdroj: parlamentnilisty.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox