Jak má fungovat nový systém takzvaných předdůchodů

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek byl jedním z hostů v pořadu Ozvěny dne na Radiožurnálu, kde společně s Jaroslavem Zavadilem, předsedou ČMKOS diskutoval o podmínkách zavedení nového systému tzv. předdůchodů.
(Radiožurnál, 23.2.2012)

Jan BUMBA, moderátor:
Věk pro odchod do důchodu se má, jak známo, zvyšovat. Dnešní školáci by se mohli penze dočkat až po 70. V praxi to ale možná bude trochu jinak, pokud tedy budou tou dobou platit ještě dohody z dnešního jednání vlády, zaměstnavatelů a oborů, tak budou mít lidé možnost využít takzvaných předdůchodů. To znamená, že by mohli přestat pracovat až 5 let před dovršením důchodového věku. Tripartita se dnes shodla, že možnost předdůchodů má platit pro všechny profese, nejen pro ty obzvláště namáhavé, jak se původně plánovalo. Na lince je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Dobrý den.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Dobrý podvečer.

Jan BUMBA, moderátor:
A také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil. Vítám i vás, dobrý den.

Jaroslav ZAVADIL, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Hezký večer posluchačům.

Jan BUMBA, moderátor:
Pane ministře, proč by tedy měl systém předdůchodů se rozšířit na všechny profese?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak zásadním problém při vymezování těch profesí, které by měly být v té možnosti čerpání předdůchodů, je to, že ten boj jde stále dopředu. A my jsme měli obavu z toho, že pokud jedné skupině lidí dáme tu možnost, aby čerpali předdůchody, tak budeme stále dokola diskutovat o tom, zda ještě nějaká další skupina by neměla být také zařazena do toho seznamu a ještě další skupina a tak dále, proto si myslíme, že je lepší nechat to vymezení skupiny lidí, kteří, který zaměstnavatel platí ten příspěvek, který je potom možné čerpat jako předdůchod, takže je lepší to nechat na kolektivním vyjednávání, na vyjednávání buď zaměstnavatele s konkrétními zaměstnanci prostřednictvím odboru, anebo také prostřednictvím vyšší kolektivní smlouvy, která se uzavírá pro celé odvětví nebo pro skupinu podniků.

Jan BUMBA, moderátor:
Pane Zavadile, pro odboráře je zavedení předdůchodů důležitou věcí?

Jaroslav ZAVADIL, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
No, tak já se domnívám, že určitě, že to je důležitá věc pro všechny občany téhle republiky, protože, jak už bylo řečeno, ten věk do důchodu se bude neustále zvyšovat, a určitě lidé budou chtít využít právě tohohle mechanismu k tomu, aby mohli odejít dřív, pokud tam budou mít teda skutečně naspořené finanční prostředky, ať už teda svoje vlastní, anebo teda, jak bylo naznačeno, v rámci toho kolektivního vyjednávání, že by zaměstnavatelé uhradili teda určité částky a tím by umožnili vlastně, aby mohli lidé odejít do toho předdůchodu, aniž by se jim potom v tom oficiálním věku, který bude stanoven v ten daný okamžik krátila penze, když se vrátí do toho zpětného režimu.

Jan BUMBA, moderátor:
A myslíte, pane Zavadile, že bude obtížné přesvědčovat zaměstnavatele, aby přispívali na to doplňkové penzijní spoření.

Jaroslav ZAVADIL, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
No, tak to nám ukáže čas, zatím Svaz průmyslu ústy svých představitelů řekli, že budou podporovat tento, tento systém. A já doufám, že to tak bude. A samozřejmě to bude otázka potom kolektivního vyjednávání, jakým způsobem se to bude odehrávat na těch jednotlivých firmách.

Jan BUMBA, moderátor:
Pane ministře, platí správně, že ten předdůchod budou moci tedy využít lidé, kteří si na penzi naspoří, buď oni sami nebo jejich zaměstnavatelé, takhle se to dá říci?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, tak ten systém je zařazen do toho dnes známého principu penzijního připojištění, to znamená, tak jak už tady bylo řečeno, ten systém se bude do jisté míry prolínat, ale je potřeba, aby zaměstnavatel skutečně naspořil tomu zaměstnanci, když to řeknu takhle velmi jednoduše, dostatečnou částku, aby on skutečně v tom předdůchodu mohl čerpat přiměřený předdůchod tak, aby byl schopen se z něj uživit. Ta základní podmínka, která je velmi důležitá, že čerpání toho předdůchodu nesmí mít vliv na další důchodové nároky na ten základní starobní důchod, ta je splněna především tím, že v tom období čerpání předdůchodu stát bude platit za toho občana zdravotní pojištění a že také se ta doba bude počítat jako vyloučená doba při výpočtu nároku na důchod, to znamená, neovlivní výši důchodového nároku potom v budoucnosti.

Jan BUMBA, moderátor:
Mluvili jsme zatím stále o zaměstnancích a zaměstnavatelích, budou moci předdůchod využít i živnostníci, OSVČ, pane ministře?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak to je schéma, které je skutečně postaveno na tom vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel. Osoba samostatně výdělečně činná je sama sobě zároveň zaměstnavatelem, to znamená, ano, sama sobě může spořit, ale na to už máme ten rámec dnešního penzijního připojištění, takže ten je samozřejmě otevřený i osobám samostatně výdělečně činným.

Jan BUMBA, moderátor:
Pane Zavadile, je z té dohody zjevné, kolik jaksi bude muset být naspořeno po nějaké té dohodě se zaměstnavatelem, abychom mohl využít onen předdůchod?

Jaroslav ZAVADIL, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
No, tak pokud by se měla ta doba odhadovat zhruba na dobu, teď když to spustíme, 30 let, ale samozřejmě tady už je potřeba k tomu přidat, že mnozí občané, mnozí lidé si platí svoje připojištění, takže už tam mají naspořeno. A ta částka se pohybuje kolem 670 tisíc zhruba asi teď v téhle chvíli, která by zajistila, aby ten dotyčný, který si takto naspoří a prostřednictvím ještě těch zaměstnavatelských připojištěních nebo těch peněz, které zaměstnavatel do toho vloží, takže by tam měla ta částka být kolem 600, 670 tisíc.

Jan BUMBA, moderátor:
Když bych se pokusil o takový modelový příklad, člověk půjde do předdůchodu, bude v něm 5 let a pak se mu tedy vypočítá klasický starobní důchod. A pokud ano, tak z jakého základu to bude, pane ministře?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, tak je to přesně tak, starobní důchod se počítá z výdělku za jednotlivé roky a tak, jak jsem o tom mluvil, tak pokud bude někdo čerpat předdůchod, tak ta doba se mu sice, sice zohlední v nároku na vznik starobního důchodu, nicméně nebude se zohledňovat v tom výpočtu základu pro stanovení výše důchodu, to znamená, neovlivní negativně, nebude ten důchod nižší z toho důvodu, že ten člověk, dejme tomu, 4 roky nebo 5 let nevydělával žádné peníze, ten důchod bude …

Jan BUMBA, moderátor:
Bude se to počítat podle poslední mzdy?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Ten důchod bude přiznán podle mzdy v předchozích letech.

Jan BUMBA, moderátor:
Pánové, bude to, myslíte, dostatečně přehledný systém. Myslíte, že se v tom lidé vyznají, pane Zavadile?

Jaroslav ZAVADIL, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Já se domnívám, že určitě ano. A my také uděláme určitou kampaň tak, aby to každý pochopil. Já si myslím, že ten hlavní rozdíl je v tom, a to je to nejpodstatnější, že zatímco dneska, když jde ten člověk do jakéhosi předčasného odchodu do důchodu, tak potom už se mu nevrací, nebo respektive když potom mu nastane ta legitimní, legislativní věk do odchodu do důchodu, tak už se mu důchod nemění, ale zatímco tady, jak bylo řečeno, tak se měnit bude. A to je podstatný rozdíl, takže já si myslím, že není problém, aby tohle lidé pochopili, že spíš bude problém ten, aby skutečně se dohodli se zaměstnavateli, ta určitá částka, která by znamenala, že by ten člověk mohl tedy odejít. Maximálně je 5 let, ale samozřejmě to nemusí být 5 let, můžou to být 3 roky, 2 roky, a podle toho samozřejmě potom bude i ta částka potřebná k tomu, aby v tomto věku mohli odejít.

Jan BUMBA, moderátor:
Pane ministře, prosím ještě aspoň stručně, máte analýzu toho, jaký bude mít rozšíření předdůchodů dopad na státní rozpočet, protože pokud tedy se lidem v předdůchodu bude hradit zdravotní pojištění, bude ho platit stát, jestli to nezatíží státní kasu.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, na druhou stranu je potřeba také férově říci, že to, že někdo bude čerpat předdůchod, tak znamená, že nebude čerpat ze systému státní sociální podpory, takže ty vlivy se určitě vyrovnají. 

Jan BUMBA, moderátor:
A pane Zavadile, už jenom prosím bleskově, jak hojně se podle odhadů budou předdůchody využívat.

Jaroslav ZAVADIL, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
No, tak /nesrozumitelné/ kolem 30 procent, ale to je zatím velmi, velmi spekulativní odhad, uvidíme, jak to bude skutečně vypadat.

Jan BUMBA, moderátor:
Pánové, děkujeme oběma. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil. Na shledanou.

Jaroslav ZAVADIL, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Hezký večer, na shledanou.

Jan BUMBA, moderátor:
A ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. I vám děkuji za rozhovor, na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Děkuji za pozvání, pěkný večer.


k poslechu on-line zde
zdroj: mpsv.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox