Na penzích chceme ušetřit až deset miliard (E15)

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek poskytl rozhovor pro E15 na téma budoucí valorizace důchodů v souvislosti s plánovanými úsporami ve státním rozpočtu. Dalším tématem diskuse byly mj. například tzv. předdůchody či nový systém výplaty sociálních dávek od 1. ledna 2012.
E15, 12. 3. 2012

Od začátku roku je pod palbou médií kvůli novému systému vyplácení sociálních dávek. Ve vládě patří k těm ministrům, s nimiž si lidé spojují zdražování. Šéfa rezortu práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka to z míry nevyvádí. „Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán,“ říká ministr za stranu TOP 09.

E15: Důchodci se jeden týden po poradě ekonomických ministrů dozvěděli, že stát zmrazí penze, další týden, že napřesrok přece jenom ne. Jak to tedy bude, když stát musí ušetřit čtyřicet miliard korun?
Razil jsem, že můžeme snížit tempo valorizace, velmi silně jsem prosazoval, aby to nebylo na nulu. A jsem rád, že převážil názor, že nepřistoupíme k úplnému zmrazení důchodů.

E15: O kolik se penze budou valorizovat?
Úspora z valorizace penzí by měla činit řádově deset miliard korun. Dočasné zpomalení valorizace je jeden ze tří masivních vzájemně provázaných prvků. Dalším je dočasné zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty, při výběru je potřeba dosáhnout výnosu zhruba dvaceti miliard korun ročně. Konečně úspora nákladů na státní správu má řádově činit také deset miliard korun. Dočasně bude zavedeno i druhé pásmo pro zdanění příjmů fyzických osob.

E15: Ještě k důchodům: valorizace podle současného schématu znamená výdaj zhruba dvanácti miliard korun?
Spíše čtrnáct, standardním tempem. Ale opakuji, při úsporách mluvíme o řádu deseti miliard. Takže jestli to bude osm, devět či deset miliard, je předmětem dalšího propočítávání.

E15: Ty tři prvky, o kterých jste mluvil, to už je konečná dohoda?
V tuto chvíli průběžná dohoda, která bude předložena k vrcholnému koaličnímu rozhodnutí v rámci K9. Porada ekonomických ministrů je skutečně jen porada. Diskuze probíhá, začali jsme ji na základě podkladů, které skutečně jen jako podklady pro diskuzi připravilo ministerstvo financí. Pokračovat budeme i tento týden. Máme několik variant jak u nových sazeb DPH, tak u způsobu valorizace důchodů. Konečné rozhodnutí závisí na koaličních špičkách ve formátu devíti lidí. Takové rozhodnutí v žádném případě nemohu předjímat. Ale myslím si, že jsme schopni velmi rychle dojít k výsledku.

E15: Takže vám vlastně ministr financí ustoupil.
To není o ústupcích. Je to tak, abychom v rámci jednotlivých opatření dosáhli kýženého výsledku. Prostě pokud příští rok musíme zvýšit příjmy a snížit výdaje v celkové úrovni čtyřiceti miliard, tak orientačně říkám dvacet miliard, ale plus minus dvě miliardy, musí být DPH, deset miliard musí být valorizace důchodů a zbývajících dalších deset miliard musí být efektivní státní správa.

E15: Bude se napříště valorizace penzí vázat na výběr pojistného nebo růst hrubého domácího produktu?
To jsou varianty, které se diskutovaly. Jde také o to, aby se nerozevíraly nůžky mezi příjmy a výdaji důchodového systému. Přičemž nechávám stranou nástup druhého pilíře, to je jiná kapitola. Pokud víme, že v příštím roce budeme oproti předpokládanému střednědobému výhledu výběru pojistného níž o sedm osm miliard, tak na to musíme nějak reagovat.

E15: Diskutuje se také o předdůchodech. Stihnete zákon připravit tak, aby platil od 1. ledna 2013? I to bude částečný výdaj rozpočtu.
Stát se bude muset postarat o vliv na zdravotní a také na sociální systém. Dohoda je taková, že pokud někdo bude čerpat ten takzvaný předdůchod, stát za něj bude platit zdravotní pojištění, přičemž se ta doba bude zároveň započítávat do celkového rozsahu odpracované doby. Nikoli že by se tam počítal nějaký fiktivní příjem. To jsou samozřejmě nějaké náklady státu, ale nejsou vysoké.

E15: A stihne se norma připravit tak, aby ji sněmovna ještě letos schválila?
Formálně je předkladatelem ministerstvo financí. Nicméně jsme se shodli na tom, že uděláme všechno pro to, byť to někteří zpochybňují, aby se systém předdůchodů mohl rozjet od ledna 2013. Technicky to bude zakomponováno do systému penzijního připojištění. To znamená, že pro předdůchody bude možné využít i ty naspořené částky, které jsou v systému penzijního připojištění. A naopak – pokud někdo tu částku, kterou mu naspořil zaměstnavatel na účel předdůchodu, nevyužije, bude ji moci využít ve standardním příspěvku k důchodu. Jde o to, aby takový systém naběhl co nejdříve. Protože reálně to znamená deset až patnáct let spoření od zaměstnavatele, než bude možné systém využít.
Vyplácení dávek zlevní na polovinu

E15: Stále živým problémem je výplata dávek. Antimonopolní úřad se začne zabývat novým úhradovým systémem. Nastanou tak další komplikace?
Návrh, který podala KDU-ČSL, je mírně řečeno nepropracovaný. Použili chybný postup, jako by byli sami soutěžitelé. Situace kolem systému je jasná. Rámcové smlouvy byly uzavřeny v souladu se zákonem, stejně tak dodatky, proběhlo řádné výběrové řízení. Sjednocování informační platformy celé státní správy vyplývá z vládního usnesení z roku 2008. Podstatné je hlavně to, že v průběhu dvou let snížíme provozní náklady na výplatu sociálních dávek na polovinu. To je velmi ambiciózní plán, protože jinde s velkou slávou ušetří deset nebo dvacet procent nákladů. Takže můžu jen pokrčit rameny a říci si, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.

E15: Jak je to s ochranou osobních údajů? Může do systému opravdu nahlédnout kdokoli a zjistit, kolik ten který člověk pobírající dávky vydělává?
V tomto směru velmi intenzivně komunikujeme s Úřadem na ochranu osobních údajů. V rámci skupiny zaměstnanců, kteří pracují s konkrétní dávkou, přístup k platu dotyčného člověka skutečně je. Potřebujeme, aby tito zaměstnanci měli přístup do databáze celorepublikově. Důvod je prostý. Pokud se například přestěhujete, můžete si pak příslušnou agendu podobně jako na živnostenských úřadech vyřídit u kteréhokoli kontaktního pracoviště. Dříve se musely jednotlivé spisy přeposílat, bylo to zdlouhavé. Není to ale tak, že k údajům má přístup všech zhruba osm a půl tisíce zaměstnanců úřadů práce. Navíc je každý přístup do databáze monitorován. Pokud si někdo v Plzni vytáhne údaje o klientovi z Ostravy, hned zjistíme, zda k tomu měl důvod. A když se ukáže, že ne, okamžitě se zkoumá, proč k využití takové informace došlo.

E15: Proč jste dosud nechtěli uvolnit přílohy ke smlouvám, které nyní budete muset poskytnout antimonopolnímu úřadu?
Samozřejmě že je poskytneme, respektive to bude rezort vnitra jako smluvní strana. To, co bylo možné zveřejnit, je na webu našeho ministerstva. V dodatcích jsou ale pasáže právě o ochraně osobních údajů, které by mohly být v rámci architektury systému zneužity. Ceny jsme ale zveřejnili, zveřejníme i další dokumenty. Nemáme co skrývat.

E15: Nedávno jste ujišťoval, že všechny únorové dávky odejdou včas. Řada lidí – především zdravotně postižení – na ně ale stále čeká.
Takové případy se objevují, ale informace kolem toho jsou velmi vágní. V minulých týdnech jsme prověřili stovky případů a zjistili jsme pouze naprosto ojedinělá pochybení. Většina stěžovatelů nevzala v úvahu fakt, že existuje určitý způsob vyřizování daný správním řízením. Je tam lhůta na zpracování či lhůta, kde běží možnost odvolání. Pokud jde o částku, která je teprve ve fázi řízení, v jehož rámci se zkoumá například zdravotní stav nebo sociální situace, je lhůta přerušena, protože běží další lhůta na přezkoumání. Když si teď někdo stěžuje, že podal v polovině ledna žádost o příspěvek a ještě v únoru ho neměl proplacený, dopadl by stejně i před rokem, kdy ještě fungoval starý systém.

Hlavu na špalek nedám

E15: Můžete vyjmenovat nějaké konkrétní chyby, které se v systému objevily a už byly odstraněny? Narážím na fakt, že odboráři mají osmnáctistránkový seznam různých nedostatků, což jistě není málo.
O tomto materiálu jednali koncem předminulého týdne zástupci ministerstva s odbory, scházíme se vždy jednou za čtrnáct dnů. Řada připomínek byla zastaralá, už jsme je vyřešili. Teď se zabýváme ergonomií systému. Neřešíme tedy funkčnost, ale co nejjednodušší, nejrychlejší a nejefektivnější ovládání ze strany zaměstnanců úřadů práce. S odbory máme odsouhlasený harmonogram, podle něhož postupujeme.

E15: A co informace o zaměstnancích, kteří už mají dost přesčasové práce o víkendech a dávají výpovědi?
Od začátku března nechceme, aby byla nějaká práce o víkendech, není k tomu žádný důvod. Pokud se potřeba několika málo přesčasových hodin objeví, musí to dané pracoviště zvládnout v průběhu týdne. Co se týká výpovědí, objevují se pouze jednotlivé případy. Bývají to zaměstnanci, kteří přišli z obcí. My jsme práci řečeno starým žargonem znormovali, a pokud někdo zjistil, že po přechodu z obce musí pracovat mnohem intenzivněji, tak odchází.

E15: Z jakého důvodu vyhrožujete za zveřejňování informací o nefunkčním systému sankcemi?
Nikomu nevyhrožujeme. Úřady práce dostaly upozornění, s nímž měli být seznámeni všichni zaměstnanci. Bylo tam konstatováno pouze to, jaká pravidla jsou stanovena. Ať si každý svobodně vyjadřuje svůj názor a samozřejmě i do médií. Ale nesmí přitom lhát. Pokud lže, poškozuje svého zaměstnavatele. U takových případů je pak standardní postup podle pracovněprávních předpisů. A druhá věc je, že zaměstnanec nesmí ohrozit osobní údaje žádného klienta. Toto je v pokynu také sepsáno. Aby si všichni uvědomili, jakými pravidly jsou vázáni a jaké důsledky může jejich porušení mít. Chtěl jsem, aby s tím byl každý seznámen a nevymlouval se pak, že o ničem nevěděl.

E15: Bude systém do konce měsíce plně funkční, anebo dáte obrazně řečeno hlavu na špalek?
Jasně jsem řekl, že zvážím svoji rezignaci v okamžiku, kdy nebudou masivně dodržovány zákonné termíny. To stále platí. Musím ale zdůraznit, že k takovému nedodržování termínů nedošlo ani v lednu a ani v únoru. A nevidím žádný vážný předpoklad, aby se to stalo v březnu nebo v následujících měsících.

Koalici řešíme týden co týden

E15: Běží soudní proces s Vítem Bártou z Věcí veřejných. Pokud by byl očištěn, dovedete si představit, že by se vrátil do vlády?
TOP 09 šla do voleb s jasným, zřetelným programem, který se snaží naplňovat. Koaliční partnery jsme si nevybírali, vybrali nám je voliči. Nás vůbec netěší, jakým způsobem je zpochybňována hodnota dosavadní práce vládní koalice. Například tím, že předseda koaličního klubu je vláčen médii kvůli tomu, že s ním probíhá soudní řízení. To je prostě něco, co celé koalici žádné body nepřidává. Když mě neoprávněně kritizují v médiích za to, že kolabují úřady práce, vím, že tady přidaná hodnota je, protože nový systém každoročně ušetří občanům České republiky jednu miliardu korun. Soud Víta Bárty má ale jednoznačně pouze negativní dopad, tam žádná přidaná hodnota není a nebude. A ta špína, která je rozmetávána skutečně velmi silným fukarem, dopadá i na TOP 09.

E15: Koncem loňského léta jste říkali, že odejdete z vlády, pokud na ministerstvu školství zůstane úředník Bátora. S Bártou, pokud by se vrátil na ministerstvo dopravy, by vám vládnout nevadilo?
Je to tak, jak jsem říkal. My se můžeme ohradit proti nějakému personálnímu kroku, ale nemůžeme se příliš ohradit proti tomu, že někdo má legitimitu vzešlou z voleb.

E15: Dobře. Ale jak dlouho se TOP 09 bude zaštiťovat tím, že uskutečnění reforem – jakkoli jsou důležité – je natolik zásadní, že vláda s Věcmi veřejnými má pokračovat?
Jako místopředseda TOP 09 na to zodpovědně neumím odpovědět. Ty diskuze uvnitř naší strany probíhají více než rok. Opravdu týden co týden diskutujeme o tom, jestli to má ještě smysl, zda ty přínosy či pozitiva vyplývající z naplňování našeho volebního programu převažují nad negativy společného vládnutí.

E15: Myslíte tím vedení TOP 09?
Nejen vedení. Řešíme to u nás v Jablonci nad Nisou nebo v Ústí nad Labem, tedy v mém volebním kraji. Diskutujeme o tom na všech úrovních.

E15: Převažují hlasy, které říkají, že být v takové vládě je na škodu?
Opakuji, že nás to velmi negativně poškozuje. Ale my jsme voličům slíbili, že budeme prosazovat náš volební program. Na pomyslné misce vah stále ještě převažuje to, že se za rok a půl podařily prosadit čtyři zásadní reformy, což je obrovský úspěch. Mimochodem všechny čtyři jsou v kompetenci ministrů TOP 09.

 

zdroj: mpsv.cz, E15

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox