Kdo neříká pravdu?

Od Jaromír Drábek

Mladou frontou jsem byl dnes (15. 3. 2012) obviněn ze lži, a to neprávem a tedy neomluvitelně. Článek se zabýval zveřejněním smluv týkajících se služeb pro systém výplaty sociálních dávek.

Tvrdilo se zde, že jsem prý dokonce poslancům sociálního výboru neříkal pravdu. V množství mediálních konstrukcí je tato jednou z mnoha, přesto bych rád uvedl na pravou míru některá lživá tvrzení, která se v textu objevila:

• Smluvními stranami dodatků k prováděcí smlouvě jsou ministerstvo vnitra a firma FUJITSU. Pokud autorka textu tvrdí opak a zároveň říká, že má dodatky k dispozici, pak vědomě lže.

• Na sociálním výboru jsem jasně řekl, že pokud smluvní strany budou souhlasit se zveřejněním dodatků, tak je MPSV zveřejní. MPSV dnes písemně Ministerstvo vnitra požádalo o souhlas se zveřejněním kompletní smluvní dokumentace bez uvedení bezpečnostně citlivých údajů. V rámcové smlouvě uzavřené mezi Ministerstvem vnitra a Fujitsu je souhlas se zpřístupněním smlouvy na webu toliko ve vztahu k této rámcové smlouvě, nikoli ve vztahu k prováděcím smlouvám či jejich dodatkům. Jen pro úplnost dodávám, že ministerstvo vnitra doposud nezveřejnilo žádnou prováděcí smlouvu k rámcové smlouvě. Prováděcí smlouva uzavřena pro agendy MPSV, resp. Úřadu práce ČR je první.

MPSV dosud nezveřejnilo dodatky k prováděcí smlouvě z toho důvodu, že obsahují bezpečnostně citlivá data (tvrzení opaku je lží). Jedná se o smluvní dokumenty, na základě kterých jsou poskytovány činnosti aplikačního prostředí. Zveřejnění detailních specifikací použitých produktů a služeb by mohlo vést k ohrožení fungování kritické infrastruktury státu při zneužití takových dat či informací, jehož je celostátní informační systém vyplácení nepojistných dávek nepochybně součástí. Smyslem zmíněného dopisu zaslaného dne 10. 2. 2012 bylo informovat Ministerstvo vnitra o výše uvedených skutečnostech. Nejednalo se o žádnou žádost o utajení smluv.

publikováno na top09.cz, blog.aktualne.cz, parlamentnilisty.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox