Odbory hledaly jen záminku

Od Jaromír Drábek

ČRo1 Radiožurnál, 23. 3. 2012

Na lince je nyní ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Dobrý den.
Pěkné poledne.

Jak jsme slyšeli, tak odbory si stěžují, že není jim jasné, jaké záměry vlastně vláda má ohledně dalších úsporných opatření, změnách v daních a podobně. Není postup vlády opravdu poněkud nečitelný?
Tak ty záměry vlády jsou přece naprosto jasné a byly jasně deklarovány už při nástupu této vlády. My chceme postupovat tak, abychom v roce 2013 splnili maastrichtská kritéria v tom ohledu schodku státního rozpočtu, abychom se v roce 2016 dostali k vyrovnaným veřejným rozpočtům.

Jistě, to je dlouhodobý cíl, ale teď jde o ta, o ty konkrétní kroky.
To je základní cíl vlády a všechna ta, všechna ta opatření, která v tuto chvíli vláda diskutuje, tak k tomu směřují. Prostě ekonomická situace je reálně taková, jaká je. Ekonomika neroste, je ve stagnaci a my tomu musíme přizpůsobit jednotlivé kroky vlády. To, že jsme dnes na tripartitě chtěli se sociálními partnery konzultovat ty rozjednané jednotlivé návrhy, nad kterými diskutují ministři, například na poradě ekonomických ministrů, to je přesně podle požadavků sociálních partnerů, abychom nechodili do vlády s hotovými, již dokončenými materiály. Tedy pokud dnes odbory odešly z jednání, protože údajně nedostaly dostatečně rozpracovaný materiál nebo dostatečně hotový materiál, tak já to musím skutečně považovat jenom za záminku.

Záminku pro co?
Záminku pro to, jak co nejvíce vyhrotit situaci, jak připravit pozici pro to, aby odbory mohly svolávat různé demonstrace. My jsme dnes na tu mimořádnou tripartitu přišli s tím, že předsednictvo tripartity jasně řeklo, jaký bude program té tripartity, jaké budou poklady. My jsme seriózně ty podklady, které, které měli ministři pro diskuzi na úrovni vlády, dali k dispozici sociálním partnerům. Očekávali jsme dnes konkrétní a korektní diskuzi. K tomu bohužel nedošlo, protože strana odborů se z toho jednání zvedla a odešla.

V rámci té diskuze, o které hovoříte. Do jaké míry jste ochotni brát v potaz názor odborů?
Samozřejmě, že jsme. Dokonce i ten materiál, který byl dnes pro to jednání připraven, tak jasně členil ta jednotlivá možná opatření, o kterých diskutujeme na úrovni vlády. Já jsem předpokládal, že také na úrovni tripartity budeme o těch jednotlivých opatřeních diskutovat, ani k tomu nedošlo.

Prosím už jenom jednu, dvě věty. Kdy bude rozhodnuto. Kdy už od vlády se dozvíme, jaké kroky chystá pro nejbližší období?
Tak to se dá velmi těžko předjímat, ale já předpokládám, že by to mělo být skutečně v horizontu jednoho, maximálně dvou týdnů.

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, děkujeme za rozhovor. Na shledanou.
Děkuji za pozvání, pěkné odpoledne.

 

autor: Jan Bumba
zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox