Ozvěny dne

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek byl hostem v pořadu Ozvěny dne na Radiožurnálu, kde hovořil o problematice financování sociálních služeb a aktuálním vývoji jednání mezi ministerstvem a zástupci poskytovatelů těchto služeb.
Radiožurnál, 30. 3. 2012

Stát nedá víc peněz na sociální služby

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Neziskové organizace, které se starají například o seniory nebo handicapované či provozují azylové domy a terapeutické dílny, dnes u ministra práce a sociálních věcí nepochodili. Jaromír Drábek trvá na tom, že není možné poslat ze státního rozpočtu na sociální služby další půl miliardu, a to i přesto, že finanční potíže ohrožují existenci víc než dvou stovek zmíněných zařízení. Jejich provozovatelé se chystají v půlce dubna před ministerstvem demonstrovat, jestli do té doby nenajdou s jeho vedením společnou řeč. Ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka z TOP 09 zvu do večerních Ozvěn živě. Dobrý den.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Pěkný podvečer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A pozvání přijal taky ředitel Charity v České republice Oldřich Haičman. Dobrý den.

Oldřich HAIČMAN, ředitel Charity v České republice:
Dobrý den, zdravím pana ministra i posluchače.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, opravdu už není žádná šance, že by se ve státním rozpočtu našly peníze, o které žádají neziskové organizace na sociální služby?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak já k tomu řeknu jenom dvě čísla, v loňském roce byly na dotace sociálních služeb vyčleněny prostředky ve výši 6,1 miliardy korun, letos přes všechny škrty a úspory je to 6,2 miliardy korun, to znamená, nárůst o 100 milionů korun. Kromě toho jsme v polovině ledna vypsali pokračování takzvaných individuálních projektů, to jsou, to jsou finanční prostředky, které je možné čerpat z Evropské unie ve výši přes jednu miliardu korun, bohužel za těch dva a půl měsíce se nám nedostalo žádné odezvy, žádné žádosti o čerpání těchto projektů, takže já si myslím, že ten problém není možné stavět tak, že přidáme půl miliardy ze státního rozpočtu. To prostě takto možné stavět není.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane řediteli Haičmane, s požadavky navíc peněz ze státního rozpočtu jste tedy nepochodili na ministerstvu, slyšeli jsme teď vysvětlení od pana ministra Drábka, berete ho, nepřesvědčil vás naopak, alespoň z části, že jaksi se nenajdou peníze jednoduše.

Oldřich HAIČMAN, ředitel Charity v České republice:
Tak my jsme dnes za pozitivní vlastně brali to, že pan ministr poprvé přiznal, že celkový objem financí na sociální služby v letošním roce poklesl. Nepoklesly dotace, jak on správně říká, ty se navýšily, nicméně nepočítá do toho vlastně tu miliardu a půl, která šla ročně na takzvané individuální projekty z Evropské unie, takže o to vlastně v letošním roce ten celkový objem poklesl.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ale jestli tam ty peníze, pane řediteli, leží, jak říká pan ministr, a není o ně valný zájem, není možné brát ještě v tomto sektoru.

Oldřich HAIČMAN, ředitel Charity v České republice:
Pan ministr přislíbil do 14 dnů jednání s představitelem Asociace krajů, že si vlastně vyříkáme nějakým způsobem, zda o tyto finance budou kraje žádat. Já kraje chápu v tom, že oni se bojí, protože tady není jasné, kdo má jaksi převzít tu takzvanou udržitelnost, u evropských projektů je po době jaksi skončení toho projektu potřeba ještě 5 let je udržet, takže kraje z toho mají obavu. A my jsme navrhovali panu ministrovi, dejte nám na pokrytí současné krize nebo výpadku těch individuálních projektů půl miliardy a pokud se podaří přes kraje získat další finance z Evropské unie, my je zase do toho státního rozpočtu vrátíme. Takže o tom jsme vlastně dneska diskutovali, pan ministr řekl, že vlastně nebude populistou a že ani nepožádá vládu vlastně o tuto částku, takže v podstatě my jsme nedosáhli svého cíle, proto jsme se rozhodli uspořádat tu demonstraci.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, jednak demonstrace, jednak hrozba, že skončí víc než 200 zařízení, která jsou potřebná, starají se, jak už jsem řekla, o seniory nebo handicapované děti a tak dále, stát by se musel o tyto klienty těchto zařízení postarat stejně, kdyby skončila nebo ne?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, nicméně není možné, aby to bylo všechno svalováno na stát a na ministerstvo práce a sociálních věcí. Financování sociálních služeb je vícezdrojové, my jsme tady zatím mluvili o těch dvou zdrojích, to znamená, státní rozpočet a evropské projekty jsou další zdroje financí, ať už z krajských rozpočtů, z obecných rozpočtů, od sponzorů, poplatky klientů, to všechno je potřeba vzít v úvahu. Já jsem vyjádřil připravenost v té diskusi pokračovat, ale není možné prostě stavět ultimáta toho typu – přidejte půl miliardy korun nebo se něco stane. Těch zdrojů je potřeba využít více a není možné se zaměřovat pouze na státní rozpočet.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Vy tedy, pane ministře, říkáte, že kraje by měly dát víc peněz, ale ty tvrdí, že tam v jejich pokladnách se žádné finance nenajdou navíc?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
No, tak já si myslím, že je potřeba se také podívat na realitu v tom, jakým způsobem šetří stát, jakým způsobem například klesly objemy mzdových prostředků nebo platových prostředků ve státní sféře a v jakém objemu narostly platové prostředky v posledních dvou letech v krajích, to znamená, pokud kraje tvrdí, že nemají v té složité situaci prostředky, tak určitě jich mají k dispozici nebo možnost šetřit více než v tuto chvíli stát, který skutečně se snaží chovat rozpočtově tak, abychom se nedostávali do nějaké dluhové pasti.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane řediteli Haičmane, mluvili jste už se zástupci krajů, kolik peněz by eventuálně mohli nějakými jinými úsporami věnovat na sociální služby.

Oldřich HAIČMAN, ředitel Charity v České republice:
Ano, samozřejmě, jednáme intenzivně i s každými kraji, problém je ten, že v podstatě, a to my tvrdíme, že vidíme v tomto vinu ministerstva, že nenastavilo zákonem o sociálních službách systém, kdy v podstatě, jak říkal pan ministr správně, ano, vícezdrojové financování, ale nikdo není povinen prostě říct, že kraj nebo obec do toho je povinna třeba na 20 procent svých finančních prostředků, takže kraje, pokud ušetří, tak samozřejmě mají z té služby, které vlastně zřizují, tak prioritně budou dokrývat tady své služby, čili náš problém to vlastně neřeší, my jsme panu ministrovi také dneska říkali, že jsou to lidé, kteří se dostávají vlastně na dno společnosti, lidé bez domova, drogově závislí, matky s dětmi v tísni, experimentující mládež s drogami, a že státu se desetkrát až prodraží, pokud bude muset vydat další výdaje na záchranu sociálního systému, na sociální dávky, na prevenci prostě, aby ty lidi zase zpátky dostal po několika letech třeba zpátky do služeb, takže my si myslíme, že půl miliardy opravdu je minimální částka, která v současné době by tomu systému pomohla, než se najde systém, pan ministr slíbil, že od roku 2014 bude nový systém financování služeb, takže než se tento systém najde, tak je potřeba nějakým způsobem zasanovat tedy ten výpadek zdrojů, tedy v letošním a v příštím roce.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, to jsou další důvody, proč by se tedy podle neziskových organizací půl miliarda najít měla, ale prosím ještě krátce k tomu, jak by se měl změnit systém, počítáte s tím, že by bylo napříště, tedy pár let to potrvá, jak zmínil pan ředitel Haičman, ale bylo povinností obcí a krajů, aby dotovala, dotovaly zmíněná zařízení.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak už od letošního roku původně měla nastat situace, kdy sociální služby měly dotovat pouze kraje, kraje měly rozdělovat prostředky, i na žádost poskytovatelů sociálních služeb bylo to období odsunuto o dva roky, to znamená, tak jak říkal pan ředitel k 1. lednu 2014. Do té doby skutečně, a my jsme o tom dnes také diskutovali na tom setkání, je potřeba připravit velmi jasná pravidla a mantinely pro to, aby když budou rozdělovat ty dotace kraje, tak aby bylo jasné, že budou pokryty ty služby, které mají být pokryty, že to nebude tak, že v každém kraji se budou financovat ty služby jiným způsobem, na tom intenzivně pracujeme a já jsem dnes na tom setkání jasně říkal, že chci v té diskusi s poskytovali sociálních služeb pokračovat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pokračovat a věříte, že peníze se tedy najdou, ale ve státním rozpočtu to nebude, abychom to shrnuli.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Já věřím, že pokud budeme dál diskutovat o tom, jaké jsou další zdroje, ať už se to týká zdrojů státu, například státy platící více než 20 miliard korun v příspěvku na péči, kde my jsme od 1. ledna změnily ty zákonné podmínky a je potřeba prokazovat využití příspěvku na péči, tak si myslím, že i to budou kroky, které pomohou dostat do toho systému poskytování sociálních služeb více peněz.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ujišťuje ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Děkuji taky řediteli Charity v České republice Oldřichu Haičmanovi, že si udělal čas. Pánové, na shledanou.

Oldřich HAIČMAN, ředitel Charity v České republice:
Děkujeme. Na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Pěkný večer.

 

zdroj: mpsv.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox