Otevřený dopis Nadačnímu fondu proti korupci

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek vyzval dnes dopisem Nadační fond proti korupci k jednání o závěrech, které Fond včera uvedl na tiskové konferenci o ICT řešení MPSV.

Ministerstvo práce a sociálních věcí prochází v rámci koncepčních změn v ICT transformačním obdobím. Díky transformaci jsou prováděny strategické kroky, které bez většího vysvětlení mohou být snadno napadnutelné a vyvolávat celou řadu otázek. Ministerstvo si je tohoto vědomo a proto zveřejňuje přehled ICT nákladů, včetně detailu nákladů vydaných v předchozích letech a které jsou plánovány do budoucnosti. Dále jasně deklarovalo svůj závazek uspořit do roku 2013 v oblasti ICT 50 % těchto nákladů.

Náklady ICT MPSV

Resortní ICT koncepce je zjednodušeně řečeno založena na třech klíčových aspektech:

  • resortní řešení – v maximální míře usilujeme ve všech oblastech ICT o hledání takových řešení, která jsou použitelná (nasaditelná) průřezově v rámci resortu
  • standardizovaná řešení – využíváme řešení, která jsou standardně používána i v komerční sféře a jsou „osvědčená“ trhem, tímto krokem se bráníme vytváření jakékoliv závislosti na konkrétních dodavatelích
  • řešení odebírané ve formě služeb – jsme si vědomi moderních trendů v oblasti ICT a naše koncepce je postavena na odebírání jasně definovaných služeb, kdy zákazník (ministerstvo) platí pouze za to co spotřebuje

Kombinace těchto aspektů vede v důsledku k tomu, že ve všech hlavních segmentech ICT nákladů počítá ministerstvo s výraznou úsporou nákladů. Kroky k realizaci naší koncepce přinášejí ministerstvu potřebnou efektivitu a flexibilitu ve využívaných ICT službách a dávají předpoklad, aby při budoucích legislativních či organizačních změnách bylo schopno efektivně na tyto změny reagovat bez významných zásahů do koncepce i ekonomiky v oblasti ICT.

Znění dopisu:

Dobrý den,

na základě Vámi prezentovaných informací o způsobu výběru dodavatele informačních systémů Ministerstva práce a sociálních věcí a na základě pochybností, které jste v této souvislosti uvedli na tiskové konferenci dne 3. 4. 2012, bych Vám touto cestou rád nabídl schůzku, kde bychom si mohli některé nejasnosti vysvětlit.

Nechci Vás přesvědčovat o vlastní pravdě, to nechť posoudí nezávislé instituce. Nemyslím tím pouze Ministerstvo vnitra, které se v této souvislosti již vyjádřilo a na základě právního rozboru konstatovalo, že postup byl až na dílčí procedurální pochybení správný. Rozhodnutí zásadnějšího významu očekávám od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, který, jak věřím, případ prošetří v co možná nejkratším termínu. Rád bych ale uvedl na pravou míru některé dezinformace, které se v této souvislosti objevují a které zazněly i ve Vašich výstupech.

Například tvrzení, že pro vývoj a nákup služeb potřebných pro informační systémy Úřadu práce ČR nemohou být využity prostředky ESF – naopak právě zde máme možnost tyto zdroje využít a využíváme je. Na rozdíl od předchozí praxe, kdy byl původní dodavatel vybrán neveřejně v tzv. jednací řízení bez uveřejnění a tedy nemohly být fondy využity. Ať už se to týká nákladů předchozího dodavatele, které jsou prokazatelně (dle doložitelných proplacených faktur) několikanásobně vyšší, než uvádíte. Za nejpodstatnější považuji, že změna systému skutečně generuje stamilionové úspory. Jak mi jistě dáte za pravdu, k takovému tvrzení je třeba detailnější rozbor jak Vašich závěrů, tak závěrů ministerstva, než jak je možné je zkratkovitě prezentovat v médiích. Proto bych Vám rád touto cestou nabídl setkání – konstruktivní a věcné, kde by obě strany měly prostor si tyto nejasnosti a protichůdná stanoviska vysvětlit.

V případě, že tuto nabídku přijmete, se prosím ke sjednání konkrétního termínu schůzky obraťte na můj sekretariát.

 

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox