Stát vydá víc peněz na sociální služby

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek byl jedním z hostů ve vysílání v pořadu Ozvěny dne na Radiožurnálu, kde aktuálně diskutoval o možnostech dofinancování sociálních služeb, a to navýšením dotace na tyto služby o dalších 140 mil. Kč oproti původnímu plánu, který původně počítal s celkovým dodatečným navýšením v konečné výši 190 mil. Kč.
Radiožurnál, 10. 4. 2012

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Neziskové organizace, které poskytují sociální služby, pečují o postižené nebo seniory, zdá se, odvrátili scénář, před nímž varovali kvůli rozpočtových škrtům, tedy že budou muset výrazně omezit provoz nebo že dokonce skončí stovky zařízení azylových domů, terapeutických dílen a podobně. Zástupci neziskovek se dnes na schůzce s ministrem Jaromírem Drábkem dozvěděli, že na sociální služby by letos mohly dostat ještě kolem 300 milionů korun, o 140 milionů víc oproti původnímu plánu. Ministra Drábka zdravím po telefonu. Dobrý večer.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Pěkný podvečer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Na druhé lince je ředitel občanského sdružení Naděje Ilja Hradecký. Dobrý večer.

Ilja HRADECKÝ, ředitel občanského sdružení Naděje:
Hezký podvečer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře Drábku, můžete krátce vysvětlit, co jste dnes vyslancům neziskových organizací slíbil?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, tak my jsme dnes měli druhé kolo velmi náročného jednání, dnes jsme jednali téměř tři hodiny a musím říci, že ta jednotlivá čísla se úplně nedají vytrhávat z kontextu, ono totiž kromě státního rozpočtu jsou sociální služby financovány také z jiných zdrojů, z evropských peněz, z krajů, z příspěvků na péči, který také platí stát, od sponzorů, od zřizovatelů, od klientů, to znamená, ten systém financování sociálních služeb je poměrně složitý. Nicméně k tomu výsledku dnešního jednání, my jsme diskutovali o všech těch zdrojích financování, já jsem již na tom minulém jednání přislíbil partnerům poskytujícím sociální služby, že se pokusím, aby to vázání prostředků, které odsouhlasila vláda, aby se nedotklo financování sociálních služeb, a to se podařilo na těch 190 milionů, které původně na to byly vyčleněny, tak na to skutečně můžeme použít, a to já považuji za důležité, já jsem přesvědčen o tom, že skutečně sociální služby v tuto chvíli potřebují více zdrojů, ale že to skutečně musíme řešit jako problém, který není jenom na straně státu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A, pane ministře, těch 140 milionů korun, kde by se mělo tedy najít oproti původním plánům?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Dnes jsme došli k tomu řešení, které nakonec bylo zformulováno tak, že ministerstvo práce a sociálních věcí v tuto chvíli má na stole požadavky od jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb vyčíslené na 330 milionů korun, já jsem přislíbil poskytovatelům, že udělám všechno pro to, aby těch zbývajících 140 milionů korun, o které v tomto rámci požadavku je potřeba navýšit položku dotace do sociální služby, tak že je v rámci rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí najdu. Je to zejména zapříčiněno tím, že jsem takový slib mohl dát, že velmi výrazně snižujeme položky provozních výdajů, informační systémy …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tedy šetříte v rámci úřadu.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Šetříme v rámci úřadu, ty změny, které jsme udělali, například v informačních systémech, přestože se to, přestože se to objevuje v řadě médií a je k tomu různé …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Je to podrobeno určité kritice …

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
… ano, samozřejmě, tak nám to umožňuje určitý manévrovací prostor. A já jsem velmi rád, že můžeme například podpořit sociální služby právě z těch peněz, které jsme ušetřili v provozu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane řediteli Hradecký, vy jste na tom dnešním setkání s panem ministrem byl, dopadlo tedy k plné vaší spokojenosti, dokonce jste i zrušili demonstraci plánovanou na polovinu dubna?

Ilja HRADECKÝ, ředitel občanského sdružení Naděje:
No, ono je to, je to trošku jinak …

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Nezrušili.

Ilja HRADECKÝ, ředitel občanského sdružení Naděje:
Osobně jsem spokojený s tím, že bylo dosaženého nějakého pokroku, nicméně ten propad s financováním sociálních služeb trvá. Dostali jsme podklad od Asociace krajů, kde propad proti loňskému roku je 1,5 miliardy. Ten požadavek půl miliardy navýšený, kromě toho teďko 90 milionů, ten vychází z rozboru, které, který jsme si udělali, mezi poskytovateli sociálních služeb a nejsou to jenom nestátní organizace, ale taky příspěvkové organizace.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
To znamená, pardon, že nebudou, nebudou stačit ty peníze, těch 330 milionů, které našlo ministerstvo.

Ilja HRADECKÝ, ředitel občanského sdružení Naděje:
No, 330 milionů, to je nějaký součet těch požadavků od poskytovatelů sociálních služeb, které uplatnili, protože není možné dávat nějaké námitkové, námitky nebo nějaké, nějaké odvolání proti rozhodnutí o dotaci, tak je možné, že všichni se nepřihlásili o to navýšení, že prostě rezignovali, že to brali tak, že je to hotová věc. Takže jsme přesvědčeni o tom, že ty peníze jsou nedostatečné.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tedy ten krizový, ano.

Ilja HRADECKÝ, ředitel občanského sdružení Naděje:
Pokud jde o tu demonstraci, my jsme ji odložili, protože máme před sebou další jednání, pan ministr přislíbil, že do konce dubna, že by měl, měly být zveřejněny výsledky, jak je rozdělených těch 330 milionů, a do poloviny května bychom se měli sejít na dalším jednání. Takže pokud se ukáže, že přetrvává teda tato podfinancování sociálních služeb, tak k té demonstraci budeme muset přikročit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře Drábku, podle jakého klíče se tedy budou zmíněné peníze rozdělovat?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak, jak bylo řečeno, my máme v tuto chvíli na stole požadavky za 330 milionů korun, a já musím k tomu tedy říci pár čísel, v letošním roce je vyčleněna částka na dotace do sociálních služeb přes 6 miliard korun, další více než miliarda korun je z individuálních projektů, z evropských peněz, další výzva je psána v operačním programu Lidské zdroje zaměstnanost. Skutečně nemůžeme ten problém zužovat jenom na financování ze strany státu, ale my jsme se dohodli na dalším postupu, my jsme se dohodli, že do konce dubna budou výsledky toho mimořádného dotačního řízení, v polovině května se sejdeme na další jednání, kde bychom právě měli mluvit o dalších zdrojích financování, a to já můžu jenom potvrdit, a jsem rád, že to dnešní jednání vyústilo v konstruktivní závěr a jak s Asociací krajů, tak s poskytovateli sociálních služeb jsme se dohodli na dalším postupu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Není to hledání prostředků, pane ministře, pro sociální neziskovky přeci jen poněkud improvizované, nechtělo by to systémovou změnu?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Tak víte, vzhledem k tomu, že je dotace na sociální služby jednou z mála položek státního rozpočtu, kde oproti loňsku došlo k navýšení, byť jenom o 100 milionů, může někdo říci, ale je to prostě navýšení a v řadě jiných položek se ta čísla snižují, tak já to považuji za skutečně diskusi, která musí jít především v tom směru, aby sociální služby byly poskytovány adekvátním způsobem, efektivně, aby se skutečně nepromarnila ani koruna a k tomu si myslím, že to dnešní jednání přispělo.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Podotýká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09. Mluvila jsem taky s Iljou Hradeckým, ředitelem občanského sdružení Naděje. Díky, pánové, na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí:
Pěkný večer a děkuji za pozvání.

Ilja HRADECKÝ, ředitel občanského sdružení Naděje:
Na shledanou.

k poslechu on-line zde (36:15)
zdroj: mpsv.cz, Radiožurnál

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox