Kontrola nezaměstnaných není buzerace

Od Jaromír Drábek

Projekt Docházka nezaměstnaných (DONEZ), který byl spuštěn na podzim minulého roku, přinesl daňovým poplatníkům čistou úsporu ve výši 140 milionů korun. Díky němu se podařilo odhalit několik tisíc lidí, kteří zneužívali sociální systém. Přesto má projekt kritiky. Naposledy veřejný ochránce práv zmínil údajnou nezákonnost. Nezaměstnaní zařazení do projektu mají povinnost dostavit se v určený čas na poštu na pobočku Czech POINT. Protože se určený termín dozvídají s krátkým časovým odstupem, znemožňuje se jim potenciální nelegální práce.

Argument o nezákonnosti projektu mohu jednoznačně odmítnout. V první řadě je úlohou státu bojovat s podvodným chováním, k němuž nelegální výkon práce prostě patří. V legislativě pro to máme dostatečnou oporu. Uchazeč o zaměstnání je ze zákona dokonce povinen poskytnout potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání. Jednou z forem poskytování součinnosti je povinnost dostavit se na pobočku Úřadu práce nebo kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT) ve stanoveném termínu, případně oznámit důvody, proč se dotyčný nedostavil. Tato ustanovení zákona neznamenají věcnou změnu oproti minulosti. Neexistuje totiž žádný rozdíl mezi povinností dostavit se ve stanoveném termínu na Úřad práce a povinností dostavit se na kontaktní místo veřejné správy.

Projekt nelze označit ani za bezúčelný. Naším cílem není zbytečná buzerace poctivých uchazečů o práci, jak tvrdí opozice či odbory. Do projektu jsou zařazováni například ti, kteří se do evidence nezaměstnaných dostávají opakovaně a je zde podezření na zneužívání sociálního systému. Do projektu naopak nejsou zařazeni ti nezaměstnaní, kteří se rekvalifikují, osoby starší šedesáti let či lidé pečující o osobu blízkou, s 2. stupněm invalidity atd. Mezi důvody, které omlouvají absenci na dohodnuté schůzce, patří pochopitelně nemoc, pohovor u potenciálního zaměstnavatele a například také obtížná dopravní dostupnost.

Proti podvodům je potřeba důsledně bojovat na všech úrovních. Pokud někdo zneužívá sociální systém, dostává dávky a ještě mu daňoví poplatníci platí zdravotní pojištění, nelze jeho chování tolerovat. Se čtyřmi tisícovkami lidí jsme již zahájili správní řízení o vyřazení z evidence Úřadu práce a s tím spojených výhod. Výmluvy, proč se mnoho z nich nedostavilo, jsou velice pikantní. Někteří nezaměstnaní uváděli, že jim jejich zaměstnavatel neumožnil přijít. Jiní prý zase spali po náročné noční směně a další se nacházeli na služební cestě. Co k tomu více dodat?

Z toho jasně vyplývá, že projekt se osvědčil. Bojuje proti podvodům, zefektivňuje sociální systém a šetří peníze.

 

publikováno v Hospodářských novinách 19. 4. 2012
zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox