Úspory jsou vždy bolestivé a nepopulární

Od Jaromír Drábek

Otázky Václava Moravce, 22. 4. 2012

Václav MORAVEC, moderátor
Pozvání do Otázek přijali ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek, předseda nejsilnější odborové centrály v zemi Jaroslav Zavadil a americký ekonom českého původu profesor Milan Zelený. Pánové, vítejte po čase v Otázkách, děkuji, že jste přijali mé pozvání. Dobrý den.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Dobrý den.

Milan ZELENÝ, ekonom
Dobrý den.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
Pěkné nedělní poledne.

Václav MORAVEC
Začněme u vás, pane profesore. Nakolik je podle vás důležité vlastně dopočítávat, jestli se demonstrace zúčastnilo 100 tisíc lidí, nebo 120 tisíc lidí, či 90? A nebo je ta demonstrace a ten občanský protest daleko širší, má širší souvislosti?

Milan ZELENÝ
Já se domnívám, že nám často uniká, že tím, čím my procházíme prochází v celý vyspělý svět. Celý vyspělý svět se potýká s problémy zadlužení, s problémy stárnutí populace, s problém ztráty pracovních příležitostí. Tím světem, který na to nejvíc doplácí je, jsou Spojené státy americké, západní Evropa a Japonsko. A nyní to přichází i do východní Evropy a bude to pokračovat. Tady zazněla slova, že je to série krizí. Ono to není ani série krizí, on je to jeden velmi závažný kvalitativní přesun, nebo proměna, nebo transformace. Na krizi se reaguje tak, že se s ní bojuje, že se čeká, až odezní, že se čeká, že se všecko vrátí do starých kolejí. Transformace, s transformací se bojuje tak, že se mění systémy, že se adaptují lidé a instituce a připravují se na tu změnu.

Václav MORAVEC
Nakolik to vystupování vládních politiků, kteří říkají: Je to zneužití, řekněme, akce politickou konkurencí, rozumějme levicovými opozičními stranami ČSSD a KSČM a na straně druhé tlak těch odborů je vzájemným nepochopením toho, že tady existuje ona transformace, nějaká hlubší krize, která, kterou vy označujete právě transformací?

Milan ZELENÝ
No o tom právě mluvím, že my máme problém tady, že příliš zosobňujeme, příliš se domníváme, že osoby jsou tou hnací silou a zapomínáme na to, že z tohohle pohledu ty osoby v podstatě jenom reagují na otevírající se situace a vlastně ony jsou taženy těmi problémy. A takovéto soustřeďování se na ty osoby potom má za následek, že se domníváme, že když tu osobu nějakým způsobem odstraníme, nebo posuneme výš, nebo odvolíme, nebo znovu, že tím něco řešíme.

Václav MORAVEC
Je tedy bláhové domnívat se, že to mohou změnit předčasné volby, což je stanovisko odborů?

Milan ZELENÝ
Což je implikace toho, co říkám. Tím neříkám, že ty předčasné volby nenastanou, nebo by neměly nastat, jenom říkám, že sami o sobě nepřinesou nic nového, než opět naplnění starého systému novými lidmi a ti budou opět v tom tahu toho světa, my nejsme výjimeční ve světě, my nemáme žádný zvláštnosti jiné než to, že nechápeme, že prostě ve světě probíhá transformace a ne nějaká krátkodobá krize.

Václav MORAVEC
A kdybyste byl vládním politikem, tak co byste si z té sobotní, protože šlo o jednu z největších demonstrací, ne-li největší demonstraci od listopadu roku 1989, jaké poselství byste si z toho, být ve vládě, vzal?

Milan ZELENÝ
Já si myslím, že ta demonstrace zaprvé byla velmi výborně organizovaná, byla velmi korektní a demonstrovala, že je tady celá řada, a já bych řekl dokonce většina, jak bylo označeno, naštvaných lidí. Já se domnívám, ale osobně, že dneska už naštvání nestačí. Že tady je mnohem více, už bych neřekl naštvaných lidí, ale lidí, kteří rezignovali na ten systém a kteří připravují svoje vlastní způsoby, jak s tím systémem pracovat, nebo jak ho, jak s ním paralelně pracovat, jak nehledat řešení v tom politickém systému, který zcela jasně, jak už tady zaznělo i před chvílí, zcela jasně prochází určitou degradací.

Václav MORAVEC
A kdybyste tedy byl vládním politikem, jak byste se zařídil na margo té demonstrace, pokud byste se nějak zařídil? Jak by vláda měla korigovat své kroky? Jestli by je vůbec měla korigovat po té sobotní demonstraci?

Milan ZELENÝ
Já si myslím, že vláda korigovat své kroky, je trošku zvláštní požadavek. Ale spíš bych řekl, že voliči by měli korigovat své kroky. To znamená, že voliči by měli začít vyhledávat ne jenom znovu volení a další sérii předčasných voleb, protože nám se stane velmi vbrzku, že nebudou žádné jiné volby, než předčasné, že jo, že prostě tohle to ne to, ale domnívám se, že by měli se začít dívat na to, že některé strany a někteří politici, kteří tady už jsou přes 20 let, že není možný od nich očekávat, že budou se adaptovat a reagovat na ty změny, který se tady snažím trošku naznačit. Čili …

Václav MORAVEC
Pane ministře Drábku, my jsme slyšeli od premiéra, od ministra financí a ostatně i od vás po včerejšku, že není představitelné, že by vláda nějak korigovala své kroky i na základě toho masivního protestu. Platí to i v neděli?

Jaromír DRÁBEK
Tak já bych rád oddělil dvě části, alespoň takový je můj pohled na tu současnou situaci i v prizmatu té včerejší demonstrace. Zaprvé je to obrovská naštvanost lidí a nespokojenost s politikou, s úrovní politiky. A tam já musím říct, že tomu hodnocení úplně rozumím. Vůbec …

Václav MORAVEC
Takže rozumíte tomu, že to, co předvádíte jako vládní koalice …

Jaromír DRÁBEK
Vůbec se tomu nedivím, ano, naprosto jednoznačně …

Václav MORAVEC
Že, ženete lidi do ulic …

Jaromír DRÁBEK
… a myslím si, že TOP 09 se k tomu mnohokrát vyjádřila, my se snažíme o korektní postup, o naplňování svého volebního programu. Ale je pravda, že řada těch kauz …

Václav MORAVEC
Ale zároveň v té vládě zůstáváte po tom všem, co se odehrálo.

Jaromír DRÁBEK
… ale ano, a řada těch kauz, bohužel hází špínu i na nás a já jsem to říkal už mnohokrát, každý týden se rozhodujeme o tom, jestli nám to stojí zato, a jestli to naplňování našeho programu, naplňování toho programu hospodárného nakládání s veřejnými prostředky stojí za to, že na nás také cáká špína od těch jiných …

Václav MORAVEC
Být u toho, ale vždycky převáží, pane ministře?

Jaromír DRÁBEK
… druhá věc, ano a druhá věc je to, že my jsme slíbili našim voličům, od kterých jsme dostali důvěru, že budeme hospodárně nakládat se stáními prostředky, že budeme snižovat deficit veřejných financí, tak bychom, tak, abychom naším dětem, až skončíme, odevzdávali zemi míň zadluženou. A tady jasně stojí vedle sebe alternativy, které byly jasně vyjádřeny i nakonec na té včerejší demonstraci a před tou včerejší demonstrací. My říkáme, ano, je to bolestivý proces, ale chceme, aby v roce 2016 Česká republika hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. To znamená nezadlužovala dál tuto zemi. Sociální demokraté říkají, ano, chceme také nějaké reformy, ale ty reformy budou postavené na tom, že zvýšíme složenou daňovou kvótu o 3-4 %, přepočtem vybereme na daních řádově o 150 miliard korun více, tedy vybereme od občanů dalších 150 miliard korun. Odbory říkají, jednoduše a je to korektní, jednoduše odbory říkají, ano, pokračujme v zadlužování této země, stabilizujme roční schodek rozpočtu na 120 miliardách. Zadlužujme i v následujících letech Českou republiku 120 miliardami ročně …

Václav MORAVEC
Ale vy nedodáváte to „B“, co říkají odbory, aby dál šla ekonomika, aby nedošlo k výraznějšímu podseknutí české ekonomiky …

Jaromír DRÁBEK
… samozřejmě, ale proto já říkám, to jsou korektní politické pohledy. Ale pohled TOP 09 je takový, že musíme dál pokračovat v úsporných opatřeních a ve stabilizaci veřejných rozpočtů, protože považujeme jinou cestu za nesprávnou. To nabízíme, to jsme nabídli svým voličům před 2 lety a pokud vy říkáte, jestli my budeme tento pohled korigovat …

Václav MORAVEC
Nebudete.

Jaromír DRÁBEK
… tento pohled nemůžeme korigovat, protože takový postup jsme slíbili našim voličům, kteří nám dali důvěru.

Václav MORAVEC
Vy jste se, Jaroslave Zavadile, po té demonstraci v centru Prahy, sešel alespoň podle televize Nova, na pivu s ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Co jste spolu tak důležitého probírali?

Jaroslav ZAVADIL
Tak to jsem rád, že tahle otázka padla. Zaprvé to nebylo po demonstraci, ale my jsme měli spolu pořad nejenom s Miroslavem Kalouskem, ale s panem profesorem Bělohradským a s ekonomem Michlem v Radiožurnálu, ve speciálu Radiožurnálu Martina Veselovského a po této relaci, která trvala do 4 hodin, já jsem požádal o schůzku, protože jsem chtěl slyšet a některé vysvětlení, jak vláda bude postupovat dál. Protože ta debata …

Václav MORAVEC
Čeho jste se tedy dočkal?

Jaroslav ZAVADIL
… tak, ty témata byly dvě, o kterých jsme hovořili. A trošičku mě mrzí, že Nova, která to natočila, já nevím, jestli z křoví, nebo odkud to byla naprosto debata veřejná, to byla debata, která se odehrávala …

Václav MORAVEC
Tak vás nemuseli točit z křoví.

Jaroslav ZAVADIL
… nemuseli, no, já to nadnáším, ale proč se chovali zbaběle a proč nepřišli k nám, proč se nezeptali, o čem se hovoří. To bych považoval za seriózní …

Václav MORAVEC
Ještě řekněte, že vy byste po pravdě odpověděl?

Jaroslav ZAVADIL
… já bych po pravdě odpověděl. Ano.

Václav MORAVEC
Tak nám pěkně řekněte, o čem jste se bavili?

Jaroslav ZAVADIL
Bavili jsme se o dvouch tématech, zaprvé důchodové reformy, jedna i druhá, my pořád jsme přesvědčeni, že ta důchodová reforma, kterou navrhovalo ministerstvo práce a sociálních věcí, je podstatně horší a pak o tom, co tady bylo tak nějak v kuloáru řečeno a já jsem se už skoro začal obávat, jestli pan ministr Drábek není odborář. Protože to, jak ve své podstatě mluvil o té politice a o tom způsobu vládnutí …

Václav MORAVEC
Že se vám nediví …

Jaroslav ZAVADIL
… že se nám nediví, ano …

Václav MORAVEC
… že jste znechuceni …

Jaroslav ZAVADIL
… že jsme znechuceni, tak to tak skutečně je. A já jsem chtěl od pana ministra Kalouska zaprvé jsem mu chtěl říct, že je potřeba, aby si začali uvědomovat tu naštvanost těch lidí, aby to nebagatelizovali, protože v mnoha případech se to bagatelizuje, teď nemluvím jaksi obecně nebo konkrétně k někomu, ale prostě se to bere, jako když ta naštvanost není, ať nepodceňují tu naštvanost těch lidí a nepodceňují ten Václavský, to Václavské náměstí, které bylo zaplněné a že by nejlepší a férové bylo, kdyby skutečně šli do předčasných voleb. To, co tady bylo řečeno …

Václav MORAVEC
A slyšel jste od Miroslava Kalouska, že Karolína Peake dá dohromady těch 10 poslanců, jak stanovuje …

Jaroslav ZAVADIL
… ne, ne, ne, to jsem skutečně neslyšel, to mi ani nesdělil. Já kdybych se měl vyjadřovat k tomu panoptiku, co se teďko děje, a to se nedá jinak nazvat, jo, protože Věci veřejné se rozdělí, jedna koaliční strana padne, jedna z koaličních stran nazývá tu třetí ano, třetí jako něco slizkého a odporného a my energetici víme, že když se něco zapojí do série a když jsou to tři články, a to jsou tři články a jestliže něco je lživého uprostřed toho, nebo i na konci, no tak je to všechno lživé. Takže já se …

Jaromír DRÁBEK
Ale neexistuje jenom sériové uspořádání.

Jaroslav ZAVADIL
… no, já vím, ale ono to tak vlastně, ono to tak vlastně vyznělo. Takže to byl …

Václav MORAVEC
Řekl jste, promiňte, tady stručná otázka, řekl jste ministru financí Miroslavu Kalouskovi, že pokud dojde k tomuto přeskupení vládních poměrů a vláda dál bude existovat, ale bude podporována Karolínou Peake, že se budete radikalizovat, nebo, že dojde k radikalizaci těch protestů?

Jaroslav ZAVADIL
Já jsem ho upozornil na to, že k tomu může dojít. Že není možné, aby se uprostřed toho cyklu najednou zvedla jakási strana, která založí, kterou založí teda Karolína Peake a bude se dále dělat, jako když se nic nechumelí a budeme dále pokračovat v tom procesu, který teda byl nastaven a že už politikaření tohoto typu mají už lidi skutečně dost. Takže proto i ta 70% většina, která teda hovoří o předčasných volbách. Já se domnívám, že mám za povinnost hovořit s každým, budu mluvit i s premiérem o tomhle tom a můžu ubezpečit každého, že to, co jim říkám, těmto pánům ve vládě, tak je poměrně brutálnější, než to, co říkám na veřejnosti.

Václav MORAVEC
Pane ministře, nemáte obavy, že ta agónie a ty, to, co vám vadilo v těch uplynulých dvou letech, může pokračovat i s tím novým politickým subjektem, když Karolína Peake sežene těch 10 hlasů do pondělka?

Jaromír DRÁBEK
Tak vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, to je naprosto jasné. A teď jde vývoj tím směrem, o tom rozhodnutí, zda vláda bude mít dostatečnou podporu v Poslanecké sněmovně, protože té se vláda zodpovídá, či zda nebude …

Václav MORAVEC
V zákulisí se už říká, že to je ložené, že …

Jaromír DRÁBEK
… tak v zákulisí, pokud vy to víte, tak pro mě je to důležitá informace, já to nevím, protože ze zákulisí ty informace nemám, já si počkám na skutečný výsledek. Myslím si, že i Karolína Peake jasně i dnes říkala, že jisté to nemá. Ale z mého pohledu a z pohledu TOP 09 je ta situace skutečně jednoduchá. A já jenom navážu na to, co jsem říkal, my plníme svůj volební program a ve chvíli, kdy bude jasná podpora Poslanecké sněmovny, to, co je z ústavy předepsáno, tak budeme dále plnit svůj volební program. Ta podpora musí být jasná nejenom číselně, ale vy jste se, vy jste se na to …

Václav MORAVEC
I když to může poškozovat dál vládu? Na to jsem se ptal, když to může dál vládu poškozovat v očích veřejnosti, protože jakým způsobem ta vláda bude udržena u moci?

Jaromír DRÁBEK
… ale my jsme přece před 2 lety šli do volebního programu, který byl plný nepopulárních opatření. My jsme nezakládali TOP 09 pro to, abychom …

Václav MORAVEC
No, mluvili jste o lepší politické kultuře a podívejte se po dvou letech.

Jaromír DRÁBEK
… no jistě, tak se podívejte na naše ministry a řekněte, který z nich kterým krokem přispěl k horší politické kultuře. To samozřejmě vždycky …

Václav MORAVEC
To celá strana, že zůstává ve vládě, která funguje …

Jaromír DRÁBEK
… samozřejmě …

Václav MORAVEC
… tím způsobem, kterým funguje, pane ministře.

Jaromír DRÁBEK
… samozřejmě, ale …

Václav MORAVEC
Vy jste místopředsedou té strany, nejde o vaše konkrétní ministry.

Jaromír DRÁBEK
… pokud, pokud se takhle ptáte, tak z toho vyplývá, že by nikdy žádná strana nemohla být součástí nějaké koalice, protože vždycky ta strana prosazuje svůj volební program a nemá až tak …

Václav MORAVEC
Nemůže být součástí /nesrozumitelné – souzvuk hlasů/

Jaromír DRÁBEK
… takový dosah na té další.

Václav MORAVEC
… lépe, lépe chovat. Souvisí to, pane profesore, s tím, že se mění i vlastně systém těch politických stran? Že tady vznikají jak houby po dešti nové subjekty, ty dostanou důvěru veřejnosti, podívejte se na příběh Věcí veřejných od roku 2009 do současnosti.

Milan ZELENÝ
To máte, to máte stejný i s účastníky dnešní vlády, že jo, ty strany vznikaly nedávno, že jo a v podstatě se tady recyklují politici v nových stranách. Já si myslím, že tohle bude pokračovat, dokud ta veřejnost volební tomu nedá zákaz. Ale řekl bych k tomu obecnějšímu, opět, že tito lidé jsou ve vleku něčeho, co si neuvědomují, protože jsou v tom každodenním pohybu, že skutečně prestiže a i role a funkce politických stran degraduje, upadá. Není na ní už takový spoleh. Ve Spojených státech, já nechci dávat Spojený státy jako příklad, ale procházejí tím samým co my, 40 % obyvatel, nikoliv jenom voličů designovaných, 40 % obyvatel dává přednost takzvané TreeParty, která nepodporuje ani demokratickou, ani republikánskou stranu, ale vyhledává důvěryhodný a prostě stranicky nezapojený kandidáty, kteří mohou mít přímou zodpovědnost k voličům. Jinými slovy, tady je volič, tady je volený zástupce reprezentanta mezi nimi je nějaký interpret, a to je ta strana. A ta strana narušuje vlastně v dnešní době Internetu, v dnešní době vzdělanosti, v dnešní době znalostí narušuje to, aby ten volič s tím voleným měl přímou komunikaci. A tohle to je celosvětový proces a to, že se vám to projevuje v tom, že tenhle pán se hádá s tímhle a tenhle s tímhle a tohle s tímhle, to si neuvědomujeme, že vlastně to tak musí bejt, protože my jenom reagujeme na ty situace, který se …

Václav MORAVEC
A nemáte obavy, že v postdemokracii, kterou asi Česká republika je, protože je 22 let od transformace z autoritářského politického systému na liberální demokracii, že to může vést k tomu, že ten nový systém, ta transformace, může dopadnout v nějaký autoritativnější styl a nemusí být demokratickou zemí, protože to naštvání veřejnosti může být zneužito?

Milan ZELENÝ
Pokud budeme nahrazovat znechucení z politickými stranami tím, že budeme vytvářet strany nové, tak zcela jasně jedna z těch nových stran bude strana radikální, bude strana, kterou jsme poznávali už v historii. Já se domnívám, ale, že ten posun postupuje jiným směrem, jinými slovy, on postupuje, jak se oslabují politické strany, tak se posilují samosprávy jednotlivých regionů, jednotlivých lokalit, jednotlivých měst, jednotlivých míst. A tam prostě vzniká ta, to spojení, toho voleného s tím, teda voleného s tím voličem, vzniká otevřeněji, blížeji a dá se na tom stavět to, čemu se může říkat autonomní demokracie, to je přímá demokracie s přímou zodpovědností voleného k voliči bez interference strany, která má svoje zájmy.

Jaroslav ZAVADIL
Já jenom k těm výsledkům jo, já nemám zákulisní informace, ale jsem přesvědčen, že už je to dávno spočítané, propočítané a trochu mě …

Václav MORAVEC
Teď myslíte to, že vláda bude pokračovat?

Jaroslav ZAVADIL
… to, že vláda bude pokračovat. To jsou ty signály, kterým my pořád říkáme, prosím vás, uvědomte si, co může potom nastat. Ale proč o tom mluvím?

Václav MORAVEC
Ale počkejte, proč byste nerespektovali, a propos, Jaromíre Drábku, předpokládám, že v příštím týdnu, když teda premiér chce mít 10 podpisů, že v příštím týdnu by sama vláda požádala o důvěru Poslaneckou sněmovnu, pokud bude 10 podpisů na seznamu Karolíny Peake, je to tak?

Jaromír DRÁBEK
Ten mechanismus je jiný. My jsme jasně řekli, že pokud se vláda nebude opírat o jasnou důvěryhodnou většinu v Poslanecké sněmovně, takže TOP 09 podpoří konání předčasných voleb v co nejkratším termínu. To znamená do těch 60 dnů tak, jak je, tak jak umožňuje ústava. To je …

Václav MORAVEC
A v případě, že Karolína Peake přijde s 10 podpisy, tak počítáte s tím, že příští týden požádá vláda sama o důvěru?

Jaromír DRÁBEK
… v tom případě, v případě, že bude jasná většina z těch dosavadních poslanců, a to je důležité říci, tak já nevidím v tuto chvíli důvod, proč by automaticky vláda měla o něco žádat. Vláda požádala o důvěru v Poslanecké sněmovně a tu dostala. V tý …

Václav MORAVEC
Ani v tý, promiňte, chápu to správně, že ani v té symbolické rovině, není důležité si pro veřejnost otestovat, zda ta důvěra je a že by vláda v příštím týdnu nepředstoupila před sněmovnu?

Jaromír DRÁBEK
… naprosto jednoznačně. Ale přece vy dobře víte, že například příští týden se bude hlasovat o řadě návrhů, které se budou vracet ze Senátu, kde je potřeba takzvaná 101 většina, to znamená to hlasování nemusí být ani formální. To se prostě ukáže při prvním hlasování o zákonu …

Václav MORAVEC
Jinak řečeno, není, není podle vás podstatné, aby vláda předstoupila před sněmovnu se žádostí o důvěru?

Jaromír DRÁBEK
… podle, podle, podle mě to je čistě formální záležitost, může k tomu dojít, já to nevylučuji, ale tak, jak říkám u několika tisků hned v úterý při zahájení Poslanecké sněmovny, bude naprosto jasné, kdo je s kým a jak to na politické scéně vypadá.

Václav MORAVEC
To znamená spojit to případně s tímto hlasováním?

Jaromír DRÁBEK
Je to, je to klidně možné, ale nepovažuji to za formálně podstatné.

Václav MORAVEC
Další zadlužování státu už není možné. Tak odůvodňuje vláda své další kroky, kterými jsou úspory ve státním rozpočtu a zvyšování některých daní. V čele z daní z přidané hodnoty. Podle ministra financí Miroslava Kalouska nemá kabinet kvůli zpomalení české ekonomiky v letošním i v příštím roce vlastně jinou možnost. Vyšší sazby daně z přidané hodnoty, menší růst důchodů, nebo zvláštní daň pro bohaté. To jsou jen některé body vládních plánů, které mají v příštím roce ušetřit státní pokladně 42 miliard korun. Pokud se ekonomice povede hůř, přijdou podle ministra financí Miroslava Kalouska další škrty. Pokud lépe, nic se měnit nebude.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/ /17. 4. 2012/
Mnohem víc než ustoupení od některých úsporných opatření bych preferoval posílení prorůstových výdajů, jako jsou investice do vědy a výzkumu nebo do infrastruktury.

Václav MORAVEC
Kvůli vyšší dani z přidané hodnoty si každý od ledna připlatí měsíčně zhruba 83 koruny. Naopak důchodci dostanou přidáno o 272 koruny méně. Oproti dřívějšímu plánu v roce 2014 vzroste i daň z příjmů. To vše při pomalém růstu ekonomiky.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/ /17. 4. 2012/
Ta prognóza je zatížena silnými riziky směrem dolů. Nikdo z nás neví, co se za několik měsíců může odehrát na kapitálových trzích, co se může stát v eurozóně.

Václav MORAVEC
Trhy teď znepokojují zejména výnosy španělských dluhopisů, které poprvé v letošním roce překročily 6% hranici. Analytici se shodují, že koalice má v úsporách pokračovat. Někteří se však domnívají, že nemusí postupovat tak rychle.

Jan BUREŠ, hlavní ekonom, ERA Poštovní spořitelna /17. 4. 2012/
Česká vláda není v pozici, kdy by musela nutně reagovat na každé zhoršení ekonomického výhledu hledáním nových úspor nebo navyšováním daní. My nejsme v pozici Portugalska ani Řecka.

Václav MORAVEC
Vláda chce v příštím roce stlačit deficit veřejných financí pod 3 % hrubého domácího produktu. V roce 2016 by už měl být státní rozpočet vyrovnaný. I takové jsou plány vlády. Začneme u vás teď, pane ministře. Které další reformy, nebo změny v celém tom systému, musejí přijít, bude-li vláda pokračovat? Když se podíváte na resorty TOP 09 tedy práce, sociální věci, ministerstvo financí a ministerstvo zdravotnictví.

Jaromír DRÁBEK
Tak my máme za sebou velmi důležitou část, tu legislativní, protože v současné době jsou legislativně schváleny, to znamená jsou součástí platného právního řádu, jak ty úpravy, které jsou v důchodovém systému, tak v sociálním systému, tak ve zdravotním systému, tak v daňovém systému. To je za ten první rok a tři čtvrtě to, co bylo možné dosáhnout v legislativní oblasti. A teď je potřeba dokončit ty reformy v tom faktickém, v tom exekutivním. My jsme nastartovali změny v sociálním systému, kterém měly za cíl lépe zhodnotit individuální potřeby člověka, lépe zacílit sociální dávky, udělat systém spravedlivější a méně zneužitelný. Také jsou v platnosti opatření důchodové reformě a tam jenom zdůrazním, že to není jenom to, o čem se pořád mluví, ten nový spořící pilíř, ale také úpravy toho dosavadního průběžného systému, které nastavují …

Václav MORAVEC
Jinak řečeno z hlediska těch zákonů jste …

Jaromír DRÁBEK
… dlouhodobou stabilitu …

Václav MORAVEC
… jste udělali většinu reforem?

Jaromír DRÁBEK
… tak, ano, většina, většina těch potřebných reforem je dnes v právním řádu, to znamená schválená, ty zákony jsou platné, nejsou ještě v řadě případů účinné a teď jde jenom o to, aby i ta aplikace, i to nastavení do praxe, proběhlo řádným způsobem a také samozřejmě u těch zákonů, které ještě nenabyly účinnosti, to jsou některé zákony spojené s daňovou reformou, některé zákony spojené s důchodovou reformou tak, aby byly případně doupraveny tak, aby ta funkčnost byla co nejlepší.

Václav MORAVEC
Budete nějak, některé ty věci korigovat? Tady požadavek odborů například je, odložení té penzijní reformy?

Jaromír DRÁBEK
Ano, ano, přijdou korekce, na kterých pracujeme velmi usilovně, nepůjde o odložení, to v žádném případě, ale jsou tam …

Václav MORAVEC
Jaké korekce tedy můžete slíbit odborům v souvislosti s penzijní reformou?

Jaromír DRÁBEK
… ale jsou, například zavedení takzvaných předdůchodů, to je velmi důležitá pasáž, která byla, nebo která je zpracovávána do toho důchodového systému právě na základě jednání tripartity a já to považuji za velmi důležité, protože skutečně uplatnění v řadě profesí v tom těsně předdůchodovém věku je velmi obtížné a zvlášť těch fyzicky náročných, nebo psychicky náročných profesích je potřeba dát možnost, aby zaměstnavatel mohl naspořit tomu zaměstnanci dostatečné prostředky tak, aby mohl odejít do důchodu dříve.

Václav MORAVEC
Jednou větou ale.

Jaroslav ZAVADIL
To odložení, to má úplně jiný význam. To odložení má význam v tom, že se samozřejmě očekává, a ty propočty jsou velmi přesné, že pokud nastartuje důchodová reforma, tak se do veřejných rozpočtů dostane, nebo respektive ztratí veřejné rozpočty zhruba kolem 20 možná i více miliard korun, protože to bude záležet na tom, kolik lidí se do té důchodové reformy přihlásí, to zaprvé. A jednak u toho DPH, tam my jsme bojovali od samého počátku proti tomu, aby ten systém byl tak jak nastavený je a navíc se prokazuje, že to, co se počítalo s výnosy z toho DPH, tak tam se počítalo zhruba s 30 miliardami za rok. V současné době se ukazuje, že za první kvartál je jich 2,6 jenom, takže tam bude další propad na příjmové straně. A to jsou počty, které nejsou zpochybnitelné.

Václav MORAVEC
Přepněte si na zpravodajskou 24, už za pár okamžiků pokračuje v diskusi s hlavními hosty dnešních Otázek. Americkým ekonomem, profesorem Milanem Zeleným, předsedou nejsilnější odborové centrály v zemi Jaroslavem Zavadilem a ministrem práce a sociálních věcí, místopředsedou TOP 09 Jaromírem Drábkem. Přepněte si na zpravodajskou 24 pokračujeme po stručných zprávách.

ke zhlédnutí online zde: 1. část, 2. část
zdroj: top09.cz, ceskatelevize.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox