Podklady pro Blesk

Od Jaromír Drábek

Odpovědi na dotazy vznesené Evou Pospíšilovou z deníku Blesk:

1. Kde v současné době žijete?
Od narození žiji v Jablonci nad Nisou, v letech 1965-71 na adrese Křížová 22, v letech 1971-1990 na adrese Květinová 34, od roku 1990 dosud na adrese Turistická 9.

2. Z jakých zdrojů a kdy jste si pořídil dům v Jablonci nad Nisou – Vrkoslavicích?
V roce 1990, z rodinných úspor. Rodinný domek byl postaven v roce 1899 (to není překlep), cena byla 80 000 Kč.

3. Z jakých zdrojů a kdy si Vaše rodina pořídil byt v Praze?
Panelákový byt v Praze-Řepích, který byl postaven v roce 1987, získala manželka v rámci vypořádání dědictví po zemřelém otci, bydlí v něm její matka.

4. Z jakých zdrojů hradila Vaše manželka koupi pozemků v Olešnici u Turnova – Mlýnici?
Z rodinných úspor pocházejících z řádně zdaněných příjmů, cena hrazena převodem z bankovního účtů, tedy naprosto transparentně a prokazatelně.

5. Z jakých zdrojů Vaše manželka hradí stavbu roubenky, která nyní vyrůstá právě v Olešnici – Mlýnici?
Z rodinných úspor pocházejících z řádně zdaněných příjmů, všechy stavení práce jsou hrazeny převody z bankovních účtů, tedy naprosto transparentně a prokazatelně.

6. Můžete se vyjádřit k tomu, proč jste si s manželkou rozdělili společný majetek?
Ke zúžení (nikoli rozdělení) společného jmění manželů jsme se rozhodli cca v roce 2004 z důvodu mé tehdejší podnikatelské činnosti (viz obchodní a živnostenský rejstřík).

7. Co přesně dělá Vaše manželka?
Moje manželka Ing. Jindra Drábková, PhD., pracuje již řadu let jako odborná asistentka na Technické univerzitě v Liberci a řadu let má živnostenské oprávnění v živnosti volné (viz živnostenský rejstřík).

8. Jaká auta má Vaše rodina k dispozici? A jak a kdy si je pořídila?
Škoda Fabia, zakoupeno nové v roce 2005,
Nissan X-trail, zakoupeno v roce 2010 za zůstatkovou cenu od firmy ABEGU, a.s., v souvislosti s ukončením působení ve funkci místopředsedy představenstva (viz obchodní rejstřík),
Škoda Fabia, zakoupeno nové v roce 2012.

9. Můžete se vyjádřit k rodinným financím – zda-li má rodina nějaký úvěr, půjčku, úspory? Pokud ano, pak v jaké výši…
Nemáme žádné finanční závazky, tedy ani ve formě úvěru, půjčky, hypotéky apod. Úspory ve výši několika set tisíc korun jsou uloženy na bankovních účtech a předpokládáme použití větší části z nich na dostavbu výše zmíněné roubenky.

Vážená paní redaktorko,
v případě Vašeho zájmu Vás nechám nahlédnout do svých i manželčiných daňových přiznání a do svých i manželčiných výpisů z bankovních účtů, abyste si mohla ověřit, že naše hospodaření je naprosto transparentní.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox