Odbory zasahují do politického procesu

Od Jaromír Drábek

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
Dobrý večer. V Česku utichá sociální dialog. Odboráři odmítají s vládou jednat a chystají další velké protesty proti reformám. Čeká zemi vlna stávek a sociální nepokoje? A jaké jsou motivy odborů? Nemají politický náboj? A neměla by vláda vyklidit pole a umožnit předčasné volby? Komentované události jsou tady.

V pátek čeká vládu Petra Nečase hlasování o důvěře, a pokud je přežije, vstoupí hned do horkých týdnů. Odboráři potvrdili, že na květen chystají sérii mohutných protestů. Jako vrchol si představují velkou stávku, která bude podle nich bolet víc než ty dřívější. Na důkaz razantního odporu k reformám taky trvale opustili tripartitu.

Petr VAŠEK, redaktor
16. červen 2011. Kvůli velké protivládní stávce nejezdilo metro, autobusy, ani vlaky. Dopravní odboráři dnes oznámili, že podobný protest chtějí do měsíce zopakovat a tvrdí, že může být ještě větší.

Jindřich HLAS, prezident Federace strojvůdců
Nejenom na železnici, ale i v autobusový dopravě a tak dále jsou ty lidi připravený. Musí to gradovat, ta situace musí gradovat.

Petr VAŠEK
Odboráři navíc dnes na protest proti škrtům opustili tripartitu a vládě oznámili, že jednat s ní budou jen o dvou věcech, buď o její demisi, nebo o zrušení reforem.

Jaroslav ZAVADIL, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Já jsem jasně řekl, že za jakých okolností jsme schopni pokračovat dál, ale ono vlastně když se ty okolnosti naplní, tak ono stejně nebude s kým.

Petr NEČAS, premiér a předseda strany /ODS/
Vláda byla, je a bude připravena jednat. Ten, kdo nechce jednat, ten, kdo vyhrocuje napětí, jsou jednoznačně odborářští předáci.

Petr VAŠEK
Jak Česká televize už včera informovala, stávkovat chtějí vedle železničářů i další odboráři, učitelé, zdravotníci nebo lidé v průmyslových podnicích.

Josef STŘEDULA, předseda Odborového svazu KOVO
Obzvláště po těch posledních událostech je blízkost generální stávky v České republice velmi, velmi malá.

Petr VAŠEK
Kromě demonstrací na velkých českých náměstích chystají odbory i další masové akce. Uvažují například i o blokádách klíčových dopravních tepen. Ty by mohly přijít už v květnu. Podrobnosti zatím odbory tají. Jisté je, že na rozdíl od sobotní demonstrace mají pocítit květnové protesty úplně všichni.

Jaroslav ZAVADIL
Ty akce, které by se měly teďkom připravovat, by měly bolet, by měly bolet.

Petr VAŠEK
Už v pátek se chtějí odbory na protestech domluvit s dalšími protivládními spolky. Konkrétní rozsah i datum akcí oznámí příští týden. Petr Vašek, Česká televize.

Daniela DRTINOVÁ
Ministr práce a sociálních věcí za TOP 09 Jaromír Drábek. Dobrý večer.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ
A 1. místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Václav Pícl. Dobrý večer.

Václav PÍCL, 1. místopředseda ČMKOS
Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ
Pane místopředsedo, čím vás vláda tak naštvala, že se s ní nemůžete ani bavit?

Václav PÍCL
Tak po reakci představitelů vlády na sobotní demonstraci jsme se rozhodli, že v těch protestech musíme pokračovat dál, neboť jsme si stanovili určité cíle, a to nejenom odbory, ale i občanské iniciativy a sdružení. My jsme založili společnou platformu Stop vládě a měli jsme tři požadavky. Prvním požadavkem bylo zastavení reforem, druhé demise vlády a třetí vypsání předčasných voleb.

Daniela DRTINOVÁ
Na to jsem se vás neptala. Já jsem se vás ptala na to, čím vás vláda tak naštvala, že se s ní nemůžete ani bavit, a že nemůžete chodit ani na jednání tripartity?

Václav PÍCL
Protože vláda je zatvrzelá ve svých opatřeních, která připravuje, a my jsme jaksi ztratili smysl toho dalšího jednání, protože vláda není schopná naslouchat i jiným názorům než tedy těm svým.

Daniela DRTINOVÁ
Je to ale vaše věc rozhodovat o složení vlády a o její agendě?

Václav PÍCL
My nerozhodujeme o složení vlády. My jenom říkáme, že tato vláda ztratila u občanů důvěru a nechceme, aby pokračovala v těch reformách, které by se měly dotknout drtivé většiny obyvatel.

Daniela DRTINOVÁ
Pane ministře, co tedy říkáte postoji odborů, že jste zatvrzelá vláda, že po těch posledních protestech tedy dostaly mandát od veřejnosti k pokračování akcí proti vládě a k ukončení dialogu s vládou?

Jaromír DRÁBEK
Tak já musím uznat, že vláda je zatvrzelá v tom úsilí konsolidovat veřejné finance, protože když se podíváme všude po Evropě, tak pokud by vláda rezignovala na ten cíl konsolidovat veřejné finance, tak odbory tady budou za 3 roky demonstrovat opět, ale budou demonstrovat proti snižování důchodů, proti snižování úrovně zdravotní péče tak, jak to dnes vidíme v některých jiných zemích. Proto je vláda tak zatvrzelá. Vláda je připravena i nadále diskutovat s odbory tak jako dosud jednotlivá opatření, jednotlivé parametry, jednotlivé změny legislativy, ale určitě je zatvrzelá v tom, že chce i nadále prosazovat reformní program tak, abychom přestáli to nepříznivé ekonomické období a tak, abychom nenastavili dlouhodobě špatné podmínky pro rozvoj ekonomiky.

Daniela DRTINOVÁ
Veřejnost je ale teď v obrovském napětí a tlačí na to, aby vláda, tato vláda odešla. Nebyly by řešením předčasné volby?

Jaromír DRÁBEK
Tak určitě je to jedna z alternativ, ale to jsou ty dva scénáře, které před námi stojí, a v podstatě každý občan si musí sám udělat úsudek o tom, který z těch scénářů je lepší. Jestli je lepší scénář ještě nějakou dobu vydržet, občané prominou, poměrně mírné reformní kroky, v porovnání s tím, co musí dělat jiné země, které jsou v horší situaci, anebo zda se ještě tři roky budeme tvářit, že se nic neděje, a potom budou ty kroky mnohem razantnější.

Daniela DRTINOVÁ
Pane místopředsedo, na druhou stranu odbory teď tedy zesílily aktivitu. Vládní představitelé někteří říkají, že je za tím vaše podpora ČSSD, abyste vystupňovali právě tlak veřejnosti, tlak na předčasné volby, které by podle průzkumů vyhrála právě ČSSD zřejmě.

Václav PÍCL
Tak my se distancujeme od takovýchto prohlášení, protože naším úkolem je ochrana ekonomických a sociálních zájmů našich zaměstnanců a jejich rodin. Jestli …

Daniela DRTINOVÁ
Vy nemáte vůbec žádnou dohodu o podpoře ČSSD?

Václav PÍCL
V žádném případě.

Daniela DRTINOVÁ
Nemyslím dohodu písemnou. Vůbec nejednáte s představiteli ČSSD o podpoře?

Václav PÍCL
Ne. Takhle, jednáme se všemi politickými stranami, které jsou ve sněmovně, to zajisté ano, ale …

Daniela DRTINOVÁ
A chcete mi říci, že se o tomto vůbec s politiky z ČSSD nebavíte, o tom, jaké plánujete protesty, jakým směrem by …

Václav PÍCL
Ne, ne.

Daniela DRTINOVÁ
… toto mohlo nějakým způsobem se vyvíjet?

Václav PÍCL
V žádném případě. My jsme připraveni teď v nadcházejícím období připravit některé návrhy naše jako odborů, naše představy o tom, jak by tedy měly ty reformy vypadat nebo co si představujeme od těch budoucích vlád, ale v žádném případě žádné spojení mezi námi a politickými stranami neexistuje. A jestli tedy někdo říká, že ty protesty byly politické, tak pokud tedy ochrana zájmů, ekonomických a sociálních, našich zaměstnanců je ekonomický požadavek, teda je politický požadavek, tak prosím, ale v žádném případě není ideologický.

Daniela DRTINOVÁ
Podíváme se ještě na to. Nicméně, pane ministře, otázka tedy na vás. Podle vás hrají nebo nehrají odbory politickou hru?

Jaromír DRÁBEK
Tak samozřejmě, že pokud jedním z těch základních požadavků je demise vlády a vypsání předčasných voleb, tak to je výsostně politický požadavek, protože standardní je, že skutečně tou platformou pro jednání je tripartita, že tam se střetávají názory, tripartita je ten orgán zákonem zřízený, který má tyto záležitosti řešit, a pokud jsou ty jednotlivé akce zaměřeny na politický požadavek, no, tak se to jinak nazvat nedá.

Daniela DRTINOVÁ
Je pravda, že tedy šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Zavadil, Jaroslav Zavadil řekl: „Na jednání tripartity se odbory vrátí, až vláda zastaví reformy, nebo až odstoupí,“ a že tedy bude jednat s tou novou. Takže vy nemůžete říci, že to není jeden z vašich cílů, tedy změna vlády? Ten politický požadavek je nabíledni.

Václav PÍCL
Cílem je zastavení těch vládních reforem. To je náš cíl.

Daniela DRTINOVÁ
Nebo odstoupení této vlády.

Václav PÍCL
To je prostě prostředek k tomu, abychom dosáhli toho cíle, to znamená zastavení těch reforem, aby byly vypsány předčasné volby a s budoucí tedy vládou, která se uskupí, projednávali ty naše návrhy.

Daniela DRTINOVÁ
Je to pořád podle vás ještě legitimní požadavek tedy v demokratickém systému, snaha o výměnu vlády? Vy říkáte, že to tedy používáte jako nástroj k zastavení reforem, nicméně ten politický požadavek je skutečně na stole, pokus o výměnu vlády.

Václav PÍCL
Já bych jenom chtěl připomenout, že ta demonstrace, která byla na Václavském náměstí, a ten týden protestů, tak to nebyla jenom akce odborů, ale byly do ní zapojeny občanské iniciativy a přišli nás podpořit občané z České republiky. Takže to je společný požadavek, nejenom odborů, ale i těch občanských iniciativ.

Daniela DRTINOVÁ
A vy mi chcete říci, že na tomto neexistuje vůbec žádná diskuse se sociálními demokraty, na tomto požadavku, který je veskrze politický.

Václav PÍCL
Ne, ne, ne.

Daniela DRTINOVÁ
Pane ministře, jak vy posuzujete tedy legitimitu těch aktuálních odborářských cílů, podle toho, jak jsme je tedy teď slyšeli od pana Pícla.

Jaromír DRÁBEK
Tak co se týká požadavku na zastavení reforem, tak byť s tím bytostně nesouhlasím, tak to je naprosto legitimní požadavek. Ano, to je požadavek, který odbory vznášejí oprávněně a já jenom říkám ano, my jsme připraveni o jednotlivých parametrech jednat, nejsme připraveni ustoupit od celkového průběhu reforem, protože bychom se dostali dlouhodobě ještě do horší situace. To, že musíme snižovat tempo zadlužování státu, to, že se chceme do roku 2016 dostat k vyrovnaným rozpočtům, to je naše pevné přesvědčení, že to je správný směr. Pokud odbory …

Daniela DRTINOVÁ
Odbory s vámi ale jednat nechtějí.

Jaromír DRÁBEK
Pokud odbory říkají: My navrhujeme jinou alternativu a prosazujeme to, aby byl schodek rozpočtu stabilizován na 120 miliardách korun ročně, jinými slovy, aby 120 miliard korun ročně bylo zvyšování státního dluhu, tak to je něco, na co skutečně …

Daniela DRTINOVÁ
Tak to je požadavek na zastavení reforem.

Jaromír DRÁBEK
… přistoupit nemůžeme. Jsme připraveni jednat, tak jako dosud, o jednotlivých parametrech a myslím si, že i v minulosti se ukázalo, že v řadě těch parametrů jsme dokázali najít nějaké kompromisní řešení.

Daniela DRTINOVÁ
A legitimita toho nástroje na zastavení reforem požadavkem na odchod vlády?

Jaromír DRÁBEK
To … Tak to si myslím, že …

Daniela DRTINOVÁ
Slyšeli jsme teď to, že na straně odborů je i veřejnost ale, nikoliv jen odbory, ale i veřejnost, pane ministře, poměrně vysoká část.

Jaromír DRÁBEK
To si myslím, že jsou ale ty dvě právě úplně odlišné záležitosti. Jedna věc je prosazování jednotlivých konkrétních věcí a druhá věc je zasahování do politického procesu. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně. Vláda není odpovědná nikomu jinému. Podle ústavy je jasně dáno, komu se zodpovídá vláda. Samozřejmě …

Daniela DRTINOVÁ
Ale podle posledních průzkumů, pane ministře, 80 procent veřejnosti v průzkumech nesouhlasí s kroky vlády a žádá její odstoupení.

Jaromír DRÁBEK
Ale samozřejmě, za prvé, vláda určitě není bez chyb, tak jako každý z nás není bez chyb, za druhé, ty reformy samozřejmě, že jsou bolestivé. My máme jako TOP 09 tu výhodu, že jsme to říkali ve svém volebním programu, že jsme jasně říkali ano, my vám nabízíme něco, co bude nějakou dobu bolestivé, ale vytváří to předpoklady pro dlouhodobou úspěšnost České republiky, abychom se nemuseli před svými dětmi stydět za to, jak se republika vyvíjí. To je samozřejmě na zvážení každého občana, kterou strategii si vybere, jestli krátkodobý, lepší prospěch, a potom dlouhodobý propad, tak, jak to vidíme v některých jiných zemích, anebo jestli krátkodobé bolestivé období s tím předpokladem, že za dva, za tři roky bude muset být ekonomika nastartována.

Daniela DRTINOVÁ
Dobře. Pane místopředsedo, jak velký tlak tedy hodláte vyvinout, abyste svých cílů dosáhli? Jak velkou chystají odbory stávku?

Václav PÍCL
Takže my jsme začali jednat o možných protestních akcích, které by mohly předcházet ještě, řekněme, razantnější akci, která by tady mohla být, protože chceme upozornit všechny občany, ale samozřejmě i pro naše členy chceme, aby jednoznačně bylo dáno najevo, že nesouhlasíme s tou politikou vlády, tedy s tím postupem, který vláda chce uplatňovat. A jediný nástroj, který my máme, jsou ty protestní akce. Ten rozsah …

Daniela DRTINOVÁ
Chystá se velká stávka?

Václav PÍCL
Ten rozsah těch akcí nebo tu velikost akcí právě jsme začali projednávat jak v rámci odborů, tak v pátek máme setkání i se zástupci občanských iniciativ a sdružení, protože jsem říkal, že jsme vytvořili tu společnou platformu a řadu těch protestních akcí chceme společně koordinovat a samozřejmě i podpořit. Pokud to naše snažení nebo ty naše aktivity nebudou mít úspěch a nejenom vláda, ale i poslanci, kteří rozhodují o těch reformách, protože řada těch reforem musí být schválena i tím legislativním procesem, pokud poslanci nebudou reagovat nějakým způsobem na to, co veřejnost si myslí a co veřejnost žádá, pak samozřejmě můžeme přistoupit i k té razantní věci, jako je stávka.

Daniela DRTINOVÁ
Takže ty protesty, o nichž hovoříte, by byly v květnu a ta velká stávka, která tedy podle vyjádření odborů by měla být bolestivější než ty předchozí, ta by mohla být kdy a jakou by mohla mít podobu, v dopravě, ve školství, jakou by mohla mít podobu a kdy by mohla být?

Václav PÍCL
Takhle, samozřejmě, že se uvažuje i o této akci. Uvažuje se i o zapojení jednotlivých odborových svazů, o tom, jestli to bude jednodenní nebo prostě řetězová akce a úloha jednotlivých odborových svazů, jak se do této akce zapojí.

Daniela DRTINOVÁ
V čem by měla být bolestivější než ty předchozí? To jsou dnešní vyjádření odborářských bossů.

Václav PÍCL
No určitým způsobem ochromí jaksi život v České republice, protože stávka prostě má za cíl vyrobit určitě škody a tak dál.

Daniela DRTINOVÁ
Já vím. Co by mohli občané konkrétně čekat, jestli byste nám to mohl přiblížit.

Václav PÍCL
Konkrétně vám nemohu přiblížit, protože my chceme tyto naše návrhy přednést právě partnerům, což jsou …

Daniela DRTINOVÁ
Už teď mluví ale odborářští bossové o bolestivé stávce, bolestivější, než byly ty předchozí.

Václav PÍCL
Určitě o nich mluví, padají určité návrhy, jako jsme slyšeli různé blokády a další akce, ale nemohu přesně říct, které to budou, protože právě po těch jednáních se rozhodneme, které to budou. Naši …

Daniela DRTINOVÁ
Ano.

Václav PÍCL
Naši předáci odboroví musí také projednat ve svých odborových svazech prostě podíl a zapojení těch jednotlivých svazů do těchto akcí.

Daniela DRTINOVÁ
Pane ministře, máte obavy ze sociálních nepokojů?

Jaromír DRÁBEK
Tak samozřejmě, že každý z nás má obavy z toho, aby se naše země neubírala nějakým špatným směrem a stačí se jenom rozhlédnout. Jde o to skutečně, jaké nástroje jsou přiměřené, a jde také o to, jakého cíle kdo chce dosáhnout. Odbory tady jasně řekly, jaký je jejich cíl, je to zastavení reforem. Proti tomu, předpokládám, stojí ta druhá varianta, kterou hájí vláda, a nemyslím si, že by byla nesrozumitelná, to znamená varianta toho, že ano, je potřeba projít nějakým obdobím, které není příjemné, ale vytváří to lepší předpoklady pro budoucnost. To je skutečně na rozhodnutí každého občana. Nicméně co se týká vlády, tak vláda je sestavována na základě výsledku voleb a já bych chtěl jenom upozornit, že skutečně tím základním, co určuje politické směřování země, je výsledek voleb.

Daniela DRTINOVÁ
Konsolidace veřejných financí, to není argument pro odbory? Je to argument nula?

Václav PÍCL
No určitě tento argument je přijatelný, nicméně vláda se tváří, že je tedy vláda rozpočtové odpovědnosti, ale právě ty kroky, které připravuje, jako je důchodová reforma, jako je daňová reforma, ještě více prohloubí schodek ve státním rozpočtu. Takže těch argumentů, které máme, a které jsme také vládě předložili, proč nechceme, aby tyto reformy proběhly, protože ještě více zadlužují Českou republiku, tak jsme vládě sdělili a samozřejmě ta reakce té vlády je taková, jakou známe.

Daniela DRTINOVÁ
Takže teď jsme slyšeli, že naopak vaše reformní opatření mohou ještě více prodloužit schodek státního rozpočtu. To je možná to, o čem mluvil pan Pícl na začátek o zatvrzelosti této vlády.

Jaromír DRÁBEK
Není to tak. Ta čísla jednoznačně mluví jinak, protože pokud je potřeba, vzhledem k ekonomické stagnaci, kterou nikdo nepředpokládal na letošní rok, ty predikce ještě vloni byly úplně jiné, tak pokud je potřeba v rámci střednědobého výhledu ušetřit řádově 40 miliard korun v rozpočtu na příští rok a přibližně dvojnásobnou částku na přespříští rok, tak je potřeba to udělat nějakými vyváženými opatřeními. My jsme z jedné strany kritizováni, že zvyšujeme daňové zatížení, z druhé strany jsme obviňováni z toho, že snižujeme daňové zatížení, takže je vidět, že ty kroky jsou skutečně nějakým způsobem vyvážené a tak, jak jsem říkal, ta diskuse o jednotlivých parametrech, o konkrétních podmínkách, ta je možná a k té jsme připraveni. Nicméně není možné opustit to, že je potřeba dosáhnout konsolidace veřejných financí. To je prostě základní úkol, a pokud to neuděláme, tak na to všichni doplatíme.

Daniela DRTINOVÁ
Odbory mají jiná čísla? Přece to je věc, která se dá lehce spočítat.

Václav PÍCL
Ano. Například zavedení důchodové reformy, tedy druhého pilíře, připraví státní rozpočet ročně o 20 miliard korun. Zavedení daňové reformy, která byla předložena, tak to znamená ročně asi mínus 20 miliard korun. Ten nový návrh s těmi šestnácti opatřeními asi mínus 10 miliard korun v příjmech státního rozpočtu. A takhle bych tady mohl jmenovat dopady.

Daniela DRTINOVÁ
Můžete tedy na toto reagovat, prosím, jen abychom nechali proudit dialog.

Jaromír DRÁBEK
Samozřejmě, samozřejmě můžu. Dobře víte, že důchodovou reformu neúspěšně řešily politické reprezentace 15 let a my, bohužel, jsme ve zpoždění oproti ostatním státům a to jde jenom o to, jestli se chceme podívat do očí dnešním třicátníkům a říci jim ano, vytváříme předpoklady dlouhodobé pro to, aby až vy půjdete do důchodu, tak aby penzijní systém byl stabilní, anebo strčíme hlavu do písku a řekneme ne, ještě to odložíme o dalších 5 nebo 10 let a nebudeme nic dělat.

Daniela DRTINOVÁ
Takže odbory strkají hlavu do písku.

Václav PÍCL
Nestrkáme hlavu do písku. My jsme vládě předložili svoji variantu důchodové reformy, která by pokračovala v tom systému, který je dnes nastolen, nějakým způsobem vy ošetřila ten třetí pilíř, to je to penzijní připojištění, tak, aby lidé si mohli nějakým způsobem přilepšit, pokud budou mít dostatek finančních prostředků, na důchod. A ten druhý pilíř, ze kterého budou mít de facto po dobu 30 let pouze prospěch penzijní fondy, kdy ze státního rozpočtu tam ročně poteče asi 20 miliard korun, od těch pojištěnců dalších 14 miliard korun, tak prostě nám to připadá v tuto chvíli nesprávný krok a měli bychom se tedy zabývat tím současným systémem a nějakým způsobem ho předělat tak, aby vyhovoval těm požadavkům, které tady jsou.

Daniela DRTINOVÁ
Pane místopředsedo, prezident Klaus kdysi říkal, že odboráři tady jsou takoví kapříci v českém rybníce, žádná štika. Vypadá to, že se vědomě měníte v dravé ryby.

Václav PÍCL
Já nemůžu reagovat na toto přirovnání. Já si myslím, že stabilně děláme úplně stejnou činnost, tak jako jsme protestovali nebo jsme i stávkovali, když tady byla Špidlova vláda, proti škrtům ve státní správě, ve veřejných financích, tak teď, když je tady jiná koalice, postupujme úplně stejným způsobem, bez ohledu na to, kdo tedy je u vlády, jestli je to střed, levá, pravá strana. Prostě my jsme tady proto, jak jsem říkal na začátku, pro ty oprávněné naše požadavky.

Daniela DRTINOVÁ
Podle vás jsou odbory tvrdší?

Jaromír DRÁBEK
Tak já to nechci nijak hodnotit. Já jsem to řekl na začátku. Já si myslím, že kdyby se hypoteticky podařilo odborům prosadit jejich politické cíle a vyvolat předčasné volby, tak za 3 roky budou stejným způsobem demonstrovat proti mnohem horším opatřením.

Daniela DRTINOVÁ
Pánové, já vám děkuji. Na shledanou.

Václav PÍCL
Děkuji také. Na shledanou.

Jaromír DRÁBEK
Pěkný zbytek večera.

 

ke zhlédnutí on-line zde
zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox