Důchody se návrhem nezmrazují

Od Jaromír Drábek

Projev na 38. schůzi Poslanecké sněmovny dne 2. 5. 2012

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu vás zdržovat dlouho a nebudu navrhovat zařazení a vyřazení žádného bodu. Nicméně pan poslanec Sobotka tady odargumentoval svoje dva návrhy a v rámci diskuse o programu tedy mi nezbývá nic jiného, než položit argumenty k těm dvěma bodům také.

Co se týká návrhu na vyřazení zjednodušeně řečeno úpravy valorizace důchodů, tak bych chtěl především upozornit na procedurální záležitost, že pokud se v tuto chvíli ten bod vyřadí z tohoto pořadu schůze, tak hrozí, že nebude v účinnosti potřebný zákon do konce září a do konce září musí být vydaná vyhláška s koeficienty, které se týkají valorizace důchodů na příští rok. Jinými slovy, není to návrh na otevření diskuse. Je to návrh na v podstatě faktické znemožnění projednání tohoto zákona.

K tomu mi dovolte jenom dvě čísla. Vliv zvýšení daně z přidané hodnoty od 1. ledna se projevil zvýšením inflace o 1,3 procentního bodu. To jsou čísla, která jsou jasná. Tedy ten slib, který jsem dával minulý rok, tak po úpravě toho návrhu, že se nebude jednat o zmražení důchodů, ale o omezení valorizace, bude naplněn. Na tom si stojím. Proto jsem také plédoval za to, aby nebyla valorizace nulová, ale aby byla valorizace aspoň taková, aby byl vliv zvýšení DPH eliminován. Již dnes je, nebo konkrétně minulý rok byl, deficit důchodového účtu ve výši 45 miliard korun. Tedy jednoduchými počty zvýšení daně z přidané hodnoty přibližně 25 miliard korun, zmírnění valorizace přibližně 8 miliard korun každý rok. Každý si může spočítat, že to nejsou žádné další peníze navíc, že to jsou jenom peníze, které mají sloužit k eliminaci dnešního deficitu důchodového účtu.

K tomu druhému bodu, který se týkal optimalizace správy majetku, přesněji řečeno správy aktiv rezortu práce a sociálních věcí, tak ano. Já chci potvrdit, že vzhledem k tomu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí má podřízené organizace, které mají tři sítě budov po celé republice, že považuji za nutné koordinovat využití těchto budov a nákup potřebných služeb v rezortu, protože není efektivní, aby tyto jednotlivé sítě a budovy byly spravovány zvlášť. Proto připravujeme, ano potvrzuji, připravujeme vypsání zakázky, která by měla naprosto transparentním a průhledným způsobem umožnit snížení nákladů v této oblasti, to znamená ve správě majetku řádově o 15 %.

Mimochodem, a to je poslední poznámka, pokud bychom neuskutečnili ty kroky v organizaci úřadu práce, které znamenaly výrazné snížení nákladů, zejména nákladů na informační technologie, tak již dnes můžeme prokázat po prvním čtvrtletí, že těch plánovaných úspor bylo dosaženo. Každý si to může ověřit v účetních dokladech přístupných na ministerstvu. Myslím tím každý, kdo má relevantní zájem. Vyzval jsem k tomu i poslance výboru pro sociální politiku, jichž se ta problematika týká. Pokud bychom ty úspory neudělali, tak bychom například nemohli dnes posílit dotace do sociálních služeb o 330 milionů korun. Tedy samozřejmě, že každý krok je možné kritizovat, jenom si myslím, že je potřeba kritizovat s rozmyslem a tak, aby to nebylo směšné.

 

publikováno na parlamentnilisty.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox