Export je základem úspěchu naší ekonomiky

Od Jaromír Drábek

Na další lince Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Dobrý den i vám.
Dobré dopoledne.

Pane ministře, ta prorůstová opatření navržena premiérem Nečasem byla už předjednána, je to i váš záměr, záměr TOP 09?
Tak TOP 09 se nikdy netajila tím, že je třeba mít jasnou politiku rozvoje ekonomiky. Ono se tady někdy říká, že Česká republika nemá nebo že České republice chybí hospodářská politika, která je ucelená. Ale tady je přece jasné, že základem úspěšnosti české ekonomiky je úspěšný export. My jsme velmi otevřená malá ekonomika, a to jak budeme úspěšní v exportu, tak v podstatě předurčuje to, jak bude úspěšná celá česká ekonomika.

Dovolíte, pane ministře, to mluvíte o jednom z těch bodů. Ale mě zajímalo, jestli všechna ta prorůstová opatření, která premiér ohlašoval, teď už nemáme možnost všechna vyjmenovávat znova, ale je tam víc věcí, třeba to, že se nebudou zvyšovat firemní daně a podobně, všechno tohle to už je s vámi předjednáno, je to i záměr TOP 09?
Tak já jsem, já jsem o tom začal, protože podpora exportu je jedno z těch nejdůležitějších opatření. Tam neprobíhají žádná oficiální jednání. Samozřejmě ta diskuse probíhá například na poradě ekonomických ministrů. Tam jsme velmi detailně diskutovali jednotlivá opatření. To, co bylo prezentováno v sobotu na ideové konferenci ODS, to je prostě pohled ODS. Já…

Takže v čem je, v čem je pohled váš, TOP 09 jiný? Konkrétně.
Tak určitě, určitě není úplně totožný. Nicméně ten směr, a já jsem řekl to nejdůležitější opatření, které já vidím, ten směr je podobný, to uvažování je podobné. Nicméně my si jako TOP 09 nejsme, nejsme jisti, zda ta jednoduchá prvoplánová opatření, která směřují k různým fiskálním úlevám, například na částečné úvazky a tak dále, zda mají nějaký valný smysl. Tady skutečně je potřeba, aby byla dodržována pravidla, abychom například eliminovali práci na černo, abychom například dali mnohem větší prostor pro vzdělávání pracovníků. A připravujeme i na ministerstvu práce a sociálních věcí k tomu možnosti čerpání z evropských fondů. A nakonec i část toho byla prezentována v sobotu ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou. Chci tím jenom říci, že ty pohledy se mohou drobně lišit. Ale v tom celkovém zaměření, tam si myslím, že jsou ty cíle podobné.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Děkuji i vám. Na shledanou.
Na shledanou.

 

30. 4. 2012, Rádio Česko

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox