Otevřený dopis Nadačnímu fondu proti korupci

Od Jaromír Drábek

Pane Janečku, pane Jančuro, pane Bernarde, pane Krausi,

když jste před nějakým časem zakládali Nadační fond proti korupci, vítal a podporoval jsem tento krok jako další iniciativu posilující transparentní politické prostředí v naší zemi. Sám jsem vstoupil do politiky v roce 2009 s podobným cílem, a to po dvaceti letech působení v komerční sféře.

Když jste se před několika měsíci začali zajímat o procesy probíhající na ministerstvu práce a sociálních věcí, byl jsem tím sice překvapen, ale rozuměl jsem tomu, že se zabýváte podněty, které Vaší organizaci přicházejí. Aniž byste si skutečnost prověřili, zamířili jste. Vybrali jste si však nesprávný terč. Místo trasparentního prostředí totiž hájíte zájmy monopolního dodavatele, který více než 15 let poskytoval svoje služby za miliardy korun, aniž by kdy prošel výběrovým řízením.

Když jste začali zveřejňovat nepravdivá tvrzení a pomluvy, snažil jsem se postupovat smírnou cestou. Dne 4. 4. 2012 jsem Vám nabídl osobní schůzku k vysvětlení případných nejasností či pochyb. Vaše reakce dopisem ze dne 27. 4. 2012 byla opravdu překvapivá, namísto přijetí či odmítnutí mé nabídky na osobní jednání jste požádali o zaslání několika desítek dokumentů z valné většiny naprosto nesouvisejících s tématem korupce, abyste na základě toho zvážili, zda moji nabídku na osobní jednání přijmete. Oznamuji Vám tedy, že při takovém způsobu komunikace nemám o osobní setkání zájem. Sděluji, že pokud máte jakékoli pochybnosti o zadání zakázky na informační systémy v resortu ministerstva práce a sociálních věcí, umožním Vám nahlédnout do příslušné dokumentace prokazující skutečný postup při zadání této zakázky a skutečnou cenu za poskytnuté služby.

Znovu zdůrazňuji, že uvedená zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a že náklady na provoz informačního systému jsou letos výrazně nižší, než byly loni.

Pane Jančuro,

dne 18. 5. 2012 měli diváci televize Prima možnost shlédnout Vaše vystoupení, ve kterém jste mě opět napadl naprosto nepodloženou pomluvou. Přestaňte lidem lhát. Vaše pomluvy a lži nezmění nic na skutečnosti. Skutečností je, že jsem nic neukradl, o žádnou provizi jsem si neřekl, politiku dělám pro ostatní, nikoli pro sebe. Lidé, kteří mě a mou práci znají řadu let, to dobře vědí a Vaše lži na tom nic nezmění.

Pane Janečku,

závěrem mi dovolte, abych se ztotožnil s Vaším výrokem proneseným podle aktuálně.cz v Kroměříži dne 15. 5. 2012:
„Lidi nejsou tak hloupí, aby uvěřili všemu. Za každého mluví činy.“

Pane Janečku, pane Jančuro, pane Krausi,

sáhněte si do svědomí, jestli opravdu naplňujete to, co jste si předsevzali.

 

V Praze dne 24. 5. 2012
Jaromír Drábek

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox