Nová pravidla pro stávky

Od Jaromír Drábek

Včerejší blokády ministerstev vyzněly celkem poklidně. Odbory nejméně do září neplánují stávku. Dřív, než se tak stane, chce mít kabinet jasná pravidla, jak v takovém případě postupovat. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek dnes nese na vládu návrh, podle kterého by museli organizátoři oznámit datum stávku 5 dní dopředu, předložit jmenný seznam účastníků a omezit možnost stávkovat u některých profesí. Odbory však tyto představy považují přinejmenším za pokus práva zaměstnanců sešněrovat. Těsně před vysíláním jsem zavolal ministrovi Drábkovi a zeptal se ho, proč je vlastně nutný ten zákon o stávce a výluce?
Ten důvod je velmi jednoduchý. Soud, když minulý rok přezkoumával zákonnost té vyhlášené stávky, kterou si všichni pamatujeme, tak konstatoval, že ústavní pořádek předpokládá prováděcí zákon v právu na stávku, to znamená vymezení těch okolností za kterých a jakým způsobem je možné vyhlásit stávku, kdo může vyhlásit stávku, jaké jsou lhůty pro oznámení stávky a tak dále. Soud jednoznačně konstatoval v odůvodnění svého rozsudku a mně jako kompetenčně příslušnému ministrovi nezbývá nic jiného, než tuto mezeru v právním řádu zaplnit. Nic jiného v tom není.

A teď k těm konkrétním ustanovením. Z jakého důvodu a jak má být právo na stávku omezeno, například u zdravotníků nebo u lidí pracujících v řízení a zabezpečování letového provozu? Není to, jak s myslí odbory, cílené na profese, které v posledních letech a měsících stávkovaly?
Určitě to není nijak cílené. Je potřeba skutečně vymezit velmi přesně oblasti, kde stávka není možná. Je to především z důvodu ochrany zdraví a života občanů. To znamená skutečně k těm profesím, které už dnes jsou v zákoně obsaženy, o kolektivním vyjednávání vyjmenovány, kupříkladu záchranná zdravotnická služba, tak ten výčet skutečně musí být přesnější tak, aby bylo jasné, že když někdo leží v nemocnici, když je někdo v zařízení sociální péče, takže se o něj prostě někdo postará bez ohledu na to, jestli je vyhlášená nějaká stávka.

Ovšem i ministerstvo dopravy tvrdí, že v jeho resortu nelze omezit právo na stávku. Koneckonců i z ciziny k nám doléhají, jestli si dobře vzpomínám, zprávy o stávce třeba letových dispečerů, takže v zahraničí to v mnoha případech neomezují.
Jistě, ale jde o to, jakým způsobem je ta stávka zorganizovaná. Když to řeknu velmi jednoduše, když letadlo ve vzduchu, tak nejspíš asi v tu chvíli není možné, aby letový dispečer vyhlásil, že bude stávkovat a nechal to letadlo spadnout.

No, tak v tu chvíli určitě nehrozí, protože už teď platí nějaká třídenní lhůta, do kdy se má předem vyhlásit stávka. A vy teď chcete tu lhůtu prodloužit na 5 dní. Není to zbytečně moc?
Tak v tuto chvíli žádná zákonná úprava není u obecných stávek. Pouze je zákonná úprava na stávky vyplývající z kolektivního vyjednávání …

Ale zatím se to dělalo analogicky.
… to se týká té lhůty, to je skutečně parametr, o kterém je možné diskutovat, skutečně není důležité, jestli ta lhůta je 5 dní, nebo 3 dny. Teď jde jenom o to, aby byla dostatečná pro to, aby jak občané tak zaměstnavatel měli možnost se na tu situaci vyvolanou plánovanou stávkou připravit.

A k čemu vlastně směřuje ta navrhovaná povinnost sepsat nějaký jmenovitý seznam lidí, kteří přeruší práci?
Přesně k témuž. K tomu, aby zaměstnavatel měl možnost se na stávku připravit, aby věděl například, které provozy má odstavit, které provozy nemá odstavit, aby podle toho, kdo konkrétně bude stávkovat, mohl rozhodnout o tom, jakým způsobem zorganizuje práci v tu dobu stávky. Dnes je to tak, že u stávek, které vyplývají ze zákona o kolektivním vyjednávání, to znamená u stávek týkajících se uzavírání kolektivních smluv, tak je ten jmenný seznam dodáván po ukončení stávky. Protože ten jmenný seznam musí být předán kvůli mzdovým nárokům a s tím souvisejícím věcem. To znamená máme za to, že je lépe, když ten seznam stávkujících je předán předem tak, aby bylo jasné, jak zorganizovat práci těch, kteří se stávky neúčastní.

Ale pro ten účel přece stačí uvést jenom jejich počet, případně z jakých pozic. Jinak, to aspoň v odborech budí dojem, že pak zaměstnavatel půjde podle toho seznamu a účastníky stávky vyhodí nebo nějak znevýhodní.
Víte, to je velmi lichý argument, protože kdyby tomu tak hypoteticky bylo, tak totéž může udělat na základě toho seznamu, který se dnes podle zákona o kolektivním vyjednávání dodává ihned po skončení stávky.

 

Český rozhlas – Rádio Česko, 30. 5. 2012
zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox