Liberalizace obchodu a čeští podnikatelé;Nepřímé podpoře ANO, přímé podpoře NE!

Od Jaromír Drábek

(5. 2. 2009)
Liberalizace mezinárodního obchodu je součástí řešení hospodářské krize. Ochranná opatření mohou krizi naopak zhoršit a vytvořit další bariéry bránící světovému obchodu. Proto je nutné pokračovat v odstraňování technických překážek, vedení konstruktivního dialogu s ostatními ekonomickými celky a ochraně duševního vlastnictví a průmyslových práv, shodli se účastníci debaty pořádané 5. února CEBRE s agenturou CzechTrade v Evropském domě v Praze.

Zamezit vytváření dalších restriktivních opatření a využít krize ke zlepšení kvality výrobků, investic do inovací, vzdělávání a lepší správě věcí veřejných jsou hesla, která zazněla také 4. února na konferenci pořádané Českým předsednictvím v Praze. Evropská komise při této příležitosti představila výsledky studie věnované vývoji konkurenceschopnosti EU v mezinárodním obchodě za léta 1995-2005. Poukázala na pozitivní přínos rozšíření EU a výbornou pozici evropských výrobků na světových trzích.

Pokračovat ve vyjednávání o dohodách o volném pohybu s Jižní Koreou, Indií a vedení dialogu s Čínou, stejně jako ochrana průmyslových práv a odstraňování technických bariér jsou priority českého předsednictví společně s Evropskou komisí, shodly se na debatě CEBRE Patricie Brennerová z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s Marlene Rosemary Madsen z Evropské komise. Společné úsilí evropských institucí s členskými státy a prohloubení spolupráce v teritoriích mimo EU je způsobem, jak stanovených priorit dosáhnout.

Konkurence na globálních trzích klade vysoké nároky na kvalitu výrobků vyžadující investice do inovací, marketingu a nových technologií. “Cestou nepřímých podpor investic do inovací, poskytování informací exportérům zejména v prvotní fázi přístupu na trhy třetích zemí a lepší ekonomickou diplomacií lze usnadnit přístup našich firem na trhy mimo EU,” řekl generální ředitel agenturyCzechTrade Ivan Jukl. Užší spolupráce s Evropskou komisí a lepší využívání jejích nástrojů a informací prostřednictvím CEBRE je naším cílem pro následující období. CEBRE je na tuto roli připraveno. “Je schopno upozornit na nevyužívané kapacity, nové iniciativy Evropské komise a zapojit podnikatele do přípravy legislativy v oblasti mezinárodního obchodu“. Větší pozornost a propagaci si například zaslouží databáze MADB skrývající cenné informace,” dodává Alena Vlačihová z CEBRE.

“Přímá podpora jednotlivých vlád – na rozdíl od podpory nepřímé, není řešením krize. Světoví podnikatelé podporují rychlé dokončení vyjednávacího kola z Dohá, zůstávají však skeptičtí k jeho výsledkům,” upozornil Jaromír Drábek, předseda české pobočky Mezinárodní obchodní komory ICC.

“Pro volný obchod bez bariér a jeho potřebný růst je nezbytnou podmínkou lepší regulace a reforma evropské politiky ochrany obchodu k tomu, aby se stala moderním a účinným nástrojem zohledňujícím zájmy obchodu a možnosti dovozu zboží do EU”, řekl Michal Ševera, více-prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox