Lidé neumějí, nebo nechtějí investovat sami. I proto máme druhý reformní pilíř

Od Jaromír Drábek

Online rozhovor na serveru iHNed.cz

Dobrý den, měl bych jeden dotaz ohledně předdůchodu:
Moje maminka má termín odchodu do důchodu v roce 2019, tudíž do předdůchodu by mohla v roce 2014. Já mám nyní penzijní připojištění, kam si průběžně každý měsíc ukládám. Bylo by možné toto připojištění v roce 2014 převést na maminku aby mohla jít do předůchodu s tím, že bych peníze chybějící do výše nutné k poskytnutí předdůchodu doplnil?
Děkuji
Dobrý den, zdravím všechny čtenáře. Budu odpovídat na otázky jednu po druhé, jak se mi zobrazují, žádnou nevynechám. Prosím o pochopení, že budu odpovídat stručně, aby se dostalo na co nejvíce otázek.
Předdůchody teprve procházejí legislativním procesem, takže konkrétní odpověď ještě není možné dát. Nicméně převod připojištění je záležitostí konkrétního smluvního vztahu s penzijním fondem. Při převodu pojištění by nejspíš ale nebylo možné čerpat státní příspěvek.

Dobrý den, pane ministře,
rád bych se zeptal na tzv. sdílené zprostředkování hledáním míst pro nezaměstnané, na kterém se mají podílet pracovní agentury. Trochu mne zaskočil způsob odměňování agentur (5 tis. korun za uchazeče, ale jen 1250 Kč za jeho umístění a potom 500 Kč, pokud v práci vydrží). 
Jak je ošetřeno případné jednání agentury vedoucí k tomu, aby uchazeči našla zaměstnání, které brzy ztratí, aby mu znovu mohla hledat práci a tedy znovu inkasovala 5000 Kč.
Dále jaké jsou předpokládané náklady na tento způsob hledání zaměstnání ve srovnání s předchozím systémem?
Co se stalo s úředníky, kteří měli tuto agendu na starosti v minulosti? 
Předem děkuji za odpověď
V. Havlík
Sdílené zprostředkování je možností, jak rozšířit možnosti zprostředkování práce. Není pravda to, co se občas můžete dočíst, že by úřady práce přestaly zprostředkovávat práci. Jen je to další možnost, kterou je efektivní využít především u dlouhodobě nezaměstnaných. Bonus za zprostředkování je podmíněn určitou dobou trvání zprostředkovaného zaměstnání, jestli se nepletu, tak je to půl roku. Náklady jsou srovnatelné s náklady na zprostředkování prostřednictvím úřadu práce. Vzhledem k tomu, že je to rozšíření možnosti, nepočítáme s nějakým masivním propouštěním, spíš to bude znamenat posílení individuální práce s uchazeči o zaměstnání. Mimochodem, žádná smlouva na sdílené zprostředkování dosud nebyla uzavřena.

Ve vašem pseudopravicovém pojetí by měl člověk nejprve investovat do vzdělání, ještě než začne splácet první dluh, investovat do bydlení a do dětí. Zároveň by si měl začít spořit na důchod. Jenže rodinný rozpočet není nafukovací a ani z platu blížícímu se 20 tisícům Kč není možné si spořit takovou částku, která člověka v důchodu plně zabezpečí. Pokud nemá člověk ministerský plat či příjem z předražených státních zakázek, tak se těžko spoří i splácí. Co poradíte obyčejným lidem s příjmem cca 15 tis. Kč čistého měsíčně?
V popsaném případě, kdy není dostatek finančních prostředků na vstup do spořícího pilíře, je vhodné spolehnout se na průběžný státní pilíř a zvážit, do jaké míry je možné využít penzijní připojištění, které má státní příspěvek a na který může přispívat zaměstnavatel.

Dobrý den.
Měl bych tento dotaz. Před nějakou dobou jste i vy osobně v médiích vyvracel fámu kolující na internetu, že člověk, který celý život nepracoval, bude pobírat starobní důchod vypočtený z prům. mzdy. Je to samozřejmě nesmysl. Ale můj dotaz je tento. Když si do důch. kalkulačky na strankách MSVP zadám do všech kolonek 0, tj. roky i částky, nevyjde výše důchodu 0 Kč, ale 3040,- Můžete to vysvětlit. A související dotaz. Jak se počítá výše invalidního důchodu, když žadatel o tento důchod nikdy nepracoval ? Děkuji za odpověď
Dobrý den,
děkuji za připomínku k důchodové kalkulačce, uvedená částka je minimální výší důchodu, kterou je možné přiznat, pokud jsou splněny všechny podmínky vzniku nároku na starobní důchod.
Invalidní důchod se vypočítává obdobně, tedy ze skutečně dosaženého příjmu. Výjimkou je invalidita vrozená či získaná (např. úrazem) před 18. rokem věku, v takovém případě se invalidní důchod vypočte z fiktivního příjmu podle celostátní průměrné mzdy.

Neplánujete vypsat nové výběrové řízení na IZIP? Jistě by Vámi doporučená firma ušetřila státu miliony a úřednictvo by si o sobotách přišlo na své. A aby to nevypadalo podezřele-tak by se to mohlo přičlenit třeba k výběrku nákupu toaletního papíru na ministerstvu církve a volného času.
IZIP je v kompetenci ministerstva zdravotnictví.

Proč vůči zaměstnavatelům nepřitvrdíte, aby museli zaměstnat každého i sebeneschopného ?
Tržní hospodářství je založeno na svobodném trhu. Považoval bych za nesprávné, aby stát zasahoval do personálních záležitostí zaměstnavatelů. Pamatuji si dobře na dobu státem řízené ekonomiky a určitě bych by proti tomu, abychom se k něčemu takovému vraceli.

dobrý den pane ministře, jak se díváte na dopady korupčních kauz bývalých členů kdu – čsl, nyní vašich členů a představitelů. jak se díváte na veřejné zpochybňování role státních zástupců jako žalobců v případě škod na majetku státu. jakou důvěru v kroky a opatření pak lze mít k představitelům takové strany, byť vládnoucí. nedomníváte se, že dopady těchto kauz mohou změnit politickou mapu do řádných parlamentních voleb? nechystáte prověrky bývalých členů kdu – čsl z hlediska možného potenciálu korupčního rizika?
Dobrý den,
nevím o žádné korupční kauze našeho člena. Pokud snad máte na mysli obvinění paní Parkanové, tak za prvé to není kvůli korupci a za druhé je velmi sporné, za co má být obviněna, protože u vojenského materiálu se cena obvyklá většinou zjistit nedá, jak ostatně konstatoval i ministr financí Sobotka v dopise ministru obrany již v roce 2006, jestli si správě pamatuji rok.

Proč úřednice z úřadu práce nejde s občanem za zaměstnavatelem a „neukecáho“, aby občana zaměstnal.
Ne každý občan je tak komunikativní nebo se dokáže sám prezentovat, zaměstnavatele ukecal vlastními silami, zvlášť, když má chudý životopis – absolventi škol, matky co nedokončili školu (VŠ) kvůli časnému těhotenství a navíc teď mají děti tak jsou pro zaměstnavatele přítěž.
Jak jsem odpověděl výše, nepovažuji za správné, aby stát zasahoval do personálních záležitostí zaměstnavatelů. Používáme však nepřímé nástroje, finančně podporujeme získání prvotní praxe, stáže u zaměstnavatelů, veřejně prospěšné práce a veřejnou službu, kde uchazeč s nedostatečnou praxí může zaměstnavatele přesvědčit, že se ho vyplatí zaměstnat i v řádném pracovním poměru.

Pane ministře, agentury práce jsou obchodníci s bílým masem a Vy to moc dobře víte a podporujete je. Styďte se.
Agentury práce vykonávají svou činnosti podle rámce nastaveného zákony naší země. Je to srovnatelné s okolními zeměmi, včetně jejich kontroly. Od ledna nemohou agentury práce přidělovat cizince ze zemí mimo EU a zdravotně postižené osoby. Zrušit činnost agentur práce nepovažuji za správné, zajištění dočasných zaměstanců touto formou při výkyvech v poptávce na trhu je vhodné, ale je třeba důsledná kontrola.

myslím, že jakýkoliv smysluplný dotaz na vás nemá smyslu;
takže jediná, pro vás jistě nesmyslná otázka : kdy odejdete do ztracena a zapomnění ?
Dostal jsem od voličů mandát prosazovat program TOP 09. Až tento mandát mít nebudu, rád odejdu zpět do komerční sféry.

Kde mají absolventi středních škol získat praxi, co zaměstnavatelé vyžadují, když je nikdo enchce bez praxe zaměstnat a školy kde studovali je na praxi do firem v rámci studia a odborného výcviku neposílali ?
Úřad práce finančně podporuje získání prvotní praxe, připravujeme další program podpory stáží ve firmách. O konkrétních možnostech ve Vašem regionu Vám podrobnosti sdělí pobočka úřadu práce.

Dobrý den pana ministře,
můžete, prosím, sdělit, kolik stála roční údržba a licenční poplatky na původní systém na vašem úřadě? Kdo je nyní vlastníkem zdrojového kódu k novému systému a kolik stojí nyní roční licenční poplatek a údržba? 
Ceny mi stačí rámcově např. 100 mil/rok, jen prosím o rozdělení za licenci/údržba a paušál a obvyklé roční náklady.
Prosím také o uvedení počtu klientů, kteří v systému pracují.
Dobrý den,
pokud Vaše dotazy směřují k agendovým aplikacím nepojistných sociálních dávek, tak v roce 2011 jsme zaplatili celkem cca 470 mil. Kč, letos to bude cca 270 mil. Kč, jestli si to správně pamatuji. U starého systému jsme platili i za vývoj, u nového platíme jen pronájem. Autorská práva drží ministerstvo. Zaměstnanců úřadu práce je cca 8500. Podrobněji to z hlavy neumím, ale rád na Vaše otázky odpovím případně dodatečně e-mailem.

Prčo nezvýšíte minimální mzdu na 12 000 jak chtěly odbory ?
Protože by to výrazně zvýšilo nezaměstnanost.

Jak je možné, že průměrná mzda je 24 tisíc a dvě třetiny lidí to nemá ?
Protože je stanovena minimální mzda, kdežto není z pochopitelných důvodů stanovena maximální mzda.

Vážený pane ministře,podle článku na ihned se předpokládá,že na předdůchod budou přispívat zaměstnavatelé v rámci doplňkového penzijního spoření.Předpokládám,že při výplatách předdůchodů by se jednalo o tzv. „starobní penzi na určenou dobu“ dle §19 písm.a) zák. 427/2011 Sb.Protože však dle §20 odst.1 písm.a)cit.zák.lze vyplácet tuto penzi až po dosažení věku 60 let pojištěnce,znamená to,že předdůchody budou moci být vypláceny osobám až po dosažení věku 60 let?
Předdůchody budou upraveny zvláštním právním předpisem. Ten je v současné době projednáván v poslanecké sněmovně. Předpokládá se možnost výplaty maximálně 5 let před dosažením důchodového věku.

Kdo za vámi jako politikem stojí(samozřejmě, že myslím lobbistickou skupinu) a jak dlouho ještě budete škodit občanům? Hodláte vydržet do voleb?
Žádná lobbistická skupina za mnou nestojí. Kdo si alespoň zběžně prohlédne můj životopis, přijde na to sám. Hodlám vydržet tak dlouho, jak to bude vhodné pro prosazování programu TOP 09, za kterou jsem byl zvolen.

Vnímáte, že velká většina národa Vás hodnotí jako asociálního diletanta s podezřelými kontakty zavánějícími korupčním jednáním, které budou v brzké době prošetřeny ?
To je věcí svobodného názoru každého občana. Mám čisté svědomí. Jen by mě zajímalo, co je podezřelý kontakt. Nikdy jsem nezastíral, že jsem se 20 let živil v komerční sféře. Považuji to za výhodu, nikoli za prohřešek.

Od příštího roku chcete značně omezit příspěvek na bydlení,já jsem invalidní důchodce s důchodem 9000kč a jelikož jsem částečně ochrnut,tak bydlím v bezbariérovém byťe kde platím přes 6000kč.Mám se připravit na situaci že mi snížíte,nebo úplně odeberete příspěvek na bydlení a půjdu pod most?
Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení chceme sloučit do jedné dávky. Změna parametrů by Vám měla spíš pomoci, pokud většinu příjmů použijete na bydlení.

Vážený pane ministře
Doporučil by jste občanům v naší zemi účast na 2. pilíři důchodového systému? Podle kalkulaček je tento systém vhodný spíše pro lidi se středními příjmy. Je možné se dohodnout s opozicí abychom věděli, že peníze nebudou různě znárodněny?
Počítá vláda dlouhodobě i s posilováním finanční příspěvků do třetího pilíře a motivaci lidí i zaměstnavatelů? Podle mě je stále malá ochota do důchodového systému připlácet.
Děkuji, přeji Vám mnoho pracovních i osobních úspěchů.

Dobrý den,
účast ve spořícím pilíři pro středně příjmovou kategorii doporučuji. Jednoduchým důvodem je to, že naspořené prostředky jsou součástí dědictví, proto to považuji za odpovědné, pokud občan nežije sám. Dohodu s opozicí v současné atmosféře bohužel nepovažuji za reálnou, nicméně proto jsem usiloval o „měkkou“ reformu, aby bylo riziko dalších zásahů co nejmenší.
Děkuji za přání, přeji Vám totéž.

Dobrý den, proč vůbec existuje (resp. má existovat) tzv. druhý pilíř důchodové reformy? Ti co mají peníze často mají i příležitost rozumně investovat. Myslím, že druhý důchodový pilíř je možnost vyvázání se z platby do důchodového systému. Má vůbec existovat tato možnost? Nechcete uvažovat o zrušiní možnosti spoření do důchodových fondů či máte pro jejich existenci nějaké jiné vysvětlení?
Dobrý den,
to je spíše na odbornou celovečerní diskusi, než na odpověď na pár řádků. Myslím, že takové schéma má stát nabídnout, prosiluje totiž stabiliu důchodového systému. Ne každý umí nebo chce investovat samostatně.

Dobrý den, můj dotaz se týká 2. pilíře , který jste silou prosadili. Ten má zajistit důstojné stáří převážné většině obyvatel. Jak toho chcete dosáhnout, když 2. pilíř je výhodný pouze pro lidi s nadprůměrnými příjmy ( min. 30tis. a více)? Dvě třetiny obyvatel nedosáhnou ani na průměrnou mzdu cca 24tis. Mám tomu rozumět tak, že se národ v podobě transformačních nákladů na 2. pilíř (DPH) „složí“ na důstojné stáří těch nejbohatších?
Dobrý den,
penzijní spoření bude podle mého názoru výhodné i pro kategorii mírné podprůměrných příjmů. Náš penzijní systém je velmi solidární, nízko příjmové kategorii poskytuje velmi komfortní zabezečení ve vztahu k předchozím příjmům (nemám na mysli životní úroveň, ale porovnání s předchozím příjmem). Považuji tedy za nutné, aby byla státem vymezená možnost zajistit si další příjem u těch kategorii, kde je náhradový poměr (důchod vůči předchozímu příjmu) nízký.

Jste pro vydání Vlasty Parkanové k trestnímu stíhání?
Zatím mám informace jen z médií, takže si počkám na informace ze spisu. Z dosavadních informací z médií celou věc pokládám za velmi podivnou, jak jsem již uvedl výše.
Děkuji všem za dotazy, omlouvám se těm, na které se nedostalo.
Přeji pěkný den a těším se případně někdy příště.
Jaromír Drábek

 

původní článek zde

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox