Ochrana pracovních míst pro tuzemské zájemce

Od Jaromír Drábek

Jan BUMBA, moderátor:
Ochrana pracovních míst pro tuzemské zájemce nebo diskriminace cizinců, potažmo firem, které by je chtěly najímat, na tom se nedokážou dohodnout ministerstvo práce a zaměstnavatelé ve sporu o ministerský pokyn, který začne platit už za několik dnů, od července, na jeho základě budou cizinci mimo země Evropské unie dostávat pracovní povolení jen na půl roku, místo dosavadních 2 let, zpřísňuje se vydávání víz. Zahraniční uchazeči o práci mají předkládat nové doklady o vzdělání a tak dále, a podnikatelé se obávají, že jim tihle dělníci budou citelně chybět.

František FOŠUM, ředitel jihočeského závodu, kde se šijí potahy do aut:
Já si myslím, že to může vést k zániku některých firem tím, že byl zastaven příliv nových pracovníků do České republiky.

Jan BUMBA, moderátor:
Upozorňuje například František Fošum, ředitel jihočeského závodu, kde se šijí potahy do aut a kde pracují hlavně cizinci. I poslední jednání zaměstnavatelů s ministrem práce a sociálních věcí skončilo bez výsledku, po telefonu zdravím právě šéfa resortu Jaromíra Drábka. Dobrý den.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Dobrý podvečer.

Jan BUMBA, moderátor:
A také viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Pavla Juříčka. Dobrý den.

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy:
Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor:
Pane ministře, můžete prosím nejprve krátce rozvést, jaké změny v pravidlech zaměstnávání cizinců má přinést příští měsíc a hlavně proč?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Jde především o tom, abychom sjednotili praxi úřadů práce po celé republice. Nacházíme se ve stavu, kdy máme téměř půl milionu nezaměstnaných a na tu situaci, kdy ekonomika neroste a kdy je potřeba najít pracovní místa především pro české občany, tak to na to je potřeba samozřejmě reagovat. Nicméně my jsme ve velmi úzkém kontaktu s jednotlivými zaměstnavateli, kterých se to týká a ta situace není zdaleka tak vyhrocená, jak by se mohlo zdát z toho úvodního příspěvku. Jde především o tom, abychom ve spolupráci se zaměstnavateli skutečně hledali místa především českým lidem a tam, kde se ukáže, že není dostatečná nabídka na trhu práce ze strany českých občanů, kteří by takové zaměstnání chtěli, tak abychom na základě toho umožnili zaměstnat cizince.

Jan BUMBA, moderátor:
A jste tedy přesvědčen o tom …

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ale až poté, kdy bude jasné, že skutečně nejsou k dispozici čeští občané, kteří by o takovou práci měli zájem.

Jan BUMBA, moderátor:
Nezlobte se, prosím, že jsem vám skákal do řeči, chtěl jsem ale zeptat na to, jestli jste přesvědčen o tom, že skutečně to povede k tomu, že více českých občanů nezaměstnaných najde práci?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak určitě ano, a máme, máme k tomu zkušenosti, máme k tomu naprosto jasná čísla za poslední měsíce, my jsme si to vyzkoušeli právě ve spolupráci s konkrétními zaměstnavateli, a musím bohužel říci, že jde také o to, abychom jasně rozlišili, kteří, kteří lidé, kteří jsou evidováni jako uchazeči o zaměstnání, skutečně chtějí do nabízeného zaměstnání nastoupit a kteří nikoliv, protože pro ty, kteří skutečně hledají práci, tak musíme pomoc tu práci najít, ale o ty, kteří tu práci ve skutečnosti nehledají a jsou jenom formálně přihlášeni na úřadu práce, tak o ty se samozřejmě starat nechceme.

Jan BUMBA, moderátor:
Pane Juříčku, pokud mám správné informace, tak vy se proti této směrnici nebo změně vážně ohrazujete, proč by neměli dostat příležitost hlavně zdejší zájemci o práci?

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy:
Víte, já si myslím, že celá situace už je trošku modifikovaná, protože samozřejmě tady v České republice chybí tisíce kvalifikovaných pracovních sil a ty bohužel teda na trhu práce v České republice nenajdeme. My už jsme s panem ministrem o tom několikrát jednali, dneska dokonce jsem měl zase znova jednání s jeho náměstek, panem Machotkou, domluvili jsme se na tom, že by mohl existovat jakýsi postup typu /nesrozumitelné/ pro jak kvalifikované vyučené lidi typu obráběčů, svářečů, nástrojářů, kteří tady jsou samozřejmě v České republice, dramaticky chybí, kteří blokují náš růst České republiky, zároveň i průmyslováky, kteří jsou potřeba pro zahraniční firmy, vysokoškoláci, kteří jsou potřeba jako klíčoví zaměstnanci, pro firmy, které v České republice začaly podnikat, na tom se spolupracuje i s CzechInvestem, myslím si, že ta záležitost celkově bude modifikovat, jednali jsme i na ministerstvu vnitra s doktorem Eichmannem, který je zodpovědný za migrační politiku, takže já si myslím, že to dokážeme pohnout a že i pan ministr v tomhle směru bude nápomocen, protože abychom zbytečně blokovali funkčnost českých firem, já si myslím, že to by byla hloupost.

Jan BUMBA, moderátor:
Tak to předpokládám nemá v úmyslu Jaromír Drábek. Pane Drábku, ale nebudou to mít zaměstnavatelé moc složité s tím dokazovat, že na dané místo nemají žádného českého zájemce?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak to není záležitost ani tak zaměstnavatele, jako toho místně příslušného úřadu práce, jde jenom o tom, a já bych chtěl zdůraznit, abychom se dohodli na společném postupu, který bude rychlý, a to pan viceprezident Juříček jasně říkal, aby byl rychlý a aby skutečně ty záležitost, když žádá zaměstnavatel o přiznání, o určité kvóty povolení zaměstnávat cizince, tak aby ta záležitost byla vyřízena co nejrychleji. Ale já bych to skutečně rozdělil, u kvalifikovaných profesí, tam já problém nevidím a tam si myslím, že ta jednání se odvíjejí, jak bych to řekl, ve vzájemném porozumění. Jde nám především o nekvalifikované profese, protože …

Jan BUMBA, moderátor:
O práci, kterou může dělat kdokoliv.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
O práci, kterou může dělat kdokoliv. A vzhledem k tomu, že tak, jak jsem řekl, máme téměř půl milionu lidí, kteří hledají práci, tak samozřejmě pro ty nekvalifikované profese tu práci je potřeba nabídnout především českým občanům.

Jan BUMBA, moderátor:
Pane Juříčku, jak tedy vidíte tu nejbližší budoucnost, myslíte, že to přinese nějaké komplikace pro podniky, nebo že to dokonce bude vysloveně těžká zkouška pro některé podniky, které závisí do velké míry na práci zahraničních pracovníků.

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy:
Já si myslím, že musíme hledat nějaký rozumný kompromis, já samozřejmě respektuji, a myslím si, že i všichni rozumní lidé v České republice budou respektovat zájem, abychom zaměstnávali české lidi, na druhou stranu to, co jsme, to, co už jsem deklaroval a o tom skutečně je dneska tématem, velkým tématem, abychom umožnili firmám růst, abychom to, co se bohužel tady za 20 let z hlediska vzdělávání, především učňům, protože učni tady určitě strašlivě chybí, ale musíme si uvědomit, že i ty klíčoví zaměstnanci typu manažerů, kteří by na jedno pracovní místo by mohli blokovat řadu dalších míst a růst těch jednotlivých firem, tak já si myslím, že ten kompromis se určitě hledá, musím říct, že v tomhle směru vidím, jak ministr Drábek je v tomhle směru otevřený k té diskusi, stejně tak jako pan ministr Machotka, stejně tak jak ministerstvo vnitra, domluvili jsme se, že zhruba do 14 dnů udělá se společná schůzka ministerstvo práce sociálních věcí, ministerstvo vnitra a ministerstvo průmyslu, my za Svaz průmyslu vydefinujeme především ty kvalifikované obory, které potřebujeme, průmysl, z hlediska průmyslováků a těch klíčových zaměstnanců a myslím si, že v tomhle najdeme řešení, protože ve chvíli, kdy řešení se chce hledat, tak si myslím, že se najde.

Jan BUMBA, moderátor:
Pánové, děkujeme oběma. Pavel Juříček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Na shledanou.

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy:
Na shledanou. Děkuji.

Jan BUMBA, moderátor:
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Děkujeme, na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Děkuji za pozvání. Pěkný večer.

 

zdroj: mpsv.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox