Boj s nelegální prací má výsledky

Od Jaromír Drábek

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
Víc než 100 milionů korun vybrali v prvním pololetí kontroloři ministerstva práce a sociálních věcí na pokutách za práci nebo zaměstnávání načerno. Inspektoři letos můžou stíhat přísněji, než v minulých letech. Černým zaměstnancům hrozí sankce až 100 tisíc korun, a firmám od 250 tisíc do 10 milionů. Vedení resortu věří, že nový systém kontroly je efektivnější a postihy mají větší odstrašující dopad než v minulých letech. Ministr práce Jaromír Drábek z TOP 09 je naším dalším hostem. Dobrý den.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ
Pane ministře, v jakých sektorech narážejí kontroloři na černé zaměstnance nejčastěji, třeba v průmyslu, stavebnictví, ve službách, kde to je?

Jaromír DRÁBEK
Tak my při kontrolách nebo při plánu kontrol nerozlišujeme úplně detailně jednotlivé okruhy kontrolovaných, je pravda, že Státní úřad inspekce práce postupuje podle schváleného celoročního plánu kontrol, zaměřujeme se především na ty oblasti, kde je největší riziko zaměstnávání načerno, to znamená, na ty oblasti, kde dochází k největším únikům, ať už odvodům na sociální a zdravotní pojištění nebo daně z příjmů, protože to je ten dopad, který potom musí nahradit ti ostatní poctiví.

Veronika SEDLÁČKOVÁ
Máte statistiku, jestli ti nepřiznaní zaměstnanci jsou z větší části domácí nebo cizinci?

Jaromír DRÁBEK
Tak my jsme tou změnou legislativy, která platí od ledna letošního roku, zacílili mnohem více na nelegální zaměstnávání občanů České republiky a občanů Evropské unie, protože to odhalování práce načerno v minulých letech u domácích zaměstnanců bylo velmi obtížné, na rozdíl u cizinců, protože u cizinců ze třetích zemí mimo Evropskou unii je velmi jednoduché zkontrolovat, jestli ten dotyčný člověk má pracovní povolení nebo nemá, u tuzemského občana se musí prokázat skutečně ten výkon práce načerno.

Veronika SEDLÁČKOVÁ
A když máte po ruce hrubé údaje, jakou část těch pokut za první pololetí z toho zhruba 100 milionů korun zaplatili černí zaměstnanci a jestli taky víte, zda u nich padaly i ty nejvyšší, statisícové pokuty?

Jaromír DRÁBEK
Skutečně ta kontrola je zacílena především na umožnění nelegálního zaměstnávání, také je to vidět podle toho rozsahu sankcí, kde tomu zaměstnavateli, který nekale konkuruje svým kolegům, který zaměstnává načerno, neodvádí za svoje zaměstnance odvody, to znamená, může nasadit neférově konkurenčně nižší ceny, tak tam je zaměřena ta kontrola a ta pokuta skutečně v takovém případě, pokud se jedná o nějaké hromadné zaměstnávání načerno, tak může být až v řádu milionů korun, co se týká zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni nelegálně, tak tam je horní hranice pokuty 100 tisíc korun a většinou ta pokuta je spíše charakteru symbolického, důležité je, že pokud se nám podaří při kontrole odhalit někoho, kdo pracuje načerno a zároveň čerpá ze sociálního systému, protože i takové případy jsou, tak tam je podstatné, že ten člověk je vyřazen ze sociálního systému, to znamená, nedostává potom žádné dávky od státu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ
A i to se děje?

Jaromír DRÁBEK
I to se děje, i takové případy jsou a je jich několik desítek, my samozřejmě takového člověka vyřadíme z evidence úřadu práce a on potom nemá nárok na žádnou finanční pomoc od státu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ
Vy taky tvrdíte, že tyto kontroly nebyly zaměřené na takzvaný švarcsystém, ostatně firmy si počátkem roku stěžovaly, že v tomhle směru tuzemská legislativa není úplně jasná a stát by tedy neměl firmy za podobné praktiky stíhat, ustoupili jste od toho záměru?

Jaromír DRÁBEK
Tak já myslím, že za půl roku praxe v tom novém právním pojetí zákona o zaměstnanosti se ukázalo, že skutečně nejde o žádný projekt, který je zaměřen na švarcsystém, on ostatně švarcsystém ani nikde v našem právním řádu zakotven není, jde skutečně o odhalování práce načerno, nelegálního zaměstnávání, bez pracovní smlouvy, tam kde za toho člověka prostě nejsou odváděny žádné odvody, je také jasně prokazatelné na číslech, z těch sta tisíc kontrol my máme dnes přibližně 15 podnětů od těch kontrolovaných zaměstnavatelů na průběh kontroly, i z toho poměru těch čísel si myslím, že je jasné, že s odstupem několika měsíců naprosto evidentně jde o to postihovat práci načerno a ne šikanovat zaměstnavatele tak, jak se to snaží někteří prezentovat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ
To znamená, já se ještě vrátím k tomu švarcsystému, máte tady nějaké porovnání s tím, jak vychází kontroly letos a v minulých letech?

Jaromír DRÁBEK
Tak co se týká švarcsystému, tak žádné speciální kontroly na švarcsystém se nedělají, ani dělat nemohou, protože tak, jak jsem říkal, švarcsystém jako takový není upraven v právním řádu, jde skutečně o postihování práce načerno, a tam v tom celkovém postihování práce načerno, tam ta legislativní úprava nová, platná od začátku letošního roku, a zároveň také to, že jsme sjednotili veškerou kontrolu nelegálního zaměstnávání na inspekci práce, to znamená, kontroluje se z jednoho místa, i když, i když v koordinaci s dalšími kontrolními orgány, tak tam je vidět, že ten postup je mnohem efektivnější než byl v minulosti, ta čísla to jasně dokazují.

Veronika SEDLÁČKOVÁ
Dodává ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Děkuji, na shledanou.

Jaromír DRÁBEK
Díky za pozvání, pěkný večer.

 

ČRo1 – Radiožurnál, 21. 8. 2012
zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox