Interview s Jaromírem Drábkem

Od Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek byl hostem ve vysílání relace Interview na ČT 24, kde diskutoval mj. o vládou přijatém věcném záměru zákona o tzv. dětské skupině či o systému vydávání tzv. sKaret. Dalším tématem diskuse byla například výroční zpráva BIS za loňský rok.
ČT 24, 22. 8. 2012

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Dobrý večer. Hostem dnešního Interview ČT24 je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Vláda totiž dnes schválila pravidla pro vznik takzvaných dětských skupin. Ovšem rozruch způsobila výroční zpráva BIS. V ní se mimo jiné uvádí, že státní správu loni ovlivňovali lobbisté i organizovaný zločin. Pane ministře Drábku, přeji vám dobrý večer.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Dobrý večer.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Já jsem zmiňovala už to, co se píše ve výroční zprávě BIS, jsou to data za loňský rok, přesto takový je výsledek protikorupčního tažení vlády Petra Nečase?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak ta zpráva je za rok 2011 a já bych chtěl zdůraznit, že vláda nesedí a nečinně nepřihlíží, že od 1. dubna letošního roku platí nový zákon o veřejných zakázkách, že před několika málo týdny vláda schválila systematický způsob obsazování představenstev a dalších dozorčích rad u státních podniků. Dosud to bylo prováděno nahodile na základě nějakého návrhu, dnes pro to jsou jasná kritéria, jasné postupy. Takže myslím si, že ty kroky, které vláda dělá, tak právě reagují na ty informace, které my máme k dispozici.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Mimochodem tedy vsuvka, myslela jsem, že přijde později, ale pražský dopravní podnik a možné změny tedy v dozorčí radě a v představenstvu už budou těmito pravidla jaksi svázány a bude se postupovat podle nich?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak já věřím, že ano, ať už formálně ta pravidla už budou v platnosti, nebo nebudou v platnosti. To je nepodstatné, já si myslím, že i tento případ ukazuje na to, že jak pozici ředitele, tak pozice v představenstvu v dozorčí radě, tak že je potřeba svázat určitými pravidly při výběru těch lidí tak, aby to nebyla čistě politická hra, tak aby ti lidé měli dostatečnou kompetenci a teď se nevyjadřuju k jednotlivým lidem, kteří konkrétně v dopravním podniku na jednotlivých pozicích, ale ten výběr skutečně musí podléhat i nějakým pravidlům. Potom si myslím, že je mnohem menší riziko, že bude docházet k různým nejasnostem, třenicím a chybným krokům.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Jaká pravidla myslíte? Pravidlo silnější, toho kdo má větší politický vliv, když se podíváme na to, co se děje, vezmeme třeba ODS, tak zrovna nejvíc kritizovaný David Vodrážka, kterého v podstatě i veřejně vyzýval primátor k tomu, aby odešel z této funkce, tak tam zůstává, má přijít pan Nosek. Jsou tam taky zástupci TOP 09.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak ta pravidla právě stanovují jasné kvalifikační předpoklady, jasný způsob jak postupovat při výběru těch lidí. To znamená, právě jde o to, aby lidé, kteří zastávají jednotlivé posty a, znovu zdůrazňuji, nemluvím o konkrétních lidech v dopravních podniku, beru to jako modelový příklad, tak aby byli vybráni transparentně, podle jasných pravidel, podle jasných kvalifikačních kritérií.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Nezlobte se, že stále tady o tom budu mluvit, protože dnes tím, že vedení TOP 09 podpořilo svoji pražskou buňku, tak v podstatě jaksi podpořilo to dění, které teď sledujeme poslední dny, tak ti lidé, kteří tam teď jsou a kteří budou dovolováni, tak mají předpoklady, o kterých mluvíte?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
No, tak předsednictvo TOP 09 se včera zabývalo na svém pravidelném zasedání tou situací. Vzalo na vědomí zprávu, kterou nám podalo pražské vedení. My jako celostátní vedení TOP 09 samozřejmě nebudeme nijak aktivně zasahovat do toho, co se děje v Praze, to je záležitostí pražské organizace TOP 09. Nicméně z té diskuse jednoznačně vyplynulo právě to, že je potřeba směřovat k jasným, transparentním postupům pod veřejnou kontrolou podle jasných pravidel. V tom má pražská organizace TOP 09 naprostou podporu.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
No, tak ona chce výběrové řízení na nového generálního ředitele.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, přesně tak.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Ale doteď jí pan Lich nevadil. Jak to?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak myslím si, že to vyjádření…

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Nebo ten jeho výběr a jeho instalace.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
To vyjádření bylo naprosto jasné, pražská TOP 09, která se podílí na rozhodování na Magistrátu hlavního města Prahy, tak vyhověla tomu návrhu primátora Svobody. To znamená, že vyhověla tomu návrhu, aby byl pan Lich jmenován ředitelem bez výběrového řízení. Ukázalo se naprosto jednoznačně, že postup, který je transparentní, s jasnými kritérii, s výběrovým řízením, že je určitě vhodnější.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře, ale pokud jde o jeho odvolání, tak tam v podstatě padaly úplně jiné důvody. Dobře, vraťme se k té…

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, tak ten základní důvod byl prezentován jasně. Pokud se zjistilo, že nečinností…

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Veřejné zakázky?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
… nečinností vedení dopravního podniku se dopravní podnik dostává do situace, kdy buď od 1. ledna nebudou pojištěny dopravní prostředky, anebo bude nutné postupovat mimo zákon o veřejných zakázkách, tak to si myslím, že je skutečně zásadní pochybení.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Věříte tomu, nebojíte se, že je to zásadní.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, věřím tomu, že je to zásadní pochybení. Myslím si, že…

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Zástupný důvod pro jeho odvolání ve chvíli, kdy se množí trestní oznámení?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak o tom samozřejmě můžeme spekulovat. A jak říkám, ani já jako místopředseda TOP 09 ani předsednictvo nechce nijak aktivně zasahovat do situace, která je na úrovni hlavního města Prahy a skutečně to řeší pražská organizace TOP 09. Pro mě to vysvětlení, které nám dala pražská TOP 09, vedení pražské TOP 09 o tom, jakým způsobem chtějí systematicky postupovat v rámci pravidel s jasnými kritérii, transparentně, tak pro mě to vysvětlení je dostatečně důvěryhodné, abych ho mohl podpořit.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Zpátky tedy k boji s korupcí. Vy jste zmiňoval, že je to zpráva, která se týká minulého roku. Zmiňoval jste taky, co od té doby se snažila vláda udělat. Nicméně třeba konkrétně pokud jde o elektronické aukce, tak se ukazuje, že ten efekt není takový, takže vy jste se spletli nebo jste se dostatečně nerozmysleli jednotlivé kroky toho boje s korupcí? Už přece měla vláda Petra Nečase dost času na to, aby nemusela veřejnost číst takové odsudky, jako že je Česká republika v podstatě prolezlá klientelismem, konkrétně se jmenují firmy České aerolinie, Česká pošta, České dráhy, ČD Cargo, Správa železniční a dopravní cesty, Lesy České republiky. V té zprávě jsou popsány ty mechanismy.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak ani jeden z těch jmenovaných podniků nepatří do mého resortu, takže já k tomu opravdu.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Býval jste ve vládě Petra Nečase protikorupční vlády, která stále mluví o tom, že chce potírat korupci.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ale jenom tím říkám, že budu mluvit obecně a není to proto, že bych se k tomu nechtěl vyjádřit, ale pro to, že neznám. Není to moje resortní příslušnost, to znamená, neznám situaci v těch jednotlivých podnicích tak detailně, abych o tom mohl mluvit.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Znáte situaci z vlády, kdy se snažíte mluvit o tom, jak bojovat s korupcí?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
A já odpovím s dovolením, odpovím na vaši otázku a myslím si, že ten příklad elektronických aukcí, že je velmi trefný. Samozřejmě můžete nastavovat pravidla co nejlepší, transparentnost co nejlepší, ale vždycky se najde někdo, kdo najde nějakou kličku v zákoně. Teď se například ukázalo, že elektronická aukce jde obejít tím, že snad jednotliví účastníci té soutěže mají nějaké číselné kódy, kterými se v rámci té elektronické aukce domlouvají. No, to samozřejmě je nějaký nový způsob, jak obejít zákon, na to samozřejmě musíme reagovat. Ale v každém případě.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Je to vážně nový způsob? Když se znovu vrátím k dopravnímu podniku.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
V každém případě zůstává to, že elektronická aukce je nejčistší, nejtransparentnější způsob, jak něco vybrat ve výběrovém řízení. Pokud je samozřejmě to možné zadat na tom jednom kritériu, kterým je cena. Já chci jenom ukázat, že ten, kdo chce dělat nějaké nepravosti, tak vždycky hledá cestu, jak obejít zákon a vláda nebo zákonodárce je vždycky jenom v té úrovni, že hledá, jak zamezit tomu, jak zneužít nějaký zákon. To samozřejmě děláme, to děláme ve všech oblastech, ať už se to týká daňových úniků, ať se to týká zneužívání sociálních dávek. Ale je to vždycky dohánění někoho, kdo chce využít nějakou díru v zákoně.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Nezdá se vám velký nepoměr mezi tím, jak kdo obchází jaké normy, co si troufá, jaké máme signály o tom, co si troufají politici, když se znovu vrátím k dopravnímu podniku a k té právní analýze pana Lásky a k tomu personálnímu propletenci množství firem, které se sbíhají u jednotlivých lidí. A pokud jste viděl třeba Hyde Park s Martinem Dvořákem, tak sebevědomé tvrzení, že to, že jsou tam nějaké osobní kontakty, vlastně je něco normálního, tak znovu otázka, ten nepoměr mezi tím, jak je regulováno to prostředí a tím, jak moc kliček je schopno si najít?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak víte, ono je také potřebovat rozlišovat mezi realitou a fikcí. To já jsem také často napadán, že mám nějaké spojení s nějakými firmami, které mají zakázky na ministerstvu práce a sociálních věcí, což je napadání naprosto neoprávněné. Ano, já jsem se pohyboval 20 let v byznysu a je řada dalších lidí, kteří působí ve veřejné správě, kteří se pohybovali v komerční sféře. Česká republika není tak velká, aby v jednom oboru ti lidé se navzájem neznali. Nicméně něco jiného je se s někým znát a něco jiného je mít na někoho napojení a to si myslím, že je potřeba rozlišovat. Takže pokud hodnotíme nějaké vazby, tak musíme skutečně hodnotit reálné vazby a nejenom to, že se někdo s někým potkal nebo někdo s někým seznámil.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Já se k těm vašim kauzám dostanu, ale v té zprávě BIS v podstatě se taky naznačuje, že ty nebezpečné kontakty jsou i v justici. Týkají se právě třeba rodinných vazeb a různých známostí. Takže u nás opravdu záleží na tom, kde je kdo vyšetřován, kde je souzen, někde dostane trest, jinde pomůžou kamarádi?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak to nemohu sloužit, nejsem ministr spravedlnosti, toto je skutečně záležitost, která spadá do kompetence ministerstva spravedlnosti. Já si netroufám tohle to hodnotit.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
No, co jako člen vlády na to říkáte, že to z té zprávy může vyplývat?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Jako člen vlády si to netroufám hodnotit. Z té zprávy vyplývají.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
A co jako občan na to říkáte, který se může dostat třeba před nějaký soud?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, z té já jsem o tom mluvil, z té zprávy jednoznačně vyplývá, že jsou tady nějaká rizika, ta rizika je potřeba vyhodnocovat, ale je potřeba je vyhodnocovat podle skutečností a ne podle nějakých nakreslených čar mezi jednotlivými lidmi, protože se někdy v životě potkali nebo proto, že se někdy v životě pozdravili.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Tak ještě jednou, tam mohou padnout třeba rozdílné rozsudky a záleží tedy na tom, jestli jste souzen na severu nebo na jihu Čech?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
To je skutečně záležitostí justice, ano jednotný přístup v rámci justice, to je určitě věc, která zasluhuje diskusi, zasluhuje řešení, ale tak jak říkám, toto je záležitost ministra spravedlnosti a já mu rozhodně nebudu v tomto zasahovat do resortu.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Mluvčí BIS i ve vysílání čtyřiadvacítky odpoledne ve Studiích ČT24 řekl, že všechno, co je v té zprávě, bylo předáno našim adresátům. Probírala to už vláda? Vy jste něco věděl, co je v té zprávě? Jak se k tomu vlastně staví ti adresáti, kterým ta zpráva je především určena?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ten systém probíhá tak, že ta celková zpráva BIS, ta je pro jednávána vládou jako celkem. Pokud jsou potom nějaké, víte, měla jste možnost se s ní seznámit, mají možnost se s ní seznámit občané, ta zpráva je skutečně poměrně obecná. Neukazuje na jednotlivé konkrétní záležitosti.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Počkejte, jmenování těch podniků, konkrétně třeba popis toho, jak to chodilo ve Správě železniční a dopravní cesty vám nepřijde konkrétní?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Nikoliv. Tam jsou naznačené nějaké vazby, ale nejsou tam konkrétní osoby, nejsou tam konkrétní vazby, je tam poukázáno na to, které podniky to jsou. A já jenom dopovím odpověď na tu vaši otázku. Samozřejmě já jako ministr mám možnost dostat zprávy, které nejsou veřejného charakteru, které potom už ukazují na konkrétní záležitosti, konkrétní rizikové věci. Nicméně to jsou věci, které se týkají mého resortu, respektive každý ministr má možnost získat tyto informace, které se týkají jeho resortu. Ale ty samozřejmě nejsou veřejné, protože s těmi je potřeba pracovat tak, aby nenadělaly více škody než užitku, protože samozřejmě jakmile by se takové…

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Chápu, ale projednala vláda tu zprávu, nebo ne?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, samozřejmě. Vláda tu zprávu projednala, vzala ji na vědomí.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Kdy?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Před několika týdny.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Vzala ji na vědomí a nic neřekla, nepředstoupila před veřejnost s tím, jak teď urychleně bude ty problémy z toho vyplývající řešit?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak jak jsem řekl, ta zpráva je roční zpráva, výroční, to znamená, takovou zprávu dostává vláda každý rok. Samozřejmě i na základě té minulé zprávy jsme postupovali jako vláda a já jsem řekl jasné konkrétní kroky, které na základě těch informací, které každý rok dostáváme pravidelně v té výroční zprávě, anebo jednorázově při nějakých konkrétních informacích, tak jakým způsobem vláda postupovala. Od 1. dubna.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Kolik času jste tomu věnovali?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Znovu říkám, od 1. dubna platí nový zákon o veřejných zakázkách, to zabralo poměrně hodně času, příprava toho zákona. Před několika týdny vláda schválila nový způsob, systémový způsob, jak obsazovat řídící místa v představenstvech dozorčích radách u jednotlivých podniků se státní účastí. To si myslím, že je velmi konkrétní odezva na ty podněty, které dává BIS.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
A to jsem naivní, když si představuji, že tuto výroční zprávu, kterou teď mi můžeme studovat a to ještě nevíme, co je v té utajené části, prostuduje vláda a veřejně nevystoupí s tím, že se kaje a že ta situace stále dobrá není? To jsem vážně naivní, zkrátka vláda to vzala na vědomí a pokračuje v té své protikorupční strategii, protože to co vy jmenujete, to nejsou věci, kterými vy reagujete na tuhle konkrétní zprávu. To jsou věci, které jsou v dlouhodobém programu.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Samozřejmě že vláda reaguje na konkrétní podněty a tak jak říkám, tohle není první zpráva, to je výroční zpráva, kterou vláda dostává každý rok. Reagovala na zprávu za rok 2009, reagovala na zprávu za rok 2009, stejně tak reaguje na zprávu za rok 2011. Ale je skutečně.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Počkejte, znovu říkám.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Je skutečně naivní si myslet.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Ta opatření, která vy tu jmenujete, nejsou reakcí na tu zprávu.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Dovolte mi domluvit větu. Je naivní si myslet, že vláda ve chvíli, kdy tu zprávu projedná, tak v tu chvíli na tom zasedání vlády připraví nějaká konkrétní opatření. Tak přece skutečně není možné pracovat. Přece dostanete.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Je zas tak naivní, že třeba premiér nebouchne do stolu a neřekne „bude se víc pracovat, urychlíme ten proces“?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Bouchnutí do stolu nestačí, to je potřeba skutečně odpracovat.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře, tak se vraťme na to jednání vlády.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak se k tomu vraťme.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Jak to tam probíhalo? Co se k tomu řeklo? Zvedl někdo varovný prst, že opravdu to, co v té zprávě je, je neblahé pro Česko?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ta zpráva nebyla projednávána ve veřejném režimu.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Co to znamená?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
To znamená, že byla projednávána v neveřejné části zasedání vlády, tedy o tom nemohu mluvit veřejně.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Takhle, ale vzali jste ji na vědomí.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, výsledek byl, že vláda vzala na vědomí tu zprávu.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Nemůžete říct, jaké případně úkoly premiér rozdal, když si to přečetl, co tam v ní je.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Vláda tu zprávu projednávala v neveřejném režimu, ano.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře. Teď k těm vašim kauzám. Můžete, pane Drábku, říct, že ty resortní IT zakázky u vás jsou v naprostém pořádku a že žádné šetření i ta, která probíhají u antimonopolního úřadu, potom neukážou, že jste pochybil?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak stoprocentně nikdy nemůžete říct, že žádný krok, který uděláte, tak že není napadnutelný. To samozřejmě říci nemohu. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že jsme postupovali správně, že jsme postupovali podle zákona, že jsme postupovali transparentně a myslím si, že to lze jednoznačně doložit. A kdo chce si ty informace získat, tak je může získat například i na webovských stránkách ministerstva práce a sociálních věcí, protože ty informace tam zveřejňujeme okamžitě po tom, jak je možné.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Já jsem říkala, že to vyšetřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Deník Insider 10. srpna napsal, že vynesení toho verdiktu brání neochota ministerstva vnitra poskytnout v podstatě 4 roky starou originální dokumentaci k té zakázce. Je to pravda, je to nějaké krytí?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ne, ne, to je určitě naprosto mylná spekulace, protože Úřad pro ochranu hospodářské soutěže posuzoval tu rámcovou smlouvu už v roce 2008 po jejím uzavření a měl k dispozici tu originální dokumentaci. To, že ministerstvo vnitra od té doby tu originální dokumentaci dnes v roce 2012 pravděpodobně k dispozici nemá, to je záležitost administrativního pochybení. Ale není to věcná záležitost, která by bránila tomu řízení, tak jak říkám, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tu originální dokumentaci měl k dispozici v minulých řízeních a nyní má k dispozici ověřené kopie těch smluvních vztahů.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Zvláštní tedy pak je to, co pro deník Insider říká předseda úřadu Petr Rafaj, jednání ministerstva vnitra zásadním způsobem narušuje a brzdí správní řízení.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
To je otázka pro ministra vnitra. Ministerstvo práce a sociálních věcí nic nebrzdí, předává všechny dokumenty tak, jak jsou požadovány Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Ta řízení probíhají, zatím všechna řízení, která proběhla, zvláště ta, která probíhala v minulém roce ohledně jednotlivých záležitostí, tak byla vždy ukončena tím, že ministerstvo postupovalo správně.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Ještě fakta, na základě té smlouvy z roku 2008 o dodávkách licencí loni ministerstvo uzavřelo 6 dodatků, kterými přidělilo zakázky za stovky milionů korun firmám bez výběrového řízení.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Nikoliv, to já musím znovu popřít, znovu se proti tomu razantně postavit.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
A jaká tedy byla výběrová řízení a s kým?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Výběrové řízení proběhlo v roce 2008 a na základě něho byla uzavřena rámcová smlouva. Rámcová smlouva znamená, že je uzavřen nějaký rámcový smluvní vztah, ke kterému se dodatky lze přidat. To přece neznamená, že je to bez výběrového řízení.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
No, dobře, ale není to právě to, co se říká třeba i ve zprávě BIS, že může tu být nastavena legislativa, ale najdou se ty kličky?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Jednoznačně ne.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Advokátka Hana Marvanová mluví, promiňte, o výročních zprávách, každý se jimi ohání i dopravní podnik, ale ona sama říká, že se to na první pohled může zdát v souladu se zákonem a nakonec není.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Každý občan má možnost si na webovských stránkách ministerstva práce a sociálních věcí přečíst, jaké je znění rámcové smlouvy, jakým způsobem byly uzavírány dodatky, jaké je znění těch dodatků. Každý k tomu má přístup, každý ať si udělá obrázek sám. Nám se podařilo touto formou po 19 letech zrušit monopolní postavení jednoho dodavatele, který nás měl samozřejmě v hrsti, protože když má někdo 19 let monopol na nějakou činnost, no, tak si samozřejmě může diktovat podmínky. Touto firmou využitím výběrového řízení, které proběhlo na ministerstvu vnitra v roce 2008, se nám podařilo zrušit monopolní postavení dodavatele jednoho, který dodával ten systém bez výběrového řízení 19 let. My tím pádem můžeme nyní využívat evropské fondy na inovaci toho systému, protože to bylo vybráno ve výběrovém řízení, což jsme do konce loňského roku nemohli. A to zrušení monopolního dodavatele už letos nám ušetří 200 milionů korun, nám všem daňovým poplatníkům.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Nenaběhl jste si ale, vy jste to v úvodu zmiňoval, s tím, že tam figurují lidé, které znáte, které jste v životě potkal a že je vyvoláváte třeba právě pochybnosti v tom, že vy a váš první náměstek jste to mohli domluvit?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Samozřejmě. Ty pochybnosti jsou u každého, kdo kdy pracoval v komerční sféře. Já jsem se 20 let pohyboval v komerci, nestydím se za to, myslím si, že člověk, který má řídit tak složitý resort, jako je resort práce a sociálních věcí, tak má mít manažerské zkušenosti. Pro mě získané manažerské zkušenosti z komerční sféry jsou základním předpokladem pro to, abych tak velký resort, který má víc než 18 tisíc zaměstnanců, dokázal řídit. A tak jak už jsem řekl, samozřejmě ano, za 20 let práce v komerční sféře se potkáte s mnoha lidmi, Česká republika není příliš velká.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Nesnažíte se teď tedy kamarádům zařídit nějaký zisk?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
V žádném případě. Já jsem šel do politiky pro to, že jsem chtěl zlepšit úroveň české politiky a ne proto, abych se napakoval.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Sociální karta, naposledy minulý týden vás Rada postižených požádala, abyste stopnul to vydávání těch karet, dokud nerozhodne antimonopolní úřad. To je další věc, ve které je šetřeno ministerstvo práce a sociálních věcí. Uděláte to?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak já musím říct, že ta výzva je spíše taková deklarativní a mediální, protože i Národní rada osob se zdravotním postižením dobře ví, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže šetřil už na základě podnětu tu soutěž, kterou vyhrála Česká spořitelna, soutěž na poskytování dávek, vyplácení dávek prostřednictvím sKarty.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
A šetří znovu.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
To šetření Úřadu pro hospodářskou soutěž bylo uzavřeno v loňském roce. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatoval, že jsme při výběru toho dodavatele postupovali v souladu s právními předpisy.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře, pojďme do současnosti, protože i.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Nechte mě to, prosím, domluvit.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Ale úřad řekl, že teď se objevily nové skutečnosti, nové informace a šetří to znovu.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Úřad nic takového neřekl. Úřad přijal žádost o přešetření od Národní rady osob se zdravotním postižením a standardním způsobem podle zákona zahájil šetření. Podle mého názoru vzhledem k tomu, že šetřil celé to výběrové řízení až do konce a uzavřel ho tím, že jsme postupovali v souladu se zákonem, tak jediné, co v tuto chvíli Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může šetřit, jestli jsme tu smlouvu s Českou spořitelnou uzavřeli v souladu s těmi zadávacími podmínkami, které v tom výběrovém řízení byly. A tam já jsem si naprosto jistý, že to tak je.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Pojďme k těm praktickým záležitostem, k tomu jak se mají postižení a staří dostat k bankomatům, k tomu že už teď jeden řetězec družstevních prodejen řekl, že nebude vlastně poskytovat ty služby, tu multifunkčnost.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Nikoliv, nikoliv, nikoliv.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Nikoliv? Mám ho jmenovat?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Řetězec Coop řekl, že nebude poskytovat takzvanou službu cash back, to znamená možnost výběru v hotovosti při placení kartou, nikoliv že nebude poskytovat celý ten rozsah služeb, protože se mu nelíbí obchodní podmínky vůči své zúčtovací bance a vůči České spořitelně. To je standardní obchodní jednání, které probíhá. Já si myslím, že bude uzavřeno nějakým výsledkem, ale neznamená to neposkytování té služby jako celku. Znamená to odmítnutí.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře, pojďme k těm bankomatům. Kolik vy jste, pane ministře, projel vesnic, kde žijí postižení a staří, kolik je tam bankomatů?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Přece to není jenom záležitost bankomatů, za prvé.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Ne, je to záležitost bankomatů, protože aby si lidé dojeli pro důchod nebo pro dávky, musejí k bankomatu.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
A nyní musejí na poštu.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Ne, pošťačka tam, kde chodí, jim může donést peníze až domů.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Může, ale také nemusí.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
No, dobře, ale tak kolik jste viděl bankomatů v českých vesnicích?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Já jenom skutečně, abychom šli k tomu reálnému pohledu a k faktům. My přece nejsme nijaký pustý ostrov a nejsme země, která nemá okolo sebe jiné civilizované země.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Pojďme k těm lidem.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Podívejte se.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Víte, co to znamená? To znamená domluvit se s někým z rodiny.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Nechte mě alespoň dokončit větu. Podívejte se třeba do Itálie.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Tak kolik jste viděl v českých vesnicích bankomatů?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tam už ten systém několik let funguje a funguje k naprosté spokojenosti. V současné době nám chodí lidé na úřady práce.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Nemusím vám věřit, nebyla jsem tam.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Nemusíte, ale tak se tam zajeďte podívat.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Pojďme do Česka, zůstaňme u toho, pane ministře.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Co se týká Česka, je zajímavé, že nám dnes chodí na úřady práce lidé a chtějí tu sKartu, říkají: už nám ji vydejte tu sKartu, my už to chceme.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Kteří? Právě ti staří a postižení tam chodí?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Co se týká starých a postižených, tak já jsem jednoznačně vyhlásil, že pokud bude mít někdo zdravotní důvody, tak bude mít možnost i nadále čerpat ty dávky prostřednictvím poštovní poukázky.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Tak k čemu to pak je?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
K tomu, že…

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Není to kočkopes?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
K tomu, že ušetříme 200 milionů korun ročně na těch poplatcích. Všichni daňoví poplatníci.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
To jste ale říkal ve chvíli, kdy by úplně skončily ty poštovní poukázky.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
No, samozřejmě že ne. Tak pokud nějaké procento těch dávek bude vypláceno prostřednictvím poštovní poukázky, je to samozřejmě možné, ano, samozřejmě pokud budou vážné zdravotní důvody, tak to zaplatí stát. Pokud nebudou vážné zdravotní důvody, tak si to v příštím roce nebo v přespříštím roce zaplatí ten klient sám. Tak jak to funguje dnes u starobních důchodů. To je pozoruhodné, že nikdo nezpochybňuje to, že starobní důchody přiznané po 1. lednu 2010 fungují úplně přesně stejným způsobem.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Pojďme k dětem, pane ministře.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Pojďme k dětem, je to příjemnější téma.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Jak jsem říkala v úvodu, vy jste dnes schválila pravidla pro vznik takzvaných dětských skupin. Má to nějaká úskalí? třeba sociální demokracii vadí to, že se rezignuje na vzdělávání. Protože vy víte, jak to chodí ve školkách, dopoledne se něco dělá, existují pracovní listy, tato skupina nebude děti vzdělávat? Je to chyba, není to chyba?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Víte co, já mám trošku někdy pocit, že základní úskalí je, že opozice musí kritizovat cokoliv.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Ale vždyť je to pravda.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Protože jsem například slyšel dneska stínového ministra Chládka, že říkal, že jsme rezignovali na hygienické předpisy a že jsme rezignovali na kvalifikační požadavky.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Já jsem právě schválně vybrala to vzdělávání, protože chápu, že asi ručičky si děti budou mýt, i když je bude někdo hlídat v podniku.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Samozřejmě že to není pravda. Ty hygienické požadavky i ty kvalifikační předpoklady jsou přiměřené tomu, že je to malá skupina dětí a že skutečně ano, to není předškolní zařízení typu vzdělávacího, to je předškolní zařízení, které to je zařízení péče o děti, které má zajistit to, aby to dítě bylo v prostředí, které je nezávadné, které je stimulující. Samozřejmě že tam bude nějaký výchovný plán, ale samozřejmě že nebude na té úrovni, na jaké je v předškolním zařízení, které je zařazeno do školské soustavy. Nicméně v situaci, kdy máme 40 tisíc, téměř 40 tisíc odmítnutých žádostí o umístění dítěte v mateřské škole, tak je podle mě velmi vhodné nabídnout nějakou alternativu těm lidem, kteří prostě nemají možnost umístit dítě do mateřské školy. Je možné, že to resort školství vyřeší za 2 roky, za 4 roky, za 6 let. Ale my prostě chceme nabídnout tu alternativu dříve, a je to alternativa, která je běžná i v jiných státech.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Tam jsou daňové úlevy jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, ale když už jste zmínil pana Chládka, on dnes taky říkal, že je potřeba to doprovodit dalšími opatřeními, práce na půl, na čtvrt úvazku, práce z domova. Umožní to firmy?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Samozřejmě že je to předpoklad právě pro to, aby se mohla mnohem lépe uplatnit například práce na částečný úvazek nebo částečná práce z domova. A my máme tu výhodu, že už více než rok nám funguje v pilotním provozu právě dětská skupina na ministerstvu práce a sociálních věcí. Máme na to výborné ohlasy po počátečním takovém váhání, tak dnes už máme tu kapacitu naprosto naplněnou. A právě to umožňuje těm rodičům, aby třeba 2 dny v týdnu přišli, dali to dítě do té firemní dětské skupiny a ostatní dny pracovali z domova.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka:
Tak já vám děkuji, pane ministře, díky, že jste přišel do Interview, na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Děkuju za pozvání, těším se příště.

 

zdroj: mpsv.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox