Stát chystá vznik dětských skupin

Od Jaromír Drábek

Vznik tzv. dětských skupin bylo hlavním tématem rozhovoru ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka ve vysílání relace Stalo se dnes na Radiožurnálu. Vláda na svém středečním jednání schválila věcný záměr návrhu zákona o vzniku zmíněných dětských skupin a jeho podrobnostech hovořil ve studiu ministr Drábek.
Radiožurnál, 22. 8 2012

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Stát chystá pomoc pro rodiče, kterým se nepodařilo umístit potomka do přeplněných školek a navrhuje vznik takzvaných dětských skupin. Zřizovatel by je mohly firmy, obce nebo neziskové organizace a zaměstnavatel by mohl náklady odečíst z daní. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila dnes vláda. Založit takovou skupinu by přitom bylo jednodušší než vybudovat firemní školku. Podrobnosti má ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09. Dobrý večer.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, jak by tedy měly ty dětské skupiny fungovat a za jakých okolností je bude možné zřídit?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Důležité je, že dětská skupina je i menší uskupení dětí, než je tomu v těch klasických školkách, a proto také je možné dát menší hygienické požadavky, menší zdravotnické požadavky. Jde prostě o to, abychom nabídli alternativu k těm klasickým školkám, aby firmy například mohly zřizovat pro své zaměstnance takové dětské skupiny, které nabídnou mnohem lepší propojení pracovní aktivity a starosti nebo péče o dítě. Je to tak, že ta dětská skupina bude moci fungovat už řádově od čtyř dětí tak, aby bylo skutečně možné pružně reagovat na potřeby, například zaměstnanců konkrétní firmy.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A ten maximální počet, když říkáte, že to bude asi méně dětí než v klasických školkách?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak, my počítáme s tím, že důležitý je ten vztah pečujících osob a dětí, aby maximálně na šest dětí připadala jedna pečovatelka nebo pečovatel nebo vychovatelka nebo vychovatel. Maximální počet dětí v té dětské skupině je až 24, ale podstatné je, že to budou skutečně malé skupiny jednotlivě rozdělené mezi ty vychovatele, že to bude v podstatě práce s dětmi v takové skupině, která je velmi blízká rodinnému prostředí.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A kdo by se o děti mohl starat? Jaké vzdělání nebo odbornost by k tomu musel mít?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
My navrhujeme v tom věcném záměru zákona, aby byla jasně stanovena jednak kvalifikační struktura, kvalifikační předpoklady, samozřejmě také hygienické a zdravotnické předpisy. Jde o to, aby ti lidé měli dostatečnou kvalifikaci pro péči o takové děti, mohou to být například zdravotní sestry, mohou to být například pedagogové, kteří mají kvalifikaci buď pro mateřské školy nebo pro první stupeň základní školy, prostě aby měli základní předpoklady pro výchovu dětí, pro péči o dítě v takové malé dětské skupině.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tolik zatím ministr Jaromír Drábek. Prosím, zůstaňte ještě chvíli ve spojení, protože na telefonu je Kateřina Francová z projektu Firemní školky, dobrý večer.

Kateřina FRANCOVÁ, projekt Firemní školky:
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Paní Francová, jak vy hodnotíte návrh vlády na zřízení dětských skupin?

Kateřina FRANCOVÁ, projekt Firemní školky:
Tak, my za občanské sdružení Firemní školky jsme samozřejmě rádi za jakoukoliv aktivitu, která umožní návratům maminkám a tatínkům dříve do práce. Nicméně, ty dětské skupiny úplně nepovažujeme za dlouhodobě systémové řešení, a to zejména z toho praktického pohledu, kdy v dětské skupině dohromady jsou děti mladší, starší a nedochází tam k takovému praktickému vzdělávání dětí a k přípravě dětí pro předškolní výchovu, kdy v jedné skupině je několik dětí dvouletých, šestiletých, tam opravdu nelze se, nemůžeme hovořit přímo o vzdělávání. V tom vidíme základní kámen úrazu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ani kdyby tam bylo více vychovatelů, jak teď zmínil pan ministr Drábek?

Kateřina FRANCOVÁ, projekt Firemní školky:
Tak i ve firemních školkách je zhruba na šest až osm dětí, jedna vychovatelka nebo teta nebo pečovatelka. Záleží velice individuálně na tom, jak si to ta konkrétní firma nastaví. Ty formulace v návrhu jsou takové trošičku obecné, podmínky přiměřené, hygienické podmínky přiměřené stavu nebo počtu dětí. My se domníváme, že ty podmínky hygienické, které jsou stanoveny třeba pro firemní nebo soukromé nebo jakékoliv školky, jsou sice relativně přísné, ale protože se jedná o děti, jedná se o hodně malé děti, tak je potřeba opravdu ty podmínky naplnit. Jedná se i o metr čtvereční, jedná se o počty sociálních zařízení na děti, o studie hluku, o studie světlosti, aby děti opravdu měly optimální podmínky pro svůj další vývoj.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Upozorňuje Kateřina Francová z občanského sdružení Firemní školky, děkuji za názor, na shledanou.

Kateřina FRANCOVÁ, projekt Firemní školky:
Na shledanou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ještě jednou se obrátím na Jaromíra Drábka. Pane ministře. Teď jsme slyšeli paní Francovou, která říká, jestli by nebylo možná vhodnější ještě upřesnit hygienické podmínky, ve kterých budou malé děti přebývat, třeba i několik hodin denně. Je to v plánu?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Určitě ano, jedná se o věcný záměr. Tam jsou popsány, pokud se budeme dotýkat těch hygienických předpokladů skutečně velmi pečlivě, ty hygienické podmínky podle toho, jak velká je ta skupina dětí a je naprosto jasné, pokud se jedná o skupinu tří, čtyř dětí, tak je úplně zbytečné zatěžovat například firmu, když chce zřídit firemní dětskou skupinu, aby to mělo hygienické předpoklady, ty velmi přísné, které je potřeba splnit pro klasickou mateřskou školu. Je prostě důležité, aby ty podmínky byly přiměřené tomu účelu, aby samozřejmě zajišťovaly zdravý vývoj dětí, ale aby nebyly přehnané, abychom skutečně umožnili vyřešit ten problém, že dnes 40 tisíc dětí nemůže navštěvovat mateřskou školu, protože není dostatečná kapacita. To je základní záměr a myslím si, že ten návrh k tomu směřuje tak, aby ty podmínky byly přiměřené a na druhou stranu abychom uspokojili ty rodiče, kteří chtějí umístit dítě do takového zařízení a chtějí prostě pracovat a v současné době nemohou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A myslíte si, že by bylo dobré takové ty dětské skupiny, o kterých mluvíme, brát spíše jako nouzové řešení dočasné řešení, jak se domnívá paní Francová?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak, my máme na ministerstvu práce a sociálních věcí v pilotním projektu dětskou skupinu více než rok a myslím si, že ta praktická zkušenost možná napoví mnohem více než nějaké teoretické rozbory. Rodiče jsou s tím umístěním spokojeni a myslím si, že ani například ten zmiňovaný věkový rozdíl té malé skupiny dětí, do šesti dětí, nedělá vůbec žádný problém.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Dodává ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Já děkuji, na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Děkuji za pozvání, pěkný večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A co vy? Dali byste svou ratolest do podobné dětské skupiny a jak moc vám chybí dostupnější školky nebo jesle? Zeptá se vás po půl desáté Tomáš Voženílek.

zdroj: mpsv.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox