Má práce je pro mě někdy i lidsky nepříjemná

Od Jaromír Drábek

Vaše vláda se snaží snížit výdaje státu. Kde se podařilo za dva roky ušetřit vašemu resortu?

Ušetřili jsme velmi výrazně na provozních nákladech. Uspořit se nám podařilo zejména na Úřadu práce, kde jsme sjednotili agendy, které se vykonávaly na obcích a na Úřadech práce, tam jsme dosáhli úspory několika tisíc zaměstnanců. Totéž se týká samotného ministerstva, totéž se týká agend, které jsou zpracovávány na Správě sociálního zabezpečení, zejména u exekuční agendy a námitkového řízení. Na druhou stranu se nám tím vytvořil prostor, že jsme například na Státním úřadu inspekce práce, do kterého byla sjednocena kontrola nelegálního zaměstnávání, mohli posílit počet pracovníků a vytvořit tak lepší předpoklady pro vymahatelnost práva. Také jsme snížili náklady na informační technologie, kde se tím velmi polarizovaným krokem, kdy jsme změnili informační systém při výplatě sociálních dávek, podařilo ušetřit řádově 200 milionů korun v letošním roce a v příštím roce to už bude 300 milionů korun.

A už ten informační systém pro výplatu sociálních dávek funguje?

Často se psalo v médiích, jak systém kolabuje, jak nefunguje. Znovu musím zdůraznit, že už v lednu se vyplácelo jeden a půl milionu dávek v řádném zákonném termínu. A to, že zavádění nového informačního systému je vždycky velmi obtížné a velmi náročné na zaměstnance, kteří s ním musí pracovat, je jasné. Ale proběhlo to bez jakékoli odstávky.

A dnes už systém jede bez jakýchkoli problémů?

Žádný systém, na kterém pracuje osm tisíc lidí, nikdy nebude bez jakýchkoli problémů. Ale když jsme dávali pololetní zprávu sněmovnímu výboru pro sociální politiku, tam se například řešil problém duplicitních plateb, těch bylo objeveno řádově sto. A jen pro srovnání – dávek za první pololetí bylo zpracováno 10 milionů. Z deseti milionů dávek sto chybných není tak špatné číslo.

Ale výrazně jste ušetřili určitě i na mandatorních výdajích…

Druhá část úspor jsou úspory způsobené změnou zákonů, například pří výplatě sociálních dávek. Když jsme restrukturalizovali systém pomoci občanům v jednotlivých typech sociálních dávek, v loňském roce došlo ke snížení některých částek v sociálním systému, a to jsou další úspory, které můžeme přičíst k provozním úsporám.

S čím jste nejvíc spokojen ze všech změn, které se vám podařily prosadit?

Na prvním místě musím jmenovat důchodovou reformu. Podařilo se nám prosadit všechny části důchodové reformy, ať už změnu výpočtu důchodů na základě nálezu Ústavního soudu, ať už parametrické změny průběžného pilíře, to znamená stanovení věku odchodu do důchodu, úpravu předčasných důchodů, zavedení spořícího pilíře, tak i změnu důchodového připojištění, které už patnáct let běží, tedy zvýšení ochrany klienta, oddělení majetku správce a majetku klienta. Celý ten balík penzijní reformy považuji za svůj největší úspěch, protože po patnácti letech diskusí o vývoji penzijního systému a penzijní reformě – to je rozhodně věc, za kterou se tato vláda nemusí stydět.

Velké změny nastaly i u sociálních dávek…

Přestavba systému sociálních dávek, lepší zaměření na klienta, na pomoc tomu, kdo opravdu pomoc potřebuje, sjednocení výplaty na jedno místo, sjednocení agend pomoci osobám se zdravotním pojištěním do jedné opakující se dávky a do jedné jednorázové dávky, přestavba systému hmotné nouze, aby byly dávky lépe provázané – to je další věc, kterou považuji za úspěch. A na třetím místě bych jmenoval poměrně výraznou změnu zákoníku práce. Platí od roku 2007 a už bylo potřeba řadu položek upřesnit, napravit. A další změny zákoníku práce budeme připravovat i v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

Většinou vlády přijímají nepopulární kroky v první půlce svého volebního období, pak kvůli blížícím se volbám přibrzdí. Vaše vláda tak postupovat nehodlá?

Připravujeme další opatření, ale ten konsolidační balík, který směřuje k přípravě státního rozpočtu na rok 2013, by měl být poslední takovou omezující finanční předlohou. V resortu připravujeme některá důležitá témata týkající se sociálně právní ochrany dětí, to považuji za velmi důležitý balík směřující ke zlepšení práce s dětmi. Pokračujeme dál v přestavbě sociálního systému, protože by měly být od dubna 2013 sjednoceny dávky podporující bydlení, stejně jako byly sjednoceny dávky u osob se zdravotním postižením. Dnes máme dvě různé dávky – příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení, jeden jde ze systému státní sociální podpory, druhý ze systému hmotné nouze. Dnes, kdy všechny dávky vyplácí Úřad práce, není důvod, aby byly vypláceny na bydlení různé dávky, chceme je sjednotit.

To už je dopředu velmi kritizovaná myšlenka, opozice, odbory a dokonce i majitelé domů varují, že to uvrhne další skupiny osob do chudoby. To vám popularitu nepřinese..

Strana TOP 09 nevstoupila do vlády s vidinou, že získá popularitu. My jsme převzali reformní ministerstva – finance, zdravotnictví a práce a sociálních věcí – a ty reformy je prostě potřeba udělat. Toho, že některé parametry našeho sociálního systému jsou příliš nadsazené, si byl vědom před dvěma lety každý. Když se musí někde něco zpřísňovat, je to vždy nepříjemné, ale jsou to kroky, které jsou nezbytné.

Jak se cítíte jako ministr, který je částí veřejnosti nenáviděný, protože jim bere peníze?

Ve volebním programu TOP 09 jsme férově psali, co je třeba udělat. Poměrně konkrétně jsme popsali všechny kroky směřující ke konsolidaci financí. Neděláme nic jiného, než co jsme slíbili svým voličům. Pozice ministra práce a sociálních věcí je nepopulární, někdy pro mne i lidsky nepříjemná, ale k tomu jsem se zavázal.


autor: Libuše Frantová
parlamentnílisty.cz, 23. 8. 2012
zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox