Změny v systému pěstounské péče

Od Jaromír Drábek

Jan BUMBA
To, že pro dítě je lepší, když vyrůstá v rodině a ne v ústavu, tak to je takový postulát, který nezpochybňuje asi nikdo, ale jak to bude teď v tom novém systému, pane ministře? Můžete si být jisti, že se najde třeba dost pěstounů, kteří budou schopni se starat o děti, kteří dnes jsou v ústavech?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
Tak dovolte mi nejprve napravit jednu desinformaci, která zazněla v tom příspěvku, v žádném případě to není tak, že by se časově omezoval pobyt dítěte v té pěstounské rodině, to je samozřejmě nesmysl, právě pěstounská péče má mnohem lepší výsledky než ústavní péče, protože to dítě může získat citovou vazbu, ta citová vazba je tam strašně důležitá a to je vlastně ten směr, ke kterému úprava zákona, novela zákona směřuje.

Jan BUMBA
Takže ta obava, že by po třech letech třeba to dítě muselo jít to nějaké jiné rodiny, kterou vyslovili ti pěstouni v té reportáži, ta je lichá.

Jaromír DRÁBEK
To je naprostý nesmysl. Na druhou stranu musím říct, že skutečně je to tak, že principiálně vždycky chceme, aby byla upřednostňována ta přirozená rodina, ta původní biologická rodina, pokud je to možné. A ta profesionalizace pěstounské péče spočívá především v tom, že chceme zajistit pěstounům také doprovodné služby, poradenství, odlehčovací služby, servis, prostě aby nebyli sami vojáci v poli, aby měli také odbornou podporu. A jde především právě o to, aby i v té původní biologické rodině fungovala právě ta podpora, aby z původní biologické rodiny odcházelo co nejméně dětí a poté, když už to není jinak možné, tak poté, aby ta pěstounská rodina právě měla podporu i ve svém okolí, aby, aby se mohla spolehnout na to, že jí někdo pomůže.

Jan BUMBA
Pane senátore Lebedo, vy jste byl z těch senátorů, kteří měli k tomuto návrhu významné výhrady. Co byste označil za svou největší obavu týkající se toho nového systému?

Pavel LEBEDA, senátor (ČSSD)
Těch obav je spousta. Jsou zamlčovány často věci, které jsou známy už ze států, které tu pěstounskou péči mají jako prioritu, jako je třeba Velká Británie, Nizozemsko, v té Velké Británii vznikala, ten systém pěstounské péče celých 30 let a tady obratem ruky má, je preferována a silou protlačována pěstounská péče jako téměř ultimetudium, ačkoliv víme, že pěstounská péče o zdravého novorozenečka z baby-boxu musí být velice jiná než o patnáctileté dítě s kriminální a drogovou zkušeností.

Jan BUMBA
Vám se, vám se to tedy, pane senátore, zdá moc rychlé, moc rychlý přechod.

Pavel LEBEDA
Rychle a naprosto nepřipravené. Pan ministr Drábek vypustil do médií, že k 31.  12.  2013 skončí kojenecké ústavy. Kojeneckých ústavů je v naší republice 34 a ročně jimi projde přes dva tisíce dětí. Kdo se o ně postará, kde se vezmou ty pěstounské rodiny? Za rok bylo v Praze slovy dvě rodiny zájemců o pěstounskou péči. Takže ty peníze to napraví?

Jan BUMBA
Paní ředitelko Vrtbovská, máte taky obavu, že to je moc rychlý skok a vidíte tam taky nějaká rizika, že by to bylo nepřipravené?

Petra VRTBOVSKÁ, ředitelka Institutu náhradní rodinné péče NATAMA
Já si myslím, že to je rychlý skok, ale velmi nutný a potřebný skok, ty kojenecké ústavy se budou vypouštět, jak jistě by pan ministr potvrdil, vlastně postupně, protože to bude děláno po krocích a nebudou se tam umísťovat nové děti. To, že se nám přibližně jedná o 500 pěstounských rodin pro velmi malé děti, a protože se dlouhodobě více než 10 let zabývám přípravou pěstounů na provázení náhradních rodičů, tak vím, že dobře připravit 500 rodin v republice není nepřekonatelný problém, když máme rok.

Jan BUMBA
Jak dlouho, jak dlouho to může trvat?

Petra VRTBOVSKÁ
I velmi dobrá důkladná příprava, psychologické vyšetření, když se na tom dobře pracuje, trvá zhruba 6 měsíců.

Jan BUMBA
Pane ministře, ta hlavní otázka se znovu opakuje, bude dost pěstounů, bude dostatek pěstounských rodin?

Jaromír DRÁBEK
Tak já jenom navážu na to, co už bylo řečeno, to není žádný jednorázový skok, přece pěstounská péče už u nás funguje řadu let, je to jenom zlepšení podmínek pro pěstounskou péči, jde například o to, aby pěstouni tu odměnu, kterou dostávají od státu, tak aby měli započítanou do nároku na důchod, to je velmi důležité právě pro posilování té rodiny. A v žádném případě nemá dojít, dojít k žádnému rušení direktivnímu kojeneckých ústavů, bohužel používají jako zbraň ti, kteří chtějí dát nějaký šrapnel něco, něco, co zaujme, v žádném případě to tak není, ano, my jsme řekli, že chceme snižovat poptávku po umisťování dětí do kojeneckých ústavů, ano, to je pravda, protože pokud loni prošlo kojeneckými ústavy 2 tisíce dětí v naší zemi, tak je to skutečně číslo, které je velmi alarmující.

Jan BUMBA
No, a zpátky k té otázce, jestli bude dost pěstounských rodin, můžete si tím být jisti?

Jaromír DRÁBEK
Tak jisti si samozřejmě nemůže být, nemůžeme být nikdy ničím, ani zítřejším dnem, nicméně děláme všechno pro to, a ta úprava zákona, ta k tomu velmi přispívá, aby právě těch vhodných pěstounů, to znamená proškolených, ti, kteří budou splňovat všechny ty podmínky tak, aby jich byl dostatek, k tomu právě směřuje ta novela zákona.

Jan BUMBA
Pane Lebedo, vaše reakce na to, že nejde o žádný zlom, jak říká pan ministr, ale že jde prostě jenom o to zlepšit podmínky pro pěstouny?

Pavel LEBEDA
No, možná nejsem sám, kdo si v Právu přečetl informaci pana ministra o tom končení kojeneckých ústavů k příštímu roku, ke konci příštího roku, zlom to není, ale bohužel je to skutečně, skutečně naprosto nepřipravený, musím …

Jan BUMBA
A proč myslíte, pokud se zlepší podmínky, včetně finančních podmínek pro pěstouny, co je na tom špatného?

Pavel LEBEDA
Víte, oni to dobře řekli ti pěstouni, se kterými jste mluvili, když bylo motivací pro tu pěstounskou péči to dítě, pak bylo jasný, že to jde s láskou, ale teď, když je ta finanční suma, nebudu ji zmiňovat, významná, tak najednou, kde se ta láska vezme u tolika najednou pěstounských rodin.

Jan BUMBA
Já bych tu sumu docela rád zmínil, pane ministře, kolik, na kolik si bude moci přijít taková pěstounská rodina?

Jaromír DRÁBEK
Pokud se stará o jedno dítě, které není zdravotně postižené, tak je ta odměna ve výši 8 tisíc korun měsíčně. Což je ale na úrovni, tak, jak jsem říkal, započítatelného platu, já si nemyslím, že by to byla nějaká přehnaná odměna, já si myslím, že společnost by měla ocenit ty, kteří jsou ochotni převzít odpovědnost za výchovu dětí a myslím si, že ta odměna je skutečně přiměřená.

Jan BUMBA
Paní Vrtbovská, myslíte, že se nějak vylučuje finanční odměna, která, přiznám se, mně osobně nepřijde nějak přehnaná, finanční odměna a láska k dítěti?

Petra VRTBOVSKÁ
Ale vůbec ne. Ty děti, o kterých mluvíme, jsou děti, které zažily v minulosti většinou velmi těžká traumata, a oni taky potřebují specializovanou a velmi nasazenou péči. To znamená, my například vyžadujeme, aby tito pěstouni nebo minimálně jeden pěstoun zůstal s dítětem doma a plně se mu věnoval, to znamená, ta rodina musí žít v sociálním bezpečí, aby mohla toto udělat, aby dítě, které přišlo například z velmi problematické rodiny nebo z nějakého rezidenčního zařízení, nenastoupilo okamžitě do jeslí nebo školky kvůli financím rodiny, takže to je naprosto oprávněné, nutné a nezbytné s láskou se sociální bezpečí nevylučuje.

Jan BUMBA
A nesdílíte tedy tu obavu, že z toho stane takový trh, že lidé nebo ty pěstounské rodiny začnou „soutěžit“ o děti?

Petra VRTBOVSKÁ
Podívejte se, jedna věc v tom zákoně je trošinku ošemetná a to je právě to, že nelimituje počet dětí v rodině, a to už v historii máme, vznikají obrovské rodiny, které taky i jsou … v současné době pobírají poměrně vysoké částky, my potřebujeme, aby ta péče byla nesmírně kvalitní, tím pádem zafinancovaná a pak musí stát kontrolovat kvalitu té péče právě tím, že limituje počet dětí a soustředí se na kvalitu náhradních rodičů.

Jan BUMBA
Pane ministře, moc prosím, skutečně jenom jednu, dvě stručné věty, máme moc málo času, neměl by stát omezit maximální počet dětí v jedné pěstounské rodině?

Jaromír DRÁBEK
Stát by měl jasně vymezit podmínky a kontrolovat je, k tomu právě ta novela směřuje. Omezovat zákonem počet dětí, považuji za nevhodné, to je vždycky rozhodnutí těch orgánů, které rozhodují o konkrétní situaci a myslím si, že to tak je správně.

zdroj: top09.cz
Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Ozvěny dne, 6. 9. 2012
k poslechu on-line zde (33:20)

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox