Nižší růst penzí? Jiné země postupují razantněji

Od Jaromír Drábek

Prezident Václav Klaus tento týden podepsal zákon, podle kterého se v následujících třech letech budou penze valorizovat méně než v minulosti. Vláda se tímto a dalšími kroky snaží zastavit nárůst státního dluhu. „Obdobný postup, v řadě případů ještě mnohem razantnější, volí i jiné státy,“ řekl on-line deníku TÝDEN.CZ ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09).

Neobáváte se, že se kvůli změnám ve valorizaci penzí začne více důchodců propadat pod hranici chudoby?
Když se podíváte na mezinárodní srovnání, tak Česká republika si v tomto stojí velmi dobře. A vzhledem k tomu, že v posledních letech byl velmi výrazný růst reálné úrovně důchodů, tak mám za to, že ten tříletý nástup snížené valorizace důchodů nebude tak razantní, aby to nějak výrazně zhoršilo statistické ukazatele. Samozřejmě tím nemluvím o jednotlivých konkrétních lidech. Snížení valorizace není příjemné, ale propad reálné hodnoty je oproti růstu, který byl v minulých letech, skutečně zanedbatelný.

Důvodem ke změně byla snaha vlády zastavit zvyšování státního dluhu. Nebude to mít ovšem přece jenom negativní efekt, například v tom, že penzisté budou více žádat o sociální dávky?
To se odvíjí také od míry inflace, od toho, jak roste reálná mzda. A nevidím v tom tak úplně přímou souvislost. To, že základním důvodem, proč byl tento návrh předložen a schválen, je neuspokojivý stav a potřeba konsolidace veřejných financí, to je jasné. Já musím v této souvislosti jenom připomenout, že už dnes je schodek důchodového účtu kolem 50 miliard korun. A prostě si nemůžeme dovolit jeho další prohlubování. Obdobný postup, v řadě případů ještě mnohem razantnější, volí i jiné státy. Jsou prostě země, které rozdělí, jenom co se vybere v důchodovém pojištění, nedotují důchodový účet z jiných zdrojů. Já myslím, že ten postup, který jsme zvolili my, byť je nepříjemný a nepopulární, tak je citlivý.

Za tři měsíce by měl být spuštěn nový pilíř penzijního systému. Jak ministerstvo práce a sociálních věcí hodnotí přípravy na něj?
My se na to velmi pečlivě a intenzivně připravujeme. U nás je to v této fázi především záležitost České správy sociálního zabezpečení, která velmi úzce spolupracuje s generálním finančním ředitelstvím. Máme harmonogram jednotlivých kroků, abychom byli k 1. lednu schopni všechny ty agendy zajistit.

Chystáte v této souvislosti nějakou větší kampaň?
Chystáme ani ne tak kampaň, jako spíše informační tok, který má vysvětlit principy tak, aby lidé měli všechny informace a byli schopni se rozhodnout. Předpokládám ale, že svou roli sehrají i jednotlivé penzijní společnosti, které budou chtít propagovat svoje produkty. My se tedy nebudeme zaměřovat na to, abychom informovali o jednotlivých penzijních společnostech a fondech. Půjde nám spíše o to, aby každý občan měl dostatečné informace, aby se mohl rozhodnout, zda se do toho nového pilíře zapojí, či nikoliv. Na druhou stranu musím říct, že v situaci, kdy má více než 4,5 milionu lidí penzijní připojištění, to nebude až tak velký problém, protože podobný produkt znají.


zdroj: Týden.cz
autor: -pcl-

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox