Slovo ministra

Od Jaromír Drábek

Milí čtenáři, vážení občané,
za ideální lze považovat stav, kdy by pracovali všichni lidé, kteří pracovat chtějí. Bohužel Česká republika se v posledních letech potýká s nedostatkem míst v zařízeních péče o děti, což se odráží i v nižším počtu zaměstnaných žen s malými dětmi.

Rodiče mají jen omezené možnosti, kam umístit své dítě předškolního věku, pokud se chtějí vrátit do práce. Nabídka služeb péče o děti je tak nedostatečná, že loni bylo v České republice zamítnuto zhruba 40 tisíc žádostí rodičů o místo pro dítě ve školce. Alternativa ke klasickým mateřským školám zde sice existuje, soukromé školky ale nemusí být pro každého finančně dostupnou možností. Jiné služby péče o předškolní děti fungují jen ve velmi omezené míře a poskytovány jsou pouze v režimu obecných právních předpisů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí usiluje o zapojení rodičů do pracovního procesu. Připravuje proto zákon, který přispěje ke zlepšení současného stavu. Návrh věcného záměru zákona o dětské skupině, který má po vzoru západní Evropy pomoci situaci řešit, koncem srpna projednala a přijala vláda.

Služba je poskytována nekomerčně mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí, zajistí základní potřeby dítěte, jeho výchovu a péči. Zaměří se úměrně věku dítěte na rozvoj jeho schopností i kulturních a hygienických návyků. Předloha zavádí i daňovou uznatelnost nákladů zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním služeb péče o děti jejich zaměstnanců a rodičům poskytuje slevy na dani z příjmů při zajištění péče o děti.

Návrh upravuje veškeré povinnosti poskytovatele včetně základních hygienických standardů. Například je stanoveno, jak velká podlahová plocha je potřeba pro jedno dítě v herní místnosti, apod. Počítá i s jasnými podmínkami odborné způsobilosti osoby pečující o děti, která musí mít buď pedagogické vzdělání, kvalifikaci v sociální oblasti, nebo ve zdravotnictví.

Na MPSV funguje dětská skupina v pilotním režimu již déle než rok. Zaměstnanci o ni mají veliký zájem, dokonce takový, že přestává stačit její současná kapacita. Dnes do skupiny chodí asi 20 dětí, rodič si může vybrat, zda potřebuje mít dítě ve skupině denně, nebo jen některé dny v týdnu, či flexibilně po určitý čas, kdy nemá zajištěno hlídání.

Prostory dětské skupiny nyní MPSV rozšiřuje – i proto, že o tuto službu projevilo zájem také ministerstvo zdravotnictví, které by ji rádo využilo pro své zaměstnance. Stejně bychom chtěli vyjít vstříc také potřebám zaměstnanců organizací podřízených ministerstvu.

Vznik dětských skupin podpoří Evropský sociální fond. Koncem letošního roku MPSV, které je v České republice řídícím orgánem podpory z Evropského sociálního fondu, vyhlásí výzvu k předkládání projektů zaměřených na zřízení a provoz dětských skupin. Zřizovatelé budou moci požádat o dotaci na dvouletý projekt.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox