Slovo ministra

Od Jaromír Drábek

Vážení čtenáři,
nový školní rok je již v plném proudu, prázdniny skončily už i vysokoškolákům. Ze studie Národního ústavu odborného vzdělávání vyplývá, že zaměstnavatelé nemívají zájem o čerstvé absolventy středního či vyššího vzdělávání. A to hned z několika důvodů, nejčastěji však kvůli chybějící praxi.

Mladí lidé, kteří nestihli získat potřebné pracovní zkušenosti během studia, ať už kvůli náročnému oboru nebo z osobních důvodů, se tak mohou ocitnout v začarovaném kruhu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí situaci na trhu práce průběžně sleduje a reaguje na aktuální potřeby konkrétních skupin uchazečů o zaměstnání či osob ohrožených na trhu práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Využívá přitom i prostředky z evropských strukturálních fondů.

Čerstvým absolventům, kteří potřebují získat potřebnou praxi, ale i dalším uchazečům o zaměstnání je určen nový projekt nazvaný Stáže ve firmách – vzdělávání praxí. V září jeho realizaci zahájil Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV. Financován je z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit na stáž do firem, které podnikají v jejich oboru. Mohou si tak ověřit svoje znalosti a dovednosti v praxi a vylepšit svou pozici na trhu práce. Délka jedné stáže je od jednoho do šesti měsíců. Stážista tak investuje do své vlastní budoucnosti, neboť získá možnost lepšího uplatnění na trhu práce a zvýší své šance na dosažení konkrétní pozice.

Kromě absolventů projekt cílí i na osoby, které si potřebují obnovit pracovní zkušenosti – např. na dlouhodobě nezaměstnané či matky vracející se na trh práce po rodičovské dovolené. Firmy, které se zapojí do projektu, dostanou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, v níž podnikají. Následně mohou (ale nemusejí) tyto proškolené pracovníky zaměstnat.

Dalším příkladem pomoci absolventům, kterou realizuje Fond dalšího vzdělávání, jsou stáže pro mladé zájemce o zaměstnání. Působit budou především preventivně. Projekt bude určen pro studenty posledních ročníků středních, vyšších a vysokých škol, kteří získají možnost nastoupit do firem jako stážisté a osvojit si pracovní návyky. Žáci či studenti budou moci stáž absolvovat například v průběhu letních prázdnin před nástupem do posledního ročníku, respektive do předposledního semestru. Doba jejího trvání bude od jednoho měsíce do čtvrt roku. Stáž musí být v souladu se studovaným oborem a stážista bude mít na základě uzavřené smlouvy také nárok na menší odměnu. Zájemci o tento typ stáže se budou moci přihlásit do projektu prostřednictvím webových stránek, které budou spuštěny v prosinci 2012. Samotné stáže poběží od ledna 2013.

 

zdroj: mpsv.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox