Co dál s sKartou?

Od Jaromír Drábek

Poslanecká sněmovna by měla dnes ve stavu legislativní nouze schválit změnu zákona o zaměstnanosti a zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která umožní vyplácet podpory v nezaměstnanosti a dávek pěstounské péče postaru, tedy bez takzvaných sKaret. Pokud normu schválí i Senát, začne platit od 1. ledna. Kvůli změnám se už ráno sejde sněmovní výbor pro sociální politiku. No a do sněmovny zdravím člena tohoto výboru a především bývalého ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, který povinné sKarty prosadil, přeju dobrý den.
Pěkné ráno

To urychlené schvalování změn zákonů, není po pravdě řečeno nic jiného, než hašení požáru, který vznikl schválením nepodařeného přílepku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, který od 1. ledna nařizuje povinné sKarty u dávek v nezaměstnanosti, aniž by ta povinnost platila jen pro lidi, kteří už sKarty převzali, tak jak je to, řekněme, možné, jak k něčemu takovému mohlo dojít?
Tak ta právní úprava se diskutovala v červnu, legislativní proces je velmi dlouhý a v červnu tohoto roku skutečně ten harmonogram byl nastaven tak, že do konce roku měly být vydány sKarty všem, kteří by je potřebovali. Vzhledem k tomu, že bohužel ta zákonná úprava, protože putovala mezi Poslaneckou sněmovnou, Senátem, prezidentem, tak byla definitivně schválena až na začátku listopadu, tak z tohoto důvodu vznikla ta časová disproporce.

Já se omlouvám, pane poslanče, ptám se na něco jiného. Jak je možné, že u dávek v nezaměstnanosti není, řekněme, to přechodné ustanovení, které zavádí možnost výplaty jinými způsoby než sKartou u těch lidí, kteří tu sKartu fyzicky nebudou mít, jako je tomu u ostatních dávek? Ptám se na konkrétní situaci u přílepku, který má na svědomí váš kolega z TOP 09 Václav Cempírek.
Tak jak jsem už řekl. Ta právní úprava, to dodatečné zapracování do novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí formou pozměňovacího návrhu poslance, bylo projednáváno v prvním pololetí letošního roku, v tu dobu harmonogram byl nastaven tak, že do konce roku měly být vydány všechny potřebné sKarty.

V tom případě ale nechápu, proč se to hasí až teď na poslední chvíli, tedy jenom několik dnů před koncem roku.
Tak to je správná otázka, nicméně směřovaná na špatného adresáta, já jsem z ministerstva odešel na konci října, to byla situace, kdy ještě ten zákon nebyl schválen, ten zákon byl schválen až v první polovině listopadu.

No a co s tím teď, pane poslanče? Chápu to správně, že tedy aby se to napravilo, bude koalice jako celek jednoznačně hlasovat pro ty dva zákony, které budete schvalovat v tom zkráceném řízení?
Tak jak bylo řečeno, tak za pár minut o tom začne jednat výbor pro sociální politiku, já jako zpravodaj budu doporučovat přijetí toho návrhu, byť samozřejmě předpokládám, že proběhne diskuze o technice toho návrhu, to znamená o jednotlivých slovíčkách, parametrech a tak dále, nicméně myslím si, že vzhledem k tomu, že jsme skutečně pár dní před koncem roku, tak není jiná reálná možnost. Kdybychom byli o měsíc zpátky, tak samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jestli v mezidobí je možné technicky ty potřebné sKarty vydat, vzhledem k tomu, že je možné vydávat řádově 5000 karet denně, tak to by byla relevantní diskuze, nyní, když jsme v polovině prosince, tak už pro to prostor není.

A co v tuto chvíli mají dělat, pane poslanče, nezaměstnaní? Pokud vyjdou z platné legislativy, tak pro ně platí povinnost mít sKartu, v tuto chvíli to poselství vůči nim je takové, že dávky dostanou jenom prostřednictvím sKarty, na druhou stranu stát jedním dechem říká, sKarty těmto lidem nezvládneme vydat. Tak co mají dělat?
Nikoliv, pro nikoho a priori sama od sebe není žádná povinnost mít sKartu, Úřad práce na základě platných zákonů vyzve toho dotyčného k převzetí sKarty, dokud sKarta není převzata, tak ta přechodná ustanovení v zákonech jasně říkají, že se vyplácí náhradním způsobem…

Pane poslanče, promiňte, ale přece dobře víte, že ta přechodná ustanovení se netýkají těch dávek v nezaměstnanosti.
Kdybyste mě nechal domluvit větu, tak bych řekl, že to samozřejmě narazilo u této jednotlivosti, to znamená u dávek, které byly nově upravovány zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Pokud ta zákonná úprava byla schválena v první polovině listopadu, tak samozřejmě je to situace, která je aktuální a kterou je potřeba aktuálně řešit.

No dobře, co když se to nestihne? V tuto chvíli tedy ten harmonogram je takový, že se Senát zřejmě taky sejde ještě do konce roku, aby se všechno stihlo schválit, ale hypoteticky – co když se to nakonec nestane, protože ty postupy jsou velmi nestandardní, co se bude dít dál, bude muset ministerstvo práce a sociálních věcí pozastavit výplatu těchto dávek?
Tak to si myslím, že je otázka, která skutečně by měla směřovat na ministerstvo práce a sociálních věcí, já jako poslanec, jako zpravodaj toho tisku, udělám všechno pro to, aby ta situace byla do konce roku vyřešena.

A vy jako bývalý ministr, pane poslanče, tak musíte vědět, co by se zřejmě mělo dít. Kdybyste byl ještě v tuto chvíli ministrem, tak jak byste to řešil?
Já v žádném případě nebudu komentovat to, co v tuto chvíli dělá v jednotlivých krocích moje nástupkyně, to si myslím, že by nebylo slušné.

Zeptám se jinak, když by docházelo v případě neschválení těch změn k výplatě těch dávek v nezaměstnanosti jiným způsobem než přes sKarty, tak bylo by to jasné porušení zákona? Bylo by to, řekněme, i trestně-právně napadnutelné?
Je to věc právního výkladu, tak jak víte, na řadu otázek dosáhnete tři, čtyři právní výklady, podle mého osobního názoru analogií s ostatními právními předpisy by se dalo jednoznačně usoudit, že by k porušení zákona nedošlo.

A to vycházíte z čeho?
Tak jak jsem řekl. Právním výkladem opírajícím se o analogii s jinými právními předpisy, přece máme řadu precedentů soudních rozhodnutí, že pokud pro něco chybí právní úprava, tak že se použije analogická právní úprava z jiných právních předpisů. Ale zdůrazňuji, je to můj osobní názor.

Systém povinných sKaret, který jste protlačil jako ministr práce a sociálních věcí, je teď do značné míry už v podstatě pasé, narážím tedy na dohodu premiéra, nové ministryně a tedy šéfa České spořitelny, sKarty by podle aktuálních představ vlády měly být pouze dobrovolné, tak co na to říkáte?
Tak já nerozumím té vaší úvaze, co se týká dobrovolnosti nebo povinnosti sKaret, přece ten systém byl od začátku stavěn na tom, že na jedné straně je potřeba postupovat v elektronizaci státní správy, tím šetřit provozní prostředky, na druhé straně je potřeba dát širší výběr klientům, jak se k těm penězům dostat, od začátku je to koncipováno tak, že platební funkce karty je dobrovolná. Pokud se samozřejmě diskutuje o dalších možnostech, jak ty peníze čerpat, například formou poštovní poukázky, tak to je samozřejmě správné, ale ty rozhovory se spořitelnou jsme vedli už před řadou měsíců. Nicméně je potřeba samozřejmě dál pokračovat v diskuzích o tom, jak ten systém co nejkomfortněji nastavit.

Předpokládám ale, pane poslanče, že sledujete ten posun, který v kauze sKaret nastal v těch posledních týdnech?
Ano, naprosto jednoznačně a já jsem rád, že byla odbourána ta hysterie kolem sKaret, že stoupá počet lidí, kteří používají platební funkci karty, kteří vybírají kartou z bankomatu, myslím si, že to je záležitost, kde lze skutečně velmi ocenit to, že se posunula ta diskuze do věcné roviny.

No, já jsem spíš myslel ten posun od platební karty k průkazu, což tedy bude pro ty, kdo sKarty budou mít a pouze dobrovolně alternativně ten původní návrh platební karty.
Znovu musím zdůraznit, že principem je na jedné straně zvýšit komfort klientů, na druhé straně uspořit státní prostředky, za ty peníze, které jsme tím uspořili, jsme například mohli zvýšit finanční pomoc rodinám s postiženými dětmi, tam si myslím, že je ten směr naprosto správný, co se týká dobrovolnosti platební funkce sKarty, tak znovu zdůrazňuji, a každý si to může přečíst v zákonech, tak to, jakým způsobem kdo bude čerpat ty prostředky, ta variabilita toho čerpání, ta byla vždycky určena rozhodnutím toho klienta.

Tak vy určitě, pane poslanče, víte, na čem se dohodla nová ministryně, premiér s šéfem České spořitelny, tak až do poslanecké sněmovny dorazí příslušné zákony, které by měly vzniknout během prvního čtvrtletí, podpoříte je?
Tak já samozřejmě neznám přesný text těch zákonů, myslím si, že ani média přesný text těch zákonů neznají, protože přesný text zákonů ještě neexistuje, to znamená, je to velmi předčasná otázka, pokud půjde vývoj tím směrem, že bude dále pokračovat v elektronizaci státní správy, to znamená snižování nákladů na státní správu, a zároveň to bude znamenat směr ke zvýšení komfortu klientů, tak určitě podpořím.

Jaromír Drábek, děkuju za rozhovor.
Děkuju za pozvání, přeju pěkný den.

 

ke zhlédnutí on-line zde
moderátor: Jiří Václavek

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox