Zrušení zakázky na nový systém výplaty sociálních dávek

Od Jaromír Drábek

Jan RICHTER, moderátor
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zrušil zakázku na nový systém výplaty sociálních dávek. Ten si objednalo Ministerstvo práce a sociálních věcí u firmy Fujitsu Technology Solutions bez výběrového řízení, čímž podle Antimonopolního úřadu porušil zákon o veřejných zakázkách. V době, kdy ministerstvo systém za zhruba dvě miliardy korun pořídilo, stál v jeho čele Jaromír Drábek z TOP 09. Dobrý večer.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Dobrý večer.

Jan RICHTER, moderátor
Pane místopředsedo, co říkáte tedy na rozhodnutí Antimonopolního úřadu zrušit tu zakázku, kterou ministerstvo objednalo pod vaším vedením?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Tak já bych chtěl nejdříve upřesnit dvě chybné informace, které padly v úvodu. Nejednalo se o zakázku za dvě miliardy korun. Ministerstvo platí průběžně za odběr služeb. Není to teda zakázka, kde by se něco nakoupilo a dosud se utratila mnohem menší částka než v minulosti za jednotlivé systémy. A druhá věc je, že to není tak, že by ta zakázka byla bez výběrového řízení. Výběrové řízení provedlo Ministerstvo vnitra v roce 2007 a 2008 a tenkrát byla uzavřena rámcová smlouva s firmou Fujitsu. Firma Fujitsu je světově největší neamerická softwarová firma. A s touto firmou stát uzavřel dlouhodobou rámcovou smlouvu a Ministerstvo práce a sociálních věcí tuto rámcovou smlouvu využilo prostřednictvím tuším 85. prováděcí smlouvy. To znamená, nebylo to nic ojedinělého. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže došel k tomu, že ta prováděcí smlouva neodpovídala dostatečně přesně co do rozsahu té rámcové smlouvy a v tom je ten právní spor, který se vede. Rozhodnutí Antimonopolního úřadu není v tuto chvíli pravomocné a záleží na ministerstvu, jak bude postupovat dál.

Jan RICHTER, moderátor
Jistě. Nicméně Antimonopolní úřad v tom vidí obcházení zákona o veřejných zakázkách. V čem se tedy podle vás mýlí? Protože ta rámcová smlouva, jestli do toho ještě, pane místopředsedo, můžu vstoupit, ta rámcová smlouva uzavřená mezi firmou Fujitsu a Ministerstvem vnitra se týkala trochu něčeho jiného. A ten objem finanční, který tedy vznikl, ten obchod mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí byl mnohem větší, než ta původní smlouva uzavřená s Ministerstvem vnitra. To myslím, je ten hlavní argument Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
No tak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má k dispozici několik znaleckých posudků, které se vyjadřují k té otázce, zda prováděcí smlouva číslo 85, kterou uzavřelo Ministerstvo vnitra, odpovídá zadání rámcové smlouvy. Jestli mám dobré informace, i když nejsem účastník řízení, tak dva z těch posudků říkají, že ano, že je to v pořádku, dva z těch posudků říkají, že ne, že ta prováděcí smlouva překročilo rámec rámcové smlouvy. Je samozřejmě na uvážení správního orgánu, tedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, na kterou stranu těch posudků se přikloní. To je samozřejmě právo správního orgánu. Nicméně myslím si, že důležité je, že tím krokem se podařilo ukončit monopolní postavení dodavatele, který v tom monopolním postavení bez výběrového řízení fungoval téměř dvacet let. A tím vytvořit předpoklady pro to, že se celkový objem těch finančních prostředků na výplatu dávek mohl snížit řádově o 200 milionů korun.

Jan RICHTER, moderátor
A proč se vaše ministerstvo nerozhodlo tehdy uspořádat jaksi obvyklé výběrové řízení a vybrat dodavatele toho systému v něm místo jaksi přifaření té smlouvy k rámcové smlouvě s Ministerstvem vnitra?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Z jednoduchého důvodu, protože legislativní změny, které upravovaly změnu výplaty dávek, a vzpomeňme si na to, že to byla poměrně zásadní restrukturalizace dávek pro osoby se zdravotním postižením, výrazné zjednodušení a změna systému dávek z osmi sloučení asi na dvě dávky. Výrazná změna také v oblasti rodičovského příspěvku a dalších dávek. A my jsme stáli před rozhodnutím, zda budeme muset investovat více než půl miliardy korun podle mého odhadu do inovace toho starého systému, který fungoval bez výběrového řízení, to znamená, nemohli jsme ani použít evropské peníze na inovaci toho systému, anebo zda se připojíme k té rámcové smlouvě, kterou mělo Ministerstvo vnitra uzavřenu, a také to je předpoklad pro to, aby mohly být využity prostředky z evropských peněz. Výběrové řízení v tu chvíli nepřipadalo v úvahu, protože výběrové řízení se nedá zorganizovat za dva měsíce.

Jan RICHTER, moderátor
To je možná pravda, nicméně podle zákona o veřejných zakázkách jsou výběrová řízení jaksi nutná v těchto případech. Nebyl tedy problém vlastně v tom vládním programu, když ty reformy předcházely možné legislativní potíži nebo nebraly v potaz tyto potíže při zavádění toho systému?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Uzavření rámcové smlouvy je naprosto standardním prostředkem v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Ta rámcová smlouva byla řádně vysoutěžená, tak jak jsem o tom mluvil, v letech 2007, 2008. Přezkoumával ji Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. To znamená, to je naprosto správný postup využít rámcovou smlouvu. Od toho nakonec rámcové smlouvy jsou.

Jan RICHTER, moderátor
To, že je to správný postup, říkáte vy. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má jiný názor. Vy sám, pane místopředsedo, čelíte kvůli této zakázce trestnímu oznámení. Neobáváte se, že by vám to rozhodnutí Antimonopolního úřadu mohlo, řekněme, přitížit v očích vyšetřovatelů.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Tak to je pro mě nová informace, kterou mi sdělujete. Já nevím o tom, že by na mě směřovalo nějaké trestní oznámení v této zakázce.

Jan RICHTER, moderátor
Myslím, že Nadační fond proti korupci na vás v této souvislosti podal trestní oznámení taky už loni, jestli se teda nepletu.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Tak děkuji za tu informaci. Já tu informaci nemám k dispozici. Já žádné takové trestní oznámení neznám, ani jsem o něm nebyl informován od policie. Nicméně já si myslím, že tak, jak jsem to vysvětlil ten postup prostřednictvím rámcové smlouvy, je naprosto standardní. To, že odstranění postavení monopolního dodavatele, který neprošel nikdy výběrovým řízením, je věc, která byla potřeba udělat a měla se udělat už o řadu let dříve, to je nad slunce jasné a myslím si, že na tom nic nemění ani to, zda ta rámcová smlouva, prováděcí smlouvy byly po právní stránce bez závad nebo s nějakými závadami, které v tuto chvíli Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyhodnocuje.

Jan RICHTER, moderátor
Říká místopředseda TOP 09 a bývalý ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Děkujeme a hezký večer.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Děkuji za pozvání. Pěkný večer.

 

zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox