Důchodová reforma

Od Jaromír Drábek

…aneb ministerstvo práce a sociálních věcí od července 2010 do října 2012 (1. část)

Po 15 letech neplodných diskusí na politické scéně byla realizována komplexní reforma důchodového systému.

Na základě nálezu ústavního soudu byla uzákoněna změna výpočtu starobního důchodu, založená na zásadě rovnocennosti započitatelného příjmu. Zároveň bylo nepopulárním, ale nezbytným krokem nastavení průběžného zvyšování zákonného věku nároku na starobní důchod. Tím byl stabilizován průběžný státní systém na desítky let dopředu.

Kdo neodpracoval dostatečný počet let, tomu nárok na starobní důchod nevznikne.

Státní důchod zůstává i nadále velmi solidární, slouží i jako ochrana proti chudobě, neboť na rozdíl od jiných zemí je poměrně vysoká základní složka důchodu (pro všechny stejná).

Na základě vyhodnocení zahraničních zkušeností byl zaveden spořicí pilíř. Parametrické nastavení – tzv. 3+2 (3 % vyměřovacího základu je využito ze zákonných odvodů, 2 % přidá zaměstnanec ze svých příjmů) – je optimálním nastavením zajišťujícím na jedné straně dostatečné příspěvky do spořicího systému, na druhé straně minimálně zatěžující státní rozpočet.

Pokud někdo nemá zdanitelné příjmy, žádný příspěvek neodvádí.

Naspořené prostředky se v případě úmrtí dědí, na rozdíl od průběžného státního pilíře, kde dědění není možné.

Byly provedeny i úpravy penzijního připojištění umožňující vyšší výnosy i vyšší státní příspěvek.

Zavedení tzv. předdůchodů umožní těm, kteří v období 5 let před dosažením důchodového věku nemohou z jakéhokoli důvodu najít zaměstnání, aby využili naspořených prostředků v penzijním připojištění a čerpali tyto naspořené prostředky již před odchodem do řádného důchodu. V tomto období platí stát za občana zdravotní pojištění a tato doba je započtena při výpočtu výše důchodu, takže následně přiznaný starobní důchod není snížen (jako je tomu při odchodu do předčasného důchodu).

Provedené změny penzijního systému zajišťují dlouhodobou stabilitu důchodového systému, takže se odpovědní mladí lidé nemusejí bát, že zůstanou ve stáří bez finančních prostředků.

(Reforma penzijního systému byla připravována v těsné spolupráci ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí, zákony týkající se prvního pilíře předkládalo ministerstvo práce a sociálních věcí, zákony týkající se druhého a třetího pilíře předkládalo ministerstvo financí.)

přístí díl: Sociální reforma

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox