Výplata sociálních dávek (Prima Family)

Od Jaromír Drábek

(druhá část Partie)

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Teď budeme mluvit o výplatě sociálních dávek. Ministerstvo práce řeší už třetí měsíc závažný problém. Antimonopolní úřad mu zakázal od léta používat informační systémy pro výplatu sociálních dávek. A pokud nebudou informační systémy, zřejmě nebudou ani sociální dávky. Nebo se mýlím, pane bývalý ministře?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Tak já bych to trochu upřesnil. To rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nenabylo právní moci, to znamená, pokud tady padl časový údaj od léta, tak ten není v tuto chvíli relevantní, protože to prvostupňové nepravomocné rozhodnutí říká, že do pěti měsíců od nabytí právní moci musí být přijat jiný systém, což umožňuje to, co nakonec ministerstvo předpokládalo a co už na začátku roku oznámilo svým předběžným oznámením, to znamená, vysoutěžení těch jednotlivých modulů nebo celého toho systému  ve veřejné soutěži, takový byl nakonec předpokládaný postup od začátku, to lze jednoznačně dohledat jak ve smlouvách, tak v těch postupech, které byly přijímány na ministerstvu, protože to, že se nám podařilo k 1. lednu v rámci sociální reformy, o které jsem celkově mluvil, zrušit monopolní postavení jednoho dodavatele, to já jsem považoval skutečně za velmi důležité, protože se tím podařilo nastolit směr, který výrazně snižuje provozní náklady státu na vyplácení sociálních dávek. To já považuji za důležité. To přechodné období dvouleté, které bylo předpokládáno, tak to v tuto chvíli běží a do konce roku by měly být vysoutěženy jednotlivé moduly a to vysoutěžení zase stlačí tu cenu o něco níž, než která je dnes.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Počkejte, ty soutěže už probíhají, protože paní Müllerová zatím mluvila o tom, že je problém takovou soutěž vypsat, aby nebyla napadnutelná.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
No, tak to je problém každé soutěže podle zákona o veřejných zakázkách, nicméně to se skutečně musíte ptát nynějších lidí, kteří to na ministerstvu zpracovávají, já už jsem půl roku z ministerstva pryč.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Nicméně ptám se bývalého ministra práce a sociálních věcí, jestli s tím nějaké zkušenosti má?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Není to jednoduché, byl to také jeden z důvod, proč jsme využili rámcovou smlouvu, která byla vysoutěžená, ve které zvítězila firma Fujitsu v roce 2007, jestli se nepletu, protože samozřejmě použití rámcové smlouvy je procedurálně jednoduší a také jistější než vypsání výběrového řízení, které se může táhnout po různých odvoláváních mnoho měsíců, to je pravda.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Pokud se vás paní Müllerová zeptá na to, co byste jí poradil, pokud by to rozhodnutí antimonopolního úřadu nabylo právní moc a bylo tam těch 5 měsíců a nestihlo se to, jaké možnosti vlastně paní Müllerová má?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Tak ta možnost je skutečně jednoduchá, ta správná, to znamená, vypsat výběrové řízení. V tuto chvíli nicméně znovu se k tomu vracím, běží období, kdy se zpracovává rozklad podaný ministerstvem, to znamená, to prvostupňové rozhodnutí, o kterém vy jste mluvil, tak nenabylo právní moci, a těch 5 měsíců zatím není od čeho odpočítávat, to znamená, v tuto chvíli určitě je dobré, aby bylo co nejdříve vypsáno to výběrové řízení tak, aby co nejdříve bylo jasné, zda od 1. ledna, nebo od kterého data příštího roku bude ten systém provozován těmi, kteří prošli výběrovým řízením.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Ale za sebe nepochybujete o tom, že ta výplata dávek není nějak ohrožena?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Tak výplata dávek je součástí kritické infrastruktury státu a ta si myslím, že skutečně ohrožená není.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Má v tomhle ministerstvo práce a sociálních věcí vaši důvěru?

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Bohužel nemá. Jak již jsme tady se dotkli, já si myslím, že antimonopolní úřad, já se nedivím tomu výroku antimonopolního úřadu, protože již 2. března 2013 začala policie právě vyšetřovat tady tu výplatu těch dávek, jednak firma Fujitsu, která spravovala, jak pan Drábek řekl, monopolně tuto výplatu před tím, ale samozřejmě subdodavatelsky je spravovala firma Skill, tak se domluvily asi čtyři pět firem, že ten trh s tou výplatou dávek si rozdělí. A bez jakéhokoliv výběrového řízení a je to, prosím vás, jsou to věci …

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
To je lež, firma Fujitsu zvítězila v řádném výběrovém řízení a byla s ním ministerstvem vnitra uzavřena řádná rámcová smlouva, prosím, neopakujte posté něco, co je lež, firma Fujitsu vyhrála výběrové řízení v roce 2007.

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Není to lež. Pane Drábku …

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Počkejte, takže ta rámcová smlouva, kterou …

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Rámcová smlouva byla řádně …

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Neskákejte mi do řeči, já jsem vám taky neskákal do řeči, prosím, dodám jenom jednu větu. Celkem si podle znaleckého posudku policie mohly přijít firmy až na 386 milionů, což je prý o 180 milionů víc než by ministerstvo platilo.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Jednoduché číslo proti tomu. Za loňský rok zaplatilo ministerstvo firmě OKsystém přibližně 477, tuším, milionů korun, porovnejte si to s tím číslem, o které mluvíte. To je to úplný nesmysl, to, co říkáte.

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Není to nesmysl.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
V roce 2012, když já jsem odcházel z ministerstva, tak za první tři čtvrtletí byla prokazatelná úspora, co se týká platby za systém distribuce dávek, prokazatelná úspora ve výši 70 milionů korun. To je prokazatelná úspora. Já nepůjdu tady do právnického souboje a souboje jednotlivých znaleckých posudků všech opatřených kulatým razítkem a nechci tady komentovat to, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže měl čtyři různé znalecké posudky všechny s kulatým razítkem a každý říkal něco jiného, to je prostě právní bitva, do které já se pouštět nebudu.

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Omlouvám se, já se nechci pouštět též do právní bitvy, ale není …

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
To číslo je jasné, za první tři čtvrtletí …

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Nechte mě domluvit, já jsem vás taky nechal domluvit, pane Drábku. Není přece náhoda, že policie šetří vašeho exnáměstka, pana Šišku, že policie šetří od 2. 3. dalších 10 osob bývalých i současných některých pracovníků ministerstva práce a sociálních věcí právě pro tuto zakázku. Tohle to je náhoda?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Přece vy tady říkáte čísla, o která se opírá to vyšetřování a na první pohled je jasné, že ta čísla jsou úplně mimo mísu. Pokud ministerstvo v roce 2011 zaplatilo přes 470 milionů korun za něco, za co v roce 2012 prokazatelně zaplatilo už jenom za první tři čtvrtletí o 70 milionů korun míň, tak jak potom mohou platit ta vaše čísla, no, ta čísla si nejspíš někdo vymyslel, a až na to policie přijde, tak prostě bude konstatovat, že žádná škoda nevznikla.

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Já si myslím, že by to byla moc velká náhoda, protože nejde o jeden případ na ministerstvu práce a sociálních věcí, jde o více případů …

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Samozřejmě a všechny odvozeny od …

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Co se týče těchto čísel, tak vy sám jste sděloval veřejnosti, že ušetříte více jak 200 milionů.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Nikoliv. Já jsem sděloval …

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Ale ano.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
… že plánovaná úspora za rok 2012 je 200 milionů korun a já vám říkám, že za první tři čtvrtletí byla úspora dosažena, co se týká nákladů 70 milionů korun a přibližně stejná částka byla uspořena tím, že přibližně stejná částka se zaplatila z evropských peněz. To znamená, za první tři čtvrtletí byla uspořená částka kolem 150 milion, když to řeknu velmi hrubě, tedy předpoklad za čtyři čtvrtletí byl 200 milionů korun. Já si myslím, že každý …

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Řekněme si to až na konci toho účetního období. Každopádně není …

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
To období je přece ukončené, podívejte se do tisku, který máte k dispozici, do státního závěrečného účtu, podívejte se …

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Vy se teď oháníte číslama za tři čtvrtletí a ne za celý rok.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Protože ve čtvrtém čtvrtletí už jsem nebyl ministrem. Podívejte se do státního závěrečného účtu, který máte jako poslanec k dispozici, podívejte se na ta čísla, která to naprosto jednoznačně dokládají.

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
A není náhoda, že se opět, opět stará o výplatu dávek stejní lidé, kteří se starali před tím, to znamená, firma Fujitsu Technology, která je vyšetřována, Antonín Kočí s firmou Skill, který je vyšetřovaný, firma …

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Nerozumím vašemu …

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
A vaše firma Vítkovice IT Solution. Není to náhoda, tady to.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Teď jste mě velmi přecenil, Vítkovice IT Solution opravdu není a nikdy nebyla moje firma, byl to by docela zajímavý podnikatelský záměr, nicméně …

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Má anonymní akcie a přišlo na ní …

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Počkejte, vy máte nějaké poznatky o tom, že panu Drábkovi patří firma IT Solution?

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Ne, panu Drábkovi patřila firma IDTAX.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Počkejte, vy jste teď říkal, že to je firma pana Drábka.

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Ano, firma IDTAX se velmi sofistikovaně transformovala na firmu Vítkovice Solution IT, které, který, ve který je vlastník Vítkovice, akciová společnost, kde jsou skryté akcie samozřejmě.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Tak to je dohledatelné, si myslím, v obchodním rejstříku úplně jednoduše a pokud všechny informace, pokud všechny informace, které říká pan Babák, mají tuto relevanci, tak si myslím, že tento pořad je poměrně zbytečný. Firma IDTAX se na Vítkovice …

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
To můžeme ukončit předčasně tedy.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
… netransformovala, každý si to může dohledat v obchodním rejstříku. To je prostě nesmysl.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Pane Babáku, řekněte mi, kde se u vás zrodila ta velká důvěra v práci policie, protože pokud si pamatuju, tak ještě před rokem Věci veřejné měly určité pochybnosti, zvlášť když byly vyšetřováni jejich stínoví předsedové v té době.

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
No, ale tam se jednoznačně ukázalo, že v podstatě stínoví předsedové, stínové …

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Myslím Víta Bártu, promiňte, teď už je to pravý předseda.

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Tak, že ho osvobodil soud v plném rozsahu a já samozřejmě neřeším to, že policie nemusí mít pravdu, ale je tam spoustu otazníků a není to jedno vyšetřování IT zakázek na ministerstvo práce a sociálních věcí, je to více vyšetřování a všechno to spadá pod určitou finanční skupinu, která je ovládaná Vítkovice, akciová společnost.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Já si myslím, že je velmi smutné a špatné, že ty politické šarvátky přecházejí až tak daleko, že to poškozuje české podnikatelské subjekty, nakonec vy jste to sám říkal před několika minutami, týká se to České spořitelny, týká se to firmy Fujitsu, která skutečně v roce 2007 prostě reálně zvítězila v nějakém tendru a ten tendr naplňuje, týká se to například i Vítkovic, jednoho z nej, řekl bych, prestižnějších strojírenských podniků v České republice, je to škoda, když už po sobě politici musí střílet, tak by se aspoň měli vyvarovat toho, aby poškozovali podnikatelské subjekty.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Když už jsme teď otevřeli závěrečné reklamní okénko, dovolte ještě otázku k druhému pilíři důchodové reformy, vy už jste do ně vstoupil?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Ano.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Máte uzavřenou smlouvu?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Ano.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Co pan Babák.

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Já ne. Já nevěřím druhému pilíři.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Proč nevěříte druhému pilíři?

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Já se nechám v důchodu živit od státu.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Tak to já si radši na ten důchod přispořím, pokud bude z čeho.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Pokud jde o politiky TOP 09, máte přehled o tom, kolik jich vstoupilo do pilíře, který jste pomáhal ustavovat?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Nemám detailní přehled, vím, že některá média zveřejňovala různé statistické přehledy, ale je potřeba také si jasně říci, že je to ovlivněno věkem těch lidí, je jasné, že pro lidi do 35 let je to jednoznačně výhoda, potom se zvyšujícím se věkem už je potřeba opravdu zvážit pečlivě, jestli vstup do druhého pilíře má smysl nebo nemá. Z toho důvodu nějaké jednoduché procentuální porovnávání nemá smysl.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Mně šlo spíš o to, jestli lidé, kteří prosazovali důchodovou reformu, se na ní podílejí, pokud premiér Nečas říká, že ještě zvažuje a dělá si analýzy, tak to vzbuzuje určité otázníky o tom, jak moc je ta reforma výhodná.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Tak já si myslím, že politici TOP 09, kteří spolupracovali na té reformě, takže mají postoj naprosto jednoznačný, já jsem velmi rád, že jsem na tomto tématu mohl spolupracovat s ministrem financí Kalouskem, myslím si, že zase to nejde omezovat jenom na druhý pilíř, protože celková úprava penzijního systému vytvořila podmínky pro stabilitu penzijního systému na desítky let dopředu a já samozřejmě se k tomu hlásím a myslím si, že každý vrcholový politik TOP 09 to dělá stejně.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Koneckonců té stabilitě věří i pan Babák, když se chce nechat živit od státu ve stáří.

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Tak to bylo spíš myšleno trošku ironicky, nicméně samozřejmě nejdůležitější v tom druhým pilíři je, že je dobrovolný, což jsme, což jsme vyjednali ještě v koalici a v tu chvíli si myslím,  že je to správná věc.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Taková byla nedělní Partie s Jaromírem Drábkem. Na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany /TOP 09/
Děkuji za pozvání, pěknou neděli.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
A Michalem Babákem, na shledanou.

Michal BABÁK, místopředseda strany /VV/
Děkuji za pozvání.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
Už za chvíli sledujte tady na Prima Family Receptář Prima nápadů. A za týden vás odsud přivítá kolegyně Lenka Pastorčáková.

 

zdroj: TOP09
záznam ke zhlédnutí on-line zde

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox