Reakce na zveřejněnou informaci o trestním stíhání

Od Jaromír Drábek

Dne 27. 2. 2018 mi bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání za skutky, kterých jsem se měl dopustit jako ministr práce a sociálních věcí v letech 2011-12. Jsem trestně stíhán za to, že jsem opakovaně podepsal změnu zakládací listiny příspěvkové organizace ministerstva. Kreativní výklad policie je, že jsem tyto změny provedl úmyslně protiprávně, přičemž ani úmysl ani protiprávnost není usnesením o zahájení trestního stíhání ani jeho odůvodněním jakkoli doložena. Uvedenými podpisy jsem měl údajně způsobit škodu velkého rozsahu, přičemž škoda měla být způsobena tím, že státní příspěvková organizace čerpala peníze ze státního rozpočtu v souladu se zákonem o státním rozpočtu na projekty aktivní politiky zaměstnanosti (například získání prvotní praxe absolventů po ukončení studia). Proti věcné stránce čerpání nejsou v usnesení žádné námitky, napadán je jen předchozí podpis změny zřizovací listiny, tedy čistě formální akt. Policií byl čin vyhodnocen jako dotační podvod a zneužití pravomoci.

Jistě, nejsem první. Mám tu čest být zařazen do skupiny lidí jako bývalý ministr informatiky, bývalá náměstkyně ministra pro místní rozvoj, bývalá ministryně obrany, bývalý předseda vlády či řada starostů a obecních zastupitelů a mnoho dalších, kteří byli vyšetřováni či stíhání ve vykonstruovaných kauzách jen proto, že policie přespříliš horlivě hledala něco, co není, místo aby se věnovala reálné trestné činnosti.

Taková vykonstruovaná obvinění ohrožují důvěru občanů v právní stát. Nemůžeme se pak divit, že do politiky moc slušných a schopných lidí nechce. Zároveň vyšetřování a soudní řízení takových případů stojí daňové poplatníky zbytečně nemalé finanční prostředky. Abych přispěl k zabránění negativních důsledků vykonstruovaných obvinění a také abych pomohl těm, kteří třeba nemají tolik zkušeností s nepravdivými nařčeními, mediálním tlakem či hrozbou nespravedlivého trestu,

připravuji založení Spolku pro obranu nespravedlivě stíhaných.

Pokud to někomu připomíná něco z historie naší země, není na omylu. Samozřejmě, nežijeme v totalitě, nicméně některé praktiky se tehdejším praktikám nebezpečně přibližují. Proto ten název. Stejně jako tehdy jde jen o to, aby stát dodržoval pravidla, která si sám stanovil.

Cílem spolku bude v souladu se zákony ČR:

shromažďovat informace o nespravedlivě stíhaných osobách,

zákonným způsobem upozorňovat příslušné státní orgány i veřejnost na pochybení při takovém stíhání,

žádat nápravná opatření a veřejnou informaci o jejich provedení,

pomáhat nespravedlivě stíhaným v jejich obtížné životní situaci, kdy například při doručení usnesení o zahájení trestního stíhání je určená lhůta pro zvolení advokáta či podání stížnosti jen 3 dny od doručení usnesení.

Aby nebylo pochyb, zdůrazňuji, že činnost spolku bude zásadně nepolitická v tom smyslu, že se nebude věnovat kauzám aktivních politiků. Na rozdíl od občanského života, v politice ctím presumpci viny. Sám jsem odstoupil z funkce ministra, když byl obviněn můj náměstek, i když se později ukázalo, že čin, z kterého byl obviněn, nespáchal.

Kdokoli by chtěl pomoci v popsané činnosti, ať už je sám nespravedlivě stíhaný či může přispět svou dobrovolnou prací, bude vítán.

Jaromír Drábek

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox