Očima expertů: Zvýšit životní minimum? (Peníze.cz)

Od Jaromír Drábek

Jaromír Drábek

bývalý ministr práce a sociálních věcí, TOP 09

Životní a existenční minimum jsou stanovené minimální finanční částky, za které má být možné uspokojit základní životní potřeby nebo prostě přežít. Pokud se životní náklady vypočtené statistickým úřadem podle spotřebního koše zvýší aspoň o pět procent, může vláda svým rozhodnutím životní a existenční minimum zvýšit.

Zvýšení životního a existenčního minima na jedné straně zvýší některé sociální dávky, na druhé straně sníží počet vyplácených dávek tam, kde jsou podmíněny maximálním dosaženým příjmem (např. u přídavku na děti). Zvýšení je tedy vždy dvojsečné. Pomůže těm, kteří jsou úplně bez příjmů, naopak sníží pomoc státu těm, kteří se snaží, ale nevydělají dostatek peněz pro celou rodinu (typicky rodiny s více dětmi nebo pracující samoživitelé). Proto je vhodné nedělat zvýšení životního minima izolovaně, ale kombinovat je s úpravou sociálních dávek vázaných na příjem domácnosti.

Za optimální bych považoval, aby výše životního a existenčního minima nebyla určována politickým rozhodnutím, ale aby byla automaticky stanovována na základě údajů statistického úřadu podle spotřebního koše pro určení minimálních životních či existenčních nákladů. Období ekonomického růstu je pro takové systémové nastavení vhodným okamžikem.

Zdroj a odpovědi dalších expertů: https://www.penize.cz/socialni-davky/355989-ocima-expertu-zvysit-zivotni-minimum

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox