Proplácení regulačních poplatků je obcházením zákona

Od Jaromír Drábek

deník Právo, 2. 9. 2009, str. 10

Jaromír Drábek, volební lídr TOP 09 v Ústeckém kraji, odpovídal na otázky deníku Právo týkající se největších problémů Ústeckého kraje.

Co pokládáte za největší problém Ústeckého kraje?

V současné době se Ústecký kraj vypořádává s důsledky trvající hospodářské krize. Jako kraj výrazně průmyslového zaměření pocítil dopady recese výrazněji než jiné regiony. Mezi nejpalčivější problémy tak patří rostoucí nezaměstnanost a s tím související následný pokles životní úrovně, zejména v menších obcích.

Jaký je recept na řešení?

Rozhodně nespočívá ve slepém nalévání prostředků do zvyšování sociálních podpor či jiných bezedných studní. Je třeba nastavit pravidla tak, aby zaměstnavatelé měli podmínky pro rozvoj firem, aby lidé mohli sami začít podnikat, aby ten, kdo pracovat chce, práci našel. Podpora soukromé sféry by se proto měla zaměřovat na tuzemské firmy, nikoli na nadnárodní koncerny. Nepřímo může stát pomoci rozvojem infrastruktury a příležitostí pro vzdělávání a rekvalifikace, přímo pak aktivní politikou zaměstnanosti, podporou vytváření pracovních míst v podnikatelské sféře i vytvářením pracovních míst v oblasti obecně prospěšných prací.

Co regulační poplatky? Souhlasíte s tím, že je za pacienty hradí kraje?

Rozhodně nesouhlasím. Jedná se o jeden z nejhorších příkladů, jak lze obcházet zákon a beztrestně prolévat systémem miliardy korun. V tuto chvíli nejde ani tak o 30 korun, které se vracejí pacientům, ale o další dvojnásobek této částky, který se vydá na proces navrácení každého poplatku. Vyhazujeme oknem sumy, za něž by bylo možné zakoupit kvalitní lékařské stroje, vybudovat nová zařízení nebo je poskytnout třeba na výzkum.

Myslíte si, že by se měly zachovat ekologické limity těžby, nebo jste pro zpřístupnění zásob hnědého uhlí i za cenu likvidace obcí?

Bohužel jsme promarnili dobu, kdy bylo možné včas budovat další energetické zdroje z jádra. Je zřejmé, že alternativní zdroje energie naši spotřebu nikdy nepokryjí, nezbývá proto než racionálně počítat s tím, že těžební limity prolomeny s největší pravděpodobností budou. Rozhodně mne to netěší, ale neexistuje jiná cesta. Důležité je dokončit zdroje jaderné energie tak rychle, aby nedošlo ke zdevastování dalších, dosud nevytěžených ploch severočeské pánve.

Považujete nekompromisní postup Chomutova a Litvínova proti dlužníkům, včetně adresátů sociálních dávek, za správný, nebo populistický?

Věcně ano, pokud nezachází za hranice zákona, což se v některých případech podle mého názoru stalo. Postup proti dlužníkům musí být přísný, ale sociálně citlivý. Lepší i levnější je prevence. Zaměstnat dlužníky na veřejně prospěšné práce je lepší řešení než jim násilím odebírat základní prostředky k živobytí.

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox