Sněm TOP 09

Od Jaromír Drábek

Rozhovory s nově zvolenými členy vedení TOP 09

Ondřej ČERNÝ, moderátor
…říká 1. místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Za ním a předsedou strany může v očích širší veřejnosti být velká personální propast. Za nejvýraznějšího místopředsedu je považován Jaromír Drábek, bývalý prezident Hospodářské komory, který Miladě Richterové nastínil, na co se chce ve vedení strany zaměřit. 

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany TOP 09
Já jsem měl možnost s delegáty sněmu v řadě případů hovořit už v průběhu krajských sněmů, takže jim jsem prezentoval, s čím vlastně do té případné kandidatury půjdu. A tak, jak moje odbornost velí a moje zkušenosti z posledních let, tak já bych se chtěl skutečně věnovat oblasti ekonomiky a rozvoje hospodářství, protože je tam řada neřešených problémů, o kterých se buď nemluví vůbec, anebo se o nich jenom mluví, ale nic se v nich nedělá, ať už se to týká veřejných zakázek, kde my skutečně budeme prosazovat, aby veřejné zakázky byly veřejné, nejenom z toho pohledu, že se platí z veřejných peněz, ale také z toho pohledu, aby občan skutečně měl možnost na Internetu se dozvědět informace o tom, jak byla ta zakázka vypsána, kdo se do ní přihlásil, jaká byla zadávací dokumentace, jaké jsou jednotlivé nabídky. To vyžaduje legislativní úpravu. Sice poměrně drobnou, ale vyžaduje tak, aby bylo možné vyjmout tu oblast obchodního tajemství právě z okruhu zadávání veřejných zakázek. Další takovou oblastí je vymahatelnost práva a zpřehledňování právních předpisů, protože to, s čím dnes Česká republika bojuje, je velká složitost a nejednoznačnost právních předpisů. A tady tomu velmi přispívá praxe zejména v Poslanecké sněmovně, kdy jednotliví poslanci mají možnost předkládat pozměňovací návrhy k jednotlivým zákonům, a to nemá obdobu v jiných civilizovaných zemích. Tam je potřeba změnit jednací řád Poslanecké sněmovny tak, aby ty návrhy mohla podávat buď skupina poslanců, nebo ten odborný výbor, který ten návrh projednává, protože v současné době když poslanec má možnost navrhnout jakoukoliv změnu bez toho, aby ji musel odargumentovat, aby prošla připomínkovým řízením, aby prošla nějakou odbornou diskusí, tak to vede k tomu, že se český právní řád zapleveluje různými ne úplně dokonalými úpravami. Potom je řada dalších věcí, zejména v oblasti administrativní zátěže ať už na straně státních úředníků, nebo na straně ekonomických subjektů. A je určitě potřeba udělat řadu kroků, které by měly začít procesní analýzou. Prostě stát je drahý, my utrácíme každý rok jako stát mnohem více peněz, než kolik si můžeme dovolit. Je potřeba říci si pravdu do očí a říct jasně, že tak drahý stát je nad naše možnosti, a musíme jednoznačně říci, kde strukturálně dlouhodobě omezíme státní výdaje. 

Milada RICHTEROVÁ, redaktorka
Do konce března chcete dokončit práci na volebním programu před květnovými volbami do sněmovny. Budou tato témata, která jste zmínil, předmětem také, řekněme, vaší užší spolupráce na tom programu? 

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany TOP 09
Určitě ano. Předpokládám, že tato témata se objeví v našem volebním programu. My jsme před předčasnými volbami postavili vlastně program TOP 09 na hodnotovém desateru, které považuji za neměnné a není na něm co dále diskutovat. Ten volební program, který jsme představili před předčasnými volbami, tak ten byl skutečně jenom po okruzích, nebyl příliš detailní, protože na to nebyl dostatek času. Teď se chceme právě po celostátním sněmu vrhnout na detailní dopracování toho volebního programu tak, abychom před začátkem té ostré volební kampaně v březnu dokázali představit svým příznivcům a potenciálním voličům, co konkrétně chceme dělat v jednotlivých oblastech.

 

ČRo Rádio Česko, 30. 11. 2009, Rubrika: Studio Česko
zdroj: top09.cz

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox