Tisková zpráva: Změna v odměňování manažerů státních firem je nutná pro efektivnější hospodaření státu

Od Jaromír Drábek

Principy nového odměňování manažerů státních a polostátních firem, navržené platovou komisí premiéra Fischera, jsou krokem správným směrem a mají podporu TOP 09. Jednoznačně vítáme tuto aktivitu a snahu o to, aby odměny v těchto firmách byly přiměřené a maximálně transparentní. Souvisí to s efektivním hospodařením státu a nakládáním s veřejnými prostředky, což je jedna z hlavních priorit TOP 09 a zároveň naše povinnost vůči občanům.

Každý zodpovědný politik v této zemi ví, že se musí zefektivnit činnost, kontrola, transparentnost a hospodárnost vynakládaných prostředků veřejných financí v polostátních a státních firmách. Změna způsobu odměňování byla z našeho pohledu jen otázkou času a musela dříve či později přijít, protože se jedná o hospodaření s penězi daňových poplatníků a je správné, aby k těmto změnám proto došlo co nejdříve.

Každý rok mají firmy své odhadované hospodářské výsledky a je správné vázat přiměřenou část mzdy na výkon podniku a dosahování předem stanovených cílů.
Jedním z kritérií musí být zlepšování hospodářských výsledků. Klíčovým ukazatelem zvyšování výkonnosti nemusí být jen ekonomický zisk, ale také například rozšiřování a zkvalitňování služeb občanům.
Vytvoření motivační složky, je však zapotřebí proto, aby byl každý manažer zainteresován a motivován na zlepšování konkurenceschopnosti a hospodaření firmy, podobně jako musí naopak nést i větší zodpovědnost za případné ztráty, špatné hospodaření, snižování efektivity a kvality služeb.

Jaromír Drábek, místopředseda TOP 09

21. ledna 2010

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox