Výjimky soutěži nesvědčí

Od Jaromír Drábek

Evropské noviny, 26. 3. 2010, rubrika: Zaostřeno na téma měsíce

Současné předpisy Evropské unie o veřejné podpoře mi připadají poněkud schizofrenní. Na jednu stranu se snaží chránit hospodářskou soutěž a bojovat proti kartelům či monopolům, na druhé straně rozsáhlé výjimky i definice veřejné podpory hospodářskou soutěž narušují. K odstranění této schizofrenie by měla směřovat budoucí opatření.

U veřejné podpory neslučitelné s férovou hospodářskou soutěží existuje hustá spleť výjimek – obecné, individuální, blokové (skupinové) a speciální výjimky, které schvaluje Rada ES. Rozumím výjimkám v případě mimořádných událostí, jako jsou přírodní katastrofy či teroristické útoky. Chápu je v případě, kdy může selhávat trh, tedy např. v oblasti životního prostředí či zachování kulturního dědictví. Ale již nemohu souhlasit s výjimkami pro určitá konkrétní odvětví ekonomiky či při poskytování podpory podnikům v obtížích.
Roli státu totiž spatřuji v usnadnění přechodu výrobních faktorů z odvětví a podniků procházejících útlumem do odvětví a podniků, které se ukazují jako perspektivní. Takovou podporou může být třeba veřejná podpora rekvalifikace pracovníků. Obávám se však, že předpisy EU umožňují konzervovat situaci v neživotaschopných firmách, kdy se uměle a jen krátkodobě udržuje zaměstnanost za prostředky daňových poplatníků nebo na dluh. Často jsou důsledkem neschopnosti politiků postavit se k problému čelem. Právě to bychom měli mít na paměti při dalších jednáních na úrovni Evropské unie, která se budou týkat veřejné podpory.

Jaromír Drábek, místopředseda TOP 09

Aktuální dění
Design based on Blue Taste Theme created by Jabox